شماره تماس های کاریابی بین المللی ویراپیک 58493000-021 - 88558605-021 واتس آپ 9392368116 98+

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت استرالیای جنوبی

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت استرالیای جنوبی۱۳۹۷/۵/۲۶ ،۰۹:۳۶:۴۳ +۰۰:۰۰

لیست رشته های مورد نیاز ایالت استرالیای جنوبی

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.

لیست اصلی رشته های مورد نیاز ایالت استرالیای جنوبی

کد رشتهOccupationرشته
Farmers and Farm Managers
۱۲۱۲۱۳Fruit or Nut Growerپرورش دهنده غلات
۱۲۱۲۱۴Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)
/ Field Crop Grower (NZ)
مزرعه دار غلات و دانه های روغنی
۱۲۱۲۱۵Grape Growerپرورش دهنده انگور
۱۲۱۲۲۱Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)سبزی کار
۱۲۱۳۱۲Beef Cattle Farmerدامدار گوشت گاو
۱۲۱۳۱۷Mixed Livestock Farmerدامدار انواع حیوانات
۱۲۱۳۲۱Poultry Farmerمرغدار
۱۲۱۳۲۲Sheep Farmerگوسفند دار
۱۲۱۴۱۱Mixed Crop and Livestock Farmerپرورش دام و غلات
Specialist Managers
۱۳۱۱۱۲Sales and Marketing Managerمدیر فروش و بازاریابی
۱۳۱۱۱۳Advertising Managerمدیر تبلیغات
۱۳۲۲۱۱Finance Managerمدیر مالی
۱۳۳۴۱۱Manufacturerسازنده
۱۳۳۵۱۲Production Manager (Manufacturing)مدیر تولید (ساخت)
۱۳۳۶۱۱Supply and Distribution Managerمدیر تامین و توزیع
۱۳۴۲۱۲Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاری
۱۳۴۲۱۴Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستی
۱۳۴۲۹۹Health and Welfare Services Managers necمدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانی
۱۳۵۱۱۲ICT Project Managerمدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)
۱۳۵۱۹۹ICT Managers necمدیر موضوعات مربوط به کامپیوتر (ICT)
۱۳۹۹۱۱Art Administrator or Managerمدیر یا مسیول مکان های هنری
۱۳۹۹۱۳Laboratory Managerمدیر آزمایشگاه
۱۳۹۹۱۴Quality Assurance Managerمدیر تضمین کیفیت
۱۳۹۹۹۹Specialist Managers necمدیران متخصص
Hospitality, Retail & Service Managers
۱۴۱۱۱۱Cafe or Restaurant Managerمدیر کافه یا رستوران
۱۴۱۹۹۹Accommodation and Hospitality Managers necمدیران اسکان و مهمان نوازی و هتلداری
۱۴۹۲۱۲Customer Service Managerمدیر خدمات مشتریان
۱۴۹۹۱۳Facilities Managerمدیریت امکانات و تسهیلات
Business, Human Resource & Marketing Professionals
۲۲۳۲۱۱ICT Trainerمربی ICT
۲۲۴۲۱۳Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشت
۲۲۴۲۱۴Records Managerمدیر اسناد و بایگانی
۲۲۴۷۱۱Management Consultantمشاور مدیریت
۲۲۴۷۱۲Organisation and Methods Analystآنالیزگرو تحلیل گر سازمانی
Design, Engineering, Science & Transport Professionals
۲۳۲۲۱۴Other Spatial Scientistجمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)
۲۳۲۳۱۱Fashion Designerطراح مد
۲۳۲۳۱۲Industrial Designerطراح صنعتی
۲۳۴۱۱۱Agricultural Consultantمشاور کشاورزی
۲۳۴۱۱۲Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی
۲۳۴۲۱۳Wine Makerنوشیدنی ساز
Education Professionals
۲۴۱۱۱۱Early Childhood (Pre-Primary School) Teacherمعلم پیش دبستانی
۲۴۱۵۱۱Special Needs Teacherمعلم کودکان استثنایی
Health Professionals
۲۵۱۲۱۴Sonographerسونوگراف
۲۵۲۱۱۱Chiropractorکایروپرکتیک
۲۵۲۴۱۱Occupational therapistمتخصص کاردرمانی
۲۵۲۶۱۱Podiatristپزشک بیماری پا
۲۵۲۷۱۱Audiologistشنواسنج
۲۵۲۷۱۲Speech Pathologistگفتار درمان
۲۵۳۹۱۴Ophthalmologistچشم پزشک
۲۵۳۹۱۷Diagnostic and Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
۲۵۴۱۱۱Midwifeمامایی
۲۵۴۴۱۲Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان
۲۵۴۴۱۳Registered Nurse (Child And Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
۲۵۴۴۱۴Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه
۲۵۴۴۱۵Registered Nurse (Critical Care And Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
۲۵۴۴۱۶Registered Nurse (Development Disability)پرستار بازتوانی
۲۵۴۴۱۷Registered Nurse (Disability And Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی
۲۵۴۴۱۸Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی
۲۵۴۴۲۱Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی
۲۵۴۴۲۲Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی
۲۵۴۴۲۳Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل
۲۵۴۴۲۴Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل
۲۵۴۴۲۵Registered Nurse (Paediatric)پرستار اطفال
۲۵۴۴۹۹Registered Nurse necپرستاران عمومی
ICT Professionals
۲۶۱۱۱۱ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
۲۶۱۱۱۲Systems Analystتحلیلگر سیستم
۲۶۱۲۱۲Web Developerتوسعه دهنده وب
۲۶۱۳۱۱Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
۲۶۱۳۱۲Developer Programmerبرنامه نویس
۲۶۱۳۱۳Software Engineerمهندس نرم افزار
۲۶۱۳۱۴Software Testerتست نرم افزار
۲۶۲۱۱۱Database Administratorادمین پایگاه داده
۲۶۲۱۱۲ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
۲۶۲۱۱۳Systems Administratorمدیر سیستم ها
۲۶۳۱۱۱Computer Network and Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
۲۶۳۱۱۲Network Administratorمدیر شبکه
۲۶۳۱۱۳Network Analystتحلیلگر شبکه
۲۶۳۲۱۱ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICT
۲۶۳۲۱۲ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICT
۲۶۳۲۱۳ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICT
۲۶۳۲۹۹ICT Support and Test Engineers necمهندسان پشتیبانی و تست ICT
Legal, Social & Welfare Professionals
۲۷۲۴۱۲Interpreterمترجم رو در رو
۲۷۲۴۹۹Social Professionals necکارشناس اجتماعی
۲۷۲۵۱۱Social Workerمددکار اجتماعی
۲۷۲۶۱۲Recreation Officerافسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)
۲۷۲۶۱۳Welfare Workerمددکار رفاهی
Engineering, ICT & Science Technicians
۳۱۱۱۱۱Agricultural Technicianتکنسین کشاورزی
۳۱۲۲۱۱Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمران
۳۱۲۲۱۲Civil Engineering Technicianتکنسین مهندسی عمران
۳۱۲۹۱۲Metallurgical or Materials Technicianتکنسین مواد یا متالوژی
۳۱۳۱۱۱Hardware Technicianتکنسین سخت افزار
۳۱۳۱۱۲ICT Customer Support Officerمسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICT
۳۱۳۱۱۳Web Administratorادمین وب سایت
Automotive & Engineering Trades Workers
۳۲۱۱۱۱Automotive Electricianبرق کار اتومبیل
۳۲۱۲۱۱Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)
۳۲۱۲۱۲Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلی
۳۲۱۲۱۳Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلت
۳۲۱۲۱۴Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچک
۳۲۲۲۱۱Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
۳۲۳۲۱۱Fitter (General)تنظیم کننده سازه
۳۲۳۲۱۲Fitter and Turnerتنظیم کننده و ترنر
۳۲۳۲۱۴Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزی
۳۲۳۲۹۹Metal Fitters and Machinists necشکل دهنده فلزات و مکانیک
۳۲۳۳۱۳Locksmithقفل ساز
۳۲۴۱۱۱Panelbeaterتراشکار و صاف کار ماشین
Construction Trades Workers
۳۳۱۱۱۱Bricklayerبنا
۳۳۱۱۱۲Stonemasonسنگ چین
۳۳۱۲۱۱Carpenter and Joinerنجار – نصاب
۳۳۱۲۱۲Carpenterنجار
۳۳۱۲۱۳Joinerخدمات نجاری
۳۳۲۲۱۱Painting Trades Workersنقاش حرفه ای
۳۳۳۳۱۱Roof Tilerکاشی کار سقف
Electrotechnology & Telecommunications
Trades Workers
۳۴۱۱۱۱Electrician (General)برق کار عمومی
۳۴۲۱۱۱Airconditioning and Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
۳۴۲۳۱۱Business Machine Mechanicمکانیک ماشین های تجاری و کسب و کار
۳۴۲۳۱۳Electronic Equipment Trades Workerکارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکی
۳۴۲۴۱۱Cabler (Data and Telecommunications)سیم کش (داده و مخابرات)
Food Trades Workers
۳۵۱۱۱۱Bakerنانوا
۳۵۱۱۱۲Pastry Cookقناد
۳۵۱۳۱۱Chefآشپز
۳۵۱۴۱۱Cookآشپز
Skilled Animal & Horticultural Workers
۳۶۱۳۱۱Veterinary Nurseپرستار دامپزشکی
۳۶۲۲۱۱Gardener (General)باغبان
۳۶۲۲۱۲Arboristدرخت شناس
۳۶۲۲۱۳Landscape Gardenerکارشناس تزئین فضای سبز
Other Technicians & Trades Workers
۳۹۳۲۱۳Dressmaker or Tailorخیاط
۳۹۴۱۱۱Cabinetmakerکابینت ساز
۳۹۴۲۱۳Wood Machinistچوبکار
Health & Welfare Support Workers
۴۱۱۳۱۱Diversional Therapistروانشناس انحرافات اجتماعی
۴۱۱۴۱۱Enrolled Nurseپرستار مورد تایید
۴۱۱۷۱۱Community Workerمددکار اجتماعی
۴۱۱۷۱۲Disabilities Services Officerافسر خدمات معلولین
۴۱۱۷۱۳Family Support Workerپشتیبان خانواده
۴۱۱۷۱۵Residential Care Officerمسئول مراقبت از معلول و کودک
۴۱۱۷۱۶Youth Workerمددکار جوانان
Office Managers & Program Administrators
۵۱۱۱۱۱Contract Administratorمدیر قرارداد
۵۱۱۱۱۲Program or Project Administratorمدیر برنامه یا پروژه

لیست مکمل رشته های مورد نیاز ایالت استرالیای جنوبی

کد رشتهOccupationرشته
Farmers and Farm Managers
۱۲۱۱۱۱Aquaculture Farmerپرورش دهنده گیاه دریایی
۱۲۱۲۱۲Flower Growerپرورش دهنده گل
۱۲۱۲۱۶Mixed Crop Farmerکشاورز غلات
۱۲۱۲۹۹Crop Farmers necمزرعه دار غلات
۱۲۱۳۱۱Apiaristآپیاریست( پرورش زنبورعسل)
۱۲۱۳۱۳Dairy Cattle Farmerدامدار گاو شیری
۱۲۱۳۱۶Horse Breederپرورش دهنده اسب
۱۲۱۳۱۸Pig Farmerدامدار خوک
۱۲۱۳۹۹Livestock Farmers necپرورش احشام
Specialist Managers
۱۳۲۱۱۱Corporate Services Managerمدیر خدمات شرکت
۱۳۲۳۱۱Human Resource Managerمدیر منابع انسانی
۱۳۲۵۱۱Research and Development Managerمدیر تحقیق و توسعه
۱۳۳۱۱۱Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
۱۳۳۲۱۱Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
۱۳۳۵۱۱Production Manager (Forestry)مدیر تولید (جنگلبانی)
۱۳۳۵۱۳Production Manager (Mining)مدیر تولید (معدن)
۱۳۴۱۱۱Child Care Centre Managerمدیر مهدکودک
۱۳۴۲۱۳Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیه
۱۳۴۳۱۱School Principalمدیر مدرسه
۱۳۴۴۹۹Education Managers necمدیر مرکز تحصیلی
Hospitality, Retail & Service Managers
۱۴۱۳۱۱Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متل
۱۴۲۱۱۴Hair or Beauty Salon Managerمدیر سالن مو یا زیبایی
۱۴۲۱۱۵Post Office Managerمدیر اداره (دفاتر) پست
۱۴۹۱۱۲Fitness Centre Managerمدیر مرکز تناسب اندام
۱۴۹۱۱۳Sports Centre Managerمدیر مرکز ورزشی
۱۴۹۳۱۱Conference and Event Organiserسازمانده برگزار کننده کنفرانس و رویداد
۱۴۹۴۱۳Transport Company Managerمدیر شرکت حمل و نقل
Arts & Media Professionals
۲۱۱۱۱۲Dancer or Choreographerرقصنده یا طراحی رقص
۲۱۱۲۱۲Music Directorمدیر موسیقی (کارگردان)
۲۱۱۲۹۹Music Professionals necافراد حرفه ای در موسیقی(تخصص در آهنگ)
۲۱۱۳۱۱Photographerعکاس
۲۱۱۴۹۹Visual Arts and Crafts Professionals necهنرهای تجسمی و صنایع دستی
۲۱۲۱۱۱Artistic Directorکارگردان هنری
۲۱۲۲۱۲Book or Script Editorویرایشگر کتاب یا نمایشنامه
۲۱۲۳۱۲Director (Film, Television, Radio or Stage)کارگردان (فیلم، تلویزیون، رادیو یا صحنه)
۲۱۲۳۱۴Film and Video Editorادیتور فیلم و ویدئو
۲۱۲۳۱۵Program Director (Television or Radio)مدیر برنامه (تلویزیون یا رادیو)
۲۱۲۳۱۶Stage Managerمدیر صحنه و نمایش
۲۱۲۳۱۷Technical Directorمدیر فنی
۲۱۲۳۱۸Video Producerتولید کننده ویدیو
۲۱۲۴۱۱Copywriterکپی رایتر
۲۱۲۴۱۲Newspaper or Periodical Editorادیتور یا ویراستار روزنامه یا جراید
۲۱۲۴۱۳Print Journalistروزنامه نگار
۲۱۲۴۱۵Technical Writerنویسنده فنی
۲۱۲۴۱۶Television Journalistخبرنگار تلویزیونی
۲۱۲۴۹۹Journalists and Other Writers necروزنامه نگار و نویسنده
Business, Human Resource & Marketing Professionals
۲۲۱۱۱۱Accountant (General)حسابدار (عمومی)
۲۲۱۱۱۲Management Accountantمدیر حسابداری
۲۲۱۱۱۳Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
۲۲۱۲۱۱Company Secretaryمنشی شرکت
۲۲۱۲۱۳External Auditorحسابرس خارجی
۲۲۱۲۱۴Internal Auditorحسابرس داخلی
۲۲۲۱۱۱Commodities Traderمعامله گر کالاها
۲۲۲۱۱۲Finance Brokerکارگزاری مالی
