لیست رشته های مورد نیاز ایالت نیو سات ولز استرالیا ویزای ۱۹۰

ANZSCO Code Nominated Occupation  رشته
133111 Construction Project Manager مدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
133211 Engineering Manager مدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
134111 Child Care Centre Manager مدیر مهدکودک
134212 Nursing Clinical Director مدیر کلینیک پرستاری
134213 Primary Health Organisation Manager مدیر مرکز کمک های اولیه
134214 Welfare Centre Manager مدیر مرکز بهزیستی
141311 Hotel or Motel Manager مدیریت هتل یا متل
221111 Accountant (General) حسابدار (عمومی)
221112 Management Accountant مدیر حسابداری
221113 Taxation Accountant حسابدار مالیاتی
221213 External Auditor حسابرس خارجی
221214 Internal Auditor حسابرس داخلی
224111 Actuary کارشناس بیمه
224511 Land Economist ارزیاب و قیمت گذار زمین
224512 Valuer ارزیاب و قیمت گذار
232112 Landscape Architect معمار منظر(فضای سبز)
232212 Surveyor نقشه بردار
232213 Cartographer کارتوگراف
232214 Other Spatial Scientist جمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)
233211 Civil Engineer مهندس عمران
233212 Geotechnical Engineer مهندس ژئوتکنیک
233213 Quantity Surveyor ارزیاب ساختمان
233214 Structural Engineer مهندس سازه
233215 Transport Engineer مهندس حمل و نقل
233311 Electrical Engineer مهندس برق
233512 Mechanical Engineer مهندس مکانیک
233611 Mining Engineer (Excluding Petroleum) #N/A
233911 Aeronautical Engineer مهندس هواپیما
233912 Agricultural Engineer مهندس کشاورزی
233913 Biomedical Engineer مهندسی پزشکی
233914 Engineering Technologist تکنولوژیست
233915 Environmental Engineer مهندس محیط زیست
233916 Naval Architect معمار و طراح دریایی
234111 Agricultural Consultant مشاور کشاورزی
234112 Agricultural Scientist دانشمند کشاورزی
234113 Forester جنگلبان
234611 Medical Laboratory Scientist محقق آزمایشگاهی پزشکی
234711 Veterinarian دامپزشک
234914 Physicist فیزیکدان (پزشکی)
241111 Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher معلم پیش دبستانی
241411 Secondary School Teacher معلم مدرسه متوسطه
241511 Special Needs Teacher معلم کودکان استثنایی
241512 Teacher of the Hearing Impaired معلم ناشنوایان
241513 Teacher of the Sight Impaired معلم نابینایان
241599 Special Education Teachers nec معلمان آموزش و پرورش خاص
251211 Medical Diagnostic Radiographer رادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
251212 Medical Radiation Therapist متخصص پرتو پزشکی
251213 Nuclear Medicine Technologist تکنسین پزشکی هسته ای
251214 Sonographer سونوگراف
251312 Occupational Health and Safety Adviser مشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
251411 Optometrist بینایی سنج
252111 Chiropractor کایروپرکتیک
252112 Osteopath متخصص بیماری های استخوان
252411 Occupational Therapist متخصص کاردرمانی
252511 Physiotherapist فیزیوتراپیست
252611 Podiatrist پزشک بیماری پا
252712 Speech Pathologist گفتار درمان
253111 General Practitioner پزشک عمومی
253211 Anaesthetist هوشبری
253311 Specialist Physician (General Medicine) پزشک متخصص (پزشک عمومی)
253312 Cardiologist متخصص قلب
253313 Clinical Haematologist خون شناسی بالینی
253314 Medical Oncologist انکولوژیست ( سرطان شناس)
253315 Endocrinologist متخصص غدد
253316 Gastroenterologist متخصص گوارش
253317 Intensive Care Specialist متخصص مراقبتهای ویژه
253318 Neurologist متخصص مغز و اعصاب
253321 Paediatrician متخصص اطفال
253322 Renal Medicine Specialist متخصص پزشکی کلیه
253323 Rheumatologist روماتولوژیست
253324 Thoracic Medicine Specialist متخصص قفسه سینه
253399 Specialist Physicians nec پزشکان متخصص NEC
253411 Psychiatrist روانپزشک
253511 Surgeon (General) جراح عمومی
253512 Cardiothoracic Surgeon جراح قلب
253513 Neurosurgeon جراح مغز و اعصاب
253514 Orthopaedic Surgeon جراح ارتوپدی
253515 Otorhinolaryngologist متخصص گوش و حلق و بینی
253516 Paediatric Surgeon جراح اطفال
253517 Plastic and Reconstructive Surgeon جراح پلاستیک
253518 Urologist متخصص اورولوژیست
253521 Vascular Surgeon جراح عروق
253911 Dermatologist متخصص پوست
253912 Emergency Medicine Specialist متخصص اورژانس
253913 Obstetrician and Gynaecologist متخصص زنان و زایمان
253914 Ophthalmologist چشم پزشک
253915 Pathologist متخصص پاتالوژیست
253917 Diagnostic and Interventional Radiologist رادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
253918 Radiation Oncologist انکولوژیست- پرتودرمان
