لیست رشته های مورد نیاز ایالت کوئینزلند

لیست رشته برای افرادی که در کوئینزلند کار می کنند

ANZCO Occupation رشته
121111 Aquaculture Farmer پرورش دهنده گیاه دریایی
121211 Cotton Grower کشاورز پنبه
121212 Flower Grower پرورش دهنده گل
121213 Fruit or Nut Grower پرورش دهنده غلات
121215 Grape Grower پرورش دهنده انگور
121216 Sugar Cane Farmer کشاورز غلات
121221 Vegetable Grower سبزی کار
121299 Crop Farmers nec مزرعه دار غلات
121311 Apiarist آپیاریست( پرورش زنبورعسل)
121312 Beef Cattle Farmer دامدار گوشت گاو
121313 Dairy Cattle Farmer دامدار گاو شیری
121316 Horse Breeder پرورش دهنده اسب
121317 Mixed Livestock Farmer دامدار انواع حیوانات
121318 Pig Farmer دامدار خوک
121321 Poultry Farmer مرغدار
121322 Sheep Farmer گوسفند دار
121399 Livestock Farmer nec پرورش احشام
121411 Mixed Crop and Livestock Farmer پرورش دام و غلات
132211 Finance Manager مدیر مالی
133111 Construction Project Manager مدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
133211 Engineering Manager مدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
133411 Manufacturer سازنده
134111 Child Care Centre Manager مدیر مهدکودک
134212 Nursing Clinical Director مدیر کلینیک پرستاری
134213 Primary Health Organisation Manager مدیر مرکز کمک های اولیه
134214 Welfare Centre Manager مدیر مرکز بهزیستی
134299 Health & Welfare Services Managers nec مدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانی
139911 Arts Administrator or Manager مدیر یا مسیول مکان های هنری
139913 Laboratory Manager مدیر آزمایشگاه
139914 Quality Assurance Manager مدیر تضمین کیفیت
139999 Specialist Managers nec مدیران متخصص
141111 Café or Restaurant Manager مدیر کافه یا رستوران
141311 Hotel or Motel Manager مدیریت هتل یا متل
141999 Accommodation & Hospitality Managers nec مدیران اسکان و مهمان نوازی و هتلداری
221111 Accountant (General) حسابدار (عمومی)
221112 Management Accountant مدیر حسابداری
221113 Taxation Accountant حسابدار مالیاتی
222211 Financial Market Dealer فروشنده و معمله گر بازار های مالی
222213 Stockbroking Dealer کارگزار سهام
222299 Financial Dealers nec مهامله گران مالی
223112 Recruitment Consultant مشاور استخدام
223211 ICT Trainer مربی ICT
224111 Actuary کارشناس بیمه
224112 Mathematician ریاضی دان
224212 Gallery or Museum Curator راهنمای گالری یا موزه
224213 Health Information Manager مدیر اطلاعات سلامت و بهداشت
224214 Records Manager مدیر اسناد و بایگانی
224511 Land Economist ارزیاب و قیمت گذار زمین
225311 Public Relations Professional روابط عمومی
232212 Surveyor نقشه بردار
232511 Interior Designer طراح داخلی
233211 Civil Engineer مهندس عمران
233212 Geotechnical Engineer مهندس ژئوتکنیک
233213 Quantity Surveyor ارزیاب ساختمان
233214 Structural Engineer مهندس سازه
233215 Transport Engineer مهندس حمل و نقل
233311 Electrical Engineer مهندس برق
233512 Mechanical Engineer مهندس مکانیک
233911 Aeronautical Engineer مهندس هواپیما
233912 Agricultural Engineer مهندس کشاورزی
233913 Biomedical Engineer مهندسی پزشکی
233915 Environmental Engineer مهندس محیط زیست
234111 Agricultural Consultant مشاور کشاورزی
234112 Agricultural Scientist دانشمند کشاورزی
234113 Forester جنگلبان
234411 Geologist زمین شناس
234611 Medical Laboratory Scientist محقق آزمایشگاهی پزشکی
234711 Veterinarian دامپزشک
241111 Early Childhood (Pre-primary School) Teachers معلم پیش دبستانی
241213 Primary School Teacher معلم مدرسه ابتدایی
241511 Special Needs Teacher معلم کودکان استثنایی
