مدارک، مجوزهای ویزاپیک

عضو انجمن وکلای حرفه ای مهاهجرت به استرالیا MIA با کد 17667

وکیل رسمی مهاجرت به استرالیا عضو سازمان مارا MARN 1796314

 

مجوز رسمی فعالیت کاریابی بین المللی ویراپیک در ایران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ثبت ۹۶۷۸۵

 

مشاور تحصیلی رسمی اعزام دانشجو مورد تایید دانشگاه های استرالیا با کد M194

مشاور تحصیلی رسمی اعزام دانشجو مورد تایید دانشگاه های استرالیا با کد M194

عضو انجمن وکلای حرفه ای مهاجرت به استرالیا MIA با کد 17667

عضو انجمن وکلای حرفه ای مهاجرت به استرالیا MIA با کد ۱۷۶۶۷

 

فارغ التحصیل رشته حقوق مهاجرت در مقطع عالیه

فارغ التحصیل رشته حقوق مهاجرت در مقطع عالیه

بیمه 250000 دلاری جبران خسارت مشتریان

بیمه ۲۵۰ هزار دلاری در اداره مهاجرت استرالیا جهت خسارت احتمالی به مشتریان

 

مشاور تحصیلی اعزام دانشجو به اروپا و کانادا کد ITAC 1032

مشاور تحصیلی اعزام دانشجو به اروپا و کانادا کد ITAC 1032

ثبت شرکت رسمی و فعال در استرالیا

ثبت شرکت رسمی و فعال در استرالیا

دارنده نمره 8.5 آزمون IELTS

دارنده نمره ۸.۵ آزمون IELTS

مدرک CELTA از British Council جهت تدریس زبان انگلیسی

مدرک CELTA از British Council جهت تدریس زبان انگلیسی

مدرس رسمی و مورد تایید British Council

مدرس رسمی و مورد تایید British Council