رنکینگ دانشگاه های استرالیا

رنکینگ یا رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس معیارهای سازمان های معتبر انجام می شود که از جمله مهمترین آنها رنکینگ جهانی بر اساس QS Top Universities، Times ، Shanghai ، US News می باشد.
همچنین سازمان ERA رتبه بندی داخلی دانشگاه های استرالیایی را انجام می دهد. در جدول زیر رنکینگ داخلی دانشگاه های استرالیا و نیز رتبه بندی جهانی این دانشگاه ها بر اساس ۵ رنکینگ فوق را مشاهده می کنید.

جدول رنکینگ دانشگاه های استرالیا سال ۲۰۱۷

رنکینگ دانشگاه های استرالیا سال ۲۰۱۷

رتبه بندی داخل استرالیا
  رتبه بندی جهانی
ERAUniversitiesدانشگاه هاQSTIMESShanghaiUS News
۱(University of Melbourne (UNIMELBدانشگاه ملبورن۴۱۳۳۳۹۳۶=
۲(University of Sydney (SYDNEYدانشگاه سیدنی۵۰۶۰۸۳۴۵=
۳=(Australian National University (ANUدانشگاه ملی استرالیا۲۰۴۷۹۷۸۰=
۳=(University of Queensland (UQدانشگاه کوئینزلند۴۷۶۰۵۵۵۲
۴(University of New South Wales (UNSWدانشگاه نیوساث ولز۴۵۷۸۱۰۱+۸۰=
۵(Monash University (MONASHدانشگاه موناش۶۰۷۴۷۸۷۹
۶(University of Western Australia (UWAدانشگاه وسترن استرالیا۹۳۱۲۵۹۱۹۵=
۷(University of Adelaide (ADELAIDEدانشگاه آدلاید۱۰۹۱۴۲۱۰۱+۱۵۲=
۸(Macquarie University (MQدانشگاه مک کواری۲۴۰۲۵۱+۱۵۱+۲۶۷=
۹(University of Wollongong (UOWدانشگاه ولونگونگ۲۳۲۲۵۱+۲۰۱+۳۱۳=
۱۰Southern Cross University (SCUداتشگاه سادرن کراس۸۰۱+۵۰۱+۸۹۶=
۱۱University of Tasmania (UTASدانشگاه تاسمانیا۳۱۳۳۰۱+۲۰۱+۳۲۳
۱۲Queensland University of Technology (QUT)دانشگاه تکنولوژی کوئینزلند۲۴۷۲۰۱+۲۰۱+۳۱۹=
۱۳=(University of Technology Sydney (UTSدانشگاه تکنولوژی سیدنی۱۷۶۲۵۱+۳۰۱+۲۹۴
۱۳=(University of Newcastle (NEWCASTLEدانشگاه نیوکاسل۲۲۴۲۰۱+۳۰۱+۳۱۳=
۱۴University of South Australia (UNISAدانشگاه ساوث استرالیا۲۷۹۲۵۱+۵۰۱+۴۳۳=
۱۵Swinburne University of Technology ((SWINBURNEدانشگاه سوینبرن۴۲۱+۳۵۱+۳۰۱+۴۳۳=
۱۶=(Griffith University (GRIFFITHدانشگاه گریفیث۳۲۵۲۵۱+۳۰۱+۳۰۷=
۱۶=(RMIT University (RMITدانشگاه آر ام آی تی۲۴۷۴۰۱+۴۰۱+۴۸۶=
۱۷(Deakin University (DEAKINدانشگاه دیکین۲۹۳۲۵۱+۲۰۱+۳۰۹=
۱۸(James Cook University (JCUدانشگاه جیمز کوک۳۶۷۲۵۱+۳۰۱+۲۷۳
۱۹(Western Sydney University (UWSدانشگاه وسترن سیدنی۵۵۱+۴۰۱+۳۰۱+۳۸۴=
۲۰(La Trobe University (LATROBEدانشگاه لاتروب۳۶۰۳۵۱+۳۰۱+۵۳۴=
۲۱(Central Queensland University (CQUدانشگاه سنترال کوئینزلند۶۰۱+۴۰۱+
۲۲(Charles Darwin University (CDUدانشگاه چارلز داروین۶۵۱+۲۵۱+۸۰۳=
۲۳(Murdoch University (MURDOCHدانشگاه مرداک۵۰۱+۴۰۱+۷۰۱+۶۲۵=
۲۴=(Bond University (BONDدانشگاه باند۴۳۱+۵۰۱+
۲۴=(University of the Sunshine Coast (USCدانشگاه سان شاین کوست۸۰۱+۵۰۱+
۲۵(Charles Sturt University (CSUدانشگاه چارلز استرت۸۰۱+۸۵۴=
۲۶(Curtin University (CURTINدانشکاه کرتین۲۶۲۴۰۱+۱۵۱+۲۹۷=
۲۷(University of New England (UNEدانشگاه نیوانگلند۸۰۱+۷۰۱+۶۹۱=
۲۸(Flinders University (FLINDERSدانشگاه فلیندرز۵۵۱+۳۵۱+۴۰۱+۴۷۱
۲۹=University of Southern Queensland (USQدانشگاه سادرن کویینزلند۷۵۱+۶۰۱+
۲۹=(Victoria University (VUدانشگاه ویکتوریا۷۰۱+۳۵۱+۶۱۳=
۲۹=(University of Canberra (CANBERRAدانشگاه کنبرا۵۵۱+۴۰۱+۶۰۱+
۲۹=(Edith Cowan University (ECUدانشگاه ادیث کووان۷۵۱+۵۰۱+۷۰۶=
۲۹=(Australian Catholic University (ACUدانشگاه کاتولیک استرالیا۸۰۱+۶۰۱+
۲۹=(University of Notre Dame (NDدانشگاه نوتردام
۲۹=(Federation University (FEDUNIدانشگاه فدریشن (بالارات)

رنکینگ دانشگاه چقدر مهم است؟

در انتخاب دانشگاه، رتبه بندی به تنهایی معیار خوبی نمی باشد. رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر مبنای فاکتورهایی انجام می شود که ممکن است دانشجو اثر تمامی آنها را به طور مستقیم احساس نکند. برای مثال سن دانشجو ها و پروفایل های ریسرچ هر دانشگاه تاثیر مهمی روی رتبه بندی آن دانشگاه دارند. بعضی از دانشگاه ها ممکن است به دلیل نوع رش