۲۲۲۱۱۳Insurance Brokerکارگزار بیمه
۲۲۲۱۹۹Financial Brokers necکارگزاران مالی
۲۲۲۲۱۱Financial Market Dealerفروشنده و معمله گر بازار های مالی
۲۲۲۲۱۳Stockbroking Dealerکارگزار سهام
۲۲۲۲۹۹Financial Dealers necمهامله گران مالی
۲۲۲۳۱۱Financial Investment Adviserمشاور سرمایه گذاری مالی
۲۲۲۳۱۲Financial Investment Managerمدیر سرمایه گذاری مالی
۲۲۳۱۱۲Recruitment Consultantمشاور استخدام
۲۲۴۱۱۱Actuaryکارشناس بیمه
۲۲۴۱۱۲Mathematicianریاضی دان
۲۲۴۲۱۲Gallery or Museum Curatorراهنمای گالری یا موزه
۲۲۴۵۱۱Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمین
۲۲۴۵۱۲Valuerارزیاب و قیمت گذار
۲۲۴۶۱۱Librarianکتابدار
۲۲۴۹۱۴Patents Examinerبازرس و ممتحن اختراعات
۲۲۴۹۹۹Information and Organisation Professionals necمتخصصین سازمان اطلاعات
۲۲۵۱۱۱Advertising Specialistمتخصص تبلیغات
۲۲۵۱۱۳Marketing Specialistمتخصص بازاریابی
۲۲۵۲۱۱ICT Account Managerمدیر حساب ICT
۲۲۵۲۱۲ICT Business Development Managerمدیر توسعه کسب و کار ICT
۲۲۵۲۱۳ICT Sales Representativeنماینده فروش ICT
۲۲۵۳۱۱Public Relations Professionalروابط عمومی
۲۲۵۴۹۹Technical Sales Representatives necنمایندگان فروش فنی
Design, Engineering, Science & Transport Professionals
۲۳۱۱۱۱Aeroplane Pilotخلبان هواپیما
۲۳۱۱۱۳Flying Instructorمربی پرواز
۲۳۱۱۱۴Helicopter Pilotخلبان هلیکوپتر
۲۳۲۱۱۱Architectمعمار
۲۳۲۱۱۲Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)
۲۳۲۲۱۲Surveyorنقشه بردار
۲۳۲۲۱۳Cartographerکارتوگراف
۲۳۲۳۱۳Jewellery Designerطراح جواهرات
۲۳۲۴۱۱Graphic Designerطراح گرافیک
۲۳۲۴۱۲Illustratorتصویرگر
۲۳۲۴۱۴Web Designerطراح وب
۲۳۲۵۱۱Interior Designerطراح داخلی
۲۳۲۶۱۱Urban And Regional Plannerبرنامه ریز شهری و منطقه ای
۲۳۳۱۱۱Chemical Engineerمهندس شیمی
۲۳۳۱۱۲Materials Engineerمهندس مواد
۲۳۳۲۱۱Civil Engineerمهندس عمران
۲۳۳۲۱۲Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیک
۲۳۳۲۱۳Quantity Surveyorارزیاب ساختمان
۲۳۳۲۱۴Structural Engineerمهندس سازه
۲۳۳۲۱۵Transport Engineerمهندس حمل و نقل
۲۳۳۳۱۱Electrical Engineerمهندس برق
۲۳۳۴۱۱Electronics Engineerمهندس الکترونیک
۲۳۳۵۱۱Industrial Engineerمهندس صنایع
۲۳۳۵۱۲Mechanical Engineerمهندس مکانیک
۲۳۳۵۱۳Production or Plant Engineerمهندسی تولید یا کارخانه
۲۳۳۹۱۱Aeronautical Engineerمهندس هواپیما
۲۳۳۹۱۲Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
۲۳۳۹۱۳Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
۲۳۳۹۱۴Engineering Technologistتکنولوژیست
۲۳۳۹۱۵Environmental Engineerمهندس محیط زیست
۲۳۳۹۱۶Naval Architectمعمار و طراح دریایی
۲۳۴۱۱۳Foresterجنگلبان
۲۳۴۴۱۱Geologistزمین شناس
۲۳۴۶۱۱Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکی
۲۳۴۷۱۱Veterinarianدامپزشک
۲۳۴۹۱۴Physicist (Medical Physicist Only)فیزیکدان (پزشکی)
Education Professionals
۲۴۱۲۱۳Primary School Teacherمعلم مدرسه ابتدایی
۲۴۱۳۱۱Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (NZ)معلم مدرسه متوسطه (AUS) مدرس مدرسه متوسطه (NZ)
۲۴۱۴۱۱Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطه
۲۴۱۵۱۲Teacher Of The Hearing Impairedمعلم ناشنوایان
۲۴۱۵۱۳Teacher Of The Sight Impairedمعلم نابینایان
۲۴۱۵۹۹Special Education Teachers necمعلمان آموزش و پرورش خاص
۲۴۹۱۱۱Education Adviserمشاور تحصیلی
۲۴۹۲۱۱Art Teacher (Private Tuition)معلم هنر (آموزش خصوصی)
۲۴۹۲۱۲Dance Teacher (Private Tuition)معلم رقص (آموزش خصوصی)
۲۴۹۲۱۴Music Teacher (Private Tuition)معلم موسیقی (آموزش خصوصی)
۲۴۹۲۹۹Private Tutors and Teachers necآموزگاران خصوصی
۲۴۹۳۱۱Teacher of English to Speakers of Other Languagesمعلم انگلیسی
Health Professionals
۲۵۱۱۱۱Dietitianمتخصص تغذیه
۲۵۱۱۱۲Nutritionistمتخصص تغذیه
۲۵۱۲۱۱Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
۲۵۱۲۱۲Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکی
۲۵۱۲۱۳Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای
۲۵۱۳۱۲Occupational Health and Safety Advisorمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
۲۵۱۴۱۱Optometristبینایی سنج
۲۵۱۴۱۲Orthoptistمتخصص اورتوپدی
۲۵۱۵۱۱Hospital Pharmacistداروساز بیمارستان
۲۵۱۵۱۲Industrial Pharmacistداروساز صنعتی
۲۵۱۵۱۳Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشی
۲۵۱۹۱۱Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامت
۲۵۱۹۱۲Orthotist or Prosthetistپرونزساز
۲۵۱۹۹۹Health Diagnostic and Promotion Professionals necمتخصصان تشخیص و ارتقاء سلامت و دومان
۲۵۲۱۱۲Osteopathمتخصص بیماری های استخوان
۲۵۲۲۱۱Acupuncturistمتخصص طب سوزنی
۲۵۲۲۱۳Naturopathمتخصص درمان از روشهای طبیعی
۲۵۲۲۱۴Traditional Chinese Medicine Practitionerمتخصص طب سنتی چینی
۲۵۲۲۹۹Complementary Health Therapists necدرمانگران مکمل سلامت
۲۵۲۳۱۱Dental Specialistمتخصص دندانپزشکی
۲۵۲۳۱۲Dentistدندانپزشک
۲۵۲۵۱۱Physiotherapistفیزیوتراپیست
۲۵۳۱۱۱General Practitionerپزشک عمومی
۲۵۳۱۱۲Resident Medical Officerرزیدنت پزشکی
۲۵۳۲۱۱Anaesthetistهوشبری
۲۵۳۳۱۱Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)
۲۵۳۳۱۲Cardiologistمتخصص قلب
۲۵۳۳۱۳Clinical Haematologistخون شناسی بالینی
۲۵۳۳۱۴Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)
۲۵۳۳۱۵Endocrinologistمتخصص غدد
۲۵۳۳۱۶Gastroenterologistمتخصص گوارش
۲۵۳۳۱۷Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژه
۲۵۳۳۱۸Neurologistمتخصص مغز و اعصاب
۲۵۳۳۲۱Paediatricianمتخصص اطفال
۲۵۳۳۲۲Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیه
۲۵۳۳۲۳Rheumatologistروماتولوژیست
۲۵۳۳۲۴Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینه
۲۵۳۳۹۹Specialist Physicians necپزشکان متخصص NEC
۲۵۳۴۱۱Psychiatristروانپزشک
۲۵۳۵۱۱Surgeon (General)جراح عمومی
۲۵۳۵۱۲Cardiothoracic Surgeonجراح قلب
۲۵۳۵۱۳Neurosurgeonجراح مغز و اعصاب
۲۵۳۵۱۴Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدی
۲۵۳۵۱۵Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینی
۲۵۳۵۱۶Paediatric Surgeonجراح اطفال
۲۵۳۵۱۷Plastic and Reconstructive Surgeonجراح پلاستیک
۲۵۳۵۱۸Urologistمتخصص اورولوژیست
۲۵۳۵۲۱Vascular Surgeonجراح عروق
۲۵۳۹۱۱Dermatologistمتخصص پوست
۲۵۳۹۱۲Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانس
۲۵۳۹۱۳Obstetrician and Gynaecologistمتخصص زنان و زایمان
۲۵۳۹۱۵Pathologistمتخصص پاتالوژیست
۲۵۳۹۱۸Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمان
۲۵۳۹۹۹Medical Practitioners necپزشکان عمومی
۲۵۴۲۱۱Nurse Educatorمربی پرستاری
۲۵۴۲۱۲Nurse Researcherپرستار محقق
۲۵۴۳۱۱Nurse Managerسرپرستار
۲۵۴۴۱۱Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
ICT Professionals
۲۶۳۳۱۱Telecommunications Engineerمهندس مخابرات
Legal, Social & Welfare Professionals
۲۷۱۱۱۱Barristerوکیل مدافع
۲۷۱۲۹۹Judicial and Other Legal Professionals necقضات و سایر متخصصین حقوقی
۲۷۱۳۱۱Solicitorوکیل یا مشاور حقوقی
۲۷۲۱۱۱Careers Counsellorمشاور فرصت های شغلی
۲۷۲۱۱۲Drug and Alcohol Counsellorمشاور الکل و مواد
۲۷۲۱۱۳Family and Marriage Counsellorمشاور خانواده و ازدواج
۲۷۲۱۱۴Rehabilitation Counsellorمشاور توانبخشی
۲۷۲۱۱۵Student Counsellorمشاور دانشجویی
۲۷۲۱۹۹Counsellors necمشاور
۲۷۲۳۱۱Clinical Psychologistروانشناس بالینی
۲۷۲۳۱۲Educational Psychologistروانشناس آموزشی
۲۷۲۳۱۳Organisational Psychologistروانشناس سازمانی
۲۷۲۳۹۹Psychologists necروانشناسان
Engineering, ICT & Science Technicians
۳۱۱۲۱۱Anaesthetic Technicianتکنسین بیهوشی و هوشبری
۳۱۱۲۱۲Cardiac Technicianتکنسین قلب
۳۱۱۲۱۳Medical Laboratory Technicianتکنسین علوم آزمایشگاهی
۳۱۱۲۱۵Pharmacy Technicianتکنسین داروساز
۳۱۱۲۹۹Medical Technicians necتکنسین های پزشکی
۳۱۱۳۱۲Meat Inspectorبازرس گوشت
۳۱۱۳۹۹Primary Products Inspectors necبازرس محصولات اولیه
۳۱۱۴۱۱Chemistry Technicianتکنسین شیمی
۳۱۱۴۱۲Earth Science Technicianتنکنسین علوم زمین
۳۱۱۴۱۳Life Science Technicianتکنسین علوم
۳۱۱۴۹۹Science Technicians necتکنسین علوم
۳۱۲۱۱۱Architectural Draftspersonکمک معمار
۳۱۲۱۱۲Building Associateناظر ساختمان
۳۱۲۱۱۳Building Inspectorبازرس ساختمان
۳۱۲۱۹۹Architectural, Building and Surveying Technicians necتکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداری
۳۱۲۳۱۱Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برق
۳۱۲۳۱۲Electrical Engineering Technicianتکنسین برق
۳۱۲۵۱۲Mechanical Engineering Technicianتکنسین مکانیک
۳۱۲۹۱۳Mine Deputyناظر یا مسئول فنی معدن
۳۱۳۲۱۱Radiocommunications Technicianتکنسین ارتباطات رادیویی
۳۱۳۲۱۲Telecommunications Field Engineerمهندس مخابرات
۳۱۳۲۱۴Telecommunications Technical Officer or Technologistافیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابرات
Automotive & Engineering Trades Workers
۳۲۲۱۱۳Farrierنعلبند