253999 Medical Practitioners nec پزشکان عمومی
254111 Midwife مامایی
254411 Nurse Practitioner پزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
254412 Registered Nurse (Aged Care) پرستار مراقبت از سالمندان
254413 Registered Nurse (Child and Family Health) پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
254414 Registered Nurse (Community Health) پرستار سلامت و بهداشت جامعه
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
254416 Registered Nurse (Developmental Disability) پرستار بازتوانی
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) پرستار معلولیت و توانبخشی
254418 Registered Nurse (Medical) پرستار پزشکی
254421 Registered Nurse (Medical Practice) پرستار آموزش پزشکی
254422 Registered Nurse (Mental Health) پرستار سلامت روانی
254423 Registered Nurse (Perioperative) پرستار بعد از اتاق عمل
254424 Registered Nurse (Surgical) پرستار اتاق عمل
254425 Registered Nurse (Paediatric) پرستار اطفال
254499 Registered Nurses nec پرستاران عمومی
261111 ICT business Analyst تحلیلگر کسب و کار ICT
261112 Systems Analyst تحلیلگر سیستم
261311 Analyst Programmer برنامه نویس تحلیل گر
261312 Developer Programmer برنامه نویس
261313 Software Engineer مهندس نرم افزار
263111 Computer Network and Systems Engineer مهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
263311 Telecommunications Engineer مهندس مخابرات
263312 Telecommunications Network Engineer مهندس شبکه مخابرات
271111 Barrister وکیل مدافع
271311 Solicitor وکیل یا مشاور حقوقی
272311 Clinical Psychologist روانشناس بالینی
272312 Educational Psychologist روانشناس آموزشی
272313 Organisational Psychologist روانشناس سازمانی
272314 Psychotherapist #N/A
272399 Psychologists nec روانشناسان
272511 Social Worker مددکار اجتماعی
312211 Civil Engineering Draftsperson نقشه کش عمران
312311 Electrical Engineering Draftsperson نقشه کش برق
312312 Electrical Engineering Technician تکنسین برق
313211 Radio Communications Technician تکنسین ارتباطات رادیویی
313212 Telecommunications Field Engineer مهندس مخابرات
313214 Telecommunications Technical Officer or Technologist افیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابرات
321111 Automotive Electrician برق کار اتومبیل
321211 Motor Mechanic (General) مکانیک موتور (عمومی)
321212 Diesel Motor Mechanic مکانیک موتور های دیزلی
321213 Motorcycle Mechanic مکانیک موتور سیکلت
321214 Small Engine Mechanic مکانیک موتور های کوچک
322211 Sheetmetal Trades Worker شکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
322311 Metal Fabricator سازنده دیگ بخار
322313 Welder (First Class) جوشگار
323211 Fitter (General) تنظیم کننده سازه
323212 Fitter and Turner تنظیم کننده و ترنر
323213 Fitter-Welder تنظیم کننده جوشکار
323214 Metal Machinist (First Class) ریخته گری با ماشین آلات فلزی
323313 Locksmith قفل ساز
324111 Panelbeater تراشکار و صاف کار ماشین
331111 Bricklayer بنا
331211 Carpenter and Joiner نجار – نصاب
331212 Carpenter نجار
331213 Joiner خدمات نجاری
332211 Painting trades workers نقاش حرفه ای
333111 Glazier شیشه گر
333211 Fibrous Plasterer نصب کننده سقف کاذب
333212 Solid Plasterer گچ کار
333411 Wall and Floor Tiler کاشی کار دیوار و کف
334111 Plumber (General) لوله کش (عمومی)
334112 Airconditioning and Mechanical Services Plumber لوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
334113 Drainer لوله کش
334114 Gasfitter لوله کش گاز
334115 Roof plumber عایق کار بام
341111 Electrician (General) برق کار عمومی
341112 Electrician (Special Class) برقکار متخصص
341113 Lift Mechanic مکانیک آسانسور
342111 Airconditioning and Refrigeration Mechanic مکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
342212 Technical Cable Jointer تکنسین کابل های فشار قوی
342313 Electronic Equipment Trades Worker کارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکی
342314 Electronic Instrument Trades Worker (General) کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی)
342315 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی)
351111 Baker نانوا
351311 Chef (excludes positions in Fast Food or Takeaway Food Service) آشپز
351411 Cook آشپز
394111 Cabinetmaker کابینت ساز
399111 Boat Builder and Repairer سازنده قایق و تعمیرکار
399112 Shipwright کشتی ساز
411213 Dental Technician تکنسین دندانپزشکی
411411 Enrolled Nurse پرستار مورد تایید