آب و هوای استرالیا

آب و هوای استرالیا

پراکندگی آب و هوای استرالیا چگونه است؟

یکی از مهمترین فاکتور ها  برای مهاجرت به یک کشورآب و هوای آن می باشد. آب و هوای استرالیا اگر چه ایالت با ایالت تفاوت هایی دارد، ولی به طور کلی بسیار مطبوع و خوشایند بوده و بدون شک رضایت شما را برآورده خواهد کرد. به طور کلی هر چه به قسمت شمالی استرالیا نزدیک تر شوید، تابستان ها شرجی و گرم، و هر چه به قسمت جنوبی نزدیک شوید، زمستان های سردتری را تجربه خواهید کرد. با توجه به نقشه استرالیا برگرفته از سایت رسمی دولت استرالیا تمامی مناطق با رنگ هایی که نشان دهنده نوع اقلیمی آن منطقه است، نمایش داده شده اند.

همانطور که ذکر شد، هر ایالت در استرالیا آب و هوای مربوط به خود را دارد، برای مثال شهر سیدنی آب و هوای متعادل و نسبتا بارانی تری دارد، در حالی که شهر ملبورن کمی سرد تر از استان های دیگر است. بریزبین نسبتا شهر گرمی می باشد.

طبق آمار آب و هوای جهانی شهر های استرالیا از تعادل دمایی بیشتری به نسبت شهر های انگلیسی زبان دیگر برخوردار هستند. در جدول زیر می توانید مقایسه شهر سیدنی با چند شهر دیگر را مشاهده نمایید. طبق جدول ملاحظه می کنید که بیشینه و کمینه دما در شهر سیدنی به نسبت شهر های لندن، نیو یورک، آکلند و تورنتو کمترین نوسان دما را در زمستان و تابستان دارد.

شهرتابستان، MAXتابستان، MINزمستان، MAXزمستان، MIN
سیدنی۲۶۱۹۱۷۸
لندن۲۲۱۳۷۲
نیویورک۲۸۲۰۳۳-
آکلند۲۳۱۵۱۴۶
تورنتو۲۶۱۷۱-۷-

فصول در استرالیا

اگر در تابستان با یک تیشرت از ایران به استرالیا بروید، هنگام پیاده شدن از هواپیما به احتمال بسیار زیاد احتیاج به لباس گرم دارید، مخصوصا اگر به ملبورن، آدلاید یا تاسمانیا سفر می کنید. بدلیل حضور استرالیا در نیمکره جنوبی، فصول آن برعکس فصول کشور های دیگر می باشد. برای مثال جشن کریسمس بر خلاف همه جای دنیا که زمستان برگزار می شود، در استرالیا این جشن در فصل تابستان است.

فصل های ایران و استرالیا هم برعکس هم می باشند. یعنی تابستان ما در ایران زمستان استرالیا است. به طور کلی فصل ها در ایران و استرالیا به این صورت می باشد.

تابستان در استرالیا از دسامبر تا فوریه (زمستان ایران دی تا اسفند)

پاییز در استرالیا ازمارچ تا می (بهار ایران فروردین تا خرداد)

زمستان در استرالیا از ژوین تا آگوست (تابستان ایران تیر تا شهریور)

بهار در استرالیا از سپتامبر تا نوامبر (پاییز ایران از مهر تا آذر)

آب و هوای استرالیا

آب و هوا در ایالت های استرالیا

استرالیا ۸ ایالت دارد که آب و هوا در هر ایالت با ایالت دیگر کاملا متفاوت است اما در هر ایالت تقریبا حالت چهار فصل وجود دارد. استرالیا در نیمکره جنوبی کره زمین قرار دارد و به همین دلیل فصول و آب و هوای آن نیز با سایر کشور ها متفارت و به نوعی متضاد است.

