از تهران 58493000 از سراسر کشور 88558605 - 021 واتس آپ 9392368116 98+

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت ویکتوریا استرالیا

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت ویکتوریا استرالیا2018-08-17T15:05:02+04:30

مشاغل مورد نیاز ایالت ویکتوریا استرالیا

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.

لیست رشته های اصلی مورد نیاز ایالت ویکتوریا استرالیا

کد رشتهOccupationرشتهنمره زبانسابقه کار
۳۱۲۱۱۲Building Associateناظر ساختمان۷.۰ in each bandTwo years
233211Civil Engineerمهندس عمران۷.۰ in each bandTwo years
312211Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمران۷.۰ in each bandTwo years
233311Electrical Engineerمهندس برق۷.۰ in each bandTwo years
312311Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برق۷.۰ in each bandTwo years
233512Mechanical Engineerمهندس مکانیک۷.۰ in each bandTwo years
224112Mathematicianریاضی دان۶.۰ in each bandTwo years
234111Agricultural Consultantمشاور کشاورزی۶.۰ in each bandTwo years
234112Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی۶.۰ in each bandTwo years
233914Engineering Technologistتکنولوژیست۷.۰ in each bandTwo years
234711Veterinarianدامپزشک۷.۰ in each bandThree years
132311Human Resource Managerمدیر منابع انسانی۶.۰ in each bandFive years
135112ICT Project Managerمدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)7.0 in each bandThree years
261111ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT7.0 in each bandFive years
261112Systems Analystتحلیلگر سیستم۷.۰ in each bandThree years
261311Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر۷.۰ in each bandThree years
261312Developer Programmerبرنامه نویس۷.۰ in each bandThree years
261313Software Engineerمهندس نرم افزار۷.۰ in each bandThree years
261314Software Testerتست نرم افزار۷.۰ in each bandThree years
262111Database Administratorادمین پایگاه داده۷.۰ in each bandThree years
262112ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT7.0 in each bandThree years
263111Computer Network and Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری۷.۰ in each bandThree years
351311Chefآشپز۶.۰ in each bandFive years
141311Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متل۶.۰ in each bandFive years
224213Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشت۷.۰ in each bandTwo years
254111Midwifeمامایی۷.۰ in each bandTwo years
254411Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)۷.۰ in each bandTwo years
254412Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان۷.۰ in each bandTwo years
254413Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده۷.۰ in each bandTwo years
254414Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه۷.۰ in each bandTwo years
254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)۷.۰ in each bandTwo years
254416Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی۷.۰ in each bandTwo years
254417Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی۷.۰ in each bandTwo years
254418Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی۷.۰ in each bandTwo years
254421Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی۷.۰ in each bandTwo years
254422Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی۷.۰ in each bandTwo years
254423Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل۷.۰ in each bandTwo years
254424Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل۷.۰ in each bandTwo years
254499Registered Nurses necپرستاران عمومی۷.۰ in each bandTwo years
272311Clinical Psychologistروانشناس بالینی۷.۰ in each band (Academic IELTS only)Two years
251111Dietitianمتخصص تغذیه۶.۰ in each bandTwo years
252411Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی۷.۰ in each bandTen years
252511Physiotherapistفیزیوتراپیست۷.۰ in each bandTwo years
252611Podiatristپزشک بیماری پا۷.۰ in each bandTwo years
272511Social Workerمددکار اجتماعی۷.۰ in each bandTwo years
251214Sonographerسونوگراف۷.۰ in each bandTwo years
252712Speech Pathologistگفتار درمان۶.۰ in each bandTwo years
234914Physicist (Medical only)فیزیکدان (پزشکی)۷.۰ in each bandTwo years
251213Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای۷.۰ in each bandTwo years
241111Early Childhood (Pre-primary School) Teacherمعلم پیش دبستانیOverall: 7.5
Speaking: 8.0
Listening: 8.0
Reading: 7.0
Writing: 7.0
Two years
134111Child Care Centre Managerمدیر مهدکودکOverall: 7.5
Speaking: 8.0
Listening: 8.0
Reading: 7.0
Writing: 7.0
Two years
241213Primary School Teacherمعلم مدرسه ابتداییOverall: 7.5
Speaking: 8.0
Listening: 8.0
Reading: 7.0
Writing: 7.0
Two years
241411Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطهOverall: 7.5
Speaking: 8.0
Listening: 8.0
Reading: 7.0
Writing: 7.0
Two years
272412Interpreterمترجم رو در رو۶.۰ in each bandTwo years
334112Airconditioning and Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی۶.۰ in each bandFive years
394111Cabinetmakerکابینت ساز۶.۰ in each bandFive years
334113Drainerلوله کش۶.۰ in each bandFive years
334114Gasfitterلوله کش گاز۶.۰ in each bandFive years
334115Roof Plumberعایق کار بام۶.۰ in each bandFive years
322311Metal Fabricatorسازنده دیگ بخار۶.۰ in each bandFive years
322211Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه۶.۰ in each bandFive years
322313Welder (First Class)جوشگار۶.۰ in each bandFive years
323214Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزی۶.۰ in each bandFive years
342111Airconditioning and Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید۶.۰ in each bandFive years
342313Electronic Equipment Trades Workerکارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکی۶.۰ in each bandFive years
342413Telecommunications Linesworkerتکنسین دکل های مخابراتی۶.۰ in each bandFive years
351111Bakerنانوا۶.۰ in each bandFive years
351411Cookآشپز۶.۰ in each bandFive years
351112Pastrycookقناد۶.۰ in each bandFive years

لیست رشته های مورد نیاز ایالت برای فارغ التحصیلان در ویکتوریا

کد رشتهOccupationرشتهنمره زبان
۲۲۴۱۱۲Mathematicianریاضی دان۶.۰ in each band
233914Engineering Technologistتکنولوژیست۶.۰ in each band
234111Agricultural Consultantمشاور کشاورزی۶.۰ in each band.
234112Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی۶.۰ in each band
234711Veterinarianدامپزشک۷.۰ in each band
224213Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشت۷.۰ in each band
254111Midwifeمامایی۷.۰ in each band
254411Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)۷.۰ in each band
254412Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان۷.۰ in each band
254413Registered Nurse (Child and Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده۷.۰ in each band
254414Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه۷.۰ in each band
254415Registered Nurse (Critical Care and Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)۷.۰ in each band
254416Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانی۷.۰ in each band
254417Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی۷.۰ in each band
254418Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی۷.۰ in each band
254421Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی۷.۰ in each band
254422Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی۷.۰ in each band
254423Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل۷.۰ in each band
254424Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل۷.۰ in each band
254499Registered Nurses necپرستاران عمومی۷.۰ in each band
252411Occupational Therapistمتخصص کاردرمانی۷.۰ in each band
252511Physiotherapistفیزیوتراپیست۷.۰ in each band
252611Podiatristپزشک بیماری پا۷.۰ in each band
251214Sonographerسونوگراف۷.۰ in each band
252712Speech Pathologistگفتار درمان۶.۰ in each band
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای ۱۹۰ با ویزاپیک

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟2018-06-09T13:43:46+04:30

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟2019-06-01T22:22:42+04:30

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من ۲۹ سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟2017-09-04T04:56:24+04:30

فرزند بالای ۱۸ سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر ۱۸ سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ2017-08-23T13:12:54+04:30

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر ۱۸ سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است ۶ ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟2017-08-23T13:19:20+04:30

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟2017-08-14T19:05:49+04:30

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟2017-08-12T17:05:12+04:30

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟2017-08-14T19:06:20+04:30

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.