بخش Reading در آزمون PTE

دراین بخش از ازمون PTE مهارت خواندن مورد سنجش قرار می گیرد. شما در این قسمت از امتحان باید بین 15 تا 20 سوال از انواع مختلف پاسخ دهید.

توضیحات مربوط بخش ریدینگ در آزمون PTE

در این مدل سوال، به شما یک متن حداکثر 110 کلمه ای داده می شود و باید بر اساس آن به یک سوال چند گزینه ای پاسخ دهید و گزینه صحیح را از بین چند گزینه انتخاب کنید.

برای انتخای گزینه صحیح کافی است روی آن کلیک کنید. گزینه انتخاب شده به رنگ زرد در می آید. برای عوض کردن گزینه مورد نظر باید دوباره روی آن کلیک کنید و سپس گزینه جدید را کلیک کنید.

نکات مهم برای پاسخ دادن به این سوال:

  • قبل از خواندن متن، سوال را به دقت بخوانید و کلمات کلیدی آن را در ذهن خود مشخص کنید تا سریع تر بتوانید محدوده جواب را پیدا کنید.
  • قبل از خواندن متن، علاوه بر سوال گزینه ها را نیز بخوانید و سعی کنید برخی از آنها را را با دانش خود حذف کنید. در نهایت نیز اگر موفق به پیدا کردن پاسخ صحیح از روز متن نشدید، پاسخی را انتخاب کنید که حدس می زنید درست است.

برای دیدن نمونه سوال اینجا را کلیک کنید.

در این مدل سوال، به شما یک متن 300 کلمه ای داده می شود و باید بر اساس آن تمام گزینه های صحیح (حتما بیش از یکی) را از بین گزینه های داده شده انتخاب کنید.

برای انتخاب گزینه ای صحیح روی آنها کلیک کنید تا زرد رنگ شود برای عوض کردن گزینه مورد نظر، دوباره روی آن کلیک کنید تا به رنگ سفید دربیاید و سپس گزینه ی جدید را کلیک کنید.

نکات مهم برای پاسخ دادن به این سوال:

  • توجه به نحوه نمره دهی این نوع سوال بسیار مهم است. در این مدل سوال، برای هر گزینه ی درست نمره می گیرید ولی با ازای هر  گزینه نادرستی که انتخاب کرده اید، نمره از دست می دهید.
  • قبل از خواندن متن، سوال و گزینه ها را به دقت بخوانید، اگر کلمه یا کلماتی در بیشتر گزینه ها تکرار شده اند، این احتمال وجود دارد که پاسخ به این عبارت مربوط باشد پس برای یافتن سریعتر پاسخ، این عبارت را در متن پیدا کنید و اطراف آن را به دقت بخوانید.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.

دراین نوع سوال، به شما چند جمله داده می شود. باید این جملات را به ترتیب درست و منطقی پشت سر هم قرار دهید تا یک پاراگراف حداکثر 150 کلمه ای ساخته شود.

نکات مهم برای پاسخ دادن به این سوال:

  • قبل از جا به جا کردن جملات، حتما آنها را به دقت بخوانید و به گرامر آنها دقت کنید. مثلا اگر یک جمله با ضمیر آغاز می شود، قطعا نمی توان آن را به عنوان جمله اول پاراگراف انتخاب کرد.
  • هر پاراگراف باید دارای یک ایده اصلی باشد که تمام جملات دیگر پاراگراف به نوعی به این ایده مرتبط هستند. برای پیدا کردن قسمت اول پاراگراف اصلی، باید جمله ای که حاوی این ایده اصلی است را از بین جملات دیگر تشخیص دهیم و آن را به عنوان جمله اول پاراگراف قرار دهیم.

برای دیدن نمونه این سوال اینجا را کلیک کنید.

در این مدل سوال، به شما یک متن حداکثر 85 کلمه با چند جای خالی داده می شود. باید این جاهای خالی را با انتخاب گزینه های مناسب از یک لیست پر کنید.

نکات مهم در پاسخ دادن به این سوال:

  • برخی از جاهای خالی در این مدل سوالات را می توان با توجه به لغات هم نشین (Collocation) پر کرد. این لغات معمولا با هم می آیند.
  • استفاده از دانش گرامر نیز در این مدل سوال بسیار موثر است، یعنی دقت کنیم که کلمه ای که باید جای خالی را پر کند اسم، فعل، صفت یا قید است و به چه صورت باید بیاید. به این صورت می توان ساده تر گزینه صحیح را پیدا کرد.

برای دیدن نمونه سوال اینجا را کلیک کنید.

در این سوال به شما یک متن حداکثر 80 کلمه با چند جای خالی داده می شود. با کلیک روی هر جای خالی یک لیست شامل 4 گزینه برای پرکردن آن جای خالی باز می شود که باید گزینه مناسب را از بین آن 4 گزینه انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.

نکات مهم برای پاسخ دادن به این سوال:

  • درک مفهوم کلی متن به پر کردن جاهای خالی آن کمک می کند، پس قبل از پر کردن جاهای خالی، یک بار متن را بخوانید تا مفهوم کلی آن را درک کنید.
  • گزینه های موجود در لیست ممکن است در ظاهر به هم شبیه باشند ولی مفهوم و کاربرد متفاوتی دارند. توجه به کلمات قبل و بعد از جای خالی و شناسایی کلمات هم نشین (Collocation) کمک زیادی به انتخاب گزینه درست می کند.