لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

لیست مشاغل جدید استرالیا

لیست مشاغل استرالیا
همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند.

لیست مشاغل جدید مورد نیاز ۲۰۱۷ استرالیا در تاریخ یکم جولای ۲۰۱۷ اعلام شد. این رشته ها در دو لیست به نام های MLTSSL و STSOL می باشد که با توجه به اینکه لیست جدید بسیار پیچیده و گیج کننده است، جهت رفاه حال شما رشته ها را به تفکیک در ستون های مختلف برای ویزاهای مختلف تفکیک کردیم.

اگر برای ویزاهای مهارتی ۱۸۹ استرالیا و ویزای مهارتی ۴۸۹ شاخه اسپانسر فامیل و همچنین ویزای فارغ التحصیلان استرالیا ۴۸۵ شاخه Garaduate Work می خواهید اقدام کنید، رشته شما می بایست در لیست مهارت های لازم استرالیا در ستون مربوط به ویزای ۱۸۹ یا ۴۸۹ فامیل باشد.

اگر برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ استرالیا و ویزای مهارتی ۴۸۹ رشته شما می بایست در لیست مهارت های لازم استرالیا ۲۰۱۷ در ستون مربوط به ویزای ۱۹۰ یا ۴۸۹ باشد.

کد رشتهOccupationرشتهسازمان ارزیابی189/ 489 family
(لیست بلند مدت)
190/ 489 state
(میان مدت)
342211Electrical Linesworker (Aus) / Electrical Line Mechanic (NZ)سیم کش برقTRAمجاز
322312Pressure Welderجوشکار فشار قویTRAمجاز
134211Medical Administrator (Aus) / Medical Superintendent (NZ)پزشک سرپرستVETASSESS Aمجاز
133112Project Builderسرپرست پروژه عمرانیVETASSESS Aمجاز
121111Aquaculture Farmerپرورش دهنده گیاه دریاییVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121211Cotton Growerکشاورز پنبهVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121212Flower Growerپرورش دهنده گلVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121213Fruit or Nut Growerپرورش دهنده غلاتVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121214Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)مزرعه دار غلات و دانه های روغنیVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121215Grape Growerپرورش دهنده انگورVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121216Mixed Crop Farmerکشاورز غلاتVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121217Sugar Cane Growerپرورش دهنده نیشکرVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121221Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)سبزی کارVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121299Crop Farmers necمزرعه دار غلاتVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121311Apiaristآپیاریست( پرورش زنبورعسل)VETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121312Beef Cattle Farmerدامدار گوشت گاوVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121313Dairy Cattle Farmerدامدار گاو شیریVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121316Horse Breederپرورش دهنده اسبVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121317Mixed Livestock Farmerدامدار انواع حیواناتVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121318Pig Farmerدامدار خوکVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121321Poultry FarmerمرغدارVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121322Sheep Farmerگوسفند دارVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121399Livestock Farmers necپرورش احشامVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
121411Mixed Crop and Livestock Farmerپرورش دام و غلاتVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
131112Sales and Marketing Managerمدیر فروش و بازاریابیAIMمجاز
131113Advertising Managerمدیر تبلیغاتAIMمجاز
132111Corporate Services Managerمدیر خدمات شرکتVETASSESS Bمجاز
132211Finance Managerمدیر مالیCPAA/ICAA/IPAمجاز
132311Human Resource Managerمدیر منابع انسانیAIMمجاز
132511Research and Development Managerمدیر تحقیق و توسعهVETASSESS Bمجاز
133111Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانیVETASSESS Aمجازمجاز
133211Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)Engineers Australia/AIMمجازمجاز
133411ManufacturerسازندهVETASSESS Bمجاز
133511Production Manager (Forestry)مدیر تولید (جنگلبانی)VETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
133512Production Manager (Manufacturing)مدیر تولید (ساخت)VETASSESS Bمجاز
133513Production Manager (Mining)مدیر تولید (معدن)VETASSESS Bمجاز
133611Supply and Distribution Managerمدیر تامین و توزیعAIMمجاز
134111Child Care Centre Managerمدیر مهدکودکTRAمجازمجاز
134212Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاریANMACمجازمجاز
134213Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیهVETASSESS Aمجازمجاز
134214Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستیACWAمجازمجاز
134299Health and Welfare Services Managers necمدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانیVETASSESS Aمجاز
134311School Principalمدیر مدرسهVETASSESS Aمجاز
134499Education Managers necمدیر مرکز تحصیلیVETASSESS Aمجاز
135112ICT Project Managerمدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)ACSمجاز
135199ICT Managers necمدیر موضوعات مربوط به کامپیوتر (ICT)ACSمجاز
139911Arts Administrator or Managerمدیر یا مسیول مکان های هنریVETASSESS Bمجاز
139913Laboratory Managerمدیر آزمایشگاهVETASSESS Bمجاز
139914Quality Assurance Managerمدیر تضمین کیفیتVETASSESS Bمجاز
139999Specialist Managers necمدیران متخصصVETASSESS Bمجاز
141111Cafe or Restaurant Managerمدیر کافه یا رستورانVETASSESS Cمجاز
141311Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متلVETASSESSمجاز
141999Accommodation and Hospitality Managers necمدیران اسکان و مهمان نوازی و هتلداریVETASSESS Cمجاز
142114Hair or Beauty Salon Managerمدیر سالن مو یا زیباییVETASSESS Cمجاز
142115Post Office Managerمدیر اداره (دفاتر) پستVETASSESS Cمجاز
149112Fitness Centre Managerمدیر مرکز تناسب اندامVETASSESS Cمجاز
149113Sports Centre Managerمدیر مرکز ورزشیVETASSESS Cمجاز
149212Customer Service Managerمدیر خدمات مشتریانVETASSESS Cمجاز
149311Conference and Event Organiserسازمانده برگزار کننده کنفرانس و رویدادVETASSESS Cمجاز
149413Transport Company Managerمدیر شرکت حمل و نقلVETASSESS Cمجاز
149913Facilities Managerمدیریت امکانات و تسهیلاتVETASSESS Cمجاز
211112Dancer or Choreographerرقصنده یا طراحی رقصVETASSESS Bمجاز
211212Music Directorمدیر موسیقی (کارگردان)VETASSESS Bمجاز
211299Music Professionals necافراد حرفه ای در موسیقی(تخصص در آهنگ)VETASSESS Bمجاز
211311PhotographerعکاسVETASSESS Bمجاز
211499Visual Arts and Crafts Professionals necهنرهای تجسمی و صنایع دستیVETASSESS Bمجاز
212111Artistic Directorکارگردان هنریVETASSESS Aمجاز
212212Book or Script Editorویرایشگر کتاب یا نمایشنامهVETASSESS Bمجاز
212312Director (Film, Television, Radio or Stage)کارگردان (فیلم، تلویزیون، رادیو یا صحنه)VETASSESS Bمجاز
212314Film and Video Editorادیتور فیلم و ویدئوVETASSESS Bمجاز
212315Program Director (Television or Radio)مدیر برنامه (تلویزیون یا رادیو)VETASSESS Bمجاز
212316Stage Managerمدیر صحنه و نمایشVETASSESS Bمجاز
212317Technical Directorمدیر فنیVETASSESS Bمجاز
212318Video Producerتولید کننده ویدیوVETASSESS Bمجاز
212411Copywriterکپی رایترVETASSESS Bمجاز
212412Newspaper or Periodical Editorادیتور یا ویراستار روزنامه یا جرایدVETASSESS Bمجاز
212413Print Journalistروزنامه نگارVETASSESS Bمجاز
212415Technical Writerنویسنده فنیVETASSESS Bمجاز
212416Television Journalistخبرنگار تلویزیونیVETASSESS Bمجاز
212499Journalists and Other Writers necروزنامه نگار و نویسندهVETASSESS Bمجاز
221111Accountant (General)حسابدار (عمومی)CPA/ICAA/IPAمجازمجاز
221112Management Accountantمدیر حسابداریCPA/ICAA/IPAمجازمجاز
221113Taxation Accountantحسابدار مالیاتیCPA/ICAA/IPAمجازمجاز
221211Company Secretaryمنشی شرکتVETASSESS Bمجاز
221213External Auditorحسابرس خارجیCPA/ICAA/IPAمجازمجاز
221214Internal Auditorحسابرس داخلیVETASSESS Aمجازمجاز
222111Commodities Traderمعامله گر کالاهاVETASSESS Cمجاز
222112Finance Brokerکارگزاری مالیVETASSESS Cمجاز
