از اقامت تا شهروندی استرالیا (Citizenship)

با دریافت اقامت دائم استرالیا می توانید از مزایای بی شمار آن بهره مند شوید. ویزای ۱۸۹ و ویزای ۱۹۰ جزو ویزا های اقامت دائم محسوب می شوند. بعد از دریافت اقامت دائم می توانید با حضور ۳ ساله در استرالیا شرایط سیتیزن شیپ را داشته باشید. اگر ۳ سال (از ۴ سال) بعد از ورود اولتان در استرالیا نبودید، شرایط دریافت شهروندی استرالیا را نخواهید داشت و باید برای ویزای بازگشت به استرالیا اقدام کنید تا اجزه داشته باشید ۵ سال دیگر به استرالیا سفر کنید.

اطلاعات کامل مربوط به پی آر، ویزای بازگشت به استرالیا و سیتیزن شیپ استرالیا از طریق لینک های مربوطه مطالعه نمایید.

PR یا اقامت دائم استرالیا

اطلاعات تکمیلی PR (اقامت دائم استرالیا)

توضیحات تکمیلی

ویزای بازگشت به استرالیا

اطلاعات تکمیلی ویزای بازگشت به استرالیا

توضیحات تکمیلی

شهروندی استرالیا

اطلاعات تکمیلی شهروندی (Citizenship) استرالیا

توضیحات تکمیلی

سایر ویزاهای استرالیا

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

سوا