• در دوره BizClub می‌خواهیم با انواع کسب‌و‌کارهای استرالیا تا حد امکان بیشتر آشنا شویم.
  • مدت این دوره ۱۵ هفته و هزینه آن ۱۶۵۰ دلار است. اگر کلاینت ویزاپیک هستید و اعتبار 5X دارید، برای شرکت در این دوره هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنید.