رشته صنعت غذا و هتلداری و توریسم و سرویس های شخصی در استرالیا

گرایش های این رشته به طور کلی شامل مراقبت از پوست و مسائل آرایشی، مراقبت های زیبایی عمومی، طراحی و رنگ مو، خانه داری، چگونگی رعایت بهداشت در صنعت غذا و پذیرایی، آماده سازی غذا و نوشیدنی و نحوه ارایه آنها می باشد.

رشته صنایع غذایی با صنعت غذا متفاوت می باشد. در رشته صنایع غذایی که بیشتر در گرایش کشاورزی و سلامت است، میزان و نوع مواد و واکنش های شیمیایی داخل مواد بحث می شود.

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی

فرم ارزیابی تحصیلی رایگان (۳ دقیقه)

جهت بررسی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ مشاور رسمی اخذ پذیرش تحصیلی استرالیا QAEC و وکیل رسمی MARA باشید. کارشناسان ویزاپیک با توجه به شرایط و الویت های شما بهترین و سریعترین راهکار را برای شما لحاظ می کنند.

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی