لیست مشاغل مورد نیاز ایالت کنبرا

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت کنبرا1396/5/26 13:50:05

لیست رشته های مورد نیاز ایالت کنبرا

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.
کد رشتهOccupation رشتهمورد نیاز یا عدم نیاز
132111Corporate Services Managerمدیر خدمات شرکتمورد نیاز
134212Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاریمورد نیاز
134213Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیهمورد نیاز
134214Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستیمورد نیاز
212411Copywriterکپی رایترمورد نیاز
212412Newspaper or Periodical Editorادیتور یا ویراستار روزنامه یا جرایدمورد نیاز
212413Print Journalistروزنامه نگارمورد نیاز
212415Technical Writerنویسنده فنیمورد نیاز
212416Television Journalistخبرنگار تلویزیونیمورد نیاز
212499Journalist & other writers (nec)روزنامه نگار و نویسندهمورد نیاز
225311Public Relations Professionalروابط عمومیمورد نیاز
232111Architectمعمارمورد نیاز
232112Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)مورد نیاز
232411Graphic Designerطراح گرافیکمورد نیاز
232412Illustratorتصویرگرمورد نیاز
232414Web Designerطراح وبمورد نیاز
233211Civil Engineerمهندس عمرانمورد نیاز
233212Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیکمورد نیاز
233213Quantity Surveyorارزیاب ساختمانمورد نیاز
233214Structural Engineerمهندس سازهمورد نیاز
233215Transport Engineerمهندس حمل و نقلمورد نیاز
233311Electrical Engineerمهندس برقمورد نیاز
233411Electronics Engineerمهندس الکترونیکمورد نیاز
233511Industrial Engineerمهندس صنایعمورد نیاز
233512Mechanical Engineerمهندس مکانیکمورد نیاز
241111Early Childhood (Pre-Primary School) Teacherمعلم پیش دبستانیمورد نیاز
251211Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکیمورد نیاز
251212Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکیمورد نیاز
251213Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ایمورد نیاز
251214Sonographerسونوگرافمورد نیاز
251411Optometristبینایی سنجمورد نیاز
251412Orthopistمتخصص اورتوپدیمورد نیاز
251513Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشیمورد نیاز
252411Occupational Therapistمتخصص کاردرمانیمورد نیاز
252511Physiotherapistفیزیوتراپیستمورد نیاز
252711Audiologistشنواسنجمورد نیاز
252712Speech Pathologistگفتار درمانمورد نیاز
253111General Practitionerپزشک عمومیمورد نیاز
253112Resident Medical Officerرزیدنت پزشکیمورد نیاز
254311Nurse Managerسرپرستارمورد نیاز
254411Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)مورد نیاز
254412Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندانمورد نیاز
254413Registered Nurse (Child & Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانوادهمورد نیاز
254414Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعهمورد نیاز
254415Registered Nurse (Critical Care & Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)مورد نیاز
254416Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانیمورد نیاز
254417Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشیمورد نیاز
254418Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکیمورد نیاز
254421Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکیمورد نیاز
254422Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانیمورد نیاز
254423Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عملمورد نیاز
254424Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عملمورد نیاز
254425Registered Nurse (Paediatrics)پرستار اطفالمورد نیاز
254499Registered Nurses (nec)پرستاران عمومیمورد نیاز
271311Solicitorوکیل یا مشاور حقوقیمورد نیاز
272111Careers Counsellorمشاور فرصت های شغلیمورد نیاز
272112Drug & Alcohol Counsellorمشاور الکل و موادمورد نیاز
272113Family & Marriage Counsellorمشاور خانواده و ازدواجمورد نیاز
272114Rehabilitation Counsellorمشاور توانبخشیمورد نیاز
272115Student Counsellorمشاور دانشجوییمورد نیاز
272199Counsellors (nec)مشاورمورد نیاز
272311Clinical Psychologistروانشناس بالینیمورد نیاز
272312Educational Psychologistروانشناس آموزشیمورد نیاز
272313Organisational Psychologistروانشناس سازمانیمورد نیاز
272399Psychologists (nec)روانشناسانمورد نیاز
272499Social Professionals (nec)کارشناس اجتماعیمورد نیاز
272511Social Workerمددکار اجتماعیمورد نیاز
272612Recreation Officerافسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)مورد نیاز
272613Welfare Workerمددکار رفاهیمورد نیاز
321211Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)مورد نیاز
321212Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلیمورد نیاز
321213Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلتمورد نیاز
321214Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچکمورد نیاز
351311Chefآشپزمورد نیاز
391111Hairdresserآرایشگرمورد نیاز
ANZSCOOccupation#N/A
131112Sales & Marketing Managerمدیر فروش و بازاریابیعدم نیاز
131113Advertising Managerمدیر تبلیغاتعدم نیاز
132211Finance Managerمدیر مالیعدم نیاز
132311Human Resource Managerمدیر منابع انسانیعدم نیاز
132511Research and development man agerمدیر تحقیق و توسعهعدم نیاز
133111Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانیعدم نیاز
133211Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)عدم نیاز
133411Manufacturerسازندهعدم نیاز
133512Production Manager (Manufacturing)مدیر تولید (ساخت)عدم نیاز
133513Production Manager (Mining)مدیر تولید (معدن)عدم نیاز
133611Supply and Distribution Managerمدیر تامین و توزیععدم نیاز
134111Child Care Centre Managerمدیر مهدکودکعدم نیاز
134299Health & Welfare Services Managers (nec)مدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانیعدم نیاز
134311School Principalمدیر مدرسهعدم نیاز
134499Education Managers (nec)مدیر مرکز تحصیلیعدم نیاز
135112ICT Project Managerمدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)عدم نیاز
135199ICT Managers (nec)مدیر موضوعات مربوط به کامپیوتر (ICT)عدم نیاز
139911Arts Administrator or Managerمدیر یا مسیول مکان های هنریعدم نیاز
139913Laboratory Managerمدیر آزمایشگاهعدم نیاز
139914Quality Assurance Managerمدیر تضمین کیفیتعدم نیاز
139999Ambassadorمدیران متخصصعدم نیاز
141111Cafe or Restaurant Managerمدیر کافه یا رستورانعدم نیاز
141311Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متلعدم نیاز
​141999​Accom. & Hospitality Managers (nec)#N/Aعدم نیاز
142114Hair or Beauty Salon Managerمدیر سالن مو یا زیباییعدم نیاز
142115Post Office Managerمدیر اداره (دفاتر) پستعدم نیاز
149112Fitness Centre Managerمدیر مرکز تناسب اندامعدم نیاز
149113Sports Centre Managerمدیر مرکز ورزشیعدم نیاز
149212Customer Service Managerمدیر خدمات مشتریانعدم نیاز
149311Conference & Event Organiserسازمانده برگزار کننده کنفرانس و رویدادعدم نیاز
149413Transport Company Managerمدیر شرکت حمل و نقلعدم نیاز
149913Facilities Managerمدیریت امکانات و تسهیلاتعدم نیاز
211112Dancer or Choreographerرقصنده یا طراحی رقصعدم نیاز
211212Music Directorمدیر موسیقی (کارگردان)عدم نیاز
211299Music Professionals (nec)افراد حرفه ای در موسیقی(تخصص در آهنگ)عدم نیاز
211311Photographerعکاسعدم نیاز
211499Visual Arts & Crafts Professionals (nec)هنرهای تجسمی و صنایع دستیعدم نیاز
