مراکز خرید در بریزبین

در شهر بریزبین، تعداد زیادی مرکز خرید، سوپرمارکت و فروشگاه وجود دارد که آن را به بهترین شهر خرید در کل کویینزلند تبدیل کرده اند.

کویین استریت مال (Queen Street Mall)

کویین استریت مال

مرکز خرید مایر (The Myer Center)

 

مرکز خرید مایر

مرکز خرید ایندوروپیلی (Indooroopilly Shopping Center)

مرکز خرید ایندوروپیلی

مرکز خرید وینتر گاردن (Winter Garden Shopping Center)