آخرین اخبار ویزای مهارتی (دعوت‌نامه ویزای مهارتی استرالیا) – گزارش راند جولای ۲۰۱۹

برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تخصص (ویزای مهارتی استرالیا) دارند همواره بحث امتیازات و رقابت امتیازی بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. در همین راستا اداره مهاجرت استرالیا گزارش راند اول دعوت‌نامه ویزای مهارتی استرالیا مربوط به ماه جولای ۲۰۱۹ در سال مهاجرتی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ را منتشر کرد.

بر اساس آخرین اخبار اداره مهاجرت در این راند، ۱۱۰۰ دعوت‌نامه برای ویزاهای مستقل شامل ویزای ۱۸۹ استرالیا و ویزای ۴۸۹ استرالیا فامیلی صادر شد. تعداد دعوت‌نامه به نسبت دور قبلی از  ۱۱۰ عدد بود، به ۱۱۰۰ افزایش‌یافته است. کف امتیاز رشته‌های غیر پرو راتا به ۸۰ امتیاز کاهش‌یافته است. رشته‌های پرو راتا نیز تغییراتی داشته‌اند که در این مقاله به‌تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت. افرادی که با ویزای اسپانسری فامیلی ۴۸۹ اقدام کرده‌اند، حداقل امتیاز این نوع ویزا نیز ۸۰ می‌باشد.

دقت داشته باشید که این گزارش برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی می‌باشد. برای ویزای ۱۹۰ استرالیا و ویزای ۴۸۹ ایالتی دعوت‌نامه‌ها توسط هر ایالت صادر می‌شود و آمار آن‌ها در این گزارش نمی‌باشد. برای اینکه از صف انتظار خودآگاه شوید فقط کافی است بدانید که رشته شما پروراتا یا غیر پروراتا است.

تعداد دعوتنامه 189 -جولای 2019

کف امتیاز 489 فامیلی

آخرین وضعیت:
امتیاز رشته‌های Non-Pro rata به ۸۰ امتیاز کاهش‌یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۰ امتیاز ۵۹ روز هست.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز کاهش‌یافته است و مدت‌زمان انتظار از ۱ روز با امتیاز ۸۵ به ۵۹ روز با امتیاز ۸۰ تغییریافته است.

پیش‌بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت‌نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی‌رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۰ و ۷۵ امتیاز در صف انتظار هستند، با توجه به افزایش تعداد دعوت‌نامه در ماه‌های آینده شانس خواهند داشت. درصورتی‌که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت.

افرادی که با ۸۰ امتیاز اقدام کرده‌اند احتمالاً ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده دعوت خواهند شد.

ویزای 189 استرالیا

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته نقشه‌کش عمران به ۸۰ امتیاز کاهش‌یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۰ امتیاز ۵۹ روز می‌باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز کاهش‌یافته است و مدت‌زمان انتظار از ۱ روز با امتیاز ۸۵ به ۵۹ روز با امتیاز ۸۰ تغییریافته است.

پیش‌بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت‌نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی‌رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۰ و ۷۵ امتیاز در صف انتظار هستند، با توجه به افزایش تعداد دعوت‌نامه در ماه‌های آینده شانس خواهند داشت. درصورتی‌که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت.

افرادی که با ۸۰ امتیاز اقدام کرده‌اند احتمالاً ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده دعوت خواهند شد.

آخرین وضعیت:

امتیاز رشته امنیت شبکه به ۸۰ امتیاز کاهش‌یافته است، صف انتظار روی این ویزاها با ۸۰ امتیاز ۵۹ روز می‌باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ امتیاز کاهش‌یافته است و مدت‌زمان انتظار از ۱ روز با امتیاز ۸۵ به ۵۹ روز با امتیاز ۸۰ تغییریافته است.

پیش‌بینی:
افرادی که با ۶۵ امتیاز در انتظار دعوت‌نامه ۱۸۹ هستند به نظر نمی‌رسد شانس بالایی حداقل در آینده نزدیک داشته باشند. افرادی که با ۷۰ و ۷۵ امتیاز در صف انتظار هستند، با توجه به افزایش تعداد دعوت‌نامه در ماه‌های آینده شانس خواهند داشت. درصورتی‌که افراد متأهل با امتیاز ۷۰ و ۷۵ امتیاز تا راند ماه نوامبر دعوت نشوند، شانسشان برای ویزای ۱۸۹ کاهش خواهد یافت.

افرادی که با ۸۰ امتیاز اقدام کرده‌اند احتمالاً ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده دعوت خواهند شد.


آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۸۵ است و صف انتظار با این امتیاز  ۲۰۹ روز می‌باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۱۰ امتیاز کاهش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت‌زمان انتظار نیز  ۱ روز با امتیاز ۹۵ به ۲۰۹ روز با امتیاز ۸۵ تغییریافته است.

پیش‌بینی:
 افرادی که با ۸۰ امتیاز اقدام کرده‌اند احتمالاً در یک صف ۴ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۸۰ امتیازدارند حداقل یک سال و شاید هم بیشتر باید در صف بمانند.

189 حسابداری

آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۸۵ است و صف انتظار با امتیاز فوق ۱۲۴ روز می‌باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ امتیاز کاهش یافته است.
تغییر صف انتظار: صف از ۱۴ روز با امتیاز ۹۰ به ۱۲۴ روز با امتیاز ۸۵ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۸۰ امتیازی طی ماه‌های آینده شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۵ امتیاز اقدام کرده‌اند احتمالا در یک صف ۲۰ ماهه شانس داشته باشند. افرادی که کمتر از ۷۵ امتیاز دارند حداقل دو سال صف انتظار خواهند داشت.

حسابرسی 189

آخرین وضعیت:
کف امتیار با ۱۰ امتیاز کاهش به ۸۰ رسیده و صف انتظار برای دریافت دعوت‌نامه با امتیاز ۸۰، ۶۷ روز می‌باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۱۰ امتیاز کاهش یافته است.
تغییر صف انتظار: صف به نسبت دور قبلی از ۱ روز با امتیاز ۹۰ به ۶۷ روز با امتیاز ۸۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی در ماه‌های آتی شانس خواهند داشت. افرادی که با ۷۰ امتیاز اقدام کرده اند احتمالا صف انتظار حدودا ۱ ساله خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ در یک سال آینده شانسی نخواهند داشت.

الکترونیک

آخرین وضعیت:
کف امتیاز آخرین فرد دعوت شده ۸۰ است با ۶۲ روز زمان انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: امتیاز نسبت به راند قبل ۵ واحد کاهش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت انتظار در صف از  ۲۲ روز با امتیاز ۸۵ به ۶۲ روز با امتیاز ۸۰ تغییر پیدا کرده است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۰ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ احتمالا بیش از ۱۴ ماه زمان انتظار خواهند داشت.

صنایع و مکانیک 189

آخرین وضعیت:
کف امتیاز دعوت شده ۸۰ است با صف انتظار ۱۰۱ روز

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: ۵ امتیاز کاهش داشته است.
تغییر صف انتظار: صف از  ۱۹ روز با امتیاز ۸۵ به ۱۰۱ روز با امتیاز ۸۰ تغییر یافته است.

پیش بینی:
افراد ۷۵ امتیازی حداقل ۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد ۷۰ امتیازی حداقل ۱۲ ماه زمان انتظار خواهند داشت. افراد با امتیاز کمتر از ۷۰ شانس کمی خواهند داشت.

تکنولوژیست 189