لیست رشته های مورد نیاز ایالت استرالیای شمالی

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.

رشته هایی که با علامت * و !! مشخص شده اند دارای شرایط خاص هستند. شرایط خاص می تواند نمره زبان بالاتر و یا درخواست شغلی باشد.

 کد رشته Occupations لیست رشته
۱۴۱۹۹۹Accommodation and Hospitality Managers necمدیران اسکان و مهمان نوازی و هتلداری
۲۲۱۱۱۱Accountant (General)حسابدار (عمومی)
۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultantمشاور کشاورزی
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی
۳۴۲۱۱۱*Airconditioning and Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
۳۲۳۱۱۲*Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی)
۱۲۱۱۱۱Aquaculture Farmerپرورش دهنده گیاه دریایی
۳۶۲۲۱۲Arboristدرخت شناس
۲۵۲۷۱۱*Audiologistشنواسنج
۳۲۱۱۱۱Automotive Electricianبرق کار اتومبیل
۳۵۱۱۱۱Bakerنانوا
۳۱۲۱۱۲Building Associateناظر ساختمان
۳۱۲۱۱۳Building Inspectorبازرس ساختمان
۳۴۲۳۱۱*Business Machine Mechanicمکانیک ماشین های تجاری و کسب و کار
۳۹۴۱۱۱Cabinetmakerکابینت ساز
۳۴۲۴۱۱*Cabler (Data and Telecommunications)سیم کش (داده و مخابرات)
۱۴۱۱۱۱Cafe or Restaurant Managerمدیر کافه یا رستوران
۳۳۱۲۱۲Carpenterنجار
۳۵۱۳۱۱Chefآشپز
۳۹۹۲۱۱Chemical Plant Operatorاپراتور در کارخانه مواد شیمیایی
۱۳۴۱۱۱Child Care Centre Managerمدیر مهدکودک
۴۱۱۷۱۱Community Workerمددکار اجتماعی
۱۴۹۳۱۱Conference and Event Organiserسازمانده برگزار کننده کنفرانس و رویداد
۳۵۱۴۱۱Cookآشپز
۱۳۲۱۱۱Corporate Services Managerمدیر خدمات شرکت
۲۷۲۱۹۹Counsellorsمشاور
۱۴۹۲۱۲Customer Services Managerمدیر خدمات مشتریان
۲۶۲۱۱۱Database Administratorادمین پایگاه داده
۴۱۱۲۱۳*Dental Technicianتکنسین دندانپزشکی
۳۲۱۲۱۲Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلی
۴۱۱۷۱۲Disabilities Services Officerافسر خدمات معلولین
۲۷۲۱۱۲Drug and Alcohol Counsellorمشاور الکل و مواد
۳۱۱۴۱۲Earth Science Technicianتنکنسین علوم زمین
۳۴۱۱۱۱*Electrician (General)برق کار عمومی
۳۴۲۳۱۴*Electronic Instrument Trades Worker (General)کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی)
۳۴۲۳۱۵*Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی)
۴۱۱۴۱۱*Enrolled Nurseپرستار مورد تایید
۲۲۱۲۱۳External Auditorحسابرس خارجی
۱۴۹۹۱۳Facilities Managerمدیریت امکانات و تسهیلات
۴۱۱۷۱۳Family Support Workerپشتیبان خانواده
۱۳۲۲۱۱Finance Managerمدیر مالی
۳۲۳۲۱۱Fitter (General)تنظیم کننده سازه
۳۲۳۲۱۲Fitter and Turnerتنظیم کننده و ترنر
۳۲۳۲۱۳Fitter-Welderتنظیم کننده جوشکار
۲۳۴۱۱۳Foresterجنگلبان
۱۲۱۲۱۳Fruit or Nut Growerپرورش دهنده غلات
۳۳۴۱۱۴*Gasfitterلوله کش گاز
۲۵۳۱۱۱*General Medical Practitionerپزشک عمومی
۳۳۳۱۱۱Glazierشیشه گر
۲۳۲۴۱۱Graphic Designerطراح گرافیک
۱۴۲۱۱۴Hair or Beauty Salon Managerمدیر سالن مو یا زیبایی
۳۹۱۱۱۱Hairdresserآرایشگر
۱۳۴۲۹۹!!Health and Welfare Services Manager necمدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانی
۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متل
۱۳۲۳۱۱!!Human Resource Managerمدیر منابع انسانی
۲۶۱۱۱۱ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
۲۲۵۲۱۲ICT Business Development Managerمدیر توسعه کسب و کار ICT
۱۳۵۱۱۲ICT Project Managerمدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)
۲۲۳۲۱۱ICT Trainerمربی ICT
۲۷۲۴۱۲Interpreterمترجم رو در رو
۲۷۱۲۹۹Judicial and Other Legal Professionals necقضات و سایر متخصصین حقوقی
۲۲۴۶۱۱*Librarianکتابدار
۳۹۹۳۱۲*Library Technicianکتابدار
۳۶۲۲۱۳Landscape Gardenerکارشناس تزئین فضای سبز
