از تهران 58493000 از سراسر کشور 88558605 - 021 واتس آپ 9392368116 98+

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت نیو سات ولز ویزای ۱۹۰

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت نیو سات ولز ویزای ۱۹۰2018-08-17T14:50:25+04:30

لیست رشته های مورد نیاز ایالت نیو سات ولز استرالیا ویزای ۱۹۰

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.
ANZSCO CodeNominated Occupation رشته
۱۳۳۱۱۱Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
۱۳۳۲۱۱Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
۱۳۴۱۱۱Child Care Centre Managerمدیر مهدکودک
۱۳۴۲۱۲Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاری
۱۳۴۲۱۳Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیه
۱۳۴۲۱۴Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستی
۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متل
۲۲۱۱۱۱Accountant (General)حسابدار (عمومی)
۲۲۱۱۱۲Management Accountantمدیر حسابداری
۲۲۱۱۱۳Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
۲۲۱۲۱۳External Auditorحسابرس خارجی
۲۲۱۲۱۴Internal Auditorحسابرس داخلی
۲۲۴۱۱۱Actuaryکارشناس بیمه
۲۲۴۵۱۱Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمین
۲۲۴۵۱۲Valuerارزیاب و قیمت گذار
۲۳۲۱۱۲Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)
۲۳۲۲۱۲Surveyorنقشه بردار
۲۳۲۲۱۳Cartographerکارتوگراف
۲۳۲۲۱۴Other Spatial Scientistجمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمران
۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیک
۲۳۳۲۱۳Quantity Surveyorارزیاب ساختمان
۲۳۳۲۱۴Structural Engineerمهندس سازه
۲۳۳۲۱۵Transport Engineerمهندس حمل و نقل
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineerمهندس برق
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیک
۲۳۳۶۱۱Mining Engineer (Excluding Petroleum)#N/A
233911Aeronautical Engineerمهندس هواپیما
۲۳۳۹۱۲Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
۲۳۳۹۱۳Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
۲۳۳۹۱۴Engineering Technologistتکنولوژیست
۲۳۳۹۱۵Environmental Engineerمهندس محیط زیست
۲۳۳۹۱۶Naval Architectمعمار و طراح دریایی
۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultantمشاور کشاورزی
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی
۲۳۴۱۱۳Foresterجنگلبان
۲۳۴۶۱۱Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکی
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشک
۲۳۴۹۱۴Physicistفیزیکدان (پزشکی)
۲۴۱۱۱۱Early Childhood (Pre-Primary School) Teacherمعلم پیش دبستانی
۲۴۱۴۱۱Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطه
۲۴۱۵۱۱Special Needs Teacherمعلم کودکان استثنایی
۲۴۱۵۱۲Teacher of the Hearing Impairedمعلم ناشنوایان
۲۴۱۵۱۳Teacher of the Sight Impairedمعلم نابینایان
۲۴۱۵۹۹Special Education Teachers necمعلمان آموزش و پرورش خاص
۲۵۱۲۱۱Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
۲۵۱۲۱۲Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکی
۲۵۱۲۱۳Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگراف
۲۵۱۳۱۲Occupational Health and Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
۲۵۱۴۱۱Optometristبینایی سنج
۲۵۲۱۱۱Chiropractorکایروپرکتیک
۲۵۲۱۱۲Osteopathمتخصص بیماری های استخوان
۲۵۲۴۱۱Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی
۲۵۲۵۱۱Physiotherapistفیزیوتراپیست
۲۵۲۶۱۱Podiatristپزشک بیماری پا
۲۵۲۷۱۲Speech Pathologistگفتار درمان
۲۵۳۱۱۱General Practitionerپزشک عمومی
۲۵۳۲۱۱Anaesthetistهوشبری
۲۵۳۳۱۱Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)
۲۵۳۳۱۲Cardiologistمتخصص قلب
۲۵۳۳۱۳Clinical Haematologistخون شناسی بالینی
۲۵۳۳۱۴Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)
۲۵۳۳۱۵Endocrinologistمتخصص غدد
۲۵۳۳۱۶Gastroenterologistمتخصص گوارش
۲۵۳۳۱۷Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژه
۲۵۳۳۱۸Neurologistمتخصص مغز و اعصاب
۲۵۳۳۲۱Paediatricianمتخصص اطفال
۲۵۳۳۲۲Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیه
۲۵۳۳۲۳Rheumatologistروماتولوژیست
۲۵۳۳۲۴Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینه
۲۵۳۳۹۹Specialist Physicians necپزشکان متخصص NEC
253411Psychiatristروانپزشک
۲۵۳۵۱۱Surgeon (General)جراح عمومی
۲۵۳۵۱۲Cardiothoracic Surgeonجراح قلب
۲۵۳۵۱۳Neurosurgeonجراح مغز و اعصاب
۲۵۳۵۱۴Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدی
۲۵۳۵۱۵Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینی
۲۵۳۵۱۶Paediatric Surgeonجراح اطفال
۲۵۳۵۱۷Plastic and Reconstructive Surgeonجراح پلاستیک
۲۵۳۵۱۸Urologistمتخصص اورولوژیست
۲۵۳۵۲۱Vascular Surgeonجراح عروق
۲۵۳۹۱۱Dermatologistمتخصص پوست
۲۵۳۹۱۲Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانس
۲۵۳۹۱۳Obstetrician and Gynaecologistمتخصص زنان و زایمان
۲۵۳۹۱۴Ophthalmologistچشم پزشک
۲۵۳۹۱۵Pathologistمتخصص پاتالوژیست
۲۵۳۹۱۷Diagnostic and Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
۲۵۳۹۱۸Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمان
۲۵۳۹۹۹Medical Practitioners necپزشکان عمومی
۲۵۴۱۱۱Midwifeمامایی
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
۲۵۴۴۱۲Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان
۲۵۴۴۱۳Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
۲۵۴۴۱۴Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه
۲۵۴۴۱۵Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
۲۵۴۴۱۶Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی
۲۵۴۴۱۷Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی
۲۵۴۴۱۸Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی
۲۵۴۴۲۱Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی
۲۵۴۴۲۲Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی
۲۵۴۴۲۳Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل
۲۵۴۴۲۴Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل
۲۵۴۴۲۵Registered Nurse (Paediatric)پرستار اطفال
۲۵۴۴۹۹Registered Nurses necپرستاران عمومی
۲۶۱۱۱۱ICT business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
261112Systems Analystتحلیلگر سیستم
۲۶۱۳۱۱Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
۲۶۱۳۱۲Developer Programmerبرنامه نویس
۲۶۱۳۱۳Software Engineerمهندس نرم افزار
۲۶۳۱۱۱Computer Network and Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
۲۶۳۳۱۱Telecommunications Engineerمهندس مخابرات
۲۶۳۳۱۲Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابرات
۲۷۱۱۱۱Barristerوکیل مدافع
۲۷۱۳۱۱Solicitorوکیل یا مشاور حقوقی
۲۷۲۳۱۱Clinical Psychologistروانشناس بالینی
۲۷۲۳۱۲Educational Psychologistروانشناس آموزشی
۲۷۲۳۱۳Organisational Psychologistروانشناس سازمانی
۲۷۲۳۱۴Psychotherapist#N/A
272399Psychologists necروانشناسان
۲۷۲۵۱۱Social Workerمددکار اجتماعی
۳۱۲۲۱۱Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمران
۳۱۲۳۱۱Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برق
۳۱۲۳۱۲Electrical Engineering Technicianتکنسین برق
۳۱۳۲۱۱Radio Communications Technicianتکنسین ارتباطات رادیویی
۳۱۳۲۱۲Telecommunications Field Engineerمهندس مخابرات
۳۱۳۲۱۴Telecommunications Technical Officer or Technologistافیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابرات
۳۲۱۱۱۱Automotive Electricianبرق کار اتومبیل
۳۲۱۲۱۱Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)
۳۲۱۲۱۲Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلی
۳۲۱۲۱۳Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلت
۳۲۱۲۱۴Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچک
۳۲۲۲۱۱Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
۳۲۲۳۱۱Metal Fabricatorسازنده دیگ بخار
۳۲۲۳۱۳Welder (First Class)جوشگار
۳۲۳۲۱۱Fitter (General)تنظیم کننده سازه
۳۲۳۲۱۲Fitter and Turnerتنظیم کننده و ترنر
۳۲۳۲۱۳Fitter-Welderتنظیم کننده جوشکار
۳۲۳۲۱۴Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزی
۳۲۳۳۱۳Locksmithقفل ساز
۳۲۴۱۱۱Panelbeaterتراشکار و صاف کار ماشین
۳۳۱۱۱۱Bricklayerبنا
۳۳۱۲۱۱Carpenter and Joinerنجار – نصاب
۳۳۱۲۱۲Carpenterنجار
۳۳۱۲۱۳Joinerخدمات نجاری
۳۳۲۲۱۱Painting trades workersنقاش حرفه ای
۳۳۳۱۱۱Glazierشیشه گر
۳۳۳۲۱۱Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذب
۳۳۳۲۱۲Solid Plastererگچ کار
۳۳۳۴۱۱Wall and Floor Tilerکاشی کار دیوار و کف
۳۳۴۱۱۱Plumber (General)لوله کش (عمومی)
۳۳۴۱۱۲Airconditioning and Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
۳۳۴۱۱۳Drainerلوله کش
۳۳۴۱۱۴Gasfitterلوله کش گاز
۳۳۴۱۱۵Roof plumberعایق کار بام
۳۴۱۱۱۱Electrician (General)برق کار عمومی
۳۴۱۱۱۲Electrician (Special Class)برقکار متخصص
۳۴۱۱۱۳Lift Mechanicمکانیک آسانسور
۳۴۲۱۱۱Airconditioning and Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
۳۴۲۲۱۲Technical Cable Jointerتکنسین کابل های فشار قوی
۳۴۲۳۱۳Electronic Equipment Trades Workerکارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکی
۳۴۲۳۱۴Electronic Instrument Trades Worker (General)کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی)
۳۴۲۳۱۵Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی)
۳۵۱۱۱۱Bakerنانوا
۳۵۱۳۱۱Chef (excludes positions in Fast Food or Takeaway Food Service)آشپز
۳۵۱۴۱۱Cookآشپز
۳۹۴۱۱۱Cabinetmakerکابینت ساز
۳۹۹۱۱۱Boat Builder and Repairerسازنده قایق و تعمیرکار
۳۹۹۱۱۲Shipwrightکشتی ساز
۴۱۱۲۱۳Dental Technicianتکنسین دندانپزشکی
۴۱۱۴۱۱Enrolled Nurseپرستار مورد تایید
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای ۱۹۰ با ویزاپیک

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟2018-06-09T13:43:46+04:30

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟2019-06-01T22:22:42+04:30

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من ۲۹ سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟2017-09-04T04:56:24+04:30

فرزند بالای ۱۸ سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر ۱۸ سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ2017-08-23T13:12:54+04:30

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر ۱۸ سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است ۶ ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟2017-08-23T13:19:20+04:30

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟2017-08-14T19:05:49+04:30

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟2017-08-12T17:05:12+04:30

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟2017-08-14T19:06:20+04:30

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.