241512 Teaching of the Hearing Impaired معلم ناشنوایان
241513 Teacher of the Sight Impaired معلم نابینایان
214599 Special Education Teachers nec N/A
251211 Medical Diagnostic Radiographer رادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
251212 Medical Radiation Therapist متخصص پرتو پزشکی
251213 Nuclear Medicine Technologist تکنسین پزشکی هسته ای
251214 Sonographer سونوگراف
251312 Occupational Health and Safety Adviser مشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
251411 Optometrist بینایی سنج
251412 Orthoptist متخصص اورتوپدی
251511 Hospital Pharmacist داروساز بیمارستان
251512 Industrial Pharmacist داروساز صنعتی
251513 Retail Pharmacist داروخانه خرده فروشی
251911 Health Promotion Officer افسر ارتقاء سلامت
251912 Orthotist and Prosthetist پرونزساز
252311 Dental Specialist متخصص دندانپزشکی
252312 Dentist دندانپزشک
252411 Occupational Therapist متخصص کاردرمانی
252511 Physiotherapist فیزیوتراپیست
252611 Podiatrist پزشک بیماری پا
252711 Audiologist شنواسنج
252712 Speech Pathologist گفتار درمان
253111 General Practitioner پزشک عمومی
253112 Resident Medical Officer رزیدنت پزشکی
253211 Anaesthetist هوشبری
253311 Specialist Physician (General Medicine) پزشک متخصص (پزشک عمومی)
253312 Cardiologist متخصص قلب
253313 Clinical Haematologist خون شناسی بالینی
253314 Medical Oncologist انکولوژیست ( سرطان شناس)
253315 Endocrinologist متخصص غدد
253316 Gastroenterologist متخصص گوارش
253317 Intensive Care Specialist متخصص مراقبتهای ویژه
253318 Neurologist متخصص مغز و اعصاب
253321 Paediatrician متخصص اطفال
253322 Renal Medicine Specialist متخصص پزشکی کلیه
253323 Rheumatologist روماتولوژیست
253324 Thoracic Medicine Specialist متخصص قفسه سینه
253399 Specialist Physicians nec پزشکان متخصص NEC
253411 Psychiatrist روانپزشک
253511 Surgeon (General) جراح عمومی
253512 Cardiothoracic Surgeon جراح قلب
253513 Neurosurgeon جراح مغز و اعصاب
253514 Orthopaedic Surgeon جراح ارتوپدی
253515 Otorhinolaryngologist متخصص گوش و حلق و بینی
253516 Paediatric Surgeon جراح اطفال
253517 Plastic and Reconstructive Surgeon جراح پلاستیک
253518 Urologist متخصص اورولوژیست
253521 Vascular Surgeon جراح عروق
253911 Dermatologist متخصص پوست
253912 Emergency Medicine Specialist متخصص اورژانس
253913 Obstetrician and Gynaecologist متخصص زنان و زایمان
253914 Ophthalmologist چشم پزشک
253915 Pathologist متخصص پاتالوژیست
253917 Diagnostic and Interventional Radiologist رادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
253918 Radiation Oncologist انکولوژیست- پرتودرمان
253999 Medical Practitioners nec پزشکان عمومی
254111 Midwife مامایی
254411 Nurse Practitioner پزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
254412 Registered Nurse (Aged Care) پرستار مراقبت از سالمندان
254413 Registered Nurse (Child and Family Health) پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
254414 Registered Nurse (Community Health) پرستار سلامت و بهداشت جامعه
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
254416 Registered Nurse (Developmental Disability) پرستار بازتوانی
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) پرستار معلولیت و توانبخشی
254418 Registered Nurse (Medical) پرستار پزشکی
254421 Registered Nurse (Medical Practice) پرستار آموزش پزشکی
254422 Registered Nurse (Mental Health) پرستار سلامت روانی
254423 Registered Nurse (Perioperative) پرستار بعد از اتاق عمل
254424 Registered Nurse (Surgical) پرستار اتاق عمل
