ویزای اقامت والدین استرالیا

ویزای اقامت والدین استرالیا

شرایط دریافت ویزای والدین استرالیا و معرفی کوتاه

افرادی که تمایل به دریافت ویزای والدین استرالیا دارند، می بایستی در ابتدا دو شرط زیر را دارا باشند.

  1. فرزندی در استرالیا داشته باشند که شهروند استرالیا، یا مقیم استرالیا با حداقل ۲ سال سابقه زندگی در استرالیا، و یا شهروند نیوزلند با سابقه حداقل ۲ سال زندگی در استرالیا باشد.
  2. تست بالانس خانواده را انجام دهند و جواب مثبتی بدست آورند. این تست درباره تعداد فرزندان آنها در استرالیا و خارج از استرالیا و مقایسه تعداد آنها می باشد.

در صورتی که نتایج فوق مثبت بود، والدین بسته به سن وشرایط پرونده می توانند یکی از ویزاهای که برای آنها می باشد را اقدام نمایند. با دریافت ویزای والدین، آنها می توانند در استرالیا زندگی کنند، کار کنند، درس بخوانند و اگر ویزای pr یا اقامت را دریافت می کنند، در سیستم پزشکی استرالیا ثبت نام کنند.

ویزای اقامت والدین بالای ۶۵ سال اقدام در استرالیا

درصورتی که سن والدین بالاتر از ۶۵ سال باشد و داخل استرالیا باشند، هم در مرحله ی اقدام و هم در مرحله ی دریافت ویزا می بایستی در خاک استرالیا باشند.

این والدین می توانند به سه طریق اقدام به دریافت ویزا نمائید:

مدت زمان دریافت اقامت دائم استرالیا در این حالت تا ۳۰ سال است، البته شخص ممکن است بتواند با دریافت ویزای (Bridge) در این مدت در استرالیا حضور داشته باشد.

هزینه اقدام از طریق این ویزا حدود ۴۰۰۰ دلار برای نفر اصلی و ۲۰۰۰ دلار برای نفر همراه می باشد. همچنین مبلغ ۵۰۰۰ دلار برای نفر اصلی و ۲۰۰۰ دلار برای نفر دوم باید به مدت ۱۰ سال در امانت دولت استرالیا باشد تا هر هزینه ای که بابت درمان والدین می شود به نوعی از آن کسر شود و این هزینه بعد از ۲ سال به اسپانسر بازگشت داده می شود.

اسپانسر (فرزند) می بایست به مدت ۲ سال تمامی هزینه های والدین را شامل خانه، غذا و حمایت مالی متعهد شود.

انجام آزمایشات پزشکی کامل برای تمام ویزاهای والدین الزامی است. پلیس چک می بایست انجام گیرد.

دریافت هر گونه هزینه کمکی از دولت تا ۲ سال ممکن است امکان پذیر نباشد و برای دریافت هر گونه هزینه از کار افتادگی باید حدود ۱۰ سال از مدت ویزا بگذرد.

مدت زمان دریافت این ویزا بین ۱۸ تا ۳۶ ماه می باشد. ویزای ۸۶۴ ویزای اقامت دائم استرالیا می باشد که با دریافت آن می توانید از مزایای pr استرالیا بهره مند شوید.

اسپانسر (فرزند) می بایست به مدت ۱۰ سال تمامی هزینه ها اعم از را خانه، غذا و حمایت مالی را متعهد شود.

انجام آزمایشات پزشکی کامل برای تمام ویزاهای والدین الزامی است. پلیس چک می بایست انجام گیرد.

دریافت هر گونه هزینه کمکی از دولت تا ۲ سال ممکن است امکان پذیر نباشد و برای دریافت هر گونه هزینه از کار افتادگی باید حدود ۱۰ سال از مدت ویزا بگذرد.

هزینه این ویزا حدود ۴۸۰۰۰ دلار استرالیا می باشد که حدود ۴۰۰۰ دلار آن را موقع اقدام و حدود ۴۴۰۰۰ دلار مابقی را موقع دریافت دعوت نامه پرداخت می کنید. همچنین مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار برای نفر اصلی و ۴۰۰۰ دلار برای نفر دوم باید به مدت ۱۰ سال در امانت دولت استرالیا باشد تا هر هزینه ای که بابت درمان والدین می شود به نوعی از آن کسر شود.

ویزای ۸۸۴ ویزای اقامت موقت دو ساله است که در ازای پرداخت مبلغی حدود ۳۲۰۰۰ دلار استرالیا برای هر یک از والدین صادر می شود. ابتدا حدود ۴۰۰۰ دلار پرداخت مس شود و بعد از صدور دعوت نامه مابقی ۲۹۰۰۰ دلار پرداخت می گردد.

بعد از دو سال، امکان اقدام مجدد از طریق ویزای ۸۶۴ (اقامت دائم) با پرداخت مجدد مبلغ حدودا ۲۳۰۰۰ دلار استرالیا به ازای هر کدام از والدین، وجود دارد.

اسپانسر (فرزند در استرالیا) می بایست به مدت ۲ سال تمامی هزینه های شما را شامل خانه، غذا و درمان متعهد می شود.

انجام آزمایشات پزشکی کامل برای تمام ویزاهای والدین الزامی است. پلیس چک می بایست انجام گیرد.

ویزای اقامت والدین خارج از استرالیا

درصورتی که والدین با هر سن و سالی خارج از استرالیا باشند می توانند به سه طریق اقدام به دریافت ویزا اقامت استرالیا نمایند:

مدت زمان دریافت اقامت دائم در این حالت ۳۰ سال است. برای اقدام از طریق این ویزا باید خارج از استرالیا باشید.

هزینه اقدام از طریق این ویزا حدود ۴۰۰۰ دلار برای نفر اصلی و ۲۰۰۰ دلار برای نفر همراه می باشد. همچنین مبلغ ۵۰۰۰ دلار برای نفر اصلی و ۲۰۰۰ دلار برای نفر دوم باید به مدت ۱۰ سال در امانت دولت استرالیا باشد تا هر هزینه ای که بابت درمان والدین می شود به نوعی از آن کسر شود و این هزینه بعد از ۲ سال به اسپانسر بازگشت داده می شود.

اسپانسر ( فرزند) می بایست به مدت ۲ سال تمامی هزینه های والدین را شامل خانه، غذا و حمایت مالی متعهد شود.

انجام آزمایشات پزشکی کامل برای تمام ویزاهای والدین الزامی است. پلیس چک می بایست انجام گیرد.

دریافت هر گونه هزینه کمکی از دولت تا ۲ سال ممکن است امکان پذیر نباشد و برای دریافت هر گونه هزینه از کار افتادگی باید حدود ۱۰ سال از مدت ویزا بگذرد.

مدت زمان دریافت این ویزا بین ۱۸ تا ۳۶ ماه می باشد. ویزای ۸۶۴ ویزای اقامت دائم استرالیا می باشد که با دریافت آن می توانید از مزایای pr استرالیا بهره مند شوید.

اسپانسر (فرزند) می بایست به مدت ۱۰ سال تمامی هزینه ها اعم از را خانه، غذا و حمایت مالی را متعهد شود.

انجام آزمایشات پزشکی کامل برای تمام ویزاهای والدین الزامی است. پلیس چک می بایست انجام گیرد.

دریافت هر گونه هزینه کمکی از دولت تا ۲ سال ممکن است امکان پذیر نباشد و برای دریافت هر گونه هزینه از کار افتادگی باید حدود ۱۰ سال از مدت ویزا گذشته باشد.

هزینه این ویزا حدود ۴۸۰۰۰ دلار استرالیا می باشد که حدود ۴۰۰۰ دلار آن را موقع اقدام و حدود ۴۴۰۰۰ دلار مابقی را موقع دعوت نامه پرداخت می کنید. همچنین مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار برای نفر اصلی و ۴۰۰۰ دلار برای نفر دوم باید به مدت ۱۰ سال در امانت دولت استرالیا باشد تا هر هزینه ای که بابت درمان والدین می شود به نوعی از آن کسر شود.

ویزای ۸۸۴ ویزای اقامت موقت دو ساله است که در ازای پرداخت مبلغی حدود ۳۲۰۰۰ دلار استرالیا برای هر یک از والدین صادر می شود. ابتدا حدود ۴۰۰۰ دلار پرداخت می شود و بعد از صدور دعوت نامه مابقی ۲۹۰۰۰ دلار پرداخت می گردد.

بعد از دو سال، امکان اقدام مجدد از طریق ویزای ۱۴۳ (اقامت دایم) با پرداخت مجدد مبلغ حدودا ۲۳۰۰۰ دلار استرالیا به ازای هر کدام از والدین، وجود دارد.

اسپانسر (فرزند در استرالیا) می بایست به مدت ۲ سال تمامی هزینه های شما را شامل خانه، غذا و درمان را بر عهده می گیرد.

انجام آزمایشات پزشکی کامل برای تمام ویزاهای والدین الزامی است. پلیس چک می بایست انجام گیرد.

