آخرین اخبار ویزای مهارتی ( دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا ) -گزارش راند دسامبر ۲۰۱۸

اداره مهاجرت استرالیا بعد از چند ماه تاخیر گزارش راند ششم دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا مربوط به دسامبر ۲۰۱۸ را منتشر کرد. بر اساس آخرین اخبار اداره مهاجرت در این راند نیز ۲۵۰۰ دعوت نامه برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹  فامیلی صادر شد.

امتیاز رشته های Non-Pro rata:

رشته های Non- Pro rata روی امتیاز ۷۰ ( برای ویزای ۱۸۹) باقی مانده اند. صف انتظار روی این ویزاها به تاریخ ۲۲ نوامبر رسیده و این یعنی طول صف حدود ۲۰ روز است. تمام افرادی که ۷۰ امتیاز روی رشته های غیر پرو راتا قبل از تاریخ ۲۲ نوامبر ثبت eoi کرده باشند در تاریخ ۱۱ دسامبر دعوت نامه گرفته اند.

ویزای ۴۸۹ شاخه فامیل:

تغییر خاصی در این ویزا مشاهده نشده است. همچنان امتیاز ۸۰ مورد نیاز است (با امتیاز خالص ۷۰)  و اعداد دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا از ۱۰ عدد در ماه تجاوز نکرده است. برای دریافت اقامت از این طریق باید حداقل ۷۰ امتیاز خالص داشته باشید و در صف طولانی قرار بگیرید.

رشته های Pro-rata:

امتیاز در این رشته ها رقابتی تر است زیرا میزان تقاضا در این رشته ها بالاتر از رشته های دیگر می باشد. رشته های Pro- rata  در دور جدید عبارتند از:

حسابداری پیش کد ۲۲۱۱ با کف امتیاز ۸۰ با صف انتظار ۴ ماه
حسابرس ۲۲۱۲ با کف امتیاز ۸۰ با صف انتظار ۶ ماهه
مهندسین الکترونیک ۲۳۳۴ با کف ۷۵امتیاز با صف انتظار ۱ ماه
مهندسین صنایع، مکانیک و مهندسین تولید با کف امتیاز ۷۰ با صف انتظار ۶ ماهه
سایر رشته های با پیش کد ۲۳۳۹ با کف ۷۵ با صف انتظار ۲ ماهه
رشته کامپیوتر تحلیل گر بیزینس۷۵ با صف انتظار ۳ ماهه
نرم افزار و برنامه نویس با کف ۷۰ امتیاز با صف انتظار ۸ ماهه
رشته شبکه ۷۰ با صف ۴ ماهه می باشند.

برای دریافت ویزای تخصص استرالیا نیاز به کسب ۶۵ امتیاز در سیستم امتیاز بندی دارید. اگر می خواهید شرایط خود را برای دریافت دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا سنجش کنید از طریق فرم آنلاین ارزیابی و امتیاز شماری می توانید به راحتی امتیاز خود را شمارش نموده و یا برای دریافت مشاوره، از بخش تماس با ما  میتوانید با کارشناسان ویزاپیک هماهنگی نمایید.

 

visapick