لیست رشته های مورد نیاز ایالت نیو سات ولز استرالیا ویزای ۱۹۰

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.
ANZSCO CodeNominated Occupation رشته
۱۳۳۱۱۱Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
۱۳۳۲۱۱Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
۱۳۴۱۱۱Child Care Centre Managerمدیر مهدکودک
۱۳۴۲۱۲Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاری
۱۳۴۲۱۳Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیه
۱۳۴۲۱۴Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستی
۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متل
۲۲۱۱۱۱Accountant (General)حسابدار (عمومی)
۲۲۱۱۱۲Management Accountantمدیر حسابداری
۲۲۱۱۱۳Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
۲۲۱۲۱۳External Auditorحسابرس خارجی
۲۲۱۲۱۴Internal Auditorحسابرس داخلی
۲۲۴۱۱۱Actuaryکارشناس بیمه
۲۲۴۵۱۱Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمین
۲۲۴۵۱۲Valuerارزیاب و قیمت گذار
۲۳۲۱۱۲Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)
۲۳۲۲۱۲Surveyorنقشه بردار
۲۳۲۲۱۳Cartographerکارتوگراف
۲۳۲۲۱۴Other Spatial Scientistجمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمران
۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیک
۲۳۳۲۱۳Quantity Surveyorارزیاب ساختمان
۲۳۳۲۱۴Structural Engineerمهندس سازه
۲۳۳۲۱۵Transport Engineerمهندس حمل و نقل
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineerمهندس برق
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیک
۲۳۳۶۱۱Mining Engineer (Excluding Petroleum)#N/A
۲۳۳۹۱۱Aeronautical Engineerمهندس هواپیما
۲۳۳۹۱۲Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
۲۳۳۹۱۳Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
۲۳۳۹۱۴Engineering Technologistتکنولوژیست
۲۳۳۹۱۵Environmental Engineerمهندس محیط زیست
۲۳۳۹۱۶Naval Architectمعمار و طراح دریایی
۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultantمشاور کشاورزی
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی
۲۳۴۱۱۳Foresterجنگلبان
۲۳۴۶۱۱Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکی
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشک
۲۳۴۹۱۴Physicistفیزیکدان (پزشکی)
۲۴۱۱۱۱Early Childhood (Pre-Primary School) Teacherمعلم پیش دبستانی
۲۴۱۴۱۱Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطه
۲۴۱۵۱۱Special Needs Teacherمعلم کودکان استثنایی
۲۴۱۵۱۲Teacher of the Hearing Impairedمعلم ناشنوایان
۲۴۱۵۱۳Teacher of the Sight Impairedمعلم نابینایان
۲۴۱۵۹۹Special Education Teachers necمعلمان آموزش و پرورش خاص
۲۵۱۲۱۱Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
۲۵۱۲۱۲Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکی
۲۵۱۲۱۳Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگراف
۲۵۱۳۱۲Occupational Health and Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
۲۵۱۴۱۱Optometristبینایی سنج
۲۵۲۱۱۱Chiropractorکایروپرکتیک
۲۵۲۱۱۲Osteopathمتخصص بیماری های استخوان
۲۵۲۴۱۱Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی
۲۵۲۵۱۱Physiotherapistفیزیوتراپیست
۲۵۲۶۱۱Podiatristپزشک بیماری پا
۲۵۲۷۱۲Speech Pathologistگفتار درمان
۲۵۳۱۱۱General Practitionerپزشک عمومی
۲۵۳۲۱۱Anaesthetistهوشبری
۲۵۳۳۱۱Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)
۲۵۳۳۱۲Cardiologistمتخصص قلب
۲۵۳۳۱۳Clinical Haematologistخون شناسی بالینی
۲۵۳۳۱۴Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)
۲۵۳۳۱۵Endocrinologistمتخصص غدد
۲۵۳۳۱۶Gastroenterologistمتخصص گوارش
۲۵۳۳۱۷Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژه
۲۵۳۳۱۸Neurologistمتخصص مغز و اعصاب
۲۵۳۳۲۱Paediatricianمتخصص اطفال
۲۵۳۳۲۲Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیه
۲۵۳۳۲۳Rheumatologistروماتولوژیست
۲۵۳۳۲۴Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینه
۲۵۳۳۹۹Specialist Physicians necپزشکان متخصص NEC
۲۵۳۴۱۱Psychiatristروانپزشک
۲۵۳۵۱۱Surgeon (General)جراح عمومی
۲۵۳۵۱۲Cardiothoracic Surgeonجراح قلب
۲۵۳۵۱۳Neurosurgeonجراح مغز و اعصاب
۲۵۳۵۱۴Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدی
۲۵۳۵۱۵Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینی
۲۵۳۵۱۶Paediatric Surgeonجراح اطفال
۲۵۳۵۱۷Plastic and Reconstructive Surgeonجراح پلاستیک
۲۵۳۵۱۸Urologistمتخصص اورولوژیست
۲۵۳۵۲۱Vascular Surgeonجراح عروق
۲۵۳۹۱۱Dermatologistمتخصص پوست
۲۵۳۹۱۲Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانس
۲۵۳۹۱۳Obstetrician and Gynaecologistمتخصص زنان و زایمان
۲۵۳۹۱۴Ophthalmologistچشم پزشک
۲۵۳۹۱۵Pathologistمتخصص پاتالوژیست
۲۵۳۹۱۷Diagnostic and Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
۲۵۳۹۱۸Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمان
۲۵۳۹۹۹Medical Practitioners necپزشکان عمومی
۲۵۴۱۱۱Midwifeمامایی
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
۲۵۴۴۱۲Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان
۲۵۴۴۱۳Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
۲۵۴۴۱۴Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه
۲۵۴۴۱۵Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
۲۵۴۴۱۶Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی
۲۵۴۴۱۷Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی
۲۵۴۴۱۸Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی
۲۵۴۴۲۱Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی
۲۵۴۴۲۲Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی
۲۵۴۴۲۳Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل
۲۵۴۴۲۴Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل
۲۵۴۴۲۵Registered Nurse (Paediatric)پرستار اطفال
۲۵۴۴۹۹Registered Nurses necپرستاران عمومی
۲۶۱۱۱۱ICT business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
۲۶۱۱۱۲Systems Analystتحلیلگر سیستم
۲۶۱۳۱۱Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
۲۶۱۳۱۲Developer Programmerبرنامه نویس
۲۶۱۳۱۳Software Engineerمهندس نرم افزار
۲۶۳۱۱۱Computer Network and Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
۲۶۳۳۱۱Telecommunications Engineerمهندس مخابرات
۲۶۳۳۱۲Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابرات
۲۷۱۱۱۱Barristerوکیل مدافع
۲۷۱۳۱۱Solicitorوکیل یا مشاور حقوقی
۲۷۲۳۱۱Clinical Psychologistروانشناس بالینی
۲۷۲۳۱۲Educational Psychologistروانشناس آموزشی
۲۷۲۳۱۳Organisational Psychologistروانشناس سازمانی
۲۷۲۳۱۴Psychotherapist#N/A
۲۷۲۳۹۹Psychologists necروانشناسان
۲۷۲۵۱۱Social Workerمددکار اجتماعی
۳۱۲۲۱۱Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمران
۳۱۲۳۱۱Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برق
۳۱۲۳۱۲Electrical Engineering Technicianتکنسین برق
۳۱۳۲۱۱Radio Communications Technicianتکنسین ارتباطات رادیویی
۳۱۳۲۱۲Telecommunications Field Engineerمهندس مخابرات
۳۱۳۲۱۴Telecommunications Technical Officer or Technologistافیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابرات
۳۲۱۱۱۱Automotive Ele