دانشگاه های هوبارت

دانشگاه های ایالت تاسمانیا استرالیا

دانشگاه تاسمانیا تنها دانشگاه واقع در شهر هوبارت، ایالت تاسمانیاست.

دانشگاه تاسمانیا

دانشگاه تاسمانیا  (UTAS) یک دانشگاهی دولتی است که در شهر هوبارت، ایالت تاسمانیا قرار دارد. این دانشگاه رسماً در سال ۱۸۸۹ تاسیس گردید و چهارمین دانشگاه تاسیس شده در کشور استرالیا می باشد. دانشگاه تاسمانیا عضو انجمن بین المللی دانشگاههای مشترک المنافع می باشد.

این دانشگاه بسیاری از رشته ها را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می دهد و با ۲۰ موسسه تحقیقاتی تخصصی ارتباط دارد. جمعیت دانشجویان این دانشگاه حدود ۲۷۰۰۰ نفر بوده که بیش از ۶۰۰۰ نفر از آنها، دانشجویان بین المللی و ۱۰۰۰ نفر هم دانشجوی دکتری هستند.

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی

فرم ارزیابی تحصیلی رایگان (۳ دقیقه)

جهت بررسی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ مشاور رسمی اخذ پذیرش تحصیلی استرالیا QAEC و وکیل رسمی MARA باشید. کارشناسان ویزاپیک با توجه به شرایط و الویت های شما بهترین و سریعترین راهکار را برای شما لحاظ می کنند.

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی