دانشگاه های داروین

دانشگاه های داروین

دانشگاه داروین تنها دانشگاه واقع در شهر داروین، قلمروی استرالیای شمالی است.

دانشگاه چارلز داروین

شهر داروین یک دانشگاه به نام دانشگاه چارلز داروین دارد. این دانشگاه که در سال ۲۰۰۴ تاسیس شده ، چندین پردیس دارد و همچنین برنامه پزشکی قلمروی شمالی استرالیا و مدرسه بازرگانی در واترفرانت داروین تحت نظارت آن قرار دارند. دانشگاه چارلز داروین چندین مرکز تحقیقاتی از قبیل مرکز سلامتی Menzies  و مرکز نفت و گاز قلمروی استرالیای شمالی را اداره می کند . این دانشگاه عضو انجمن دانشگاه های تحقیقاتی مبتکر استرالیا می باشد.

حدود ۱۰۰۰ دانشجوی بین المللی در داروین مشغول تحصیل هستند که این تعداد روبه افزایش است. تقریبا تمامی رشته های تحصیلی دانشگاهی در دانشگاه چارلز داروین ارائه می شوند. در جدیدترین رتبه بندی تایمز، این دانشگاه دارای رتبه ۳۵۰ تا ۴۰۰ بوده و جوان ترین دانشگاه استرالیا می باشد که در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر با سابقه کمتر از  ۵۰ سال قرار دارد. در رتبه بندی دانشگاههای استرالیا، این دانشگاه رتبه ۱۷ را بین ۴۰ دانشگاه استرالیا در اختیار دارد.

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی

فرم ارزیابی تحصیلی رایگان (۳ دقیقه)

جهت بررسی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ مشاور رسمی اخذ پذیرش تحصیلی استرالیا QAEC و وکیل رسمی MARA باشید. کارشناسان ویزاپیک با توجه به شرایط و الویت های شما بهترین و سریعترین راهکار را برای شما لحاظ می کنند.

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی