مدارک و مجوزها

عضو انجمن وکلای حرفه ای مهاهجرت به استرالیا MIA با کد 17667

وکیل رسمی مهاجرت به استرالیا

عضو سازمان مارا MARN 1796314

مجوز رسمی فعالیت کاریابی بین المللی ویراپیک

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ثبت ۹۶۷۸۵

پروانه عضویت

انجمن صنفی کاریابی های بین المللی
فارغ التحصیل رشته حقوق مهاجرت در مقطع عالیه

فارغ التحصیل رشته حقوق

مهاجرت در مقطع عالیه
عضو انجمن وکلای حرفه ای مهاجرت به استرالیا MIA با کد 17667

عضو انجمن وکلای حرفه ای مهاجرت به استرالیا

MIA با کد 17667
مشاور تحصیلی رسمی اعزام دانشجو مورد تایید دانشگاه های استرالیا با کد M194

مشاور تحصیلی رسمی اعزام دانشجو

مورد تایید دانشگاه های استرالیا با کد M194
ثبت شرکت رسمی و فعال در استرالیا

ثبت شرکت رسمی و فعال در استرالیا

مشاور تحصیلی اعزام دانشجو به اروپا و کانادا کد ITAC 1032

مشاور تحصیلی اعزام دانشجو به اروپا و کانادا

کد ITAC 1032
بیمه 250000 دلاری جبران خسارت مشتریان

بیمه ۲۵۰ هزار دلاری در اداره مهاجرت استرالیا

جهت خسارت احتمالی به مشتریان
مدرس رسمی و مورد تایید British Council

مدرس رسمی و مورد تایید British Council

مدرک CELTA از British Council جهت تدریس زبان انگلیسی

مدرک CELTA از British Council

جهت تدریس زبان انگلیسی
دارنده نمره 8.5 آزمون IELTS

دارنده نمره 8.5 آزمون IELTS