254425 Registered Nurse (Paediatric) پرستار اطفال
254499 Registered Nurse nec پرستاران عمومی
261111 ICT Business Analyst تحلیلگر کسب و کار ICT
261112 Systems Analyst تحلیلگر سیستم
261311 Analyst Programmer برنامه نویس تحلیل گر
261312 Developer Programmer برنامه نویس
261313 Software Engineer مهندس نرم افزار
261314 Software Tester تست نرم افزار
262112 ICT Security Specialist متخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
263111 Computer Network and Systems Engineer مهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
263112 Network Administrator مدیر شبکه
263113 Network Analyst تحلیلگر شبکه
263211 ICT Quality Assurance Engineer مهندس تضمین کیفیت ICT
263212 ICT Support Engineer مهندس پشتیبانی ICT
263213 ICT Systems Test Engineer مهندس تست سیستم های ICT
263311 Telecommunications Engineer مهندس مخابرات
263312 Telecommunications Network Engineer مهندس شبکه مخابرات
271111 Barrister وکیل مدافع
271311 Solicitor وکیل یا مشاور حقوقی
272111 Careers Counsellor مشاور فرصت های شغلی
272112 Drug & Alcohol Counsellor مشاور الکل و مواد
272113 Family & Marriage Counsellor مشاور خانواده و ازدواج
272114 Rehabilitation Counsellor مشاور توانبخشی
272115 Student Counsellor مشاور دانشجویی
272199 Counsellors nec مشاور
272311 Clinical Psychologist روانشناس بالینی
272312 Educational Psychologist روانشناس آموزشی
272313 Organisational Psychologist روانشناس سازمانی
272399 Psychologists nec روانشناسان
272412 Interpreter مترجم رو در رو
272499 Social Professionals nec کارشناس اجتماعی
272511 Social Worker مددکار اجتماعی
272612 Recreation Officer افسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)
272613 Welfare Worker مددکار رفاهی
311211 Anaesthetic Technician تکنسین بیهوشی و هوشبری
311212 Cardiac Technician تکنسین قلب
311213 Medical Laboratory Technician تکنسین علوم آزمایشگاهی
311215 Pharmacy Technician تکنسین داروساز
311299 Medical Technicians (nec) تکنسین های پزشکی
311411 Chemistry Technician تکنسین شیمی
311412 Earth Science Technician تنکنسین علوم زمین
311413 Life Science Technician تکنسین علوم
311499 Science Technicians nec تکنسین علوم
312111 Architectural Draftsperson کمک معمار
312112 Building Associate ناظر ساختمان
312113 Building Inspector بازرس ساختمان
312199 Architectural, Building & Surveying Technicians nec تکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداری
312211 Civil Engineering Draftsperson نقشه کش عمران
312912 Metallurgical or Materials Technician تکنسین مواد یا متالوژی
312913 Mine Deputy ناظر یا مسئول فنی معدن
313111 Hardware Technician تکنسین سخت افزار
313112 ICT Customer Support Officer مسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICT
313113 Web Administrator ادمین وب سایت
321111 Automotive Electrician برق کار اتومبیل
321211 Motor Mechanic (General) مکانیک موتور (عمومی)
321212 Diesel Motor Mechanic مکانیک موتور های دیزلی
321213 Motorcycle Mechanic مکانیک موتور سیکلت
321214 Small Engine Mechanic مکانیک موتور های کوچک
322211 Sheetmetal Trades Workers شکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
322311 Metal Fabricator سازنده دیگ بخار
322313 Welder – first class جوشگار
323112 Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی)
323113 Aircraft Maintenance Engineer (Structures) مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه)
323211 Fitter (General) تنظیم کننده سازه
323212 Fitter & Turner تنظیم کننده و ترنر
323213 Fitter – Welder تنظیم کننده جوشکار
323214 Metal Machinist (First Class) ریخته گری با ماشین آلات فلزی
323299 Metal Fitters & Machinists (nec) شکل دهنده فلزات و مکانیک
323215 Textile, Clothing & Footwear Mechanic نساجی، پوشاک و مکانیک کفش
323412 Toolmaker سازنده ابزار
324111 Panelbeater تراشکار و صاف کار ماشین
324211 Vehicle Body Builder سازنده بدنه ماشین
324212 Vehicle Trimmer صاف کار ماشین
331111 Bricklayer بنا
331211 Carpenter & Joiner نجار – نصاب
331212 Carpenter نجار
331213 Joiner خدمات نجاری
332211 Painting Trades Workers نقاش حرفه ای
333211 Fibrous Plasterer نصب کننده سقف کاذب
333212 Solid Plasterer گچ کار
334111 Plumber (General) لوله کش (عمومی)
334112 Airconditioning & Mechanical Services Plumber لوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
334113 Drainer لوله کش
334114 Gasfitter لوله کش گاز
334115 Roof Plumber عایق کار بام
342111 Airconditioning & Refrigeration Mechanic مکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
351111 Baker نانوا
351112 Pastrycook قناد
351311 Chef آشپز
351411 Cook آشپز
361311 Veterinary Nurse پرستار دامپزشکی
392311 Printing Machinist نصب کننده ماشین های چاپگر
394111 Cabinetmaker کابینت ساز
399111 Boat Builder & Repairer سازنده قایق و تعمیرکار
399112 Shipwright کشتی ساز
411111 Ambulance Officer افسران آمبولانس
411112 Intensive Care Ambulance Paramedic مراقبتهای ویژه آمبولانس
411213 Dental Technician تکنسین دندانپزشکی
411311 Diversional Therapist روانشناس انحرافات اجتماعی
411411 Enrolled Nurse پرستار مورد تایید
411611 Massage Therapist درمانگربا ماساژ
411711 Community Worker مددکار اجتماعی
411712 Disabilities Services Officer افسر خدمات معلولین
411713 Family Support Worker پشتیبان خانواده
411715 Residential Care Officer مسئول مراقبت از معلول و کودک
411716 Youth Worker مددکار جوانان
452311 Diving Instructor (Open Water) مربی غواصی (آب های آزاد)
452312 Gymnastics Coach or Instructor مربی یا استاد ژیمناستیک
452313 Horse Riding Coach or Instructor مربی اسب سواری
452315 Swimming Coach or Instructor مربی شنا
452316 Tennis Coach مربی تنیس
452321 Sports Development Officer افسر توسعه ورزش
599612 Insurance Loss Adjuster ارزیاب خسارت بيمه
611211 Insurance Agent نماینده بیمه

لیست رشته برای افرادی که در خارج از کوئینزلند هستند

ANZCO Occupation رشته
133111 Construction Project Manager مدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
224111 Actuary کارشناس بیمه
224112 Mathematician ریاضی دان
225311 Public Relations Professional روابط عمومی
232212 Surveyor نقشه بردار
232511 Interior Designer طراح داخلی
233211 Civil Engineer مهندس عمران
233212 Geotechnical Engineer مهندس ژئوتکنیک
233213 Quantity Surveyor ارزیاب ساختمان
233214 Structural Engineer مهندس سازه
233215 Transport Engineer مهندس حمل و نقل
233311 Electrical Engineer مهندس برق
233512 Mechanical Engineer مهندس مکانیک
233911 Aeronautical Engineer مهندس هواپیما
233912 Agricultural Engineer مهندس کشاورزی
233913 Biomedical Engineer مهندسی پزشکی
233915 Environmental Engineer مهندس محیط زیست
234711 Veterinarian دامپزشک
251211 Medical Diagnostic Radiographer رادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
251212 Medical Radiation Therapist متخصص پرتو پزشکی
251213 Nuclear Medicine Technologist تکنسین پزشکی هسته ای
251214 Sonographer سونوگراف
251411 Optometrist بینایی سنج
251511 Hospital Pharmacist داروساز بیمارستان
251513 Retail Pharmacist داروخانه خرده فروشی