212111Artistic Directorکارگردان هنریعدم نیاز
212212Book or Script Editorویرایشگر کتاب یا نمایشنامهعدم نیاز
212312Director (Film, Television, Radio or Stage)کارگردان (فیلم، تلویزیون، رادیو یا صحنه)عدم نیاز
212314Film & Video Editorادیتور فیلم و ویدئوعدم نیاز
212315Program Director (Television or Radio)مدیر برنامه (تلویزیون یا رادیو)عدم نیاز
212316Stage Managerمدیر صحنه و نمایشعدم نیاز
212317Technical Directorمدیر فنیعدم نیاز
212318Video Producerتولید کننده ویدیوعدم نیاز
221111Accountant (General)حسابدار (عمومی)عدم نیاز
221112Management Accountantمدیر حسابداریعدم نیاز
221113Taxation Accountantحسابدار مالیاتیعدم نیاز
221211Company Secretaryمنشی شرکتعدم نیاز
221213External Auditorحسابرس خارجیعدم نیاز
221214Internal Auditorحسابرس داخلیعدم نیاز
222111Commodities Traderمعامله گر کالاهاعدم نیاز
222112Finance Brokerکارگزاری مالیعدم نیاز
222113Insurance Brokerکارگزار بیمهعدم نیاز
222199Financial Brokers (nec)کارگزاران مالیعدم نیاز
222211Financial Market Dealerفروشنده و معمله گر بازار های مالیعدم نیاز
222213Stockbroking Dealerکارگزار سهامعدم نیاز
222299Financial Dealers (nec)مهامله گران مالیعدم نیاز
222311Financial Investment Adviserمشاور سرمایه گذاری مالیعدم نیاز
222312Financial Investment Managerمدیر سرمایه گذاری مالیعدم نیاز
223112Recruitment Consultantمشاور استخدامعدم نیاز
223211ICT Trainerمربی ICTعدم نیاز
224111Actuaryکارشناس بیمهعدم نیاز
224112Mathematicianریاضی دانعدم نیاز
224212Gallery or Museum Curatorراهنمای گالری یا موزهعدم نیاز
224213Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشتعدم نیاز
224214Records Managerمدیر اسناد و بایگانیعدم نیاز
224511Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمینعدم نیاز
224512Valuerارزیاب و قیمت گذارعدم نیاز
224611Librarianکتابدارعدم نیاز
224711Management Consultantمشاور مدیریتعدم نیاز
224712Organisation & Methods Analystآنالیزگرو تحلیل گر سازمانیعدم نیاز
224914Patents Examinerبازرس و ممتحن اختراعاتعدم نیاز
224999Information and Org. Professionals (nec)متخصصین سازمان اطلاعاتعدم نیاز
225111Advertising Specialistمتخصص تبلیغاتعدم نیاز
225113Marketing Specialistمتخصص بازاریابیعدم نیاز
225211ICT Account Managerمدیر حساب ICTعدم نیاز
225212ICT Business Development Managerمدیر توسعه کسب و کار ICTعدم نیاز
225213ICT Sales Representativeنماینده فروش ICTعدم نیاز
225499Technical Sales Representatives (nec)نمایندگان فروش فنیعدم نیاز
231111Aeroplane Pilotخلبان هواپیماعدم نیاز
231113Flying instructorمربی پروازعدم نیاز
231114Helicopter Pilotخلبان هلیکوپترعدم نیاز
232212Surveyorنقشه بردارعدم نیاز
232213Cartographerکارتوگرافعدم نیاز
232214Other Spatial Scientistجمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)عدم نیاز
232311Fashion Designerطراح مدعدم نیاز
232312Industrial Designerطراح صنعتیعدم نیاز
232313Jewellery Designerطراح جواهراتعدم نیاز
232511Interior Designerطراح داخلیعدم نیاز
232611Urban & Regional Plannerبرنامه ریز شهری و منطقه ایعدم نیاز
233111Chemical Engineerمهندس شیمیعدم نیاز
233112Materials Engineerمهندس موادعدم نیاز
233513Production or plant engineerمهندسی تولید یا کارخانهعدم نیاز
233911Aeronautical Engineerمهندس هواپیماعدم نیاز
233912Agricultural Engineerمهندس کشاورزیعدم نیاز
233913Biomedical Engineerمهندسی پزشکیعدم نیاز
233914Engineering Technologistتکنولوژیستعدم نیاز
233915Environmental Engineerمهندس محیط زیستعدم نیاز
233916Naval Architectمعمار و طراح دریاییعدم نیاز
234111Agricultural Consultantمشاور کشاورزیعدم نیاز
