از تهران 58493000 از سراسر کشور 88558605 - 021 واتس آپ 9392368116 98+
لیست مشاغل مورد نیاز ایالت کوئینزلند2020-02-26T12:04:58+03:30

لیست رشته های مورد نیاز ایالت کوئینزلند

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.

لیست رشته برای افرادی که در کوئینزلند کار می کنند

ANZCOOccupationرشته
۱۲۱۱۱۱Aquaculture Farmerپرورش دهنده گیاه دریایی
۱۲۱۲۱۱Cotton Growerکشاورز پنبه
۱۲۱۲۱۲Flower Growerپرورش دهنده گل
۱۲۱۲۱۳Fruit or Nut Growerپرورش دهنده غلات
۱۲۱۲۱۵Grape Growerپرورش دهنده انگور
۱۲۱۲۱۶Sugar Cane Farmerکشاورز غلات
۱۲۱۲۲۱Vegetable Growerسبزی کار
۱۲۱۲۹۹Crop Farmers necمزرعه دار غلات
۱۲۱۳۱۱Apiaristآپیاریست( پرورش زنبورعسل)
۱۲۱۳۱۲Beef Cattle Farmerدامدار گوشت گاو
۱۲۱۳۱۳Dairy Cattle Farmerدامدار گاو شیری
۱۲۱۳۱۶Horse Breederپرورش دهنده اسب
۱۲۱۳۱۷Mixed Livestock Farmerدامدار انواع حیوانات
۱۲۱۳۱۸Pig Farmerدامدار خوک
۱۲۱۳۲۱Poultry Farmerمرغدار
۱۲۱۳۲۲Sheep Farmerگوسفند دار
۱۲۱۳۹۹Livestock Farmer necپرورش احشام
۱۲۱۴۱۱Mixed Crop and Livestock Farmerپرورش دام و غلات
۱۳۲۲۱۱Finance Managerمدیر مالی
۱۳۳۱۱۱Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
۱۳۳۲۱۱Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
۱۳۳۴۱۱Manufacturerسازنده
۱۳۴۱۱۱Child Care Centre Managerمدیر مهدکودک
۱۳۴۲۱۲Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاری
۱۳۴۲۱۳Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیه
۱۳۴۲۱۴Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستی
۱۳۴۲۹۹Health & Welfare Services Managers necمدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانی
۱۳۹۹۱۱Arts Administrator or Managerمدیر یا مسیول مکان های هنری
۱۳۹۹۱۳Laboratory Managerمدیر آزمایشگاه
۱۳۹۹۱۴Quality Assurance Managerمدیر تضمین کیفیت
۱۳۹۹۹۹Specialist Managers necمدیران متخصص
۱۴۱۱۱۱Café or Restaurant Managerمدیر کافه یا رستوران
۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متل
۱۴۱۹۹۹Accommodation & Hospitality Managers necمدیران اسکان و مهمان نوازی و هتلداری
۲۲۱۱۱۱Accountant (General)حسابدار (عمومی)
۲۲۱۱۱۲Management Accountantمدیر حسابداری
۲۲۱۱۱۳Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
۲۲۲۲۱۱Financial Market Dealerفروشنده و معمله گر بازار های مالی
۲۲۲۲۱۳Stockbroking Dealerکارگزار سهام
۲۲۲۲۹۹Financial Dealers necمهامله گران مالی
۲۲۳۱۱۲Recruitment Consultantمشاور استخدام
۲۲۳۲۱۱ICT Trainerمربی ICT
224111Actuaryکارشناس بیمه
۲۲۴۱۱۲Mathematicianریاضی دان
۲۲۴۲۱۲Gallery or Museum Curatorراهنمای گالری یا موزه
۲۲۴۲۱۳Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشت
۲۲۴۲۱۴Records Managerمدیر اسناد و بایگانی
۲۲۴۵۱۱Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمین
۲۲۵۳۱۱Public Relations Professionalروابط عمومی
۲۳۲۲۱۲Surveyorنقشه بردار
۲۳۲۵۱۱Interior Designerطراح داخلی
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمران
۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیک
۲۳۳۲۱۳Quantity Surveyorارزیاب ساختمان
۲۳۳۲۱۴Structural Engineerمهندس سازه
۲۳۳۲۱۵Transport Engineerمهندس حمل و نقل
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineerمهندس برق
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیک
۲۳۳۹۱۱Aeronautical Engineerمهندس هواپیما
۲۳۳۹۱۲Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
۲۳۳۹۱۳Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
۲۳۳۹۱۵Environmental Engineerمهندس محیط زیست
۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultantمشاور کشاورزی
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی
۲۳۴۱۱۳Foresterجنگلبان
۲۳۴۴۱۱Geologistزمین شناس
۲۳۴۶۱۱Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکی
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشک
۲۴۱۱۱۱Early Childhood (Pre-primary School) Teachersمعلم پیش دبستانی
۲۴۱۲۱۳Primary School Teacherمعلم مدرسه ابتدایی
۲۴۱۵۱۱Special Needs Teacherمعلم کودکان استثنایی
۲۴۱۵۱۲Teaching of the Hearing Impairedمعلم ناشنوایان
۲۴۱۵۱۳Teacher of the Sight Impairedمعلم نابینایان
۲۱۴۵۹۹Special Education Teachers necN/A
251211Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
۲۵۱۲۱۲Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکی
۲۵۱۲۱۳Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگراف
۲۵۱۳۱۲Occupational Health and Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
۲۵۱۴۱۱Optometristبینایی سنج
۲۵۱۴۱۲Orthoptistمتخصص اورتوپدی
۲۵۱۵۱۱Hospital Pharmacistداروساز بیمارستان
۲۵۱۵۱۲Industrial Pharmacistداروساز صنعتی
۲۵۱۵۱۳Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشی
۲۵۱۹۱۱Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامت
۲۵۱۹۱۲Orthotist and Prosthetistپرونزساز
۲۵۲۳۱۱Dental Specialistمتخصص دندانپزشکی
۲۵۲۳۱۲Dentistدندانپزشک
۲۵۲۴۱۱Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی
۲۵۲۵۱۱Physiotherapistفیزیوتراپیست
۲۵۲۶۱۱Podiatristپزشک بیماری پا
۲۵۲۷۱۱Audiologistشنواسنج
۲۵۲۷۱۲Speech Pathologistگفتار درمان
۲۵۳۱۱۱General Practitionerپزشک عمومی
۲۵۳۱۱۲Resident Medical Officerرزیدنت پزشکی
۲۵۳۲۱۱Anaesthetistهوشبری
۲۵۳۳۱۱Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)
۲۵۳۳۱۲Cardiologistمتخصص قلب
۲۵۳۳۱۳Clinical Haematologistخون شناسی بالینی
۲۵۳۳۱۴Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)
۲۵۳۳۱۵Endocrinologistمتخصص غدد
۲۵۳۳۱۶Gastroenterologistمتخصص گوارش
۲۵۳۳۱۷Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژه
۲۵۳۳۱۸Neurologistمتخصص مغز و اعصاب
۲۵۳۳۲۱Paediatricianمتخصص اطفال
۲۵۳۳۲۲Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیه
۲۵۳۳۲۳Rheumatologistروماتولوژیست
۲۵۳۳۲۴Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینه
۲۵۳۳۹۹Specialist Physicians necپزشکان متخصص NEC
253411Psychiatristروانپزشک
۲۵۳۵۱۱Surgeon (General)جراح عمومی
۲۵۳۵۱۲Cardiothoracic Surgeonجراح قلب
۲۵۳۵۱۳Neurosurgeonجراح مغز و اعصاب
۲۵۳۵۱۴Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدی
۲۵۳۵۱۵Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینی
۲۵۳۵۱۶Paediatric Surgeonجراح اطفال
۲۵۳۵۱۷Plastic and Reconstructive Surgeonجراح پلاستیک
۲۵۳۵۱۸Urologistمتخصص اورولوژیست
۲۵۳۵۲۱Vascular Surgeonجراح عروق
۲۵۳۹۱۱Dermatologistمتخصص پوست
۲۵۳۹۱۲Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانس
۲۵۳۹۱۳Obstetrician and Gynaecologistمتخصص زنان و زایمان
۲۵۳۹۱۴Ophthalmologistچشم پزشک
۲۵۳۹۱۵Pathologistمتخصص پاتالوژیست
۲۵۳۹۱۷Diagnostic and Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
۲۵۳۹۱۸Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمان
۲۵۳۹۹۹Medical Practitioners necپزشکان عمومی
۲۵۴۱۱۱Midwifeمامایی
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
۲۵۴۴۱۲Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان
۲۵۴۴۱۳Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
۲۵۴۴۱۴Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه
۲۵۴۴۱۵Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
۲۵۴۴۱۶Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی
۲۵۴۴۱۷Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی
۲۵۴۴۱۸Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی
۲۵۴۴۲۱Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی
۲۵۴۴۲۲Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی
۲۵۴۴۲۳Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل
۲۵۴۴۲۴Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل
۲۵۴۴۲۵Registered Nurse (Paediatric)پرستار اطفال
۲۵۴۴۹۹Registered Nurse necپرستاران عمومی
۲۶۱۱۱۱ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
261112Systems Analystتحلیلگر سیستم
۲۶۱۳۱۱Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
۲۶۱۳۱۲Developer Programmerبرنامه نویس
۲۶۱۳۱۳Software Engineerمهندس نرم افزار
۲۶۱۳۱۴Software Testerتست نرم افزار
۲۶۲۱۱۲ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
263111Computer Network and Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
۲۶۳۱۱۲Network Administratorمدیر شبکه
۲۶۳۱۱۳Network Analystتحلیلگر شبکه
۲۶۳۲۱۱ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICT
263212ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICT
263213ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICT
263311Telecommunications Engineerمهندس مخابرات
۲۶۳۳۱۲Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابرات
۲۷۱۱۱۱Barristerوکیل مدافع
۲۷۱۳۱۱Solicitorوکیل یا مشاور حقوقی
۲۷۲۱۱۱Careers Counsellorمشاور فرصت های شغلی
۲۷۲۱۱۲Drug & Alcohol Counsellorمشاور الکل و مواد
۲۷۲۱۱۳Family & Marriage Counsellorمشاور خانواده و ازدواج
۲۷۲۱۱۴Rehabilitation Counsellorمشاور توانبخشی
۲۷۲۱۱۵Student Counsellorمشاور دانشجویی
۲۷۲۱۹۹Counsellors necمشاور
۲۷۲۳۱۱Clinical Psychologistروانشناس بالینی
۲۷۲۳۱۲Educational Psychologistروانشناس آموزشی
۲۷۲۳۱۳Organisational Psychologistروانشناس سازمانی
۲۷۲۳۹۹Psychologists necروانشناسان
۲۷۲۴۱۲Interpreterمترجم رو در رو
۲۷۲۴۹۹Social Professionals necکارشناس اجتماعی
۲۷۲۵۱۱Social Workerمددکار اجتماعی
۲۷۲۶۱۲Recreation Officerافسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)
272613Welfare Workerمددکار رفاهی
۳۱۱۲۱۱Anaesthetic Technicianتکنسین بیهوشی و هوشبری
۳۱۱۲۱۲Cardiac Technicianتکنسین قلب
۳۱۱۲۱۳Medical Laboratory Technicianتکنسین علوم آزمایشگاهی
۳۱۱۲۱۵Pharmacy Technicianتکنسین داروساز
۳۱۱۲۹۹Medical Technicians (nec)تکنسین های پزشکی
۳۱۱۴۱۱Chemistry Technicianتکنسین شیمی
۳۱۱۴۱۲Earth Science Technicianتنکنسین علوم زمین
۳۱۱۴۱۳Life Science Technicianتکنسین علوم
۳۱۱۴۹۹Science Technicians necتکنسین علوم
۳۱۲۱۱۱Architectural Draftspersonکمک معمار
۳۱۲۱۱۲Building Associateناظر ساختمان
۳۱۲۱۱۳Building Inspectorبازرس ساختمان
۳۱۲۱۹۹Architectural, Building & Surveying Technicians necتکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداری
۳۱۲۲۱۱Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمران
۳۱۲۹۱۲Metallurgical or Materials Technicianتکنسین مواد یا متالوژی
۳۱۲۹۱۳Mine Deputyناظر یا مسئول فنی معدن
۳۱۳۱۱۱Hardware Technicianتکنسین سخت افزار
۳۱۳۱۱۲ICT Customer Support Officerمسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICT
313113Web Administratorادمین وب سایت
۳۲۱۱۱۱Automotive Electricianبرق کار اتومبیل
۳۲۱۲۱۱Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)
۳۲۱۲۱۲Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلی
۳۲۱۲۱۳Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلت
۳۲۱۲۱۴Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچک
۳۲۲۲۱۱Sheetmetal Trades Workersشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
۳۲۲۳۱۱Metal Fabricatorسازنده دیگ بخار
۳۲۲۳۱۳Welder – first classجوشگار
۳۲۳۱۱۲Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی)
۳۲۳۱۱۳Aircraft Maintenance Engineer (Structures)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه)
۳۲۳۲۱۱Fitter (General)تنظیم کننده سازه
۳۲۳۲۱۲Fitter & Turnerتنظیم کننده و ترنر
۳۲۳۲۱۳Fitter – Welderتنظیم کننده جوشکار
۳۲۳۲۱۴Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزی
۳۲۳۲۹۹Metal Fitters & Machinists (nec)شکل دهنده فلزات و مکانیک
۳۲۳۲۱۵Textile, Clothing & Footwear Mechanicنساجی، پوشاک و مکانیک کفش
۳۲۳۴۱۲Toolmakerسازنده ابزار
۳۲۴۱۱۱Panelbeaterتراشکار و صاف کار ماشین
۳۲۴۲۱۱Vehicle Body Builderسازنده بدنه ماشین
۳۲۴۲۱۲Vehicle Trimmerصاف کار ماشین
۳۳۱۱۱۱Bricklayerبنا
۳۳۱۲۱۱Carpenter & Joinerنجار – نصاب
۳۳۱۲۱۲Carpenterنجار
۳۳۱۲۱۳Joinerخدمات نجاری
۳۳۲۲۱۱Painting Trades Workersنقاش حرفه ای
۳۳۳۲۱۱Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذب
۳۳۳۲۱۲Solid Plastererگچ کار
۳۳۴۱۱۱Plumber (General)لوله کش (عمومی)
۳۳۴۱۱۲Airconditioning & Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
۳۳۴۱۱۳Drainerلوله کش
۳۳۴۱۱۴Gasfitterلوله کش گاز
۳۳۴۱۱۵Roof Plumberعایق کار بام
۳۴۲۱۱۱Airconditioning & Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
۳۵۱۱۱۱Bakerنانوا
۳۵۱۱۱۲Pastrycookقناد
۳۵۱۳۱۱Chefآشپز
۳۵۱۴۱۱Cookآشپز
۳۶۱۳۱۱Veterinary Nurseپرستار دامپزشکی
۳۹۲۳۱۱Printing Machinistنصب کننده ماشین های چاپگر
۳۹۴۱۱۱Cabinetmakerکابینت ساز
۳۹۹۱۱۱Boat Builder & Repairerسازنده قایق و تعمیرکار
۳۹۹۱۱۲Shipwrightکشتی ساز
۴۱۱۱۱۱Ambulance Officerافسران آمبولانس
۴۱۱۱۱۲Intensive Care Ambulance Paramedicمراقبتهای ویژه آمبولانس
۴۱۱۲۱۳Dental Technicianتکنسین دندانپزشکی
۴۱۱۳۱۱Diversional Therapistروانشناس انحرافات اجتماعی
۴۱۱۴۱۱Enrolled Nurseپرستار مورد تایید
۴۱۱۶۱۱Massage Therapistدرمانگربا ماساژ
۴۱۱۷۱۱Community Workerمددکار اجتماعی
۴۱۱۷۱۲Disabilities Services Officerافسر خدمات معلولین
۴۱۱۷۱۳Family Support Workerپشتیبان خانواده
۴۱۱۷۱۵Residential Care Officerمسئول مراقبت از معلول و کودک
۴۱۱۷۱۶Youth Workerمددکار جوانان
۴۵۲۳۱۱Diving Instructor (Open Water)مربی غواصی (آب های آزاد)
۴۵۲۳۱۲Gymnastics Coach or Instructorمربی یا استاد ژیمناستیک
۴۵۲۳۱۳Horse Riding Coach or Instructorمربی اسب سواری
۴۵۲۳۱۵Swimming Coach or Instructorمربی شنا
۴۵۲۳۱۶Tennis Coachمربی تنیس
۴۵۲۳۲۱Sports Development Officerافسر توسعه ورزش
۵۹۹۶۱۲Insurance Loss Adjusterارزیاب خسارت بيمه
۶۱۱۲۱۱Insurance Agentنماینده بیمه