251911 Health Promotion Officer افسر ارتقاء سلامت
251912 Orthotist or Prosthesist پرونزساز
252311 Dental Specialist متخصص دندانپزشکی
252312 Dentist دندانپزشک
252411 Occupational Therapist متخصص کاردرمانی
252511 Physiotherapist فیزیوتراپیست
252611 Podiatrist پزشک بیماری پا
253111 General Practitioner پزشک عمومی
253112 Resident Medical Officer رزیدنت پزشکی
253211 Anaesthetist هوشبری
253311 Specialist Physician (General Medicine) پزشک متخصص (پزشک عمومی)
253312 Cardiologist متخصص قلب
253313 Clinical Haematologist خون شناسی بالینی
253314 Medical Oncologist انکولوژیست ( سرطان شناس)
253315 Endocrinologist متخصص غدد
253316 Gastroenterologist متخصص گوارش
253317 Intensive Care Specialist متخصص مراقبتهای ویژه
253318 Neurologist متخصص مغز و اعصاب
253321 Paediatrician متخصص اطفال
253322 Renal Medicine Specialist متخصص پزشکی کلیه
253323 Rheumatologist روماتولوژیست
253324 Thoracic Medicine Specialist متخصص قفسه سینه
253399 Specialist Physicians nec پزشکان متخصص NEC
253411 Psychiatrist روانپزشک
253511 Surgeon (General) جراح عمومی
253915 Pathologist متخصص پاتالوژیست
253917 Diagnostic and Interventional Radiologist رادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
254111 Midwife مامایی
254411 Nurse Practitioner پزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
254412 Registered Nurse (Aged Care) پرستار مراقبت از سالمندان
254413 Registered Nurse (Child & Family Health) پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
254414 Registered Nurse (Community Health) پرستار سلامت و بهداشت جامعه
254415 Registered Nurse (Critical and Emergency Care) پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
254416 Registered Nurse (Developmental Disability) پرستار بازتوانی
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) پرستار معلولیت و توانبخشی
254418 Registered Nurse (Medical) پرستار پزشکی
254421 Registered Nurse (Medical Practice) پرستار آموزش پزشکی
254422 Registered Nurse (Mental Health) پرستار سلامت روانی
254423 Registered Nurse (Perioperative) پرستار بعد از اتاق عمل
254424 Registered Nurse (Surgical) پرستار اتاق عمل
254425 Registered Nurse (Paediatrics) پرستار اطفال
254499 Registered Nurses nec پرستاران عمومی
261111 ICT Business Analyst تحلیلگر کسب و کار ICT
261112 Systems Analyst تحلیلگر سیستم
261311 Analyst Programmer برنامه نویس تحلیل گر
261312 Developer Programmer برنامه نویس
261313 Software Engineer مهندس نرم افزار
261314 Software Tester تست نرم افزار
262112 ICT Security Specialist متخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
263211 ICT Quality Assurance Engineer مهندس تضمین کیفیت ICT
263212 ICT Support Engineer مهندس پشتیبانی ICT
263213 ICT Systems Test Engineer مهندس تست سیستم های ICT
271311 Solicitor وکیل یا مشاور حقوقی
272412 Interpreter مترجم رو در رو
272499 Social Professionals nec کارشناس اجتماعی
272511 Social Worker مددکار اجتماعی
272612 Recreation Officer افسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)
272613 Welfare Worker مددکار رفاهی
312111 Architectural Draftsperson کمک معمار
312112 Building Associate ناظر ساختمان
312113 Building Inspector بازرس ساختمان
312199 Architectural, Building & Surveying Technicians nec تکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداری
313111 Hardware Technician تکنسین سخت افزار
313112 ICT Customer Support Officer مسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICT
313113 Web Administrator ادمین وب سایت
