نمرات زبان برای مهاجرت به استرالیا

زبان انگلیسی مهاجرت به استرالیا

اگر برای ویزای مهارتی اقدام می کنید، امتیاز زبان انگلیسی نقش مهمی در پرونده شما دارد چرا که بدون آن امکان مهاجرت به استرالیا برای شما میسر نیست. در ویزاهای تخصصی استرالیا متقاضی اصلی حتما باید سطح مورد نیاز اعلام شده برای زبان انگلیسی را داشته باشد.

در ویزای کارآفرینی و سرمایه گذاری متقاضی می تواند به جای نمره آیلتس (میانگین ۴.۵) مبلغ حدود ۱۰ هزار دلار  استرالیا را پرداخت کند تا بعد از ورود به استرالیا به جای مبلغ پرداخت شده، در دوره های زبان انگلیسی شرکت کند.

زمانبندی آزمون

زمان ثبت پرونده در سیستم EOI، نمره زبان مورد نیاز می باشد. البته همراه متقاضی وقت بیشتری برای ارائه نمره زبان دارد و می تواند هنگام ثبت پرونده برای ویزا نمره زبان انگلیسی را ارائه دهد.

اعتبار آزمون

به طور کلی اعتبار آزمون زبان انگلیسی برای ارسال به اداره مهاجرت ۳ سال می باشد. البته نمره functional که برای همسر متقاضی الزامی است ( آیلتس ۴.۵ یا معادل) فقط یک سال برای اداره مهاجرت اعتبار دارد.

آزمون های مورد قبول اداره مهاجرت استرالیا

آزمون آیلتس در هر دو حالت جنرال و آکادمیک مورد قبول اداره مهاجرت استرالیا می باشد. البته بعضی از سازمان های ارزیابی کننده آزمون مشخصی را درخواست می کنند. آزمون های تافل اینترنتی و آزمون PTE نیز مورد قبول اداره مهاجرت استرالیا می باشد. برای رشته های پزشکی و رشته های مرتبط آزمون OET هم مورد قبول می باشد. همچنین از ژانویه سال ۲۰۱۵ اداره مهاجرت استرالیا آزمون های کمبریج را به لیست آزمون های زبان اضافه کرد.

جدول مقایسه ای نمرات زبان برای مهاجرت به استرالیا

آیلتس ۸ و نمرات معادل:

Superior Englishنوع آزمون/نمره در هرمهارت
WRSL
۸۸۸۸IELTS
۳۰۲۹۲۶۲۸TOFEL
۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰CAE  
AAAAOET
۷۹۷۹۷۹۷۹PTE
 • در ویزای مهارتی (۴۸۹، ۱۹۰، ۱۸۹) با کسب نمرات فوق ۲۰ امتیاز دریافت می کنید.
 • مدت اعتبار آزمون از تاریخ درج پرونده ۳ سال می باشد.

آیلتس ۷ و نمرات معادل:

Proficient Englishنوع آزمون/نمره در هرمهارت
WRSL
۷۷۷۷IELTS
۲۷۲۴۲۳۲۴TOFEL
۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵CAE
BBBBOET
۶۵۶۵۶۵۶۵PTE
 • در ویزای مهارتی ۴۸۹، ۱۹۰، ۱۸۹ با کسب نمرات فوق ۱۰ نمره کسب می کنید.
 • مدت اعتبار آزمون از تاریخ درج پرونده ۳ سال می باشد.

آیلتس ۶ و معادل:

Competent Englishنوع آزمون/نمره در هرمهارت
WRSL
۶۶۶۶ IELTS
۲۱۱۳۱۸۱۲TOFEL
۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹CAE
BBBBOET
۵۰۵۰۵۰۵۰PTE

درصورتی که شروند یکی از کشور های فوق می باشید نیازی به نمرات بالا برای امتیاز Competent English ندارید. آمریکا، کانادا، نیوزلند، ایرلند و انگلستان.

 • برای ویزاهای ۴۸۹، ۱۹۰، ۱۸۹ حداقل نمره برای ورود به سیستم EOI می باشد. این سطح از زبان دراین ویزاها نمره ای ندارد.
 • مدت اعتبار آزمون از تاریخ درج پرونده ۳ سال می باشد.

آیلتس ۵ و معادل:

Vocational Englishنوع آزمون/نمره در هرمهارت
WRSL
۵۵۵۵IELTS
۱۴۴۱۴۴    TOFEL
۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴CAE
BBBBOET
۳۶۳۶۳۶۳۶PTE

متقاضیان شهروند یکی از کشور های زیر می باشند احتیاجی به نمرات فوق ندارند.

آمریکا، کانادا، نیوزلند، ایرلند و انگلستان

 • Vocational English در ویزا های مهارتی ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹ مورد استفاده قرار نمی گیرد. ولی در ویزاهایی مثل ۴۵۷، ۱۸۶، ۱۸۷ کاربرد دارد.
 • مدت اعتبار آزمون از تاریخ درج پرونده ۳ سال می باشد.

آیلتس ۴.۵ ( میانگین) و معادل:

 Functional Englishنوع آزمون/نمره در هرمهارت
OverralWRSL
۴.۵____IELTS
۳۲___-_TOFEL
_۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷CAE
۳۰____PTE

در صورتی که یکی از شرایط زیر را دارید احتیاج به کسب این نمره نیست.

 • دارای پاسپورت آمریکا، کانادا، نیوزلند، ایرلند یا انگلستان هستید.
 • تمام دوران مدرسه ابتدایی و حداقل ۳ سال از مدرسه راهنمایی خود را به زبان انگلیسی خوانده باشید.
 • حداقل ۵ سال از دوران راهنمایی خود را در مدرسه انگلیسی زبان خوانده باشید.
 • حداقل ۱ سال در استرالیا و در موسسات آموزشی جهت دریافت مدرک، دوره به زبان انگلیسی دیده باشید.
 • مدت اعتبار این آزمون برای Functional English یک سال می باشد.
 • قسمت Functional English برای متقاضی اصلی فقط در ویزاهای RSMS و BIIP کاربرد دارد.
 • قسمت Functional English در ویزاهای مهارتی برای نفر همراه متقاضی (بالاتر از ۱۸ سال) لازم می باشد و اگر موفق به کسب این نمره ها نشود می بایستی مبلغ حدودا پنج هزار دلار پرداخت نمایند.