تا اطلاع ثانوی امکان اقدام برای این ویزا وجود ندارد.