بخش Listening در آزمون PTE

در این بخش سوالات بر مبنای فایل های صوتی و یا تصویری هستند. هر فایل فقط یک بار پخش می شود و می توان در حین گوش دادن نت برداری کرد. مدت زمان این بخش 45 تا 57 دقیقه است. امکان کنترل صدا در زمان پخش فایل ها وجود دارد و می توان صدا را کم و زیاد نمود.

توضیحات مربوط به بخش های مهارت لیسنینگ در آزمون

در این سوال شما به یک سخنرانی کوتاه که بین 1 تا 1.5 دقیقه است گوش می کنید و باید آن را در بین 50 تا 70 کامل خلاصه کنید. برای این کار 10 دقیقه زمان دارید. شمارنده ای در پایین صفحه قرار دارد که تعداد کلمات را می شمارد.

نکات مهم برای پاسخ دادن به این سوال:

 • خلاصه ای که می نویسید نه تنها باید شامل ایده اصلی (main idea) سخنرانی باشد بلکه باید برخی نکات جزئی را نیز در برگیرد. پس در هنگام نت برداری باید از برخی جزئیات مهم نیز نت برداری کرد تا در خلاصه به کار گرفته شوند.
 • گرامر متن نوشته شده، کلمات به کار رفته و نیز دیکته کلمات اهمیت بسیار زیادی دارند. پس حتما بعد از نوشتن خلاصه، یک یا 2 دقیقه را صرف بازخوانی متن کنید تا از گرامر جملات، درستی کلمات و دیکته آنها ونیز علامت گذاری جملات مطمئن شوید.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.

در این سوال باید به یک فایل 40 تا 90 ثانیه ای گوش  کنید و بر اساس آن به یک سوال چند گزینه ای پاسخ دهید. فایل فقط یک بار پخش می شود. برای انتخاب گزینه های صحیح روی آنها کلیک کنید تا زرد رنگ شوند. برای عوض کردن گزینه مورد نظر، دوباره روی آن کلیک کنید تا به رنگ سفید در بیاید و سپس گزینه جدید را کلیک کنید.

نکات مهم برای پاسخ دادن به این سوال:

 • قبل از اینکه فایل صوتی اجرا شود، سوال را به دقت بخوانید و آماده نت برداری از نکات کلی و جزئی مربوط به سوال باشید. از آنجا که بیش از یک گزینه صحیح وجود دارد، علاوه بر توجه به کلیات، توجه به جزئیات مربوط نیز مهم است.
 • هیچ گزینه ای را صرفا به دلیل اینکه کلماتش را در فایل شنیده اید انتخاب نکنید، چرا که بسیاری از گزینه ها کلماتی دارند که در فایل صوتی وجود دارند.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.

در این سوال متن یک فایل صوتی به شما داده می شود که این متن چند جای خالی دارد. باید پس از گوش دادن به فایل صوتی، جاهای خالی متن را پر کنید. فایل صوتی فقط یک بار پخش می شود و مدت آن بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه است. برای پر کردن جاهای خالی باید کلمه ی مورد نظر را درون آنها تایپ کنید.

نکات مهم برای پاسخ دادن به این نوع سوال:

 • قبل از اینکه فایل صوتی پخش شود. سریع متن را بخوانید و سعی کنید ایده کلی آن را درک کنید.
 • زمانی که فایل صوتی پخش می شود، به دقت گوش کنید و کلماتی که فکر می کنید باید در جای خالی نوشت در دفترچه نت برداری خود بنویسید. پس از پایان فایل صوتی به دقت جواب های خود را بررسی کنید و باسخ های صحیح را با دیکته درست در جاهای خالی قرار دهید.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.

در این سوال، شما به یک فایل صوتی به مدت 30 تا 90 ثانیه گوش می کنید و سپس از بین گزینه ها، گزینه ای که بهترین خلاصه برای آن فایل است را انتخاب می کنید.

فایل صوتی تنها یک بار پخش می شود. برای انتخاب گزینه درست روی آن کلیک کنید تا به رنگ زرد دربیاید. برای عوض کردن گزینه، روی گزینه ای که قبلا انتخاب کرده اید دوباره کلیک کنید تا به رنگ سفید دربیاید و سپس گزینه مورد نظر را کلیک کنید. این سوال تنها یک پاسخ صحیح دارد.

نکات مهم برای پاسخ دادن به این نوع سوال:

 • گزینه ها بسیار طولانی هستند، پس خواندن آنها قبل از اینکه فایل صوتی پخش شود، یا در زمان پخش فایل امکان پذیر نیست. در نتیجه، در زمان پخش فایل از نکات مهم آن نت برداری کنید و سپس نت های خود را با گزینه ها مقایسه کرده و نزدیک ترین گزینه به نت های خود را انتخاب کنید.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.

