آخرین اخبار ویزای مهارتی- سپتامبر ۲۰۱۸

گزارش راند سوم ویزای اقامت استرالیا

گزارش راند سپتامبر ویزای مهارتی استرالیا منتشر شد. در زیر خلاصه ای از مهترین اتفاقات اخیر را مشاهده می کنید. با توجه به گزارش فوق تعداد دعوت نامه های صادر شده همانند ماه قبلی روی ۲۴۹۰ باقی ماند. دقت داشته باشید که این گزارش برای ویزاهای ۱۸۹ و ویزای ۴۸۹ شاخه فامیلی فامیلی می باشد. افرادی که برای شاخه فامیلی ۴۸۹ اقدام کرده اند حداقل باید ۸۰ امتیاز داشته باشند و البته صف انتظار طولانی برای این افراد بنظر می رسد.

ویزاهای ۱۹۰ و ۴۸۹ استانی بر اساس هر ایالت است و گزارش دعوت نامه های آن ها در این گزارش نمی باشد. ,ویزای ۱۹۰ و ۴۸۹ شاخه اسپانسر ایالتی بر مبنای هر ایالت و شرایطی که ایالت مربوطه برقرار کرده است می باشند. با توجه به اینکه ساز و کار دقیقا مشخص و معینی که از پیش تعیین شده باشد در این دو ویزا وجود ندارد گزارش ها بیشتر به صورت تجربی و از روی نتایج کیس های قبلی بدست می آیند. 

به طور کلی رشته ها به دو دسته پرو راتا (رقابتی) و غیر پروراتا تقسیم بندی می شوند. برای رشته های غیر پرو راتا امتیاز همچنان روی ۷۰ باقی مانده است. زمان انتظار برای این رشته ها با امتیاز ۷۰ به حدود ۱۲ هفته رسیده است. بنظر می رسد که در راند بعدی نیز این مدت زمان انتظار باقی خواهد ماند. برای ویزای ۱۹۰ در رشته هایی که رقابت بالایی دارند عکوما همان ۷۰ امتیاز مورد نیاز است.

اکثر رشته های پور راتا در همان وضعیت قبلی خود باقی مانده اند. البته در رشته های مهندسی الکترونیک امتیاز از ۷۵ به ۷۰ سقوط کرد. در زیر جدول رشته های پرو راتا با کف امتیاز دعوت را مشاهده می کنید.

رشته های پرو راتاکف امتیازظرفیت پر شدهظرفیت امسالظرفیت باقیماندهدرصد 
Accountants۸۰۶۳۶۳۷۵۳۳۱۱۷۱۶.۹۵%
Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers۸۰۲۲۷۱۳۴۲۱۱۱۵۱۶.۹۲%
ICT Business and System Analysts۷۵۲۴۸۱۴۶۶۱۲۱۸۱۶.۹۲%
Software and Applications Programmers۷۵۱۲۳۱۷۲۷۱۶۰۴۰۱۶.۹۳%
Electronics Engineer۷۰۵۱۳۰۰۲۴۹۱۷.۰%
Industrial, Mechanical and Production Engineers۷۰۳۰۱۱۷۸۰۱۴۷۹۱۶.۹۱%
Other Engineering Professionals۷۵۱۱۹۷۰۰۵۸۱۱۷.۰%
Computer Network Professionals۷۰۳۶۷۲۱۶۷۱۸۰۰۱۶.۹۴%

احتمال افزایش ویزاهای استانی:

اداره مهاجرت استرالیا اعلام کرده است که ممکن است توجه ویژه ای روی ویزاهای استانی داشته باشد. با توجه به اینکه سیدنی و ملبورن بیش از حد ظرفیت توان اسپانسری داشته اند نیاز به پراکنده نمودن جمعیت به سایر استان ها می باشد. اگر این اتفاق بیفتد احتمال می دهیم که تعداد و ظرفیت رشته های استانی افزایش پیدا کند.

بنظر می رسد که خبرهای خوبی برای ویزای های اسپانسرشیپ به خصوص ویزای ۴۸۹ اسپانسر ایالتی در راه باشد.

با تشکر
مصطفی هماپور
وکیل مهاجرت به استرالیا
۲۹ آگوست ۲۰۱۸