آخرین اخبار ویزای کار استرالیا (دعوت‌نامه ویزای کاری) – گزارش راند آپریل ۲۰۲۰

برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار (ویزای مهارتی) دارند، همواره بحث امتیازات و رقابت امتیازی بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. در همین راستا اداره مهاجرت استرالیا گزارش راند دهم دعوت‌نامه ویزای کار استرالیا مربوط به ماه آپریل ۲۰۲۰ در سال مهاجرتی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ را منتشر کرد. در این مقاله به‌تفصیل به بررسی این راند می‌پردازیم.

بر اساس آخرین اخبار اداره مهاجرت در این راند، ۵۰ دعوت‌نامه برای ویزاهای مستقل شامل ویزای ۱۸۹ استرالیا و ۵۰ دعوت‌نامه برای ویزای ۴۹۱ استرالیا صادر شد. از این تعداد دعوت‌نامه، ۱۲ دعوت‌نامه برای افراد ۱۰۵ امتیازی، ۱۵ دعوت‌نامه برای افراد ۱۰۰ امتیازی و ۱۷ دعوت‌نامه برای افراد ۹۵ امتیازی می‌باشد. تعداد دعوت‌نامه ویزای ۱۸۹ به نسبت دور قبلی ۱۹۵۰ واحد کاهش داشته است. این کاهش به خاطر ویروس کرونا است چراکه دولت در حال حاضر توان صدور دعوت‌نامه بیشتر ندارد. همچنین نسبت تعداد دعوت‌نامه صادرشده برای رشته‌های پروراتا و غیر پروراتا ۵۳ به ۴۷ بوده است.

دقت داشته باشید که این گزارش برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی اسپانسر می‌باشد. برای ویزای ۱۹۰ استرالیا و ویزای ۴۹۱ اسپانسر ایالتی، دعوت‌نامه‌ها توسط هر ایالت صادر می‌شود و آمار آن‌ها در این گزارش وجود ندارد. در حال حاضر ایالت کوئینزلند اعلام کرده است که برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ افرادی که از خارج استرالیا اقدام می‌کنند، دعوت‌نامه صادر نمی‌کند.

خب تحلیل را شروع کنیم. اول‌ازهمه اینکه برای اینکه از صف انتظار خودآگاه شوید فقط کافی است بدانید که رشته شما پروراتا یا غیر پروراتا است. اگر در لیست رشته‌های پرو را تا که پایین‌تر مشخص‌شده است، رشته خود را پیدا نمی‌کنید، حتماً رشته شما غیر پروراتا است. پس تحلیل رشته‌های غیر پرو را تا را مطالعه کنید. رشته‌های پرو را تا رقابتی هستند و رشته‌های غیر پرو را تا ‌ غیررقابتی هستند. به زبان دیگر در رشته‌های رقابتی چون رشته‌ها پر متقاضی‌تر هستند، برای هر رشته سهمیه مشخص قرار داده‌شده است؛ اما رشته‌های غیررقابتی همه باهم در یک دسته هستند. به معنای ساده‌تر، صف رشته‌های غیررقابتی کمتر از صف رشته‌های رقابتی است.

یادآور می‌شویم که اخیراً شرایط اسپانسر فامیلی در رشته‌های پرو را تا و غیر پرو را تا تغییرات زیادی داشته است. در رشته‌های پرو را تا اسپانسر فامیلی، ابتدا اولویت سهمیه را به ویزای ۱۸۹ تخصیص داده می‌شود و اگر ظرفیتی باقی ماند، به ویزای ۴۹۱ اسپانسر فامیلی اختصاص می‌یابد؛ اما در رشته‌های غیر پرو را تا این وضعیت وجود ندارد. تأکید می‌کنیم که این فقط برای اسپانسر فامیلی ۴۹۱ است؛ یعنی برای افرادی که فامیل درجه ۱ در مناطق کم‌جمعیت استرالیا دارند. مناطق کم‌جمعیت شامل تمام شهرهای استرالیا به‌جز ملبورن و سیدنی و بریزبین می‌باشد.


ویزای ۱۸۹
آخرین وضعیت:

با توجه به کاهش تعداد دعوت‌نامه در راند آوریل، مدت زمان انتظار در رشته‌های غیر پرو راتا، با امتیاز ۹۵ به ۱۷ روز رسید.

مقایسه با راند قبلی:
کف امتیاز از ۹۰ به ۹۵ افزایش پیدا کرد.

پیش بینی:
پیش‌بینی می‌شود با توجه به وضعیت کرونا اگر کمتر از ۹۵ امتیاز دارید، فعلا دعوت نخواهید شد. باید صبر کنیم تا شرایط ویروس کرونا کمی مشخص‌تر شود. برای مثال اگر امتیاز شما ۹۰ باشد و تعداد دعوت‌نامه نیز افزایش پیدا نکند، در راند‌های آتی شانس نخواهید داشت. فقط باید به امید افزایش تعداد دعوت‌نامه باشید که با وجود کرونا کمی دور از نظر می‌باشد.

ویزای کاری استرالیا

ویزای ۴۹۱ فامیلی اسپانسر

آخرین وضعیت:
تعداد دعوت‌نامه در این راند ۵۰ عدد بوده است. طول صف با امتیاز ۹۵ (۸۰ خالص) حدود ۱ روز است.