در این نوع سوال باید به یک فایل 30 تا 60 ثانیه ای گوش کنید و بر اساس آن، به یک سوال چند گزینه ای پاسخ دهید. این سوال تنها یک پاسخ صحیح دارد. فایل تنها یک بار پخش می شود. برای انتخاب گزینه صحیح روی آن کلیک کنید تا زرد رنگ شود. برای عوض کردن گزینه مورد نظر، دوباره روی گزینه انتخاب شده کلیک کنید تا به رنگ سفید درآید و سپس گزینه جدید را کلیک کنید.

نکات مهم برای پاسخ دادن به این سوال:

 • قبل از پخش شدن فایل، حتما سوال را به دقت بخوانید. متن سوال مشخص می کند که باید به دنبال چه چیزی باشید: ایده کلی متن، جزئیات متن و یا منظور گوینده از بیان یک نکته خاص. علاوه بر پیش خوانی سوال، خواندن گزینه ها قبل از پخش فایل بسیار موثر است، زیرا اطلاعات بیشتری از حرف های گوینده خواهید گرفت و به انتخاب پاسخ صحیح نزدیک تر می شوید.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.

در این سوال یک فایل 20 تا 70 دقیقه ای پخش می شود که به جای کلمه یا کلمات آخر آن یک بیب شنیده می شود. باید از بین گزینه های موجود گزینه صحیح را برای قرار دادن در آن قسمت انتخاب کنید. مانند سوالات دیگر بخش شنیداری فایل صوتی فقط یک با پخش می شود. برای انتخاب گزینه صحیح روی آن کلیک کنید تا زرد شود. برای تغییر گزینه، دوباره روی گزینه ی انتخاب شده کلیک می کنیم تا سفید شود و سپس روی گزینه جدید کلیک می کنیم.

نکات مهم در پاسخ دادن به این سوال:

 • در این سوال بین 3 تا 5 گزینه وجود دارد که فقط یکی از آنها پاسخ صحیح است. علاوه بر درک معنی فایل پخش شده دقت به کلمات هم نشین (Collocation) هم می تواند نقش مهمی را در انتخاب پاسخ درست ایفا کند.
 • برای رفتن به فایل و سوال بعد باید روی Next کلیک کرد، در نتیجه برای پاسخ دادن به این سوال و یا تغییر جواب کمی وقت دارید. می توان هم گزینه ها را بررسی کرده و صحیح ترین آنها را انتخاب نمود.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.

در این سوال یک فایل 15 تا 50 ثانیه ای پخش می شود و متن این فایل نیز داده می شود. شما باید کلماتی در متن را که با فایل صوتی پخش شده متفاوت هستند، مشخص کنید. برای مشخص کردن کلمه ی مورد نظر، روی آن کلیک کنید تا زرد رنگ شود. برای تغییر کلمه، دوباره روی کلمه ای که قبلا انتخاب کرده اید کلیک کنید تا به رنگ سفید دربیاید و سپس کلمه جدید را انتخاب کنید.

نکات مهم برای پاسخ دادن به این سوال:

 • قبل از اینکه فایل صوتی پخش شود فرصت بسیار کوتاهی دارید. در این فرصت متن داده شده را به سرعت بخوانید تا ایده اصلی آن و موضوع فایل صوتی را درک کنید. این به شما کمک خواهد کرد تا کلمات غیر مرتبط با موضوع اصلی را راحت تر پیدا کنید.
 • زمانی که فایل صوتی پخش می شود، آن را با حرکت دادن cursor روی متن دنبال کنید تا بلافاصله کلمات غیر مرتبط با آنچه در فایل صوتی می شنوید را شناسایی کرده و روی آنها کلیک کنید.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.

در این سوال، یک جمله کوتاه 3 تا 5 ثانیه ای پخش می شود و شما باید عینا همان جمله ای را که پخش شده است را تایپ کنید. مانند تمام بخش های لیسنینگ، این جمله تنها یک بار پخش می شود.

نکات مهم برای پاسخ دادن به این سوال:

 • می توانید زمانی که جمله در حال پخش است از آن نت برداری کنید و سپس آن را تایپ کنید. از آنجا که تا قبل از کلیک کردن روی Next، سوال بعدی پخش نمی شود، فرصت کافی برای این کار وجود دارد.
 • نمره کامل این سوال زمانی به شما داده می شود که جمله را عینا تایپ کنید. در نتیجه برای گرفتن نمره بیشتر کلمات را تا جایی که به یاد دارید و یا از آنها نت برداری کرده اید، تایپ کنید. گرامر و دیکته کلمات در جمله بسیار مهم اند.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.