لیست رشته های مورد نیاز ایالت کوئینزلند

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.

لیست رشته برای افرادی که در کوئینزلند کار می کنند

<
ANZCOOccupationرشته
۱۲۱۱۱۱Aquaculture Farmerپرورش دهنده گیاه دریایی
۱۲۱۲۱۱Cotton Growerکشاورز پنبه
۱۲۱۲۱۲Flower Growerپرورش دهنده گل
۱۲۱۲۱۳Fruit or Nut Growerپرورش دهنده غلات
۱۲۱۲۱۵Grape Growerپرورش دهنده انگور
۱۲۱۲۱۶Sugar Cane Farmerکشاورز غلات
۱۲۱۲۲۱Vegetable Growerسبزی کار
۱۲۱۲۹۹Crop Farmers necمزرعه دار غلات
۱۲۱۳۱۱Apiaristآپیاریست( پرورش زنبورعسل)
۱۲۱۳۱۲Beef Cattle Farmerدامدار گوشت گاو
۱۲۱۳۱۳Dairy Cattle Farmerدامدار گاو شیری
۱۲۱۳۱۶Horse Breederپرورش دهنده اسب
۱۲۱۳۱۷Mixed Livestock Farmerدامدار انواع حیوانات
۱۲۱۳۱۸Pig Farmerدامدار خوک
۱۲۱۳۲۱Poultry Farmerمرغدار
۱۲۱۳۲۲Sheep Farmerگوسفند دار
۱۲۱۳۹۹Livestock Farmer necپرورش احشام
۱۲۱۴۱۱Mixed Crop and Livestock Farmerپرورش دام و غلات
۱۳۲۲۱۱Finance Managerمدیر مالی
۱۳۳۱۱۱Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
۱۳۳۲۱۱Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
۱۳۳۴۱۱Manufacturerسازنده
۱۳۴۱۱۱Child Care Centre Managerمدیر مهدکودک
۱۳۴۲۱۲Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاری
۱۳۴۲۱۳Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیه
۱۳۴۲۱۴Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستی
۱۳۴۲۹۹Health & Welfare Services Managers necمدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانی
۱۳۹۹۱۱Arts Administrator or Managerمدیر یا مسیول مکان های هنری
۱۳۹۹۱۳Laboratory Managerمدیر آزمایشگاه
۱۳۹۹۱۴Quality Assurance Managerمدیر تضمین کیفیت
۱۳۹۹۹۹Specialist Managers necمدیران متخصص
۱۴۱۱۱۱Café or Restaurant Managerمدیر کافه یا رستوران
۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متل
۱۴۱۹۹۹Accommodation & Hospitality Managers necمدیران اسکان و مهمان نوازی و هتلداری
۲۲۱۱۱۱Accountant (General)حسابدار (عمومی)
۲۲۱۱۱۲Management Accountantمدیر حسابداری
۲۲۱۱۱۳Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
۲۲۲۲۱۱Financial Market Dealerفروشنده و معمله گر بازار های مالی
۲۲۲۲۱۳Stockbroking Dealerکارگزار سهام
۲۲۲۲۹۹Financial Dealers necمهامله گران مالی
۲۲۳۱۱۲Recruitment Consultantمشاور استخدام
۲۲۳۲۱۱ICT Trainerمربی ICT
۲۲۴۱۱۱Actuaryکارشناس بیمه
۲۲۴۱۱۲Mathematicianریاضی دان
۲۲۴۲۱۲Gallery or Museum Curatorراهنمای گالری یا موزه
۲۲۴۲۱۳Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشت
۲۲۴۲۱۴Records Managerمدیر اسناد و بایگانی
۲۲۴۵۱۱Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمین
۲۲۵۳۱۱Public Relations Professionalروابط عمومی
۲۳۲۲۱۲Surveyorنقشه بردار
۲۳۲۵۱۱Interior Designerطراح داخلی
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمران
۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیک
۲۳۳۲۱۳Quantity Surveyorارزیاب ساختمان
۲۳۳۲۱۴Structural Engineerمهندس سازه
۲۳۳۲۱۵Transport Engineerمهندس حمل و نقل
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineerمهندس برق
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیک
۲۳۳۹۱۱Aeronautical Engineerمهندس هواپیما
۲۳۳۹۱۲Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
۲۳۳۹۱۳Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
۲۳۳۹۱۵Environmental Engineerمهندس محیط زیست
۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultantمشاور کشاورزی
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی
۲۳۴۱۱۳Foresterجنگلبان
۲۳۴۴۱۱Geologistزمین شناس
۲۳۴۶۱۱Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکی
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشک
۲۴۱۱۱۱Early Childhood (Pre-primary School) Teachersمعلم پیش دبستانی
۲۴۱۲۱۳Primary School Teacherمعلم مدرسه ابتدایی
۲۴۱۵۱۱Special Needs Teacherمعلم کودکان استثنایی
۲۴۱۵۱۲Teaching of the Hearing Impairedمعلم ناشنوایان
۲۴۱۵۱۳Teacher of the Sight Impairedمعلم نابینایان
۲۱۴۵۹۹Special Education Teachers necN/A
۲۵۱۲۱۱Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
۲۵۱۲۱۲Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکی
۲۵۱۲۱۳Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگراف
۲۵۱۳۱۲Occupational Health and Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
۲۵۱۴۱۱Optometristبینایی سنج
۲۵۱۴۱۲Orthoptistمتخصص اورتوپدی
۲۵۱۵۱۱Hospital Pharmacistداروساز بیمارستان
۲۵۱۵۱۲Industrial Pharmacistداروساز صنعتی
۲۵۱۵۱۳Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشی
۲۵۱۹۱۱Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامت
۲۵۱۹۱۲Orthotist and Prosthetistپرونزساز
۲۵۲۳۱۱Dental Specialistمتخصص دندانپزشکی
۲۵۲۳۱۲Dentistدندانپزشک
۲۵۲۴۱۱Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی
۲۵۲۵۱۱Physiotherapistفیزیوتراپیست
۲۵۲۶۱۱Podiatristپزشک بیماری پا
۲۵۲۷۱۱Audiologistشنواسنج
۲۵۲۷۱۲Speech Pathologistگفتار درمان
۲۵۳۱۱۱General Practitionerپزشک عمومی
۲۵۳۱۱۲Resident Medical Officerرزیدنت پزشکی
۲۵۳۲۱۱Anaesthetistهوشبری
۲۵۳۳۱۱Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)
۲۵۳۳۱۲Cardiologistمتخصص قلب
۲۵۳۳۱۳Clinical Haematologistخون شناسی بالینی
۲۵۳۳۱۴Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)
۲۵۳۳۱۵Endocrinologistمتخصص غدد
۲۵۳۳۱۶Gastroenterologistمتخصص گوارش
۲۵۳۳۱۷Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژه
۲۵۳۳۱۸Neurologistمتخصص مغز و اعصاب
۲۵۳۳۲۱Paediatricianمتخصص اطفال
۲۵۳۳۲۲Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیه
۲۵۳۳۲۳Rheumatologistروماتولوژیست
۲۵۳۳۲۴Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینه
۲۵۳۳۹۹Specialist Physicians necپزشکان متخصص NEC
۲۵۳۴۱۱Psychiatristروانپزشک
۲۵۳۵۱۱Surgeon (General)جراح عمومی
۲۵۳۵۱۲Cardiothoracic Surgeonجراح قلب
۲۵۳۵۱۳Neurosurgeonجراح مغز و اعصاب
۲۵۳۵۱۴Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدی
۲۵۳۵۱۵Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینی
۲۵۳۵۱۶Paediatric Surgeonجراح اطفال
۲۵۳۵۱۷Plastic and Reconstructive Surgeonجراح پلاستیک
۲۵۳۵۱۸Urologistمتخصص اورولوژیست
۲۵۳۵۲۱Vascular Surgeonجراح عروق
۲۵۳۹۱۱Dermatologistمتخصص پوست
۲۵۳۹۱۲Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانس
۲۵۳۹۱۳Obstetrician and Gynaecologistمتخصص زنان و زایمان
۲۵۳۹۱۴Ophthalmologistچشم پزشک