234112Agricultural Scientistدانشمند کشاورزیعدم نیاز
234113Foresterجنگلبانعدم نیاز
234411Geologistزمین شناسعدم نیاز
234611Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکیعدم نیاز
234711Veterinarianدامپزشکعدم نیاز
234914Physicistفیزیکدان (پزشکی)عدم نیاز
241213Primary School Teacherمعلم مدرسه ابتداییعدم نیاز
241311Middle School Teacherمعلم مدرسه متوسطه (AUS) مدرس مدرسه متوسطه (NZ)عدم نیاز
241411Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطهعدم نیاز
241511Special Needs Teacherمعلم کودکان استثناییعدم نیاز
241512Teacher of the Hearing Impairedمعلم ناشنوایانعدم نیاز
241513Teacher of the Sight Impairedمعلم نابینایانعدم نیاز
241599Special Education Teachers (nec)معلمان آموزش و پرورش خاصعدم نیاز
249111Education Adviserمشاور تحصیلیعدم نیاز
249211Art Teacher (Private Tuition)معلم هنر (آموزش خصوصی)عدم نیاز
249212Dance Teacher (Private Tuition)معلم رقص (آموزش خصوصی)عدم نیاز
249214Music Teacher (Private Tuition)معلم موسیقی (آموزش خصوصی)عدم نیاز
249299Private Tutors & Teachers (nec)آموزگاران خصوصیعدم نیاز
249311Teacher of English SOLمعلم انگلیسیعدم نیاز
251111Dietitianمتخصص تغذیهعدم نیاز
251112Nutritionistمتخصص تغذیهعدم نیاز
251312Occupational Health and Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ایعدم نیاز
251511Hospital Pharmacistداروساز بیمارستانعدم نیاز
251512Industrial Pharmacistداروساز صنعتیعدم نیاز
251911Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامتعدم نیاز
251912Orthotist or Prosthetistپرونزسازعدم نیاز
251999Health Diagnostic & Promotion Prof.متخصصان تشخیص و ارتقاء سلامت و دومانعدم نیاز
252111Chiropractorکایروپرکتیکعدم نیاز
252112Osteopathمتخصص بیماری های استخوانعدم نیاز
252211Acupuncturistمتخصص طب سوزنیعدم نیاز
252213Naturopathمتخصص درمان از روشهای طبیعیعدم نیاز
252214Traditional Chinese Medicine Practitionerمتخصص طب سنتی چینیعدم نیاز
252299Complementary Health Therapists (nec)درمانگران مکمل سلامتعدم نیاز
252311Dental Specialistمتخصص دندانپزشکیعدم نیاز
252312Dentistدندانپزشکعدم نیاز
252611Podiatristپزشک بیماری پاعدم نیاز
253211Anaesthetistهوشبریعدم نیاز
253311Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)عدم نیاز
253312Cardiologistمتخصص قلبعدم نیاز
253313Clinical Haematologistخون شناسی بالینیعدم نیاز
253314Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)عدم نیاز
253315Endocrinologistمتخصص غددعدم نیاز
253316Gastroenterologistمتخصص گوارشعدم نیاز
253317Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژهعدم نیاز
253318Neurologistمتخصص مغز و اعصابعدم نیاز
253321Paediatricianمتخصص اطفالعدم نیاز
253322Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیهعدم نیاز
253323Rheumatologistروماتولوژیستعدم نیاز
253324Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینهعدم نیاز
253399Specialist Physicians (nec)پزشکان متخصص NECعدم نیاز
253411Psychiatristروانپزشکعدم نیاز
253511Surgeon (General)جراح عمومیعدم نیاز
253512Cardiothoracic Surgeonجراح قلبعدم نیاز
253513Neurosurgeonجراح مغز و اعصابعدم نیاز
253514Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدیعدم نیاز
253515Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینیعدم نیاز
253516Paediatric Surgeonجراح اطفالعدم نیاز
253517Plastic & Reconstructive Surgeonجراح پلاستیکعدم نیاز
253518Urologistمتخصص اورولوژیستعدم نیاز
253521Vascular Surgeonجراح عروقعدم نیاز
253911Dermatologistمتخصص پوستعدم نیاز
253912Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانسعدم نیاز
253913Obstetrician & Gynaecologistمتخصص زنان و زایمانعدم نیاز
