نحوه نوشتن Career Episode حرفه ای

Career Episode میزان دانش مهندسی و کاری شما را نشان می دهد و یکی از مهمترین مراحل نوشتن سی دی آر می باشد. تعداد ۳ عدد پروژه مهندسی باید نوشته شود که  هر کدام مربوط به یک دوره زمانی مشخص است که شما باید در آن نشان دهید دانش مهندسی خود را برای انجام وظایف خود چطور به کار گرفته اید.

Career Episode شما باید بر طبق اصول زیر باشد:

• گزارش پروژه ای که در حال حاضر روی آن کار می کنید یا در گذشته روی آن کار کرده اید.
• یک برنامه مهندسی آموزشی
• یک تکنیک مشخص حل مسئله که شما مسئولیت انجام آن را در پروژه داشته اید.

هر پاراگراف را به صورت مشخص شماره گذاری کنید. برای مثال در Career Episode شماره 1 پاراگراف ها به این صورت می شوند (1.1,1.2,1.3,…). برای هرپاراگراف تعداد مشخصی لغات استفاده کنید تا اندازه آنها به صورت نا معقول نباشد.
بسته به اینکه رشته تخصصی شما چیست، هر CE باید دانش صحیح و مهارت شما را در آن رشته مهندسی نشان دهد. بنابراین نحوه ارائه اطلاعات و اینکه شما چطور این پروژه را شروع و به پایان رسانید، بسیار حائز اهمیت می باشد. نکته بسیار مهم این است که شما باید در طول CE از وظایف خودتان توضیح دهید، برای مثال ننویسید we did بنویسید I did. از توضیح های کلی درباره پروژه پرهیز کنید و بیشتر روی نقش خودتان تکیه کنید. از ارائه اطلاعات فرمولی و شکل ها ی زیاد و ارائه جدول های تحلیلی مکرر پرهیز کنید. یک Career Episode خوب شامل تکنیک ها و روش های مهندسی است که شما برای مشکلات و مسائل پروژه به کار گرفته اید. هدف اصلی اینست که میزان مشارکت شما برای انجام وظایف خود و اهداف پروژه چقدر و چطور بوده است.

هر CE باید در یک فرمت مشخص باشد که شامل 4 عمل اصلی است:

مقدمه یا Introduction

مقدمه باید شامل تمام عنوان هایی باشد که در طول پروژه از آن صحبت می کنید. مقدمه خود را بیش از 100 لغت ننویسید. مقدمه باید شامل موارد زیر باشد:

• ترتیب زمانی یا Chronology
Career Episode باید شامل تاریخ و زمان باشد.

• مکان انجام پروژه یا Geographical
مکان دقیق انجام پروژه باید در نوشتن CE ذکرشود. نام سازمان، نام دانشگاه یا شرکتی که در آن این کار را انجام داده اید.

• نام سازمان

• عنوان شغلی و سمت شغلی شما در آن سازمان

تاریخچه یا Background

یک CE خوب باید دید کلی از پروژه بدهد، هدف اصلی پروژه را مشخصا توضیح دهد، مهم ترین نقاط کاری شما در آن مشخص شود، چارت سازمانی که موقعیت شغلی شما در آن را شامل می شود و وظایف شما به طور مشخص در آن ذکر شود. این قسمت باید بین 200 تا 500 کلمه باشد.

فعالیت های مهندسی شما در پروژه

این قسمت باید بین 500 تا 1000 کلمه باشد. در این قسمت شما باید نقش خود را در پروژه به صورت شفاف توضیح دهید. اینکه چطور این وظیفه را انجام دادید و چطور دانش مهندسی خود را در انجام پروژه و حل مشکلات به کار گرفتید. با همکاران خود چطور همکاری می کردید و چه خلاقیت هایی از شما در پروژه به کار گرفته اید.

خلاصه یا Summary

دقت کنید که این قسمت با Summary statement تفاوت دارد و خلاصه قسمت Career Episode می باشد. خلاصه هر اپیزود را بین 50 تا 100 کلمه بنویسید. دید کلی خود را نسبت به پروژه بیان کنید. نقش خود را در پروژه بگویید و اینکه به نظر شما چقدر پروژه موفق بوده است را بیان کنید.

لینکهای مرتبط