لیست مشاغل مورد نیاز ایالت نیو سات ولز ویزای ۱۹۰

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت نیو سات ولز ویزای ۱۹۰1396/5/27 20:32:04

لیست رشته های مورد نیاز ایالت نیو سات ولز استرالیا ویزای ۱۹۰

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.
ANZSCO CodeNominated Occupation رشته
133111Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
133211Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
134111Child Care Centre Managerمدیر مهدکودک
134212Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاری
134213Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیه
134214Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستی
141311Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متل
221111Accountant (General)حسابدار (عمومی)
221112Management Accountantمدیر حسابداری
221113Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
221213External Auditorحسابرس خارجی
221214Internal Auditorحسابرس داخلی
224111Actuaryکارشناس بیمه
224511Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمین
224512Valuerارزیاب و قیمت گذار
232112Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)
232212Surveyorنقشه بردار
232213Cartographerکارتوگراف
232214Other Spatial Scientistجمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)
233211Civil Engineerمهندس عمران
233212Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیک
233213Quantity Surveyorارزیاب ساختمان
233214Structural Engineerمهندس سازه
233215Transport Engineerمهندس حمل و نقل
233311Electrical Engineerمهندس برق
233512Mechanical Engineerمهندس مکانیک
233611Mining Engineer (Excluding Petroleum)#N/A
233911Aeronautical Engineerمهندس هواپیما
233912Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
233913Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
233914Engineering Technologistتکنولوژیست
233915Environmental Engineerمهندس محیط زیست
233916Naval Architectمعمار و طراح دریایی
234111Agricultural Consultantمشاور کشاورزی
234112Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی
234113Foresterجنگلبان
234611Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکی
234711Veterinarianدامپزشک
234914Physicistفیزیکدان (پزشکی)
241111Early Childhood (Pre-Primary School) Teacherمعلم پیش دبستانی
241411Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطه
241511Special Needs Teacherمعلم کودکان استثنایی
241512Teacher of the Hearing Impairedمعلم ناشنوایان
241513Teacher of the Sight Impairedمعلم نابینایان
241599Special Education Teachers necمعلمان آموزش و پرورش خاص
251211Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
251212Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکی
251213Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای
251214Sonographerسونوگراف
251312Occupational Health and Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
251411Optometristبینایی سنج
252111Chiropractorکایروپرکتیک
252112Osteopathمتخصص بیماری های استخوان
252411Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی
252511Physiotherapistفیزیوتراپیست
252611Podiatristپزشک بیماری پا
252712Speech Pathologistگفتار درمان
253111General Practitionerپزشک عمومی
253211Anaesthetistهوشبری
253311Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)
253312Cardiologistمتخصص قلب
253313Clinical Haematologistخون شناسی بالینی
253314Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)
253315Endocrinologistمتخصص غدد
253316Gastroenterologistمتخصص گوارش
253317Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژه
253318Neurologistمتخصص مغز و اعصاب
253321Paediatricianمتخصص اطفال
253322Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیه
253323Rheumatologistروماتولوژیست
253324Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینه
253399Specialist Physicians necپزشکان متخصص NEC
253411Psychiatristروانپزشک
253511Surgeon (General)جراح عمومی
253512Cardiothoracic Surgeonجراح قلب
253513Neurosurgeonجراح مغز و اعصاب
253514Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدی
253515Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینی
253516Paediatric Surgeonجراح اطفال
253517Plastic and Reconstructive Surgeonجراح پلاستیک
253518Urologistمتخصص اورولوژیست
253521Vascular Surgeonجراح عروق
253911Dermatologistمتخصص پوست
253912Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانس
253913Obstetrician and Gynaecologistمتخصص زنان و زایمان
253914Ophthalmologistچشم پزشک
253915Pathologistمتخصص پاتالوژیست
253917Diagnostic and Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
253918Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمان
253999Medical Practitioners necپزشکان عمومی
254111Midwifeمامایی
254411Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
254412Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان
254413Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
254414Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه
254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
254416Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی
254417Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی
254418Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی
254421Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی
254422Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی
254423Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل
254424Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل
254425Registered Nurse (Paediatric)پرستار اطفال
254499Registered Nurses necپرستاران عمومی
261111ICT business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
261112Systems Analystتحلیلگر سیستم
261311Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
261312Developer Programmerبرنامه نویس
261313Software Engineerمهندس نرم افزار
263111Computer Network and Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
263311Telecommunications Engineerمهندس مخابرات
263312Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابرات
271111Barristerوکیل مدافع
271311Solicitorوکیل یا مشاور حقوقی
272311Clinical Psychologistروانشناس بالینی
272312Educational Psychologistروانشناس آموزشی
272313Organisational Psychologistروانشناس سازمانی
272314Psychotherapist#N/A
272399Psychologists necروانشناسان
272511Social Workerمددکار اجتماعی
312211Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمران
312311Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برق
312312Electrical Engineering Technicianتکنسین برق
313211Radio Communications Technicianتکنسین ارتباطات رادیویی
313212Telecommunications Field Engineerمهندس مخابرات
313214Telecommunications Technical Officer or Technologistافیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابرات
321111Automotive Electricianبرق کار اتومبیل
321211Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)
321212Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلی
321213Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلت
321214Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچک
322211Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
322311Metal Fabricatorسازنده دیگ بخار
322313Welder (First Class)جوشگار
323211Fitter (General)تنظیم کننده سازه
323212Fitter and Turnerتنظیم کننده و ترنر
323213Fitter-Welderتنظیم کننده جوشکار
323214Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزی
323313Locksmithقفل ساز
324111Panelbeaterتراشکار و صاف کار ماشین
331111Bricklayerبنا
331211Carpenter and Joinerنجار – نصاب
331212Carpenterنجار
331213Joinerخدمات نجاری
332211Painting trades workersنقاش حرفه ای
333111Glazierشیشه گر
333211Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذب
333212Solid Plastererگچ کار
333411Wall and Floor Tilerکاشی کار دیوار و کف
334111Plumber (General)لوله کش (عمومی)
334112Airconditioning and Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
334113Drainerلوله کش
334114Gasfitterلوله کش گاز
334115Roof plumberعایق کار بام
341111Electrician (General)برق کار عمومی
341112Electrician (Special Class)برقکار متخصص
341113Lift Mechanicمکانیک آسانسور
342111Airconditioning and Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
342212Technical Cable Jointerتکنسین کابل های فشار قوی
342313Electronic Equipment Trades Workerکارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکی
342314Electronic Instrument Trades Worker (General)کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی)
342315Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی)
351111Bakerنانوا
351311Chef (excludes positions in Fast Food or Takeaway Food Service)آشپز
351411Cookآشپز
394111Cabinetmakerکابینت ساز
399111Boat Builder and Repairerسازنده قایق و تعمیرکار
399112Shipwrightکشتی ساز
411213Dental Technicianتکنسین دندانپزشکی
411411Enrolled Nurseپرستار مورد تایید
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای 190 با ویزاپیک
تماس با ما

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟1396/8/5 18:21:11

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟1396/8/5 18:14:13

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من 29 سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟1396/6/1 13:27:23

فرزند بالای 18 سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر 18 سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ1396/6/1 13:04:33

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر 18 سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است 6 ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟1396/6/1 13:04:17

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟1396/5/23 19:02:46

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟1396/5/21 16:56:58

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟1396/5/15 13:37:17

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و بروز بمانید!

اینستاگرام ویزاپیکتگلرام ویزاپیک
  • سمینار ویزای مهارتی استرالیا

    توجه: مبلغ ثبت نام همایش، مستقیما به حساب موسسه خیریه محک واریز می شود.