مقایسه با راند قبلی:
نسبت به راند قبلی تعداد دعوت نامه ها ۲۵۰ عدد کاهش یافته است. کف امتیاز نیز ۱۰ تا افزایش داشته است.

پیش بینی برای راند ۱۱ می:

اگر کمتر از ۸۰ امتیاز خالص دارید بنظر نمی‌رسد شانس خوبی برای اسپانسر فامیلی داشته باشید.


آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۱۰۰ است و صف انتظار با این امتیاز  ۲۶۶ روز می‌باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز نسبت به راند قبل ۵ امتیاز افزایش یافته است.
تغییر صف انتظار: مدت زمان انتظار نیز  از  ۲۷۰ روز به ۲۶۶ روز کاهش یافته است.

پیش بینی:
با توجه به شرایط کرونا اگر کمتر از ۱۰۰ امتیاز دارید، شانس کمی خواهید داشت چرا که تعداد دعوت‌نامه بسیار کاهش پیدا کرده است. باید صبر کنید و منتظر خبرهای جدید‌تری باشیم.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
طبق گزارش آخرین راند کف امتیاز در حال حاضر ۹۵ است و صف انتظار با امتیاز فوق ۸۶ روز می‌باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز نسبت به راند قبل ثابت باقی مانده است.
تغییر صف انتظار: صف از ۷۲ روز به ۸۶ روز افزایش یافته است.

پیش بینی:

با توجه به شرایط کرونا اگر کمتر از ۹۵ امتیاز دارید، شانس کمی خواهید داشت چرا که تعداد دعوت‌نامه بسیار کاهش پیدا کرده است. باید صبر کنید و منتظر خبرهای جدیدتری باشیم. البته با ۹۵ امتیاز هم نمی‌توان قطعی نظر داد و احتمالا باید بین ۳ تا ۶ ماه صبر کنید.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیار به ۹۵ افزایش یافته است و صف انتظار برای دریافت دعوت‌نامه با این امتیاز، ۲۲ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: کف امتیاز ۵ واحد افزایش یافته است.
تغییر صف انتظار: صف انتظار نسبت دور قبلی از ۴۴ روز با امتیاز ۹۰ به ۲۲ روز با امتیاز ۹۵ رسیده است.

پیش بینی:

با توجه به شرایط کرونا اگر کمتر از ۹۵ امتیاز دارید، شانس کمی خواهید داشت چرا که تعداد دعوت‌نامه بسیار کاهش پیدا کرده است.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز آخرین فرد دعوت شده ۹۵ است با ۲۴ روز زمان انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: امتیاز نسبت به راند قبل ۵ واحد افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: مدت انتظار در صف از ۱۱۶ روز با امتیاز ۹۰ به ۲۴ روز با امتیاز ۹۵ رسیده است.

پیش بینی:
با توجه به شرایط کرونا اگر کمتر از ۹۵ امتیاز دارید، شانس کمی خواهید داشت چرا که تعداد دعوت‌نامه بسیار کاهش پیدا کرده است. باید صبر کنید و منتظر خبرهای جدید تری باشیم.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز دعوت شده ۹۵ است با صف انتظار ۱۹ روز

مقایسه با راند قبلی:

تغییر امتیاز: امتیاز نسبت به راند قبل ۵ واحد افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: صف از ۹۶ روز با امتیاز ۹۰ به ۱۹ روز با امتیاز ۹۵ رسیده است.

پیش بینی:
با توجه به شرایط کرونا اگر کمتر از ۹۵ امتیاز دارید، شانس کمی خواهید داشت چرا که تعداد دعوت‌نامه بسیار کاهش پیدا کرده است.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز افراد دعوت شده ظبق گزارش آخرین راند ۹۵ است و زمان انتظار برای دعوت ۲۹ روز می باشد.

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز:  امتیاز نسبت به راند قبلی ۵ واحد افزایش داشته است.
تغییر صف انتظار: از ۶۶ روز با امتیاز ۹۰ به ۲۹ روز با امتیاز ۹۵ رسیده است.

پیش بینی:
با توجه به شرایط کرونا اگر کمتر از ۹۵ امتیاز دارید، شانس کمی خواهید داشت چرا که تعداد دعوت نامه بسیار کاهش پیدا کرده است. باید صبر کنید و منتظر خبرهای جدید تری باشیم.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز ۹۵ با ۱۲۲ روز صف انتظار

مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز:  امتیاز از ۸۵ به ۹۵ افزایش یافته است.
تغییر صف انتظار: از ۳۸ روز با امتیاز ۸۵ به ۱۲۲ روز با امتیاز ۹۵ رسیده یافته است.

پیش بینی:
با توجه به شرایط کرونا اگر کمتر از ۹۵ امتیاز دارید، شانس کمی خواهید داشت چرا که تعداد دعوت نامه بسیار کاهش پیدا کرده است. باید صبر کنید و منتظر خبرهای جدید تری باشیم.

ویزای کاری استرالیا

آخرین وضعیت:
کف امتیاز افراد دعوت شده ۹۵ بوده و صف انتظار در این امتیاز ۲۱ روز می باشد.
مقایسه با راند قبلی:
تغییر امتیاز: ۵ واحد افزایش یافته است.
تغییر صف انتظار: از ۴۴ روز با امتیاز ۹۰ به ۲۱ روز با امتیاز ۹۵ رسیده است.
پیش بینی:
با توجه به شرایط کرونا اگر کمتر از ۹۵ امتیا