لیست رشته برای افرادی که در خارج از کوئینزلند هستند

ANZCOOccupationرشته
۱۳۳۱۱۱Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
۲۲۴۱۱۱Actuaryکارشناس بیمه
۲۲۴۱۱۲Mathematicianریاضی دان
۲۲۵۳۱۱Public Relations Professionalروابط عمومی
۲۳۲۲۱۲Surveyorنقشه بردار
۲۳۲۵۱۱Interior Designerطراح داخلی
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمران
۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیک
۲۳۳۲۱۳Quantity Surveyorارزیاب ساختمان
۲۳۳۲۱۴Structural Engineerمهندس سازه
۲۳۳۲۱۵Transport Engineerمهندس حمل و نقل
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineerمهندس برق
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیک
۲۳۳۹۱۱Aeronautical Engineerمهندس هواپیما
۲۳۳۹۱۲Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
۲۳۳۹۱۳Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
۲۳۳۹۱۵Environmental Engineerمهندس محیط زیست
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشک
۲۵۱۲۱۱Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
۲۵۱۲۱۲Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکی
۲۵۱۲۱۳Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگراف
۲۵۱۴۱۱Optometristبینایی سنج
۲۵۱۵۱۱Hospital Pharmacistداروساز بیمارستان
۲۵۱۵۱۳Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشی
۲۵۱۹۱۱Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامت
۲۵۱۹۱۲Orthotist or Prosthesistپرونزساز
۲۵۲۳۱۱Dental Specialistمتخصص دندانپزشکی
۲۵۲۳۱۲Dentistدندانپزشک
۲۵۲۴۱۱Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی
۲۵۲۵۱۱Physiotherapistفیزیوتراپیست
۲۵۲۶۱۱Podiatristپزشک بیماری پا
۲۵۳۱۱۱General Practitionerپزشک عمومی
۲۵۳۱۱۲Resident Medical Officerرزیدنت پزشکی
۲۵۳۲۱۱Anaesthetistهوشبری
۲۵۳۳۱۱Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)
۲۵۳۳۱۲Cardiologistمتخصص قلب
۲۵۳۳۱۳Clinical Haematologistخون شناسی بالینی
۲۵۳۳۱۴Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)
۲۵۳۳۱۵Endocrinologistمتخصص غدد
۲۵۳۳۱۶Gastroenterologistمتخصص گوارش
۲۵۳۳۱۷Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژه
۲۵۳۳۱۸Neurologistمتخصص مغز و اعصاب
۲۵۳۳۲۱Paediatricianمتخصص اطفال
۲۵۳۳۲۲Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیه
۲۵۳۳۲۳Rheumatologistروماتولوژیست
۲۵۳۳۲۴Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینه
۲۵۳۳۹۹Specialist Physicians necپزشکان متخصص NEC
253411Psychiatristروانپزشک
۲۵۳۵۱۱Surgeon (General)جراح عمومی
۲۵۳۹۱۵Pathologistمتخصص پاتالوژیست
۲۵۳۹۱۷Diagnostic and Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
۲۵۴۱۱۱Midwifeمامایی
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
۲۵۴۴۱۲Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان
۲۵۴۴۱۳Registered Nurse (Child & Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
۲۵۴۴۱۴Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه
۲۵۴۴۱۵Registered Nurse (Critical and Emergency Care)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
۲۵۴۴۱۶Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی
۲۵۴۴۱۷Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی
۲۵۴۴۱۸Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی
۲۵۴۴۲۱Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی
۲۵۴۴۲۲Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی
۲۵۴۴۲۳Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل
۲۵۴۴۲۴Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل
۲۵۴۴۲۵Registered Nurse (Paediatrics)پرستار اطفال
۲۵۴۴۹۹Registered Nurses necپرستاران عمومی
۲۶۱۱۱۱ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
261112Systems Analystتحلیلگر سیستم
۲۶۱۳۱۱Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
۲۶۱۳۱۲Developer Programmerبرنامه نویس
۲۶۱۳۱۳Software Engineerمهندس نرم افزار
۲۶۱۳۱۴Software Testerتست نرم افزار
۲۶۲۱۱۲ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
263211ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICT
263212ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICT
263213ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICT
271311Solicitorوکیل یا مشاور حقوقی
۲۷۲۴۱۲Interpreterمترجم رو در رو
۲۷۲۴۹۹Social Professionals necکارشناس اجتماعی
۲۷۲۵۱۱Social Workerمددکار اجتماعی
۲۷۲۶۱۲Recreation Officerافسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)
272613Welfare Workerمددکار رفاهی
۳۱۲۱۱۱Architectural Draftspersonکمک معمار
۳۱۲۱۱۲Building Associateناظر ساختمان
۳۱۲۱۱۳Building Inspectorبازرس ساختمان
۳۱۲۱۹۹Architectural, Building & Surveying Technicians necتکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداری
۳۱۳۱۱۱Hardware Technicianتکنسین سخت افزار
۳۱۳۱۱۲ICT Customer Support Officerمسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICT
313113Web Administratorادمین وب سایت
۳۲۱۱۱۱Automotive Electricianبرق کار اتومبیل
۳۲۱۲۱۱Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)
۳۲۱۲۱۲Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلی
۳۲۱۲۱۳Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلت
۳۲۱۲۱۴Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچک
۳۲۲۲۱۱Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
۳۲۳۲۱۱Fitter (General)تنظیم کننده سازه
۳۲۳۲۱۲Fitter & Turnerتنظیم کننده و ترنر
۳۲۴۱۱۱Panelbeaterتراشکار و صاف کار ماشین
۳۳۱۱۱۱Bricklayerبنا
۳۳۲۲۱۱Painting Trades Workerنقاش حرفه ای
۳۳۳۲۱۱Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذب
۳۳۴۱۱۱Plumber (General)لوله کش (عمومی)
۳۳۴۱۱۲Airconditioning & Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
۳۳۴۱۱۳Drainerلوله کش
۳۳۴۱۱۴Gasfitterلوله کش گاز
۳۳۴۱۱۵Roof Plumberعایق کار بام
۳۴۲۱۱۱Airconditioning & Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
۳۵۱۳۱۱Chefآشپز
۳۵۱۴۱۱Cookآشپز
۳۹۴۱۱۱Cabinetmakerکابینت ساز
۵۹۹۶۱۲Insurance Loss Adjusterارزیاب خسارت بيمه
۶۱۱۲۱۱Insurance Agentنماینده بیمه