222113Insurance Brokerکارگزار بیمهVETASSESS Cمجاز
222199Financial Brokers necکارگزاران مالیVETASSESS Cمجاز
222211Financial Market Dealerفروشنده و معمله گر بازار های مالیVETASSESS Bمجاز
222213Stockbroking Dealerکارگزار سهامVETASSESS Bمجاز
222299Financial Dealers necمهامله گران مالیVETASSESS Bمجاز
222311Financial Investment Adviserمشاور سرمایه گذاری مالیVETASSESS Bمجاز
222312Financial Investment Managerمدیر سرمایه گذاری مالیVETASSESS Bمجاز
223112Recruitment Consultantمشاور استخدامVETASSESS Bمجاز
223211ICT Trainerمربی ICTACSمجاز
224111Actuaryکارشناس بیمهVETASSESS Aمجازمجاز
224112Mathematicianریاضی دانVETASSESS Aمجاز
224212Gallery or Museum Curatorراهنمای گالری یا موزهVETASSESS Bمجاز
224213Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشتVETASSESS Bمجاز
224214Records Managerمدیر اسناد و بایگانیVETASSESS Bمجاز
224511Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمینVETASSESS Aمجازمجاز
224512Valuerارزیاب و قیمت گذارVETASSESS Aمجازمجاز
224611LibrarianکتابدارVETASSESS Aمجاز
224711Management Consultantمشاور مدیریتVETASSESS Bمجاز
224712Organisation and Methods Analystآنالیزگرو تحلیل گر سازمانیVETASSESS Bمجاز
224914Patents Examinerبازرس و ممتحن اختراعاتVETASSESS Bمجاز
224999Information and Organisation Professionals necمتخصصین سازمان اطلاعاتVETASSESS Bمجاز
225111Advertising Specialistمتخصص تبلیغاتVETASSESS Bمجاز
225113Marketing Specialistمتخصص بازاریابیVETASSESS Bمجاز
225211ICT Account Managerمدیر حساب ICTVETASSESS Bمجاز
225212ICT Business Development Managerمدیر توسعه کسب و کار ICTVETASSESS Bمجاز
225213ICT Sales Representativeنماینده فروش ICTVETASSESS Bمجاز
225311Public Relations Professionalروابط عمومیVETASSESS Bمجاز
225499Technical Sales Representatives necنمایندگان فروش فنیVETASSESS Bمجاز
231111Aeroplane Pilotخلبان هواپیماCASAمجاز
231113Flying Instructorمربی پروازVETASSESS Bمجاز
231114Helicopter Pilotخلبان هلیکوپترCASAمجاز
232111ArchitectمعمارAACAمجازمجاز
232112Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)VETASSESS Aمجازمجاز
232212Surveyorنقشه بردارSSSIمجازمجاز
232213CartographerکارتوگرافVETASSESS Aمجازمجاز
232214Other Spatial Scientistجمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)VETASSESS Aمجازمجاز
232311Fashion Designerطراح مدVETASSESS Bمجاز
232312Industrial Designerطراح صنعتیVETASSESS Bمجاز
232313Jewellery Designerطراح جواهراتVETASSESS Bمجاز
232411Graphic Designerطراح گرافیکVETASSESS Bمجاز
232412IllustratorتصویرگرVETASSESS Bمجاز
232414Web Designerطراح وبVETASSESS Bمجاز
232511Interior Designerطراح داخلیVETASSESS Bمجاز
232611Urban and Regional Plannerبرنامه ریز شهری و منطقه ایVETASSESS Aمجاز
233111Chemical Engineerمهندس شیمیEngineers Australiaمجازمجاز
233112Materials Engineerمهندس موادEngineers Australiaمجازمجاز
233211Civil Engineerمهندس عمرانEngineers Australiaمجازمجاز
233212Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیکEngineers Australiaمجازمجاز
233213Quantity Surveyorارزیاب ساختمانAIQSمجازمجاز
233214Structural Engineerمهندس سازهEngineers Australiaمجازمجاز
233215Transport Engineerمهندس حمل و نقلEngineers Australiaمجازمجاز
233311Electrical Engineerمهندس برقEngineers Australiaمجازمجاز
233411Electronics Engineerمهندس الکترونیکEngineers Australiaمجازمجاز
233511Industrial Engineerمهندس صنایعEngineers Australiaمجازمجاز
233512Mechanical Engineerمهندس مکانیکEngineers Australiaمجازمجاز
233513Production or Plant Engineerمهندسی تولید یا کارخانهEngineers Australiaمجازمجاز
233911Aeronautical Engineerمهندس هواپیماEngineers Australiaمجازمجاز
233912Agricultural Engineerمهندس کشاورزیEngineers Australiaمجازمجاز
233913Biomedical Engineerمهندسی پزشکیEngineers Australiaمجازمجاز
233914Engineering TechnologistتکنولوژیستEngineers Australiaمجازمجاز
233915Environmental Engineerمهندس محیط زیستEngineers Australiaمجازمجاز