321111 Automotive Electrician برق کار اتومبیل
321211 Motor Mechanic (General) مکانیک موتور (عمومی)
321212 Diesel Motor Mechanic مکانیک موتور های دیزلی
321213 Motorcycle Mechanic مکانیک موتور سیکلت
321214 Small Engine Mechanic مکانیک موتور های کوچک
322211 Sheetmetal Trades Worker شکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
323211 Fitter (General) تنظیم کننده سازه
323212 Fitter & Turner تنظیم کننده و ترنر
324111 Panelbeater تراشکار و صاف کار ماشین
331111 Bricklayer بنا
332211 Painting Trades Worker نقاش حرفه ای
333211 Fibrous Plasterer نصب کننده سقف کاذب
334111 Plumber (General) لوله کش (عمومی)
334112 Airconditioning & Mechanical Services Plumber لوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
334113 Drainer لوله کش
334114 Gasfitter لوله کش گاز
334115 Roof Plumber عایق کار بام
342111 Airconditioning & Refrigeration Mechanic مکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
351311 Chef آشپز
351411 Cook آشپز
394111 Cabinetmaker کابینت ساز
599612 Insurance Loss Adjuster ارزیاب خسارت بيمه
611211 Insurance Agent نماینده بیمه

لیست رشته برای افرادی که از یکی از دانشگاه های کوئینزلند در مقطع فوق لیسانس فارغ التحصیل شده اند

ANZCO Occupation رشته
132211 Finance Manager مدیر مالی
132311 Human Resource Manager مدیر منابع انسانی
133211 Engineering Manager مدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
134499 Education Managers nec مدیر مرکز تحصیلی
135112 ICT Project Manager مدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)
135199 ICT Managers nec مدیر موضوعات مربوط به کامپیوتر (ICT)
221112 Management Accountant مدیر حسابداری
222211 Financial Market Dealer فروشنده و معمله گر بازار های مالی
222311 Financial Investment Adviser مشاور سرمایه گذاری مالی
222312 Financial Investment Manager مدیر سرمایه گذاری مالی
223211 ICT Trainer مربی ICT
224112 Mathematician ریاضی دان
224213 Health Information Manager مدیر اطلاعات سلامت و بهداشت
224711 Management Consultant مشاور مدیریت
225113 Marketing Specialist متخصص بازاریابی
225211 ICT Account Manager مدیر حساب ICT
225212 ICT Business Development Manager مدیر توسعه کسب و کار ICT
232312 Industrial Designer طراح صنعتی
233211 Civil Engineer مهندس عمران
233214 Structural Engineer مهندس سازه
233512 Mechanical Engineer مهندس مکانیک
233912 Agricultural Engineer مهندس کشاورزی
233915 Environmental Engineer مهندس محیط زیست
234112 Agricultural Scientist دانشمند کشاورزی
234711 Veterinarian دامپزشک
251911 Health Promotion Officer افسر ارتقاء سلامت
254311 Nurse Manager سرپرستار
254411 Nurse Practitioner پزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
261111 ICT Business Analyst تحلیلگر کسب و کار ICT
261112 Systems Analyst تحلیلگر سیستم
261312 Developer Programmer برنامه نویس
261313 Software Engineer مهندس نرم افزار
262111 Database Administrator ادمین پایگاه داده
262112 ICT Security Specialist متخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
262113 Systems Administrator مدیر سیستم ها
263111 Computer Network & Systems Engineer مهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
263112 Network Administrator مدیر شبکه
263113 Network Analyst تحلیلگر شبکه
263211 ICT Quality Assurance Engineer مهندس تضمین کیفیت ICT
263212 ICT Support Engineer مهندس پشتیبانی ICT
263213 ICT Systems Test Engineer مهندس تست سیستم های ICT
313113 Web Administrator ادمین وب سایت
313212 Telecommunications Field Engineer مهندس مخابرات