از تهران 58493000 از سراسر کشور 88558605 - 021 واتس آپ 9392368116 98+

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت نیو سات ولز ویزای ۴۸۹

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت نیو سات ولز ویزای ۴۸۹2018-08-17T15:15:29+04:30

لیست رشته های مورد نیاز ایالت نیو سات ولز استرالیا ۴۸۹

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.
کد رشتهرشتهرشتهمناطق کم جمعیت
Far South CoastMid North CoastMurrayNorthern InlandOranaRiverinaSouthern Inland
133111Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانیمجازمجاز
۱۳۳۲۱۱Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)مجازمجاز
۱۳۴۱۱۱Child Care Centre Managerمدیر مهدکودکمجازمجازمجازمجاز
۱۳۴۲۱۲Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاریمجازمجازمجاز
۱۳۴۲۱۳Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیهمجازمجازمجاز
۱۳۴۲۱۴Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستی
۱۳۵۱۱۱Chief Information Officerمامور اطلاعات آشپزمجاز
۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متلمجازمجازمجاز
۲۲۲۱۱۱Accountant (General)معامله گر کالاها
۲۲۱۱۱۲Management Accountantمدیر حسابداری
۲۲۱۱۱۳Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
۲۲۱۲۱۳External Auditorحسابرس خارجیمجاز
۲۲۱۲۱۴Internal Auditorحسابرس داخلیمجاز
۲۲۲۱۱۳Insurance Brokerکارگزار بیمه
۲۲۲۳۱۱Financial Investment Adviserمشاور سرمایه گذاری مالی
۲۲۴۱۱۱Actuaryکارشناس بیمه
۲۲۴۵۱۱Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمین
۲۲۴۵۱۲Valuerارزیاب و قیمت گذار
۲۳۲۱۱۱Architectمعمارمجازمجازمجازمجاز
۲۳۲۱۱۲Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)
۲۳۲۲۱۲Surveyorنقشه بردارمجازمجازمجازمجاز
۲۳۲۲۱۳Cartographerکارتوگراف
۲۳۲۲۱۴Other Spatial Scientist
جمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)
۲۳۲۶۱۱Urban & Regional Plannerبرنامه ریز شهری و منطقه ایمجاز
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمران
۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیکمجازمجاز
۲۳۳۲۱۳Quantity Surveyorارزیاب ساختمانمجازمجازمجازمجاز
۲۳۳۲۱۴Structural Engineerمهندس سازهمجازمجازمجاز
۲۳۳۲۱۵Transport Engineerمهندس حمل و نقلمجازمجازمجاز
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineerمهندس برقمجازمجازمجازمجاز
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیکمجاز
۲۳۳۶۱۱Mining Engineer (excluding Petroleum)مهندسی معدنمجاز
۲۳۳۹۱۱Aeronautical Engineerمهندس هواپیمامجازمجاز
۲۳۳۹۱۲Agricultural Engineerمهندس کشاورزیمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۳۳۹۱۳Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
۲۳۳۹۱۴Engineering Technologistتکنولوژیست
۲۳۳۹۱۵Environmental Engineerمهندس محیط زیست
۲۳۳۹۱۶Naval Architectمعمار و طراح دریایی
۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultantمشاور کشاورزیمجاز
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزیمجازمجازمجازمجاز
۲۳۴۱۱۳Foresterجنگلبان
۲۳۴۲۱۱Chemistشیمیدان
۲۳۴۴۱۱Geologistزمین شناس
۲۳۴۶۱۱Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکی
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشکمجاز
۲۳۴۹۱۴Physicistفیزیکدان (پزشکی)
۲۴۱۱۱۱Early Childhood (Pre-Primary School) Teacherمعلم پیش دبستانیمجازمجازمجاز
۲۴۱۴۱۱Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطهمجازمجازمجازمجاز
۲۴۱۵۱۱Special Needs Teacherمعلم کودکان استثناییمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۴۱۵۱۲Teacher of the Hearing Impairedمعلم ناشنوایانمجازمجاز
۲۴۱۵۱۳Teacher of the Sight Impairedمعلم نابینایانمجازمجاز
۲۴۱۵۹۹Special Education Teachers necمعلمان آموزش و پرورش خاصمجازمجازمجازمجاز
۲۴۲۱۱۱University Lecturerاستاد دانشگاه
۲۵۱۲۱۱Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکیمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۱۲۱۲Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکیمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۱۲۱۳Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ایمجازمجازمجازمجاز
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگرافمجازمجازمجازمجاز
۲۵۱۳۱۲Occupational Health & Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
۲۵۱۴۱۱Optometristبینایی سنجمجازمجازمجازمجاز
۲۵۱۴۱۲Orthoptistمتخصص اورتوپدیمجازمجازمجاز
۲۵۲۱۱۱Chiropractorکایروپرکتیکمجازمجازمجاز
۲۵۲۱۱۲Osteopathمتخصص بیماری های استخوانمجازمجازمجاز
۲۵۲۳۱۱Dental Specialistمتخصص دندانپزشکیمجاز
۲۵۲۳۱۲Dentistدندانپزشکمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۲۴۱۱Occupational Therapistمتخصص کاردرمانیمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۲۵۱۱Physiotherapistفیزیوتراپیستمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۲۶۱۱Podiatristپزشک بیماری پامجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۲۷۱۱Audiologistشنواسنجمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۲۷۱۲Speech Pathologistگفتار درمانمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۱۱۱General Practitionerپزشک عمومیمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۲۱۱Anaesthetistهوشبریمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۱۱Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)مجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۱۲Cardiologistمتخصص قلبمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۱۳Clinical Haematologistخون شناسی بالینیمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۱۴Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)مجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۱۵Endocrinologistمتخصص غددمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۱۶Gastroenterologistمتخصص گوارشمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۱۷Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژهمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۱۸Neurologistمتخصص مغز و اعصابمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۲۱Paediatricianمتخصص اطفالمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۲۲Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیهمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۲۳Rheumatologistروماتولوژیستمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۳۲۴Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینهمجازمجاز
۲۵۳۳۹۹Specialist Physicians necپزشکان متخصص NECمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۴۱۱Psychiatristروانپزشکمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۵۱۱Surgeon (General)جراح عمومیمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۵۱۲Cardiothoracic Surgeonجراح قلب
۲۵۳۵۱۳Neurosurgeonجراح مغز و اعصاب
۲۵۳۵۱۴Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدیمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۵۱۵Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینیمجازمجاز
۲۵۳۵۱۶Paediatric Surgeonجراح اطفالمجازمجاز
۲۵۳۵۱۷Plastic & Reconstructive Surgeonجراح پلاستیکمجازمجاز
۲۵۳۵۱۸Urologistمتخصص اورولوژیستمجازمجاز
۲۵۳۵۲۱Vascular Surgeonجراح عروقمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۹۱۱Dermatologistمتخصص پوستمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۹۱۲Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانسمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۹۱۳Obstetrician & Gynaecologistمتخصص زنان و زایمانمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۹۱۴Ophthalmologistچشم پزشکمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۹۱۵Pathologistمتخصص پاتالوژیستمجازمجازمجاز
۲۵۳۹۱۷Diagnostic & Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ایمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۹۱۸Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمانمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۳۹۹۹Medical Practitioners necپزشکان عمومیمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۱۱۱Midwifeماماییمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)مجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۱۲Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندانمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۱۳Registered Nurse (Child & Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانوادهمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۱۴Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعهمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۱۵Registered Nurse (Critical Care & Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)مجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۱۶Registered Nurse (Developmental Disability)پرستار بازتوانیمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۱۷Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشیمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۱۸Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکیمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۲۱Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکیمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۲۲Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانیمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۲۳Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عملمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۲۴Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عملمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۵۴۴۲۵Registered Nurse (Paediatrics)پرستار اطفالمجاز
۲۵۴۴۹۹Registered Nurse (nec)پرستاران عمومیمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۶۱۱۱۱ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
261112Systems Analystتحلیلگر سیستممجاز
۲۶۱۳۱۱Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
۲۶۱۳۱۲Developer Programmerبرنامه نویس
۲۶۱۳۱۳Software Engineerمهندس نرم افزارمجاز
۲۶۲۱۱۳Systems Administratorمدیر سیستم ها
۲۶۳۱۱۱Computer Network & Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتریمجازمجاز
۲۶۳۳۱۱Telecommunications Engineerمهندس مخابراتمجاز
