دریافت اقامت از طریق ویزای ۱۸۶ استرالیا

ویزای 186 استرالیا

دریافت اقامت دائم از طریق ویزای ۱۸۶ استرالیا

ویزای اسپانسر شغلی با ویزای مهارتی فرق دارد. برای گرفتن ویزای اسپانسر شغلی باید کارفرمایی از استرالیا اسپانسر شما باشد اما اسکیل ویزا یا همان ویزای تخصص از طریق سیستم امتیاز شماری بوده و نیازی به اسپانسر ندارد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ویزای کار استرالیا مراجعه نمایید.

معرفی کوتاه

ویزای ۱۸۶ استرالیا ویزای اقامت دائم است.  دارا بودن درخواست کار رسمی از کارفرمای استرالیایی برای اقدام از طریق این ویزا الزامی می باشد.

ویزای ۱۸۶ به سه روش قابل دریافت می باشد. در تمامی این روش ها ابتدا کارفرما شخص مورد نظر رامعرفی نموده (درخواست شغلی) و پس از تایید دولت استرالیا، شخص می تواند جهت دریافت ویزا اقدام نماید.

 1. تبدیل ویزای ۴۵۷ کاری به ویزای ۱۸۶ استرالیا توسط کارفرما (Temporary transition stream)

اشخاصی که دارای ویزای ۴۵۷ هستند و دو تا سه سال از ویزای آنها می گذرد در صورت رضایت کارفرما و احراز شرایط، با درخواست کارفرما ویزای آنها از ۴۵۷ به ویزای اقامت ۱۸۶ تبدیل می شود.

 1. دریافت ویزای ۱۸۶ استرالیا به صورت مستقیم (Direct entry stream)

به صورتی که با درخواست کارتوسط کارفرمای استرالیایی و احراز شرایط، ویزای ۱۸۶ استرالیا دریافت می گردد.

 1. روش توافقی (The agreement stream)

این روش معمول نمی باشد. سن متقاضی می بایست زیر ۵۰ سال باشد.

هزینه و مدت زمان دریافت ویزا

هزینه ویزای ۱۸۶ استرالیا برای متقاضی اصلی ۳۶۷۰ دلار استرالیا می باشد. مدت زمان دریافت ویزا بین ۸ تا ۱۲ ماه است.

 • از دادن هرگونه وجه نقد به کارفرما جهت دریافت نامه کاری جهت ویزای ۴۸۲ به شدت دوری کنید چرا که تبعات سنگینی هم برای شما و هم برای کارفرما خواهد داشت. این جریمه می تواند از جریمه مالی تا کنسل کردن ویزا و زندان باشد.
 • نامه ی درخواست کار صرفا یک “نامه” نیست، بلکه تعهدات بسیاری برای کارفرما ایجاد می کند، لذا صدور این نامه به صورت صوری برای کارفرما امکان پذیر نیست. حتی در مواردی که کارفرمای شما از اقوام درجه ۱ باشد بازهم صدور نامه برای کارفرما کار راحتی نمی باشد.چرا که با صدور نامه هزینه و موارد اداری زیادی را می بایست انجام دهد.

 

ویزای ۱۸۶ استرالیا باروش تبدیل از ۴۵۷ (Temporary transition stream)

ویزای اقامت ۱۸۶ از روش تبدیل بدین صورت است که ابتدا شخص با ویزای کاری ۴۵۷ وارد استرالیا می شود و بعد از مدت ۲ تا ۳ سال امکان تبدیل ویزای ۴۵۷ کاری به ویزای ۱۸۶ اقامت استرالیا وجود دارد.

الزامات ویزای ۱۸۶ استرالیا با روش تبدیل از ویزای ۴۵۷

 •  حداکثر سن متقاضی ۵۰ سال می باشد به غیر از دانشمندان و محققین.
 • نمره زبان مورد نیاز در این روش IELTS ۶ می باشد با مینیمم ۶ در هر مهارت و یا نمره زبان معادل
 • احتیاجی به Assessment skill یا ارزیابی مدارک وجود ندارد زیرا شما حداقل ۲ سال در رشته خود مشغول به فعالیت بوده اید.
 • کارفرما می بایست سالانه تست های Training benchmark را انجام داده باشد.
 • رشته باید در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد. به طور کلی رشته شما می بایست همان رشته قبلی که با ویزای ۴۵۷ در آن فعالیت می کردید باشد.
 • کارفرما می بایست به شخص مورد نظر برابر شهروند یا مقیم استرالیا حقوق پرداخت کند.
 • کارفرمای قبلی برای درخواست ویزای جدید نباید تغییر کند و می بایست با شما قرارداد ۲ ساله امضا کند.

ویزای اقامت کاری ۱۸۶ با روش مستقیم (Direct entry stream)

با درخواست کاری از کارفرمای استرالیایی و احراز الزامات این ویزا شما می توانید اقامت دائم استرالیا را به صورت مستقیم دریافت نمائید. ابتدا کارفرما شخص مورد نظر را معرفی کرده، و پس از تایید دولت استرالیا شخص جهت دریافت ویزا اقدام می نماید.

الزامات ویزای ۱۸۶ استرالیا با روش مستقیم

 • رشته باید در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد.
 • احتیاج به ارزیابی مدارک می باشد.
 • نمره زبان مورد نیاز در این روش IELTS ۶ می باشد با مینیمم ۶ در هر مهارت و یا نمره زبان معادل
 • سه سال سابقه کار مرتبط الزامی می باشد.
 • سن زیر ۴۵ سال به استثنای محققین و دانشمندان.
 • کارفرما می بایست مشابه شهروند استرالیایی یا مقیم استرالیا به شخص مورد نظرحقوق دهد.
 • کارفرما می بایست با قرارداد ۲ ساله شخص را استخدام نماید.
 • کارفرما می باست Training benchmark سالانه انجام دهد.

ویزای ۱۸۶ استرالیا به صورت منطقه ای نمی باشد و در تمامی مناطق استرالیا به شرط وجود کارفرما قابل اقدام است.