233916Naval Architect (Aus) / Marine Designer (NZ)معمار و طراح دریاییEngineers Australiaمجازمجاز
234111Agricultural Consultantمشاور کشاورزیVETASSESS Aمجازمجاز
234112Agricultural Scientistدانشمند کشاورزیVETASSESS Aمجازمجاز
234113Forester (Aus) / Forest Scientist (NZ)جنگلبانVETASSESS Aمجازمجاز
234213Wine Makerنوشیدنی سازVETASSESS Bفقط ۴۸۹ مجاز
234411Geologistزمین شناسVETASSESS Aمجاز
234611Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکیAIMSمجازمجاز
234711VeterinarianدامپزشکAVBCمجازمجاز
234914Physicistفیزیکدان (پزشکی)VETASSESS Aمجازمجاز
241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacherمعلم پیش دبستانیAITSLمجازمجاز
241213Primary School Teacherمعلم مدرسه ابتداییAITSLمجاز
241311Middle School Teacher (Aus) Intermediate School Teacher (NZ)معلم مدرسه متوسطه (AUS) مدرس مدرسه متوسطه (NZ)AITSLمجاز
241411Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطهAITSLمجازمجاز
241511Special Needs Teacherمعلم کودکان استثناییAITSLمجازمجاز
241512Teacher of the Hearing Impairedمعلم ناشنوایانAITSLمجازمجاز
241513Teacher of the Sight Impairedمعلم نابینایانAITSLمجازمجاز
241599Special Education Teachers necمعلمان آموزش و پرورش خاصAITSLمجازمجاز
249111Education Adviserمشاور تحصیلیVETASSESS Aمجاز
249211Art Teacher (Private Tuition)معلم هنر (آموزش خصوصی)VETASSESS Bمجاز
249212Dance Teacher (Private Tuition)معلم رقص (آموزش خصوصی)VETASSESS Bمجاز
249214Music Teacher (Private Tuition)معلم موسیقی (آموزش خصوصی)VETASSESS Bمجاز
249299Private Tutors and Teachers necآموزگاران خصوصیVETASSESS Bمجاز
249311Teacher of English to Speakers of Other Languagesمعلم انگلیسیVETASSESSمجاز
251111Dietitianمتخصص تغذیهDAAمجاز
251112Nutritionistمتخصص تغذیهVETASSESS Aمجاز
251211Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکیAIRمجازمجاز
251212Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکیAIRمجازمجاز
251213Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ایANZSNMمجازمجاز
251214SonographerسونوگرافAIRمجازمجاز
251312Occupational Health and Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ایVETASSESS Aمجاز
251411Optometristبینایی سنجOCANZمجازمجاز
251412Orthoptistمتخصص اورتوپدیVETASSESS Aمجاز
251511Hospital Pharmacistداروساز بیمارستانAPharmCمجاز
251512Industrial Pharmacistداروساز صنعتیVETASSESS Aمجاز
251513Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشیAPharmCمجاز
251911Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامتVETASSESS Aمجاز
251912Orthotist or ProsthetistپرونزسازAOPAمجازمجاز
251999Health Diagnostic and Promotion Professionals necمتخصصان تشخیص و ارتقاء سلامت و دومانVETASSESS Aمجاز
252111ChiropractorکایروپرکتیکCCEAمجازمجاز
252112Osteopathمتخصص بیماری های استخوانANZOCمجازمجاز
252211Acupuncturistمتخصص طب سوزنی
Chinese Medicine Board of Australia
مجاز
252213Naturopathمتخصص درمان از روشهای طبیعیVETASSESS Aمجاز
252214Traditional Chinese Medicine Practitionerمتخصص طب سنتی چینی
Chinese Medicine Board Of Australia
مجاز
252299Complementary Health Therapists necدرمانگران مکمل سلامتVETASSESS Aمجاز
252311Dental Specialistمتخصص دندانپزشکیADCمجاز
252312DentistدندانپزشکADCمجاز
252411Occupational Therapistمتخصص کاردرمانیOTCمجازمجاز
252511PhysiotherapistفیزیوتراپیستAPCمجازمجاز
252611Podiatristپزشک بیماری پاAPodC/ANZPACمجازمجاز
252711AudiologistشنواسنجVETASSESS Aمجازمجاز
252712Speech Pathologist (Aus) / Speech Language Therapist (NZ)گفتار درمانSPAمجازمجاز
253111General Practitionerپزشک عمومیMedical Board of Australiaمجازمجاز
253112Resident Medical Officerرزیدنت پزشکیMedical Board of Australiaمجاز
253211AnaesthetistهوشبریMedical Board of Australiaمجاز
253311Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)Medical Board of Australiaمجازمجاز
253312Cardiologistمتخصص قلبMedical Board of Australiaمجازمجاز
253313Clinical Haematologistخون شناسی بالینیMedical Board of Australiaمجازمجاز
