طبق آخرین اخبار اعلام شده از ایالت استرالیای جنوبی، در حال حاضر امتیاز لازم برای دریافت دعوت نامه از طریق روش “امتیاز بالا” 85 می باشد و در ضمن رشته انتخابی حتما می بایست در لیست مکمل باشد و یا شرایط خاص در مورد آنها صدق کند.

افرادی که قبلا با 80 امتیاز اقدام کرده بودند، نگران نباشید چرا که امتیاز جدید از تاریخ 19 آپریل 2019 اعمال می گردد.

در ضمن رشته های زیر از لیست  حذف شدند:

حسابداری   221111

مشاور منابع انسانی   223111

بازاریاب   225113

نماینده   225412

استاد دانشگاه   242111

معلم دانشگاه   242112

داروساز بیمارستان   251511

داروساز خرده فروش   251513

لیست رشته های ایالتی و شرایط هر ایالت همواره در حال تغییر است، برای جلوگیری از هر گونه خطایی به شما پیشنهاد می کنیم پرونده خود را به دست مشاورین رسمی مهاجرت استرالیا بسپارید.

visapick