پارک ها و مناطق طبیعی در سیدنی

شهر سیدنی، حدود ۴۰ پارک ملی دارد که زیر نظر سازمان پارک های ملی و حیات وحش (National Parks and Wildlife Service) اداره می شوند.

باغ گیاه شناسی سلطنتی (Royal Botanical Garden)

باغ گیاه شناسی سلطنتی

پارک ملی سلطنتی (Royal National Park)

پارک ملی سلطنتی

پارک ملی کوه های آبی (Blue Mountains National Park)

پارک ملی کوه های آبی

پارک سنتنیال (Centennial Park)