طبق آخرین اخبار اعلام شده از ایالت استرالیای جنوبی، در حال حاضر امتیاز لازم برای دریافت دعوت نامه از طریق روش “امتیاز بالا” ۸۵ می باشد و در ضمن رشته انتخابی حتما می بایست در لیست مکمل باشد و یا شرایط خاص در مورد آنها صدق کند.

افرادی که قبلا با ۸۰ امتیاز اقدام کرده بودند، نگران نباشید چرا که امتیاز جدید از تاریخ ۱۹ آپریل ۲۰۱۹ اعمال می گردد.

در ضمن رشته های زیر از لیست  حذف شدند:

حسابداری   ۲۲۱۱۱۱

مشاور منابع انسانی   ۲۲۳۱۱۱

بازاریاب   ۲۲۵۱۱۳

نماینده   ۲۲۵۴۱۲

استاد دانشگاه   ۲۴۲۱۱۱

معلم دانشگاه   ۲۴۲۱۱۲

داروساز بیمارستان   ۲۵۱۵۱۱

داروساز خرده فروش   ۲۵۱۵۱۳

لیست رشته های ایالتی و شرایط هر ایالت همواره در حال تغییر است، برای جلوگیری از هر گونه خطایی به شما پیشنهاد می کنیم پرونده خود را به دست مشاورین رسمی مهاجرت استرالیا بسپارید.