اقامت استرالیا از طریق ویزای ۴۹۱ استرالیا

ویدیوی معرفی صفر تا صد ویزای ۴۹۱ استرالیا توسط وکیل رسمی اداره مهاجرت به استرالیا، آقای مصطفی هماپور (کد MARN 1796314):

ویزای ۴۹۱ استرالیا چیست

برای دریافت ویزای کار انواع آن را در جامع ترین صفحه فارسی زبان ویزای کار استرالیا شرح دادیم. گفتیم که ۳ نوع ویزای کار (بدون کارفرما) داریم. ویزای ۱۸۹ استرالیا، ویزای ۱۹۰ استرالیا و ویزای ۴۹۸ استرالیا. اخیرا ویزای ۴۸۹ حذف شد و ویزای ۴۹۱ مناطق کم جمعیت استرالیا جای آن را گرفت.
ویزای ۴۹۱ تا اینجا جدیدترین ویزای ارائه شده توسط اداره مهاجرت استرالیا برای جذب نیروی کار ماهر به این کشور قلمداد می شود. این ویزا در راستای برنامه های دولت استرالیا برای توسعه مناطق کم جمعیت و جلوگیری از تراکم نیروی کار مهاجر در شهرها