آب و هوای استرالیا

آب و هوای استرالیا

پراکندگی آب و هوای استرالیا چگونه است؟

یکی از مهمترین فاکتور ها  برای مهاجرت به یک کشورآب و هوای آن می باشد. آب و هوای استرالیا اگر چه ایالت با ایالت تفاوت هایی دارد، ولی به طور کلی بسیار مطبوع و خوشایند بوده و بدون شک رضایت شما را برآورده خواهد کرد. به طور کلی هر چه به قسمت شمالی استرالیا نزدیک تر شوید، تابستان ها شرجی و گرم، و هر چه به قسمت جنوبی نزدیک شوید، زمستان های سردتری را تجربه خواهید کرد. با توجه به نقشه استرالیا برگرفته از سایت رسمی دولت استرالیا تمامی مناطق با رنگ هایی که نشان دهنده نوع اقلیمی آن منطقه است، نمایش داده شده اند.

همانطور که ذکر شد، هر ایالت در استرالیا آب و هوای مربوط به خود را دارد، برای مثال شهر سیدنی آب و هوای متعادل و نسبتا بارانی تری دارد، در حالی که شهر ملبورن کمی سرد تر از استان های دیگر است. بریزبین نسبتا شهر گرمی می باشد.

طبق آمار آب و هوای جهانی شهر های استرالیا از تعادل دمایی بیشتری به نسبت شهر های انگلیسی زبان دیگر برخوردار هستند. در جدول زیر می توانید مقایسه شهر سیدنی با چند شهر دیگر را مشاهده نمایید. طبق جدول ملاحظه می کنید که بیشینه و کمینه دما در شهر سیدنی به نسبت شهر های لندن، نیو یورک، آکلند و تورنتو کمترین نوسان دما را در زمستان و تابستان دارد.

شهر تابستان، MAX تابستان، MIN زمستان، MAX زمستان، MIN
سیدنی 26 19 17 8
لندن 22 13 7 2
نیویورک 28 20 3 3-
آکلند 23 15 14 6
تورنتو 26 17 1- 7-

فصول در استرالیا

اگر در تابستان با یک تیشرت از ایران به استرالیا بروید، هنگام پیاده شدن از هواپیما به احتمال بسیار زیاد احتیاج به لباس گرم دارید، مخصوصا اگر به ملبورن، آدلاید یا تاسمانیا سفر می کنید. بدلیل حضور استرالیا در نیمکره جنوبی، فصول آن برعکس فصول کشور های دیگر می باشد. برای مثال جشن کریسمس بر خلاف همه جای دنیا که زمستان برگزار می شود، در استرالیا این جشن در فصل تابستان است.

فصل های ایران و استرالیا هم برعکس هم می باشند. یعنی تابستان ما در ایران زمستان استرالیا است. به طور کلی فصل ها در ایران و استرالیا به این صورت می باشد.

تابستان در استرالیا از دسامبر تا فوریه (زمستان ایران دی تا اسفند)

پاییز در استرالیا ازمارچ تا می (بهار ایران فروردین تا خرداد)

زمستان در استرالیا از ژوین تا آگوست (تابستان ایران تیر تا شهریور)

بهار در استرالیا از سپتامبر تا نوامبر (پاییز ایران از مهر تا آذر)

آب و هوای استرالیا

آب و هوا در ایالت های استرالیا

استرالیا ۸ ایالت دارد که آب و هوا در هر ایالت با ایالت دیگر کاملا متفاوت است اما در هر ایالت تقریبا حالت چهار فصل وجود دارد. استرالیا در نیمکره جنوبی کره زمین قرار دارد و به همین دلیل فصول و آب و هوای آن نیز با سایر کشور ها متفارت و به نوعی متضاد است.