253914Ophthalmologistچشم پزشکعدم نیاز
253915Pathologistمتخصص پاتالوژیستعدم نیاز
253917Diagnostic & Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ایعدم نیاز
253918Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمانعدم نیاز
253999Medical Practitioners (nec)پزشکان عمومیعدم نیاز
254111Midwifeماماییعدم نیاز
254211Nurse Educatorمربی پرستاریعدم نیاز
254212Nurse Researcherپرستار محققعدم نیاز
261111ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICTعدم نیاز
261112Systems Analystتحلیلگر سیستمعدم نیاز
261212Web Developerتوسعه دهنده وبعدم نیاز
261311Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گرعدم نیاز
261312Developer Programmerبرنامه نویسعدم نیاز
261313Software Engineerمهندس نرم افزارعدم نیاز
261314Software Testerتست نرم افزارعدم نیاز
262111Database Administratorادمین پایگاه دادهعدم نیاز
262112ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICTعدم نیاز
262113Systems Administratorمدیر سیستم هاعدم نیاز
263111Computer Network & Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتریعدم نیاز
263112Network Administratorمدیر شبکهعدم نیاز
263113Network Analystتحلیلگر شبکهعدم نیاز
263211ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICTعدم نیاز
263212ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICTعدم نیاز
263213ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICTعدم نیاز
263299ICT Support and Test Engineers (nec)مهندسان پشتیبانی و تست ICTعدم نیاز
263311Telecommunications Engineerمهندس مخابراتعدم نیاز
263312Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابراتعدم نیاز
271111Barristerوکیل مدافععدم نیاز
271299Judicial & Other Legal Professionals (nec)قضات و سایر متخصصین حقوقیعدم نیاز
272412Interpreterمترجم رو در روعدم نیاز
311211Anaesthetic Technicianتکنسین بیهوشی و هوشبریعدم نیاز
311212Cardiac Technicianتکنسین قلبعدم نیاز
311213Medical Laboratory Technicianتکنسین علوم آزمایشگاهیعدم نیاز
311215Pharmacy Technicianتکنسین داروسازعدم نیاز
311299Medical Technicians (nec)تکنسین های پزشکیعدم نیاز
311312Meat Inspectorبازرس گوشتعدم نیاز
311411Chemistry Technicianتکنسین شیمیعدم نیاز
311412Earth Science Technicianتنکنسین علوم زمینعدم نیاز
311413Life Science Technicianتکنسین علومعدم نیاز
311499Science Technicians (nec)تکنسین علومعدم نیاز
312111Architectural Draftspersonکمک معمارعدم نیاز
312112Building Associateناظر ساختمانعدم نیاز
312113Building Inspectorبازرس ساختمانعدم نیاز
312199Arch, Building & Surveying Technicians (nec)تکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداریعدم نیاز
312211Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمرانعدم نیاز
312212Civil Engineering Technicianتکنسین مهندسی عمرانعدم نیاز
312311Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برقعدم نیاز
312312Electrical Engineering Technicianتکنسین برقعدم نیاز
312512Mechanical Engineering Technicianتکنسین مکانیکعدم نیاز
312912Metallurgical or Materials Technicianتکنسین مواد یا متالوژیعدم نیاز
312913Mine Deputyناظر یا مسئول فنی معدنعدم نیاز
313111Hardware Technicianتکنسین سخت افزارعدم نیاز
313112ICT Customer Support Officerمسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICTعدم نیاز
313113Web Administratorادمین وب سایتعدم نیاز
​313199​ICT Support Technicians (nec)#N/Aعدم نیاز
313211Radio Communications Technicianتکنسین ارتباطات رادیوییعدم نیاز
313212Telecommunications Field Engineerمهندس مخابراتعدم نیاز
313214Tele. Technical Officer or Technologistافیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابراتعدم نیاز
321111Automotive Electricianبرق کار اتومبیلعدم نیاز
322113Farrierنعلبندعدم نیاز
322211Sheet metal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاهعدم نیاز
322311Metal Fabricatorسازنده دیگ بخارعدم نیاز
322313Welder (First Class)جوشگارعدم نیاز
323111Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (هوایی)عدم نیاز
323112Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی)عدم نیاز
323113Aircraft Maintenance Engineer (Structures)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه)عدم نیاز
323211Fitter (General)تنظیم کننده سازهعدم نیاز
323212Fitter & Turnerتنظیم کننده و ترنرعدم نیاز
323213Fitter-Welderتنظیم کننده جوشکارعدم نیاز
323214Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزیعدم نیاز
323215Textile, Clothing & Footwear Mechanicنساجی، پوشاک و مکانیک کفشعدم نیاز
323299Metal Fitters & Machinists (nec)شکل دهنده فلزات و مکانیکعدم نیاز
323313Locksmithقفل سازعدم نیاز
323314Precision Instrument Maker & Repairerابزار دقیق ساز و تعمیرکارعدم نیاز
323316Watch & Clock Maker & Repairerتعمیرکارساعت یا سازنده ساعتعدم نیاز
323412Toolmakerسازنده ابزارعدم نیاز
324111Panel beaterتراشکار و صاف کار ماشینعدم نیاز
324211Vehicle Body Builderسازنده بدنه ماشینعدم نیاز
324212Vehicle Trimmerصاف کار ماشینعدم نیاز
331111Bricklayerبناعدم نیاز
331112Stonemasonسنگ چینعدم نیاز
331211Carpenter & Joinerنجار – نصابعدم نیاز
331212Carpenterنجارعدم نیاز
331213Joinerخدمات نجاریعدم نیاز
332211Painting Trades Workersنقاش حرفه ایعدم نیاز
333111Glazierشیشه گرعدم نیاز
333211Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذبعدم نیاز
333212Solid Plastererگچ کارعدم نیاز
333311Roof Tilerکاشی کار سقفعدم نیاز
333411Wall & Floor Tilerکاشی کار دیوار و کفعدم نیاز
334111Plumber (General)لوله کش (عمومی)عدم نیاز
334112Aircon. & Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکیعدم نیاز
334113Drainerلوله کشعدم نیاز
334114Gasfitterلوله کش گازعدم نیاز
334115Roof Plumberعایق کار بامعدم نیاز
341111Electrician (General)برق کار عمومیعدم نیاز
341112Electrician (Special Class)برقکار متخصصعدم نیاز
341113Lift Mechanicمکانیک آسانسورعدم نیاز
342111Airconditioning & Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبریدعدم نیاز
342212Technical Cable Jointerتکنسین کابل های فشار قویعدم نیاز
342311Business Machine Mechanicمکانیک ماشین های تجاری و کسب و کارعدم نیاز
342313Electronic Equipment Trades Workerکارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکیعدم نیاز
342314Electronic Instrument Trades Worker (General)کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی)عدم نیاز
342315Elect. Instr. Trades Worker (Special Class)کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی)عدم نیاز
342411Cabler (Data & Telecommunications)سیم کش (داده و مخابرات)عدم نیاز
342413Telecommunications Linesworkerتکنسین دکل های مخابراتیعدم نیاز
351111Bakerنانواعدم نیاز
351112Pastrycookقنادعدم نیاز
351211Butcher or Smallgoods Makerقصابعدم نیاز
351411Cookآشپزعدم نیاز
361111Dog Handler or Trainerمربی و نگهدارنده سگعدم نیاز
361199Animal Attendants & Trainers (nec)نگهدارنده و آموزش دهنده حیواناتعدم نیاز
361311Veterinary Nurseپرستار دامپزشکیعدم نیاز
362111Floristگلفروشعدم نیاز
362211Gardener (General)باغبانعدم نیاز
362212Arboristدرخت شناسعدم نیاز
362213Landscape Gardenerکارشناس تزئین فضای سبزعدم نیاز
362311Greenkeeperمسئول زمین گلفعدم نیاز
392111Print Finisherصحاف مطبوعاتعدم نیاز
392311Printing Machinistنصب کننده ماشین های چاپگرعدم نیاز
