بعضی رشته ها نفس های آخر را می کشند

نتایج ارسال دعوت نامه های دور 15 مارچ توسط اداره مهاجرت استرالیا انتشار یافت. بر این اساس دو رشته اصلی به طور کامل پر شدند و لیست آنها تا جولای 2017 بسته شد، مابقی رشته ها در شرف تکمیل شدن هستند و پیش بینی ما این است که تا آخر همین ماه (مارچ 2017) تکمیل شوند.

دو رشته ای که در این دور تکمیل شدند عبارتند از:

Computer Network Professionals

Other Engineering Professionals

جالب اینکه حتی تعدادی دعوت نامه از سقف مجاز هم بیشتر صادر شده است و تقریبا هیچ امیدی به صدور دعوت نامه جدید نیست.

پیش بینی کارشناسان ویزاپیک درباره تاریخ بسته شدن لیست در سایر رشته ها:

با توجه به وضعیت موجود پیش بینی ما به این صورت است که شرایط زیر برای هر رشته به وجود آید.

29 مارچ

رشته ICT و آنالیز سیستم ها تکمیل می گردد.

12 آپریل

رشته حسابداری و نرم افزار تکمیل می گردد.

26 آپریل

رشته مهندسی الکترونیک و صنایع و مکانیک و تولید تکمیل گردد.

پیامد پر شدن لیست های زود تر از یک سال:

وقتی لیست رشته زودتر از یک سال پر می شود، در واقع تا شروع لیست جدید دیگر دعوت نامه ای صادر نمی شود و این به معنی آن  است که تعداد زیادی از پرونده ها در سیستم EOI ثبت شده و مجددا امتیاز حداقلی هر رشته بالاتر می رود.

visapick