ویزای والدین استرالیا در سال ۲۰۲۱

ویزای والدین استرالیا به این صورت است که اگر نیمی از فرزندان در استرالیا باشند و علاوه بر آن فرزندان داخل استرالیا دارای اقامت استرالیا و  یا سیتیزن استرالیا باشند در این صورت می‌توانند پشتیبان پدر و مادر خود شوند تا برای آن‌ها ویزای والدین استرالیا دریافت کنند. اما این شرایط برای ورود پدر و مادرها هم سخت و هم بسیار هزینه زا (هر نفر حدود ۵۰ هزار دلار) است.

لذا تقاضا برای نوع جدیدی از ویزاهای اقامتی برای والدین از سال ۲۰۱۶ آغاز شد و قرار است که اوایل سال ۲۰۱۹ نوع جدیدی از این ویزاها در اختیار گذاشته شود. بعدازاینکه کمیته‌های موافق مهاجرت والدین کمپین‌هایی مبنی بر آسان نمودن شرایط ورود پد رو مادرها داشتند و اعتراض‌هایی در این زمینه داشتند دولت وقت به ریاست آقای مارکوم ترنبل قول نوع جدیدی از ویزای والدین استرالیا را به متقاضیان دادند. و سرانجام اعلام شد که متقاضیان ویزای جدید استرالیا برای والدین در سال  می‌توانند از اوایل سال ۲۰۱۹ از طریق ویزای ۳ ساله و ۵  ساله وارد استرالیا شوند.

قیمت ویزای ۳ ساله ۵۰۰۰ دلار و ویزای ۵ ساله ۱۰۰۰۰ هزار دلار خواهد بود که باهمین قیمت یک‌بار تا سقف ۵ سال قابل تمدید می‌باشد. تفاوت این نوع ویزا با ویزای والدین فعلی در این خواهد بود که در نوع جدید تست بالانس فامیلی (حضور نیمی از فرزندان در استرالیا) اجباری نمی‌باشد. اما این لایحه  مخالف و موافقان زیادی دارد. بسیاری از موافقین معتقدند که با اجرایی شدن این لایحه خانواده‌ها بیشتر می‌توانند در کنار هم باشند و از باهم بودن لذت ببرند و این ویزا حضور خانواده‌ها را در کنار هم بسیار راحت‌تر می‌کند.

اما برخی دیگر بر این باورند که این ویزا فایده چندانی ندارد چراکه باقیمت بسیار کمتری پد رو مادر می‌توانند از طریق ویزای توریستی استرالیا چندساله وارد استرالیا شوند و دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های زیاد این ویزا و علاوه بر آن هزینه‌های بیمه اجباری آن نیست. البته در ویزای توریستی امکان اقامت بدون خروج از کشور وجود ندارد و این خود می‌تواند نکته منفی این نوع ویزاها باشد چراکه با هر بار خروج و ورود به داخل کشور هزینه‌های زیادی صرف خرید بلیت می‌شود.

همچنین مخالفین اعلام کردند که دولت نباید تغییراتی در نوع ویزایی که از ابتدا تعهد داده بود انجام دهد ایجاد کند. برای مثال در مدل اصلاح‌شده‌ی ویزا تنها یکی پد رو مادرهای زوجین می‌توانند از این نوع ویزا اقدام کنند که این باعث نوعی اختلاف‌نظر در زوجین می‌شود که کدام پد رو مادر را پشتیبان کنند درحالی‌که از ابتدا این بند در لایحه نبوده است. نتیجه‌گیری به نظر می‌رسد ویزای والدین استرالیا که به‌تازگی معرفی‌شده است، همچنان متقاضیان زیادی داشته باشد و باید دید بعد از اجرایی شدن این نوع ویزا چند درصد از افراد همچنان تمایل به اقدام آن دارند.

درعین‌حال موضوع بیمه و تضمین پشتیبان نیز از موضوعات مهمی است که می‌تواند روی این ویزا تأثیر بسیار مهمی داشته باشد. درصورتی‌که مایل هستید از طریق ویزای والدین به استرالیا سفر نمایید و یا می‌خواهید از طریق این نوع ویزا والدین خود را به استرالیا بیاورید و نیاز دارید اطلاعات جامع‌تری کسب نمایید و همچنین تمایل دارید شرایط شما دقیق‌تر و تخصصی‌تر توسط کارشناسان زبده بررسی شود می‌توانید جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با ما ، با کارشناسان موسسه مهاجرتی ویزاپیک در تماس باشید.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای خانواده

درخواست مشاوره رایگان

جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای خانواده