253314Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)Medical Board of Australiaمجازمجاز
253315Endocrinologistمتخصص غددMedical Board of Australiaمجازمجاز
253316Gastroenterologistمتخصص گوارشMedical Board of Australiaمجازمجاز
253317Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژهMedical Board of Australiaمجازمجاز
253318Neurologistمتخصص مغز و اعصابMedical Board of Australiaمجازمجاز
253321Paediatricianمتخصص اطفالMedical Board of Australiaمجازمجاز
253322Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیهMedical Board of Australiaمجازمجاز
253323RheumatologistروماتولوژیستMedical Board of Australiaمجازمجاز
253324Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینهMedical Board of Australiaمجازمجاز
253399Specialist Physicians necپزشکان متخصص NECMedical Board of Australiaمجازمجاز
253411PsychiatristروانپزشکMedical Board of Australiaمجازمجاز
253511Surgeon (General)جراح عمومیMedical Board of Australiaمجازمجاز
253512Cardiothoracic Surgeonجراح قلبMedical Board of Australiaمجازمجاز
253513Neurosurgeonجراح مغز و اعصابMedical Board of Australiaمجازمجاز
253514Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدیMedical Board of Australiaمجازمجاز
253515Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینیMedical Board of Australiaمجازمجاز
253516Paediatric Surgeonجراح اطفالMedical Board of Australiaمجازمجاز
253517Plastic and Reconstructive Surgeonجراح پلاستیکMedical Board of Australiaمجازمجاز
253518Urologistمتخصص اورولوژیستMedical Board of Australiaمجازمجاز
253521Vascular Surgeonجراح عروقMedical Board of Australiaمجازمجاز
253911Dermatologistمتخصص پوستMedical Board of Australiaمجازمجاز
253912Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانسMedical Board of Australiaمجازمجاز
253913Obstetrician and Gynaecologistمتخصص زنان و زایمانMedical Board of Australiaمجازمجاز
253914Ophthalmologistچشم پزشکMedical Board of Australiaمجازمجاز
253915Pathologistمتخصص پاتالوژیستMedical Board of Australiaمجازمجاز
253917Diagnostic and Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ایMedical Board of Australiaمجازمجاز
253918Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمانMedical Board of Australiaمجازمجاز
253999Medical Practitioners necپزشکان عمومیMedical Board of Australiaمجازمجاز
254111254111 MidwifeماماییANMACمجازمجاز
254211Nurse Educatorمربی پرستاریANMAC/VETASSESSمجاز
254212Nurse Researcherپرستار محققANMAC/VETASSESSمجاز
254311Nurse ManagerسرپرستارANMAC/VETASSESSمجاز
254411Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)ANMACمجازمجاز
254412Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندانANMACمجازمجاز
254413Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانوادهANMACمجازمجاز
254414Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعهANMACمجازمجاز
254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)ANMACمجازمجاز
254416Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانیANMACمجازمجاز
254417Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشیANMACمجازمجاز
254418Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکیANMACمجازمجاز
254421Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکیANMACمجازمجاز
254422Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانیANMACمجازمجاز
254423Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عملANMACمجازمجاز
254424Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عملANMACمجازمجاز
254425Registered Nurse (Paediatrics)پرستار اطفالANMACمجازمجاز
254499Registered Nurses necپرستاران عمومیANMACمجازمجاز
261111ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICTACSمجازمجاز
261112Systems Analystتحلیلگر سیستمACSمجازمجاز
261212Web Developerتوسعه دهنده وبACSمجاز
261311Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گرACSمجازمجاز
261312Developer Programmerبرنامه نویسACSمجازمجاز
