رشته کشاورزی و محیط زیست در استرالیا
رشته کشاورزی و محیط زیست در استرالیا

رشته کشاورزی، محیط زیست و رشته های مرتبط در استرالیا

رشته کشاورزی و محیط زیست در استرالیا در واقع مطالعه تئوری و عملی تولید مثل، پرورش، رشد، جمع آوری، تولید مجدد و مراقبت از حیوانات و گیاهان می باشد. این رشته شامل ارائه اصول علمی برای حفظ محیط زیست نیز می شود. هدف اصلی رشته کشاورزی و محیط زیست در استرالیا، توسعه دانش در زمینه های منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی می باشد.

رشته های کشاورزی و محیط زیست در استرالیا عبارتند از:

 • رشته تجارت محصولات کشاورزی در استرالیا
 • رشته بیوتکنولوژی کشاورزی در استرالیا
 • رشته اقتصاد کشاورزی در استرالیا
 • رشته زراعت در استرالیا
 • رشته پرورش حیوانات در استرالیا
 • رشته آبزی پروری در استرالیا
 • رشته مدیریت سواحل در استرالیا
 • رشته حفاظت و مدیریت زمین در استرالیا
 • رشته تولید محصولات کشاورزی در استرالیا
 • رشته اکولوژی در استرالیا
 • رشته محیط زیست و برنامه ریزی شهری در استرالیا
 • رشته علوم اسب در استرالیا
 • رشته شیلات در استرالیا
 • رشته علوم جنگل در استرالیا
 • رشته باغبانی در استرالیا
 • رشته زمین و آب در استرالیا
 • رشته علوم دریایی در استرالیا
 • رشته مدیریت منابع طبیعی در استرالیا
 • رشته پارک، مراکز تفریحی و مدیریت میراث فرهنگی در استرالیا
 • رشته منابع و مدیریت زیست محیطی در استرالیا
 • رشته توسعه در استرالیا
 • رشته توسعه پایدار در استرالیا
 • رشته توسعه گرمسیری علوم دامی در استرالیا
 • رشته علوم دام پزشکی در استرالیا
 • رشته کشت انگور در استرالیا
 • رشته ذخایر بیابان و حیات وحش در استرالیا
 • رشته نگهداری باغ وحش در استرالیا

استرالیا با دارا بودن صنعت بسیار قوی در زمینه کشاورزی و همچنین محیط زیست بسیار گسترده، بدون شک یکی از بهترین انتخاب ها برای کسانی است که می خواهند در زمینه کشاورزی، محیط زیست و رشته های مربوطه ادامه تحصیل دهند.