تابستان سیدنی دسامبر- آذر ژانویه- دی فوریه- بهمن
حداکثر دما 25.7 26.4 26.3
حداقل دما 17.5 18.8 19
میانگین بارش (میلی متر) در سال 74 94 113
پاییز سیدنی مارچ- اسفند آپریل- فروردین می- اردیبهشت
حداکثر دما
25.2 22.9 20
حداقل دما
17.5 14.1 10.9
میانگین بارش (میلی متر) در سال
115 106 101
زمستان جون- خرداد جولای- تیر آگوست- مرداد
حداکثر دما 17.6 17 18.3
حداقل دما 8.6 7.1 8.1
میانگین بارش (میلی متر) در سال
120 69 77
بهار سپتامبر- شهریور اکتبر- مهر نوامبر- آبان
حداکثر دما
20.5 22.5 24
حداقل دما
10.3 13.1 15.3
میانگین بارش (میلی متر) در سال
61 72 81
تابستان Dec Jan Feb
حداکثر دما 24.2 25.9 25.8
حداقل دما 12.9 14.3 14.6
میانگین بارش (میلی متر) در سال
59 48 48
پاییز Mar Apr May
حداکثر دما 23.9 20.3 16.7
حداقل دما 13.2 10.8 8.6
میانگین بارش (میلی متر) در سال
50 58 56
زمستان Jun Jul Aug
حداکثر دما 14 13.4 15
حداقل دما 6.9 6 6.7
میانگین بارش (میلی متر) در سال
49 48 50
بهار Sep Oct Nov
حداکثر دما 20.5 22.5 24
حداقل دما 10.3 13.1 15.3
میانگین بارش (میلی متر) در سال
61 72 81
تابستان Dec Jan Feb
حداکثر دما 28.6 29.1 28.9
حداقل دما 19.8 20.9 20.8
میانگین بارش (میلی متر) در سال
126 158 172
پاییز Mar Apr May
حداکثر دما 28.1 26.3 23.5
حداقل دما 19.5 16.9 13.8
میانگین بارش (میلی متر) در سال
139 90 99
زمستان Jun Jul Aug
حداکثر دما 21.2 20.6 21.7
حداقل دما 10.9 9.5 10
میانگین بارش (میلی متر) در سال 71 63 43
بهار Sep Oct Nov
حداکثر دما 23.8 25.6 27.3
حداقل دما 12.5 15.6 18
میانگین بارش (میلی متر) در سال
35 94 97
تابستان Dec Jan Feb
حداکثر دما 28.9 31.6 31.9
حداقل دما 14.8 16.9 17.5
میانگین بارش (میلی متر) در سال
10 9 15
 پاییز Mar Apr May
حداکثر دما 28.1 25.5 21.7
حداقل دما 19.5 12.9 10.4
میانگین بارش (میلی متر) در سال
139 41 100
زمستان Jun Jul Aug
حداکثر دما 18.9 17.9 18.4
حداقل دما
9 8 8
میانگین بارش (میلی متر) در سال
162 159 117
بهار Sep Oct Nov
حداکثر دما 20.1 22.6 25.8
حداقل دما 8.9 10.2 12.7
میانگین بارش (میلی متر) در سال
71 45 26

آب و هوای آدلاید استرالیا

تابستان Dec Jan Feb
آب و هوای استرالیاMaximum temp 26.8 28.5 28.5
آب و هوای استرالیاMinimum temp
15.1 16.5 16.8
آب و هوای استرالیاAvg rainfall mm
26 20 21
 پاییز Mar Apr May
آب و هوای استرالیا 26 22.1 18.6
آب و هوای استرالیا 15.2 12.7 10.4
آب و هوای استرالیا 24 44 68
زمستان Jun Jul Aug
آب و هوای استرالیا 15.8 14.9 16.1
آب و هوای استرالیا 8.5 7.5 8
آب و هوای استرالیا 72 67 62
بهار
Sep Oct Nov
آب و هوای استرالیا 18.4 21.3 24.4
آب و هوای استرالیا 8.5 7.5 8
آب و هوای استرالیا 72 67 62
تابستان Dec Jan Feb
آب و هوای استرالیاMaximum temp
26.1 28 27.1
آب و هوای استرالیاMinimum temp
11.4 13.2 13.1
آب و هوای استرالیاAvg rainfall mm
54 59 56
پاییز Mar Apr May
آب و هوای استرالیا 24.5 20 15.6
آب و هوای استرالیا 10.7 6.7 3.2
آب و هوای استرالیا 51 46 44
 زمستان Jun Jul Aug
آب و هوای استرالیا 12.3 11.4 13
آب و هوای استرالیا 1 -0.1 1
آب و هوای استرالیا 40 41 46
 بهار Sep Oct Nov
آب و هوای استرالیا 16.2 19.4 22.7
آب و هوای استرالیا 3.3 6.1 8.8
آب و هوای استرالیا 52 62 64

آب و هوا در داروین استرالیا

تابستان Dec Jan Feb
آب و هوای استرالیاMaximum temp
32.6 31.8 31.4
آب و هوای استرالیاMinimum temp
25.3 24.8 24.7
آب و هوای استرالیاAvg rainfall mm
252 426 376
 پاییز Mar Apr May
آب و هوای استرالیا 31.9 32.7 32
آب و هوای استرالیا 24.5 24 22.1
آب و هوای استرالیا 318 102 21
زمستان Jun Jul Aug
آب و هوای استرالیا 30.6 30.5 31.3
آب و هوای استرالیا 20 19.3 20.4
آب و هوای استرالیا 2 1 5
بهار Sep Oct Nov
آب و هوای استرالیا
32.6 33.2 33.3
آب و هوای استرالیا
23.1 24.9 25.3
آب و هوای استرالیا
16 70 140

آب و هوا در هوابارت استرالیا

تابستان Dec Jan Feb
آب و هوای استرالیاMaximum temp
20.3 21.6 21.6
آب و هوای استرالیاMinimum temp 10.8 11.9 12
آب و هوای استرالیاAvg rainfall mm
57 48 40
پاییز Mar Apr May
آب و هوای استرالیا 20.1 17.3 14.4
آب و هوای استرالیا 10.9 8.9 7
آب و هوای استرالیا 45 52 46
زمستان Jun Jul Aug
آب و هوای استرالیا 12 11.7 13
آب و هوای استرالیا 5.2 4.6 5.2
آب و هوای استرالیا 54 52 54
بهار Sep Oct Nov
آب و هوای استرالیا 15.1 16.9 18.7
آب و هوای استرالیا 6.4 7.8 9.3
آب و هوای استرالیا 54 62 54
ارزیابی و مشاوره رایگان

درخواست ارزیابی و مشاوره رایگان

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی مهاجرت بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید.
ارزیابی و مشاوره رایگان
تماس با ما