مراکز خرید در سیدنی

در شهر سیدنی، مراکز خرید بسیاری همچون فروشگاه های مدرن و بازار های قدیمی برای هر شخص با هر سلیقه ای، وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

ساختمان ملکه ویکتوریا (Queen Victoria Building)

ساختمان ملکه ویکتوریا

خیابان پیت (Pitt Street)

خیابان پیت

خیابان کستل ریگ (Castlereagh Street)

خیابان کستل ریگ

مرکز خرید برادوی (Broadway Shopping Center)

مرکز خرید برادوی