تحلیل راند سوم دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا در سال ۲۰۱۸

/تحلیل راند سوم دعوت نامه ویزای مهارتی استرالیا در سال ۲۰۱۸


آخرین اخبار ویزای مهارتی- سپتامبر ۲۰۱۸

گزارش راند سوم ویزای اقامت استرالیا

گزارش راند سپتامبر ویزای مهارتی استرالیا منتشر شد. در زیر خلاصه ای از مهترین اتفاقات اخیر را مشاهده می کنید. با توجه به گزارش فوق تعداد دعوت نامه های صادر شده همانند ماه قبلی روی ۲۴۹۰ باقی ماند. دقت داشته باشید که این گزارش برای ویزاهای ۱۸۹ و ویزای ۴۸۹ فامیلی می باشد. ویزاهای ۱۹۰ و ۴۸۹ استانی بر اساس هر ایالت است و گزارش دعوت نامه های آن ها در این گزارش نمی باشد. 

برای رشته های غیر پرو راتا ( مثل نقشه کش عمران) امتیاز همچنان روی ۷۰ باقی مانده است. زمان انتظار برای این رشته ها با امتیاز ۷۰ به حدود ۱۲ هفته رسیده است. بنظر می رسد که در راند بعدی نیز این مدت زمان انتظار باقی خواهد ماند. برای ویزای ۱۹۰ در رشته هایی که رقابت بالایی دارند عکوما همان ۷۰ امتیاز مورد نیاز است.

اکثر رشته های پور راتا در همان وضعیت قبلی خود باقی مانده اند. البته در رشته های مهندسی الکترونیک امتیاز از ۷۵ به ۷۰ سقوط کرد. در زیر جدول رشته های پرو راتا را مشاهده می کنید.

 

رشته های پرو راتا کف امتیاز ظرفیت پر شده ظرفیت امسال ظرفیت باقیمانده درصد 
Accountants ۸۰ ۶۳۶ ۳۷۵۳ ۳۱۱۷ ۱۶٫۹۵%
Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers ۸۰ ۲۲۷ ۱۳۴۲ ۱۱۱۵ ۱۶٫۹۲%
ICT Business and System Analysts ۷۵ ۲۴۸ ۱۴۶۶ ۱۲۱۸ ۱۶٫۹۲%
Software and Applications Programmers ۷۵ ۱۲۳۱ ۷۲۷۱ ۶۰۴۰ ۱۶٫۹۳%
Electronics Engineer ۷۰ ۵۱ ۳۰۰ ۲۴۹ ۱۷٫۰%
Industrial, Mechanical and Production Engineers ۷۰ ۳۰۱ ۱۷۸۰ ۱۴۷۹ ۱۶٫۹۱%
Other Engineering Professionals ۷۵ ۱۱۹ ۷۰۰ ۵۸۱ ۱۷٫۰%
Computer Network Professionals ۷۰ ۳۶۷ ۲۱۶۷ ۱۸۰۰ ۱۶٫۹۴%

احتمال افزایش ویزاهای استانی:

اداره مهاجرت استرالیا اعلام کرده است که ممکن است توجه ویژه ای روی ویزاهای استانی داشته باشد. با توجه به اینکه سیدنی و ملبورن بیش از حد ظرفیت توان اسپانسری داشته اند نیاز به پراکنده نمودن جمعیت به سایر استان ها می باشد. اگر این اتفاق بیفتد احتمال می دهیم که تعداد و ظرفیت رشته های استانی افزایش پیدا کند.

بنظر می رسد که خبرهای خوبی برای ویزای های اسپانسرشیپ به خصوص ویزای ۴۸۹ در راه باشد.

 

با تشکر
مصطفی هماپور
وکیل مهاجرت به استرالیا
۲۹ آگوست ۲۰۱۸