خرید و مراکز خرید در ملبورن

مراکز خرید در ملبورن

خرید در ملبورن (ویکتوریا)

مراکز خرید در ملبورن(ویکتوریا)

مرکز خرید چادستون (Chadstone Shopping Centre)

مرکز خرید چادستون

مرکز خرید ملبورن سنترال (Melbourne Central Shopping Center)

مرکز خرید ملبورن سنترال

بازار ملکه ویکتوریا ( Queen Victoria Market)

بازار ملکه ویکتوریا

پاساژ سلطنتی (Royal Arcade)

پاساژ سلطنتی

خیابان لیتل کالینز (Little Collins Street)

خیابان لیتل کالینز

خیابان چاپل (Chapel Street)

خیابان چاپل

خیابان برونس ویک (Brunswick)

خیابان برونس ویک

خیابان بورک (Bourke Street)

خیابان بورک

مرکز خرید کامبرول (Camberwell)

مرکز خرید کامبرول

هاربر تاون (Harbour Town)

هاربر تاون