۲۵۳۹۱۵Pathologistمتخصص پاتالوژیست
۲۵۳۹۱۷Diagnostic and Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
۲۵۳۹۱۸Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمان
۲۵۳۹۹۹Medical Practitioners necپزشکان عمومی
۲۵۴۱۱۱Midwifeمامایی
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
۲۵۴۴۱۲Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان
۲۵۴۴۱۳Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
۲۵۴۴۱۴Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه
۲۵۴۴۱۵Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
۲۵۴۴۱۶Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی
۲۵۴۴۱۷Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی
۲۵۴۴۱۸Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی
۲۵۴۴۲۱Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی
۲۵۴۴۲۲Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی
۲۵۴۴۲۳Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل
۲۵۴۴۲۴Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل
۲۵۴۴۲۵Registered Nurse (Paediatric)پرستار اطفال
۲۵۴۴۹۹Registered Nurse necپرستاران عمومی
۲۶۱۱۱۱ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
۲۶۱۱۱۲Systems Analystتحلیلگر سیستم
۲۶۱۳۱۱Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
۲۶۱۳۱۲Developer Programmerبرنامه نویس
۲۶۱۳۱۳Software Engineerمهندس نرم افزار
۲۶۱۳۱۴Software Testerتست نرم افزار
۲۶۲۱۱۲ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
۲۶۳۱۱۱Computer Network and Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
۲۶۳۱۱۲Network Administratorمدیر شبکه
۲۶۳۱۱۳Network Analystتحلیلگر شبکه
۲۶۳۲۱۱ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICT
۲۶۳۲۱۲ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICT
۲۶۳۲۱۳ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICT
۲۶۳۳۱۱Telecommunications Engineerمهندس مخابرات
۲۶۳۳۱۲Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابرات
۲۷۱۱۱۱Barristerوکیل مدافع
۲۷۱۳۱۱Solicitorوکیل یا مشاور حقوقی
۲۷۲۱۱۱Careers Counsellorمشاور فرصت های شغلی
۲۷۲۱۱۲Drug & Alcohol Counsellorمشاور الکل و مواد
۲۷۲۱۱۳Family & Marriage Counsellorمشاور خانواده و ازدواج
۲۷۲۱۱۴Rehabilitation Counsellorمشاور توانبخشی
۲۷۲۱۱۵Student Counsellorمشاور دانشجویی
۲۷۲۱۹۹Counsellors necمشاور
۲۷۲۳۱۱Clinical Psychologistروانشناس بالینی
۲۷۲۳۱۲Educational Psychologistروانشناس آموزشی
۲۷۲۳۱۳Organisational Psychologistروانشناس سازمانی
۲۷۲۳۹۹Psychologists necروانشناسان
۲۷۲۴۱۲Interpreterمترجم رو در رو
۲۷۲۴۹۹Social Professionals necکارشناس اجتماعی
۲۷۲۵۱۱Social Workerمددکار اجتماعی
۲۷۲۶۱۲Recreation Officerافسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)
۲۷۲۶۱۳Welfare Workerمددکار رفاهی
۳۱۱۲۱۱Anaesthetic Technicianتکنسین بیهوشی و هوشبری
۳۱۱۲۱۲Cardiac Technicianتکنسین قلب
۳۱۱۲۱۳Medical Laboratory Technicianتکنسین علوم آزمایشگاهی
۳۱۱۲۱۵Pharmacy Technicianتکنسین داروساز
۳۱۱۲۹۹Medical Technicians (nec)تکنسین های پزشکی
۳۱۱۴۱۱Chemistry Technicianتکنسین شیمی
۳۱۱۴۱۲Earth Science Technicianتنکنسین علوم زمین
۳۱۱۴۱۳Life Science Technician