261313Software Engineerمهندس نرم افزارACSمجازمجاز
261314Software Testerتست نرم افزارACSمجاز
262111Database Administratorادمین پایگاه دادهACSمجاز
262112ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICTACSمجازمجاز
262113Systems Administratorمدیر سیستم هاACSمجاز
263111Computer Network and Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتریACSمجازمجاز
263112Network Administratorمدیر شبکهACSمجاز
263113Network Analystتحلیلگر شبکهACSمجاز
263211ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICTACSمجاز
263212ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICTACSمجاز
263213ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICTACSمجاز
263299ICT Support and Test Engineers necمهندسان پشتیبانی و تست ICTACSمجاز
263311Telecommunications Engineerمهندس مخابراتEngineers Australiaمجازمجاز
263312Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابراتEngineers Australiaمجازمجاز
271111Barristerوکیل مدافعSLAAمجازمجاز
271299Judicial and Other Legal Professionals necقضات و سایر متخصصین حقوقیVETASSESS Aمجاز
271311Solicitorوکیل یا مشاور حقوقیSLAAمجازمجاز
272111Careers Counsellorمشاور فرصت های شغلیVETASSESS Aمجاز
272112Alcohol Counsellorمشاور الکل و موادVETASSESS Aمجاز
272113Family and Marriage Counsellorمشاور خانواده و ازدواجVETASSESS Aمجاز
272114Rehabilitation Counsellorمشاور توانبخشیVETASSESS Aمجاز
272115Student Counsellorمشاور دانشجوییVETASSESS Aمجاز
272199Counsellors necمشاورVETASSESS Aمجاز
272311Clinical Psychologistروانشناس بالینیAPSمجازمجاز
272312Educational Psychologistروانشناس آموزشیAPSمجازمجاز
272313Organisational Psychologistروانشناس سازمانیAPSمجازمجاز
272399Psychologists necروانشناسانAPSمجازمجاز
272412Interpreterمترجم رو در روNAATIمجاز
272499Social Professionals necکارشناس اجتماعیVETASSESS Aمجاز
272511Social Workerمددکار اجتماعیAASWمجازمجاز
272612Recreation Officer (Aus) / Recreation Coordinator (NZ)افسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)VETASSESS Bمجاز
272613Welfare Workerمددکار رفاهیACWAمجاز
311111Agricultural Technicianتکنسین کشاورزیVETASSESS Cفقط ۴۸۹ مجاز
311211Anaesthetic Technicianتکنسین بیهوشی و هوشبریVETASSESS Eمجاز
311212Cardiac Technicianتکنسین قلبVETASSESS Eمجاز
311213Medical Laboratory Technicianتکنسین علوم آزمایشگاهیAIMSمجاز
311215Pharmacy Technicianتکنسین داروسازVETASSESS Eمجاز
311299Medical Technicians necتکنسین های پزشکیVETASSESS Eمجاز
311312Meat Inspectorبازرس گوشتVETASSESS Cمجاز
311399Primary Products Inspectors necبازرس محصولات اولیهVETASSESS Cفقط ۴۸۹ مجاز
311411Chemistry Technicianتکنسین شیمیVETASSESS Cمجاز
311412Earth Science Technicianتنکنسین علوم زمینVETASSESS Cمجاز
311413Life Science Technicianتکنسین علومVETASSESS Cمجاز
311499Science Technicians necتکنسین علومVETASSESS Cمجاز
312111Architectural Draftspersonکمک معمارVETASSESS Cمجاز
312112Building Associateناظر ساختمانVETASSESS Cمجاز
312113Building Inspectorبازرس ساختمانVETASSESS Cمجاز
312199Architectural, Building and Surveying Technicians necتکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداریVETASSESS Cمجاز
312211Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمرانEngineers Australia/ VETASSESSمجازمجاز
312212Civil Engineering Technicianتکنسین مهندسی عمرانVETASSESS Cمجازمجاز
312311Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برقEngineers Australiaمجازمجاز
312312Electrical Engineering Technicianتکنسین برقTRAمجازمجاز
312512Mechanical Engineering Technicianتکنسین مکانیکTRAمجاز
312912Metallurgical or Materials Technicianتکنسین مواد یا متالوژیVETASSESS Cمجاز
312913Mine Deputyناظر یا مسئول فنی معدنVETASSESS Cمجاز
313111Hardware Technicianتکنسین سخت افزارTRAمجاز
313112ICT Customer Support Officerمسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICTTRAمجاز
313113Web Administratorادمین وب سایتACSمجاز
313199ICT Support Technicians necتکنسین های پشتیبانی ICTTRAمجاز
