تاسمانیا

لیست رشته های مورد نیاز ایالت تاسمانیا

اگر رشته شما در این لیست نیست ممکن است از طریق راه های دیگر بتوانید اقدام کنید، با وکیل مهاجرت استرالیا در ارتباط باشید.

ANZSCO Occupation
121213 Fruit or Nut Grower پرورش دهنده غلات
121215 Grape Grower پرورش دهنده انگور
121216 Mixed Crop Farmer کشاورز غلات
121221 Vegetable Grower سبزی کار
121299 Crop Farmers nec مزرعه دار غلات
121312 Beef Cattle Farmer دامدار گوشت گاو
121313 Dairy Cattle Farmer دامدار گاو شیری
121316 Horse Breeder پرورش دهنده اسب
121317 Mixed Livestock Farmer دامدار انواع حیوانات
121318 Pig Farmer دامدار خوک
121321 Poultry Farmer مرغدار
121322 Sheep Farmer گوسفند دار
121399 Livestock Farmers nec پرورش احشام
131112 Sales and Marketing Manager مدیر فروش و بازاریابی
132211 Finance Manager مدیر مالی
133111 Construction Project Manager مدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
133211 Engineering Manager مدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
133611 Supply and Distribution Manager مدیر تامین و توزیع
134212 Nursing Clinical Director مدیر کلینیک پرستاری
134213 Primary Health Organisation Manager مدیر مرکز کمک های اولیه
134214 Welfare Centre Manager مدیر مرکز بهزیستی
135112 ICT Project Manager مدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)
135199 ICT Managers nec مدیر موضوعات مربوط به کامپیوتر (ICT)
139914 Quality Assurance Manager مدیر تضمین کیفیت
141111 Cafe or Restaurant Manager مدیر کافه یا رستوران
141311 Hotel or Motel Manager مدیریت هتل یا متل
149413 Transport Company Manager مدیر شرکت حمل و نقل
224711 Management Consultant مشاور مدیریت
224712 Organisation and Methods Analyst آنالیزگرو تحلیل گر سازمانی
232111 Architect معمار
232212 Surveyor نقشه بردار
232312 Industrial Designer طراح صنعتی
232611 Urban and Regional Planner برنامه ریز شهری و منطقه ای
233211 Civil Engineer مهندس عمران
233212 Geotechnical Engineer مهندس ژئوتکنیک
233213 Quantity Surveyor ارزیاب ساختمان
233214 Structural Engineer مهندس سازه
233215 Transport Engineer مهندس حمل و نقل
233311 Electrical Engineer مهندس برق
233512 Mechanical Engineer مهندس مکانیک
233911 Aeronautical Engineer مهندس هواپیما
233914 Engineering Technologist تکنولوژیست
234111 Agricultural Consultant مشاور کشاورزی
234112 Agricultural Scientist دانشمند کشاورزی
234213 Wine Maker نوشیدنی ساز
234711 Veterinarian دامپزشک
234914 Physicist (Medical Physicist only) فیزیکدان (پزشکی)
234914 Physicist فیزیکدان (پزشکی)
241213 Primary School Teacher معلم مدرسه ابتدایی
241411 Secondary School Teacher معلم مدرسه متوسطه
241511 Special Needs Teacher معلم کودکان استثنایی
251111 Dietitian متخصص تغذیه
251211 Medical Diagnostic Radiographer رادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
251212 Medical Radiation Therapist متخصص پرتو پزشکی
251214 Sonographer سونوگراف
251912 Orthotist or Prosthetist پرونزساز
252111 Chiropractor کایروپرکتیک
252112 Osteopath متخصص بیماری های استخوان
252311 Dental Specialist متخصص دندانپزشکی
252312 Dentist دندانپزشک
252411 Occupational Therapist متخصص کاردرمانی
252511 Physiotherapist فیزیوتراپیست
252611 Podiatrist پزشک بیماری پا
252711 Audiologist شنواسنج
252712 Speech Pathologist گفتار درمان
253111 General Practitioner پزشک عمومی
253211 Anaesthetist هوشبری
253311 Specialist Physician (General Medicine) پزشک متخصص (پزشک عمومی)
253312 Cardiologist متخصص قلب
253313 Clinical Haematologist خون شناسی بالینی
253314 Medical Oncologist انکولوژیست ( سرطان شناس)
253315 Endocrinologist متخصص غدد
253316 Gastroenterologist متخصص گوارش
253317 Intensive Care Specialist متخصص مراقبتهای ویژه
253318 Neurologist متخصص مغز و اعصاب
253321 Paediatrician متخصص اطفال
253411 Psychiatrist روانپزشک
253511 Surgeon (General) جراح عمومی
253512 Cardiothoracic Surgeon جراح قلب
253513 Neurosurgeon جراح مغز و اعصاب
253514 Orthopaedic Surgeon جراح ارتوپدی
253515 Otorhinolaryngologist متخصص گوش و حلق و بینی
253516 Paediatric Surgeon جراح اطفال
253517 Plastic and Reconstructive Surgeon جراح پلاستیک
253518 Urologist متخصص اورولوژیست

توجه! برای دسترسی به جدیدترین لیست و مرجع به اینجا مراجعه نمایید.