۲۲۱۱۱۲Management Accountantمدیر حسابداری
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیک
۲۵۱۲۱۱*Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
۳۱۱۲۱۳Medical Laboratory Technicianتکنسین علوم آزمایشگاهی
۳۲۲۳۱۱Metal Fabricatorسازنده دیگ بخار
۳۲۳۲۱۴Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزی
۳۲۱۲۱۱Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)
۳۲۱۲۱۳Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلت
۲۶۳۱۱۲Network Administratorمدیر شبکه
۲۶۳۱۱۳Network Analystتحلیلگر شبکه
۲۵۴۳۱۱*Nurse Managerسرپرستار
۲۵۲۴۱۱*Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی
۴۵۲۳۱۷Other Sports Coach or Instructorمربی ورزش
۳۲۴۱۱۱Panelbeaterتراشکار و صاف کار ماشین
۳۹۹۵۹۹Performing Arts Technicians necتکنسین هنرهای نمایشی
۲۵۲۵۱۱*Physiotherapistفیزیوتراپیست
۳۳۴۱۱۱*Plumber (General)لوله کش (عمومی)
۱۳۳۵۱۱Production Manager (Forestry)مدیر تولید (جنگلبانی)
۲۷۲۳۹۹*Psychologists necروانشناسان
۲۵۴۴۱۲*Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان
۲۵۴۴۱۳*Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
۲۵۴۴۱۴*Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه
۲۵۴۴۱۵*Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
۲۵۴۴۱۷*Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی
۲۵۴۴۲۱*Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی
۲۵۴۴۱۸*Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی
۲۵۴۴۲۲*Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی
۲۵۴۴۲۳*Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل
۲۵۴۴۲۴*Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل
۲۵۴۴۹۹*Registered Nurses necپرستاران عمومی
۴۱۱۷۱۵Residential Care Officerمسئول مراقبت از معلول و کودک
۲۵۱۵۱۳*Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشی
۲۵۳۱۱۲*Resident Medical Officerرزیدنت پزشکی
۳۳۴۱۱۵Roof Plumberعایق کار بام
۱۳۱۱۱۲Sales and Marketing Managerمدیر فروش و بازاریابی
۱۳۴۳۱۱*School Principalمدیر مدرسه
۳۲۲۲۱۱Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
۳۲۱۲۱۴Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچک
۲۷۲۴۹۹Social Professionals necکارشناس اجتماعی
۲۷۲۵۱۱Social Workerمددکار اجتماعی
۲۶۱۳۱۳Software Engineerمهندس نرم افزار
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگراف
۳۹۹۵۱۶Sound Technicianتکنسین صدا
۲۵۲۷۱۲Speech Pathologistگفتار درمان
۴۵۲۳۲۱Sports Development Officerافسر توسعه ورزش
۱۳۳۶۱۱Supply and Distribution Managerمدیر تامین و توزیع
۲۳۲۲۱۲Surveyorنقشه بردار
۲۶۲۱۱۳Systems Administratorمدیر سیستم ها
۲۶۱۱۱۲Systems Analystتحلیلگر سیستم
۲۲۱۱۱۳Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
۲۴۱۱۱۱*Teacher, Early Childhood (Pre-Primary School)معلم پیش دبستانی
۲۴۱۵۹۹*Teacher, Special Education necمعلمان آموزش و پرورش خاص
۲۶۳۳۱۱*Telecommunications Engineerمهندس مخابرات
۳۴۲۴۱۳*Telecommunications Linesworkerتکنسین دکل های مخابراتی
۲۶۳۳۱۲*Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابرات
۳۹۳۳۱۱Upholstererخیاطی و رومبلی
۱۲۱۲۲۱Vegetable Growerسبزی کار
۲۳۴۷۱۱*Veterinarianدامپزشک
۳۶۱۳۱۱Veterinary Nurseپرستار دامپزشکی
۳۱۳۱۱۳Web Administratorادمین وب سایت
۲۳۲۴۱۴Web Designerطراح وب
۳۲۲۳۱۳Welder (First Class)جوشگار
۱۳۴۲۱۴!!Welfare Center Managerمدیر مرکز بهزیستی
۲۷۲۶۱۳Welfare Workerمددکار رفاهی
۴۱۱۷۱۶Youth Workerمددکار جوانان
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای ۱۹۰ با ویزاپیک

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟۱۳۹۷/۳/۱۹ ،۰۹:۱۳:۴۶ +۰۰:۰۰