313211Radiocommunications Technicianتکنسین ارتباطات رادیوییTRAمجازمجاز
313212Telecommunications Field Engineerمهندس مخابراتEngineers Australiaمجازمجاز
313213Telecommunications Network Plannerبرنامه ریز شبکه های مخابراتیEngineers Australiaمجاز
313214Telecommunications Technical Officer or Technologistافیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابراتEngineers Australiaمجازمجاز
321111Automotive Electricianبرق کار اتومبیلTRAمجازمجاز
321211Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)TRAمجازمجاز
321212Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلیTRAمجازمجاز
321213Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلتTRAمجازمجاز
321214Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچکTRAمجازمجاز
322113FarrierنعلبندTRAمجاز
322211Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاهTRAمجازمجاز
322311Metal Fabricatorسازنده دیگ بخارTRAمجازمجاز
322313Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ)جوشگارTRAمجازمجاز
323111Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (هوایی)TRAمجاز
323112Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی)TRAمجاز
323113Aircraft Maintenance Engineer (Structures)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه)TRAمجاز
323211Fitter (General)تنظیم کننده سازهTRAمجازمجاز
323212Fitter and Turnerتنظیم کننده و ترنرTRAمجازمجاز
323213Fitter-Welderتنظیم کننده جوشکارTRAمجازمجاز
323214Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزیTRAمجازمجاز
323215Textile, Clothing and Footwear Mechanicنساجی، پوشاک و مکانیک کفشTRAمجاز
323299Metal Fitters and Machinists necشکل دهنده فلزات و مکانیکTRAمجاز
323313Locksmithقفل سازTRAمجازمجاز
323314Precision Instrument Maker and Repairerابزار دقیق ساز و تعمیرکارTRAمجاز
323316Watch and Clock Maker and Repairerتعمیرکارساعت یا سازنده ساعتTRAمجاز
323412Toolmakerسازنده ابزارTRAمجاز
324111Panelbeaterتراشکار و صاف کار ماشینTRAمجازمجاز
324211Vehicle Body Builderسازنده بدنه ماشینTRAمجاز
324212Vehicle Trimmerصاف کار ماشینTRAمجاز
331111BricklayerبناTRAمجازمجاز
331112Stonemasonسنگ چینTRAمجازمجاز
331211Carpenter and Joinerنجار – نصابTRAمجازمجاز
331212CarpenterنجارTRAمجازمجاز
331213Joinerخدمات نجاریTRAمجازمجاز
332211Painting Trades Workerنقاش حرفه ایTRAمجازمجاز
333111Glazierشیشه گرTRAمجازمجاز
333211Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذبTRAمجازمجاز
333212Solid Plastererگچ کارTRAمجازمجاز
333311Roof Tilerکاشی کار سقفTRAمجاز
333411Wall and Floor Tilerکاشی کار دیوار و کفTRAمجازمجاز
334111Plumber (General)لوله کش (عمومی)TRAمجازمجاز
334112Airconditioning and Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکیTRAمجازمجاز
334113Drainer (Aus) / Drainlayer (NZ)لوله کشTRAمجازمجاز
334114Gasfitterلوله کش گازTRAمجازمجاز
334115Roof Plumberعایق کار بامTRAمجازمجاز
341111Electrician (General)برق کار عمومیTRAمجازمجاز
341112Electrician (Special Class)برقکار متخصصTRAمجازمجاز
341113Lift Mechanicمکانیک آسانسورTRAمجازمجاز
342111Airconditioning and Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبریدTRAمجازمجاز
342212Technical Cable Jointerتکنسین کابل های فشار قویTRAمجازمجاز
342311Business Machine Mechanicمکانیک ماشین های تجاری و کسب و کارTRAمجاز
342313Electronic Equipment Trades Workerکارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکیTRAمجازمجاز
342314Electronic Instrument Trades Worker (General)کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی)TRAمجازمجاز
342315Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی)TRAمجازمجاز
342411Cabler (Data and Telecommunications)سیم کش (داده و مخابرات)TRAمجاز
342413Telecommunications Linesworker (Aus) / Telecommunications Line Mechanic (NZ)تکنسین دکل های مخابراتیTRAمجاز
351111BakerنانواTRAمجاز
351112PastrycookقنادTRAمجاز
351211Butcher or Smallgoods MakerقصابTRAمجاز
351311ChefآشپزTRAمجازمجاز