لیست رشته برای افرادی که از یکی از دانشگاه های کوئینزلند در مقطع فوق لیسانس فارغ التحصیل شده اند

ANZCOOccupationرشته
۱۳۲۲۱۱Finance Managerمدیر مالی
۱۳۲۳۱۱Human Resource Managerمدیر منابع انسانی
۱۳۳۲۱۱Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
۱۳۴۴۹۹Education Managers necمدیر مرکز تحصیلی
۱۳۵۱۱۲ICT Project Managerمدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)
135199ICT Managers necمدیر موضوعات مربوط به کامپیوتر (ICT)
221112Management Accountantمدیر حسابداری
۲۲۲۲۱۱Financial Market Dealerفروشنده و معمله گر بازار های مالی
۲۲۲۳۱۱Financial Investment Adviserمشاور سرمایه گذاری مالی
۲۲۲۳۱۲Financial Investment Managerمدیر سرمایه گذاری مالی
۲۲۳۲۱۱ICT Trainerمربی ICT
224112Mathematicianریاضی دان
۲۲۴۲۱۳Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشت
۲۲۴۷۱۱Management Consultantمشاور مدیریت
۲۲۵۱۱۳Marketing Specialistمتخصص بازاریابی
۲۲۵۲۱۱ICT Account Managerمدیر حساب ICT
225212ICT Business Development Managerمدیر توسعه کسب و کار ICT
232312Industrial Designerطراح صنعتی
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمران
۲۳۳۲۱۴Structural Engineerمهندس سازه
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیک
۲۳۳۹۱۲Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
۲۳۳۹۱۵Environmental Engineerمهندس محیط زیست
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشک
۲۵۱۹۱۱Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامت
۲۵۴۳۱۱Nurse Managerسرپرستار
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
۲۶۱۱۱۱ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
261112Systems Analystتحلیلگر سیستم
۲۶۱۳۱۲Developer Programmerبرنامه نویس
۲۶۱۳۱۳Software Engineerمهندس نرم افزار
۲۶۲۱۱۱Database Administratorادمین پایگاه داده
۲۶۲۱۱۲ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
262113Systems Administratorمدیر سیستم ها
۲۶۳۱۱۱Computer Network & Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
۲۶۳۱۱۲Network Administratorمدیر شبکه
۲۶۳۱۱۳Network Analystتحلیلگر شبکه
۲۶۳۲۱۱ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICT
263212ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICT
263213ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICT
313113Web Administratorادمین وب سایت
۳۱۳۲۱۲Telecommunications Field Engineerمهندس مخابرات
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای ۱۹۰ با ویزاپیک

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟2018-06-09T13:43:46+04:30

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟2019-06-01T22:22:42+04:30

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من ۲۹ سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟2017-09-04T04:56:24+04:30

فرزند بالای ۱۸ سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر ۱۸ سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ2017-08-23T13:12:54+04:30

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر ۱۸ سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است ۶ ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟2017-08-23T13:19:20+04:30

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟2017-08-14T19:05:49+04:30

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟2017-08-12T17:05:12+04:30

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟2017-08-14T19:06:20+04:30

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.