393213Dressmaker or Tailorخیاطعدم نیاز
393311Upholstererخیاطی و رومبلیعدم نیاز
394111Cabinetmakerکابینت سازعدم نیاز
394211Furniture Finisherپرداخت گر مبلمانعدم نیاز
394213Wood Machinistچوبکارعدم نیاز
394299Wood Machinists & Other Wood Trades (nec)چوب و چوب کاریعدم نیاز
399111Boat Builder & Repairerسازنده قایق و تعمیرکارعدم نیاز
399112Shipwrightکشتی سازعدم نیاز
399211Chemical Plant Operatorاپراتور در کارخانه مواد شیمیاییعدم نیاز
399213Power Generation Plant Operatorاپراتور کارخانه تولید برقعدم نیاز
399312Library Technicianکتابدارعدم نیاز
399411Jewellerجواهر سازعدم نیاز
399512Camera Operator (Film, Television or Video)اپراتور دوربین (فیلم، تلویزیون یا ویدئو)عدم نیاز
399514Make Up Artistگریمورعدم نیاز
399516Sound Technicianتکنسین صداعدم نیاز
399599Performing Arts Technicians (nec)تکنسین هنرهای نمایشیعدم نیاز
399611Sign writerطراح علامت هاعدم نیاز
411111Ambulance Officerافسران آمبولانسعدم نیاز
411112Intensive Care Ambulance Paramedicمراقبتهای ویژه آمبولانسعدم نیاز
411213Dental Technicianتکنسین دندانپزشکیعدم نیاز
411311Diversional Therapistروانشناس انحرافات اجتماعیعدم نیاز
411411Enrolled Nurseپرستار مورد تاییدعدم نیاز
411611Massage Therapistدرمانگربا ماساژعدم نیاز
411711Community Workerمددکار اجتماعیعدم نیاز
411712Disabilities Services Officerافسر خدمات معلولینعدم نیاز
411713Family Support Workerپشتیبان خانوادهعدم نیاز
411715Residential Care Officerمسئول مراقبت از معلول و کودکعدم نیاز
411716Youth Workerمددکار جوانانعدم نیاز
452311Diving Instructor (Open Water)مربی غواصی (آب های آزاد)عدم نیاز
452312Gymnastics Coach or Instructorمربی یا استاد ژیمناستیکعدم نیاز
452313Horse Riding Coach or Instructorمربی اسب سواریعدم نیاز
452314Snow sport Instructorمربی ورزشهای برفیعدم نیاز
452315Swimming Coach or Instructorمربی شناعدم نیاز
452316Tennis Coachمربی تنیسعدم نیاز
452317Other Sports Coach or Instructorمربی ورزشعدم نیاز
452321Sports Development Officerافسر توسعه ورزشعدم نیاز
452411Footballerفوتبالیست (راگبی)عدم نیاز
452499Sportspersons (nec)ورزشکارانعدم نیاز
511111Contract Administratorمدیر قراردادعدم نیاز
511112Program or Project Administratorمدیر برنامه یا پروژهعدم نیاز
599612Insurance Loss Adjusterارزیاب خسارت بیمهعدم نیاز
611211Insurance Agentنماینده بیمهعدم نیاز
639211Retail Buyerمسئول خرید خرده فروشیعدم نیاز
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای 190 با ویزاپیک
تماس با ما

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟1396/8/5 18:21:11

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟1396/8/5 18:14:13

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من 29 سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟1396/6/1 13:27:23

فرزند بالای 18 سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر 18 سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ1396/6/1 13:04:33

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر 18 سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است 6 ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟1396/6/1 13:04:17

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟1396/5/23 19:02:46

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟1396/5/21 16:56:58

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟1396/5/15 13:37:17

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و بروز بمانید!

اینستاگرام ویزاپیکتگلرام ویزاپیک
  • سمینار ویزای مهارتی استرالیا

    توجه: مبلغ ثبت نام همایش، مستقیما به حساب موسسه خیریه محک واریز می شود.