۲۶۳۳۱۲Telecommunications Network Engineerمهندس شبکه مخابراتمجاز
۲۷۱۱۱۱Barristerوکیل مدافع
۲۷۱۳۱۱Solicitorوکیل یا مشاور حقوقیمجاز
۲۷۲۳۱۱Clinical Psychologistروانشناس بالینیمجازمجازمجازمجازمجاز
۲۷۲۳۱۲Educational Psychologistروانشناس آموزشیمجاز
۲۷۲۳۱۳Organisational Psychologistروانشناس سازمانی
۲۷۲۳۱۴Psychotherapist#N/Aمجاز
۲۷۲۳۹۹Psychologists necروانشناسانمجازمجاز
۲۷۲۵۱۱Social Workerمددکار اجتماعیمجازمجازمجازمجاز
۳۱۲۲۱۱Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمران
۳۱۲۳۱۱Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برق
۳۱۲۳۱۲Electrical Engineering Technicianتکنسین برق
۳۱۳۲۱۱Radio Communications Technicianتکنسین ارتباطات رادیویی
۳۱۳۲۱۲Telecommunications Field Engineerمهندس مخابراتمجاز
۳۱۳۲۱۴Telecommunications Technical Officer or Technologist
افیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابرات
مجاز
۳۲۱۱۱۱Automotive Electricianبرق کار اتومبیلمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۲۱۲۱۱Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)مجازمجازمجازمجازمجاز
۳۲۱۲۱۲Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلیمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۲۱۲۱۳Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلت
۳۲۱۲۱۴Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچکمجاز
۳۲۲۲۱۱Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاهمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۲۲۳۱۱Metal Fabricatorسازنده دیگ بخارمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۲۲۳۱۳Welder (First Class)جوشگارمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۲۳۲۱۱Fitter (General)تنظیم کننده سازهمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۲۳۲۱۲Fitter & Turnerتنظیم کننده و ترنرمجازمجازمجازمجاز
۳۲۳۲۱۳Fitter-Welderتنظیم کننده جوشکارمجازمجازمجازمجاز
۳۲۳۲۱۴Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزیمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۲۳۳۱۳Locksmithقفل ساز
۳۲۳۴۱۲Toolmakerسازنده ابزار
۳۲۴۱۱۱Panel Beaterتراشکار و صاف کار ماشینمجازمجازمجازمجاز
۳۳۱۱۱۱Bricklayerبنامجازمجازمجاز
۳۳۱۲۱۱Carpenter & Joinerنجار – نصابمجازمجازمجاز
۳۳۱۲۱۲Carpenterنجارمجازمجازمجازمجاز
۳۳۱۲۱۳Joinerخدمات نجاریمجازمجاز
۳۳۲۲۱۱Painting Trades Workerنقاش حرفه ایمجازمجاز
۳۳۳۱۱۱Glazierشیشه گر
۳۳۳۲۱۱Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذبمجازمجاز
۳۳۳۲۱۲Solid Plastererگچ کارمجازمجازمجاز
۳۳۳۴۱۱Wall & Floor Tilerکاشی کار دیوار و کفمجازمجازمجاز
۳۳۴۱۱۱Plumber (General)لوله کش (عمومی)مجازمجازمجازمجاز
۳۳۴۱۱۲Airconditioning & Mechanical Services Plumber
لوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
مجازمجاز
۳۳۴۱۱۳Drainerلوله کش
۳۳۴۱۱۴Gasfitterلوله کش گازمجاز
۳۳۴۱۱۵Roof Plumberعایق کار باممجاز
۳۴۱۱۱۱Electrician (General)برق کار عمومیمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۴۱۱۱۲Electrician (Special Class)برقکار متخصصمجازمجازمجاز
۳۴۱۱۱۳Lift Mechanicمکانیک آسانسور
۳۴۲۱۱۱Airconditioning & Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبریدمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۴۲۲۱۲Technical Cable Jointerتکنسین کابل های فشار قوی
۳۴۲۳۱۳Electronic Equipment Trades Workerکارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکیمجاز
۳۴۲۳۱۴Electronic Instrument Trades Worker (General)کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی)مجاز
۳۴۲۳۱۵Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی)مجاز
۳۵۱۱۱۱Bakerنانوامجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۵۱۳۱۱Chefآشپزمجازمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۵۱۴۱۱Cookآشپزمجازمجازمجازمجازمجازمجاز
۳۹۴۱۱۱Cabinet Makerکابینت سازمجازمجازمجازمجاز
۳۹۹۱۱۱Boat Builder & Repairerسازنده قایق و تعمیرکار
۳۹۹۱۱۲Shipwrightکشتی ساز
۴۱۱۲۱۳Dental Technicianتکنسین دندانپزشکی
۴۱۱۴۱۱Enrolled Nurseپرستار مورد تایید
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای ۴۸۹ با ویزاپیک

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟2018-06-09T13:43:46+04:30

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟2019-06-01T22:22:42+04:30

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من ۲۹ سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟2017-09-04T04:56:24+04:30

فرزند بالای ۱۸ سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر ۱۸ سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ2017-08-23T13:12:54+04:30

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر ۱۸ سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است ۶ ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟2017-08-23T13:19:20+04:30

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟2017-08-14T19:05:49+04:30

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟2017-08-12T17:05:12+04:30

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟2017-08-14T19:06:20+04:30

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.