تابستان سیدنیدسامبر- آذرژانویه- دیفوریه- بهمن
حداکثر دما۲۵.۷۲۶.۴۲۶.۳
حداقل دما۱۷.۵۱۸.۸۱۹
میانگین بارش (میلی متر) در سال۷۴۹۴۱۱۳
پاییز سیدنیمارچ- اسفندآپریل- فروردینمی- اردیبهشت
حداکثر دما
۲۵.۲۲۲.۹۲۰
حداقل دما
۱۷.۵۱۴.۱۱۰.۹
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۱۱۵۱۰۶۱۰۱
زمستانجون- خردادجولای- تیرآگوست- مرداد
حداکثر دما۱۷.۶۱۷۱۸.۳
حداقل دما۸.۶۷.۱۸.۱
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۱۲۰۶۹۷۷
بهارسپتامبر- شهریوراکتبر- مهرنوامبر- آبان
حداکثر دما
۲۰.۵۲۲.۵۲۴
حداقل دما
۱۰.۳۱۳.۱۱۵.۳
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۶۱۷۲۸۱
تابستانDecJanFeb
حداکثر دما۲۴.۲۲۵.۹۲۵.۸
حداقل دما۱۲.۹۱۴.۳۱۴.۶
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۵۹۴۸۴۸
پاییزMarAprMay
حداکثر دما۲۳.۹۲۰.۳۱۶.۷
حداقل دما۱۳.۲۱۰.۸۸.۶
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۵۰۵۸۵۶
زمستانJunJulAug
حداکثر دما۱۴۱۳.۴۱۵
حداقل دما۶.۹۶۶.۷
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۴۹۴۸۵۰
بهارSepOctNov
حداکثر دما۲۰.۵۲۲.۵۲۴
حداقل دما۱۰.۳۱۳.۱۱۵.۳
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۶۱۷۲۸۱
تابستانDecJanFeb
حداکثر دما۲۸.۶۲۹.۱۲۸.۹
حداقل دما۱۹.۸۲۰.۹۲۰.۸
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۱۲۶۱۵۸۱۷۲
پاییزMarAprMay
حداکثر دما۲۸.۱۲۶.۳۲۳.۵
حداقل دما۱۹.۵۱۶.۹۱۳.۸
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۱۳۹۹۰۹۹
زمستانJunJulAug
حداکثر دما۲۱.۲۲۰.۶۲۱.۷
حداقل دما۱۰.۹۹.۵۱۰
میانگین بارش (میلی متر) در سال۷۱۶۳۴۳
بهارSepOctNov
حداکثر دما۲۳.۸۲۵.۶۲۷.۳
حداقل دما۱۲.۵۱۵.۶۱۸
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۳۵۹۴۹۷
تابستانDecJanFeb
حداکثر دما۲۸.۹۳۱.۶۳۱.۹
حداقل دما۱۴.۸۱۶.۹۱۷.۵
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۱۰۹۱۵
 پاییزMarAprMay
حداکثر دما۲۸.۱۲۵.۵۲۱.۷
حداقل دما۱۹.۵۱۲.۹۱۰.۴
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۱۳۹۴۱۱۰۰
زمستانJunJulAug
حداکثر دما۱۸.۹۱۷.۹۱۸.۴
حداقل دما
۹۸۸
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۱۶۲۱۵۹۱۱۷
بهارSepOctNov
حداکثر دما۲۰.۱۲۲.۶۲۵.۸
حداقل دما۸.۹۱۰.۲۱۲.۷
میانگین بارش (میلی متر) در سال
۷۱۴۵۲۶

آب و هوای آدلاید استرالیا

تابستانDecJanFeb
آب و هوای استرالیاMaximum temp26.828.528.5
آب و هوای استرالیاMinimum temp
15.116.516.8
آب و هوای استرالیاAvg rainfall mm
262021
 پاییزMarAprMay
آب و هوای استرالیا2622.118.6
آب و هوای استرالیا15.212.710.4
آب و هوای استرالیا244468
زمستانJunJulAug
آب و هوای استرالیا15.814.916.1
آب و هوای استرالیا8.57.58
آب و هوای استرالیا726762
بهار
SepOctNov
آب و هوای استرالیا18.421.324.4
آب و هوای استرالیا8.57.58
آب و هوای استرالیا726762
تابستانDecJanFeb
آب و هوای استرالیاMaximum temp
26.12827.1
آب و هوای استرالیاMinimum temp
11.413.213.1
آب و هوای استرالیاAvg rainfall mm
545956
پاییزMarAprMay
آب و هوای استرالیا24.52015.6
آب و هوای استرالیا10.76.73.2
آب و هوای استرالیا514644
 زمستانJunJulAug
آب و هوای استرالیا12.311.413
آب و هوای استرالیا1-0.11
آب و هوای استرالیا404146
 بهارSepOctNov
آب و هوای استرالیا16.219.422.7
آب و هوای استرالیا3.36.18.8
آب و هوای استرالیا526264

آب و هوا در داروین استرالیا

تابستانDecJanFeb
آب و هوای استرالیاMaximum temp
32.631.831.4
آب و هوای استرالیاMinimum temp
25.324.824.7
آب و هوای استرالیاAvg rainfall mm
252426376
 پاییزMarAprMay
آب و هوای استرالیا31.932.732
آب و هوای استرالیا24.52422.1
آب و هوای استرالیا31810221
زمستانJunJulAug
آب و هوای استرالیا30.630.531.3
آب و هوای استرالیا2019.320.4
آب و هوای استرالیا215
بهارSepOctNov
آب و هوای استرالیا
32.633.233.3
آب و هوای استرالیا
23.124.925.3
آب و هوای استرالیا
1670140

آب و هوا در هوابارت استرالیا

تابستانDecJanFeb
آب و هوای استرالیاMaximum temp
20.321.621.6
آب و هوای استرالیاMinimum temp10.811.912
آب و هوای استرالیاAvg rainfall mm
574840
پاییزMarAprMay
آب و هوای استرالیا20.117.314.4
آب و هوای استرالیا10.98.97
آب و هوای استرالیا455246
زمستانJunJulAug
آب و هوای استرالیا1211.713
آب و هوای استرالیا5.24.65.2
آب و هوای استرالیا545254
بهارSepOctNov
آب و هوای استرالیا15.116.918.7
آب و هوای استرالیا6.47.89.3
آب و هوای استرالیا546254
ارزیابی و مشاوره رایگان

درخواست ارزیابی و مشاوره رایگان

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی مهاجرت بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید.
ارزیابی و مشاوره رایگان