351411CookآشپزTRAمجاز
361111Dog Trainer or Handlerمربی و نگهدارنده سگVETASSESS Dمجاز
361199Animal Attendants and Trainers necنگهدارنده و آموزش دهنده حیواناتVETASSESS Dمجاز
361311Veterinary Nurseپرستار دامپزشکیVETASSESS Dمجاز
362111FloristگلفروشTRAمجاز
362211Gardener (General)باغبانTRAمجاز
362212Arboristدرخت شناسTRAمجاز
362213Landscape Gardenerکارشناس تزئین فضای سبزTRAمجاز
362311Greenkeeperمسئول زمین گلفTRAمجاز
391111HairdresserآرایشگرTRAمجاز
392111Print Finisherصحاف مطبوعاتTRAمجاز
392311Printing Machinistنصب کننده ماشین های چاپگرTRAمجاز
393213Dressmaker or TailorخیاطTRAمجاز
393311Upholstererخیاطی و رومبلیTRAمجاز
394111Cabinetmakerکابینت سازTRAمجازمجاز
394211Furniture Finisherپرداخت گر مبلمانTRAمجاز
394213Wood MachinistچوبکارTRAمجاز
394299Wood Machinists and Other Wood Trades Workers necچوب و چوب کاریTRAمجاز
399111Boat Builder and Repairerسازنده قایق و تعمیرکارTRAمجازمجاز
399112Shipwrightکشتی سازTRAمجازمجاز
399211Chemical Plant Operatorاپراتور در کارخانه مواد شیمیاییTRAمجاز
399213Power Generation Plant Operatorاپراتور کارخانه تولید برقTRAمجاز
399312Library TechnicianکتابدارVETASSESS Cمجاز
399411Jewellerجواهر سازTRAمجاز
399512Camera Operator (Film, Television or Video)اپراتور دوربین (فیلم، تلویزیون یا ویدئو)TRAمجاز
399514Make Up ArtistگریمورTRAمجاز
399516Sound Technicianتکنسین صداTRAمجاز
399599Performing Arts Technicians necتکنسین هنرهای نمایشیVETASSESS Dمجاز
399611Signwriterطراح علامت هاTRAمجاز
411111Ambulance Officerافسران آمبولانسVETASSESS Cمجاز
411112Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus) / Ambulance Paramedic (NZ)مراقبتهای ویژه آمبولانسVETASSESS Cمجاز
411213Dental Technicianتکنسین دندانپزشکیTRAمجاز
411311Diversional Therapistروانشناس انحرافات اجتماعیVETASSESS Dمجاز
411411Nurseپرستار مورد تاییدANMACمجاز
411611Massage Therapistدرمانگربا ماساژVETASSESS Cمجاز
411711Community Workerمددکار اجتماعیACWAمجاز
411712Disabilities Services Officerافسر خدمات معلولینVETASSESS Cمجاز
411713Family Support Workerپشتیبان خانوادهVETASSESS Cمجاز
411715Residential Care Officerمسئول مراقبت از معلول و کودکVETASSESSمجاز
411716Youth Workerمددکار جوانانACWAمجاز
452311Diving Instructor (Open Water)مربی غواصی (آب های آزاد)VETASSESS Dمجاز
452312Gymnastics Coach or Instructorمربی یا استاد ژیمناستیکVETASSESS Dمجاز
452313Horse Riding Coach or Instructorمربی اسب سواریVETASSESS Dمجاز
452314Snowsport Instructorمربی ورزشهای برفیVETASSESS Dمجاز
452315Coach or Instructorمربی شناVETASSESS Dمجاز
452316Tennis Coachمربی تنیسVETASSESS Dمجاز
452317Other Sports Coach or Instructorمربی ورزشVETASSESS Dمجاز
452321Sports Development Officerافسر توسعه ورزشVETASSESS Cمجاز
452411Footballerفوتبالیست (راگبی)VETASSESS Dمجاز
452499Sportspersons necورزشکارانVETASSESS Dمجاز
511111Contract Administratorمدیر قراردادVETASSESS Cمجاز
511112Program or Project Administratorمدیر برنامه یا پروژهVETASSESS Cمجاز
599612Insurance Loss Adjusterارزیاب خسارت بیمهVETASSESS Dمجاز
611211Insurance Agentنماینده بیمهVETASSESS Dمجاز
639211Retail Buyerمسئول خرید خرده فروشیVETASSESS Dمجاز
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
تماس با ما

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. اطلاعات بیشتر درباره بسته های ترکیبی مهاجرت و زبان

فرزند من 29 سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟

فرزند بالای 18 سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر 18 سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر 18 سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است 6 ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.

از آخرین اخبار مهاجرت باخبر شوید

از آخرین اخبار مهاجرت باخبر شوید

اولین نفری باشید که از آخرین اخبار و مقالات مهاجرتی و همچنین آفروهای ویژه ویزاپیک آگاه میشوید

شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید، تبریک به شما