ویزای فارغ التحصیلان استرالیا

ویزای فارغ التحصیلان استرالیا

ویزای 485

این ویزا ویژه دانشجویانی است که در استرالیا درس خود راتمام کرده اند و می خواهند در استرالیا حضور داشته باشند. ویزای 485 یک ویزای اقامت موقت است که به فارغ التحصیلان این امکان را می دهد که  بین 18 ماه تا 4 سال در استرالیا بمانند، زندگی کنند، کار کنند و شرایط خود را برای دریافت ویزاهای اقامتی بهتر کنند. مدت ویزا بستگی به مقطع فارغ التحصیلی دانشجو در استرالیا دارد. دقت داشته باشید که نباید از فارغ التحصیلی بیش از ۶ ماه گذشته باشد.

ویزای 485 از دو طریق قابل دریافت است که بسته به مقطع دانشجو و لیست مشاغل استرالیا دارد.

دانشجویانی که از تاریخ 5 نوامبر 2011 مشغول به تحصیل در استرالیا شده باشند می توانند بعد از فارغ التحصیلی با در نظر گرفتن الزامات لازم ویزای 485 را در حالت Post study work دریافت نماید. حداقل مدرک تحصیلی در این حالت لیسانس می باشد. مدت زمان ویزا برای هریک از مقاطع لیسانس 2 سال، فوق لیسانس (به جز حالت تحقیقی) 2 سال، فوق لیسانس (تحقیقی) 3 سال و دکترا 4 سال می باشد.

الزامات ویزای 485 در حالت Post study work عبارتست از:

 1. این ویزا سیستم امتیاز شماری ندارد.
 2. ویزای 485 در این حالت فقط برای دانشجویانی است که از مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا فارغ التحصیل شده باشند.
 3. الزامی به اینکه رشته تحصیلی شما در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد نیست، فقط مرکز آموزشی که از آن فارغ التحصیل شده اید باید در CRICOS ثبت شده باشد.
 4. سن متقاضی می بایست کمتر از 50 باشد.
 5. متقاضی (و افراد همراه) ویزای 485 می بایست هنگام درخواست ویزا و دریافت ویزا در خاک استرالیا باشد.
 6. اگر متقاضی ویزای خود را ابتدا دریافت کند می تواند بعدا همراه خود را به ویزا اضافه کند.
 7. رشته متقاضی می بایست در لیست موسسات ثبت شده استرالیا CRICOS باشد.
 8. حداقل نمره زبان متقاضی جهت دریافت ویزای 485 طبق جدول زیر می باشد:
نمره کلی حداقل نمره در هر مهارتنوع آزمون
WRSL
6
5
5
5
   5    IELTS
64
144144TOFEL
50
36
363636PTE
B
B
B
BOET
169
154
154
154
154CAE

9. متقاضیان می بایستی شرایط Australian study را داشته باشند، یعنی در استرالیا طبق شرایط زیر تحصیل کرده باشند:

 • حداقل مدت زمان تحصیلی شما (92هفته) معادل 2 سال تحصیلی باشد.  می توان دو دوره مجزا را باهم ترکیب کرد و شمارش انجام داد. برای مثال شخص می تواند بخشی از مقطع تحصیلی خود را خارج از استرالیا باشد و به مدت 2 سال در استرالیا همان مقطع را ادامه بدهد تا مدرک لیسانس را دریافت کند. برای مثال شخص می تواند فوق دیپلم خود را در کشور دیگری گرفته باشد و در استرالیا با دو سال تحصیل لیسانس بگیرد، بازهم هم چون 2 سال تحصیلی در استرالیا بوده قابل قبول است.
 • حداقل 16 ماه مدت زمان تحصیل شما بوده باشد.
 • دوره شما به زبان انگلیسی بوده باشد.
 • وقتی در استرالیا درس می خواندید، ویزای شما معتبر بوده باشد.
 • دوره به صورت مجازی نبوده باشد.
 • روزی که نتایج دروس اعلام می شود می توانید جهت ویزا اقدام نمائید. نیازی نیست که خود مدرک حتما دریافت شده باشد. 

حداقل مدرک تحصیلی برای این حالت دیپلم استرالیا می باشد. در این حالت شما می توانید به مدت 18 ماه ویزا دریافت نمائید تا شرایط خود را برای دریافت سایر ویزاهای اقامتی بهتر کنید.

الزامات ویزای 485 در حالت Graduate work عبارتست از:

 1. این ویزا سیستم امتیاز شماری ندارد.
 2. رشته شما می بایست با یکی از رشته های لیست بلند مدت استرالیا مشترک و یا کاملا نزدیک به آن باشد.
 3. سن متقاضی می بایست کمتر از 50 باشد.
 4. ارزیابی مدرک مورد نیاز است و با ارزیابی مدرک ویزاهای اقامتی متفاوت می باشد.
 5. متقاضی (و افراد همراه) ویزای 485 می بایست هنگام درخواست ویزا و دریافت ویزا در خاک استرالیا باشد.
 6. اگر متقاضی ویزای خود را ابتدا دریافت کند می تواند بعدا همراه خود را به ویزا اضافه کند.
 7. رشته متقاضی می بایست در لیست موسسات ثبت شده استرالیا CRICOS باشد.
 8. حداقل نمره زبان متقاضی جهت دریافت ویزای 485 طبق جدول زیر می باشد:
نمره کلی حداقل نمره در هر مهارتنوع آزمون
WRSL
6555   5    IELTS
64144144TOFEL
5036
36
36
36PTE
B
B
BBOET
169
154
154
154
154CAE

9. شرایط تحصیلات در استرالیا به صورت زیر می  باشد:

 • حداقل مدت زمان تحصیلی شما (92هفته) معادل 2 سال تحصیلی باشد.  می توان دو دوره مجزا را باهم ترکیب کرد و شمارش انجام داد.
 • حداقل 16 ماه مدت زمان تحصیل شما بوده باشد.
 • دوره شما به زبان انگلیسی بوده باشد.
 • وقتی در استرالیا درس می خواندید، ویزای شما معتبر بوده باشد.
 • دوره به صورت مجازی نبوده باشد.
 • روزی که نتایج دروس اعلام می شود می توانید جهت ویزا اقدام نمائید و نیازی نیست که خود مدرک حتما دریافت شده باشد. 

سرانجام ویزای فارغ التحصیلان استرالیا

در طول مدت که متقاضی دارای ویزای 485 استرالیا می باشد، می تواند شرایط خود را برای دریافت اقامت بهبود دهد و جهت دریافت ویزاهای اقامتی مثل ویزای 189، ویزای 190 یا ویزای 489 اقدام نماید.

همچنین متقاضی می تواند با دریافت اسپانسرشیپ از کارفرمای استرالیایی جهت ویزاهای کاری از جمله ویزای ویزای 457، ویزای 186 یا ویزا 187 اقدام نماید.

درصورت عدم دریافت ویزای معتبر، متقاضی اجازه تمدید ویزای 485 را ندارد و می بایست کشور استرالیا را ترک کند.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای تحصیلی

فرم ارزیابی تحصیلی رایگان

جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

اطلاعات خود را وارد کنید و منتظر پاسخ دقیق کارشناسان ما باشید. کارشناسان ویزاپیک با توجه به شرایط و الویت های شما بهترین و سریعترین راهکار را برای شما لحاظ می کنند.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای تحصیلی