۳۲۲۳۱۱Metal Fabricatorسازنده دیگ بخار
۳۲۲۳۱۳Welder (First Class)جوشگار
۳۲۳۱۱۱Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (هوایی)
۳۲۳۱۱۲Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی)
۳۲۳۱۱۳Aircraft Maintenance Engineer (Structures)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه)
۳۲۳۲۱۳Fitter-Welderتنظیم کننده جوشکار
۳۲۳۲۱۵Textile, Clothing and Footwear Mechanicنساجی، پوشاک و مکانیک کفش
۳۲۳۳۱۴Precision Instrument Maker and Repairerابزار دقیق ساز و تعمیرکار
۳۲۳۳۱۶Watch and Clock Maker and Repairerتعمیرکارساعت یا سازنده ساعت
۳۲۳۴۱۲Toolmakerسازنده ابزار
۳۲۴۲۱۱Vehicle Body Builderسازنده بدنه ماشین
۳۲۴۲۱۲Vehicle Trimmerصاف کار ماشین
Construction Trades Workers
۳۳۳۱۱۱Glazierشیشه گر
۳۳۳۲۱۱Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذب
۳۳۳۲۱۲Solid Plastererگچ کار
۳۳۳۴۱۱Wall and Floor Tilerکاشی کار دیوار و کف
۳۳۴۱۱۱Plumber (General)لوله کش (عمومی)
۳۳۴۱۱۲Airconditioning and Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
۳۳۴۱۱۳Drainerلوله کش
۳۳۴۱۱۴Gasfitterلوله کش گاز
۳۳۴۱۱۵Roof Plumberعایق کار بام
Electrotechnology & Telecommunications Trades Workers
۳۴۱۱۱۲Electrician (Special Class)برقکار متخصص
۳۴۲۲۱۲Technical Cable Jointerتکنسین کابل های فشار قوی
۳۴۲۳۱۴Electronic Instrument Trades Worker (General)کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی)
۳۴۲۳۱۵Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی)
۳۴۲۴۱۳Telecommunications Linesworkerتکنسین دکل های مخابراتی
Food Trades Workers
۳۵۱۲۱۱Butcher or Smallgoods Makerقصاب
۳۶Skilled Animal & Horticultural Workers
۳۶۱۱۱۱Dog Handler or Trainerمربی و نگهدارنده سگ
۳۶۱۱۹۹Animal Attendants and Trainers necنگهدارنده و آموزش دهنده حیوانات
۳۶۲۱۱۱Floristگلفروش
۳۶۲۳۱۱Greenkeeperمسئول زمین گلف
Other Technicians & Trades Workers
۳۹۱۱۱۱Hairdresserآرایشگر
۳۹۲۱۱۱Print Finisherصحاف مطبوعات
۳۹۲۳۱۱Printing Machinistنصب کننده ماشین های چاپگر
۳۹۳۳۱۱Upholstererخیاطی و رومبلی
۳۹۴۲۱۱Furniture Finisherپرداخت گر مبلمان
۳۹۴۲۹۹Wood Machinists and Other Wood Trades Workers necچوب و چوب کاری
۳۹۹۱۱۱Boat Builder and Repairerسازنده قایق و تعمیرکار
۳۹۹۱۱۲Shipwrightکشتی ساز
۳۹۹۲۱۱Chemical Plant Operatorاپراتور در کارخانه مواد شیمیایی
۳۹۹۲۱۳Power Generation Plant Operatorاپراتور کارخانه تولید برق
۳۹۹۳۱۲Library Technicianکتابدار
۳۹۹۴۱۱Jewellerجواهر ساز
۳۹۹۵۱۲Camera Operator (Film, Television or Video)اپراتور دوربین (فیلم، تلویزیون یا ویدئو)
۳۹۹۵۱۴Make Up Artistگریمور
۳۹۹۵۱۶Sound Technicianتکنسین صدا
۳۹۹۵۹۹Performing Arts Technicians necتکنسین هنرهای نمایشی
۳۹۹۶۱۱Signwriterطراح علامت ها
Health & Welfare Support Workers
۴۱۱۱۱۱Ambulance Officerافسران آمبولانس
۴۱۱۱۱۲Intensive Care Ambulance Paramedicمراقبتهای ویژه آمبولانس
۴۱۱۲۱۳Dental Technicianتکنسین دندانپزشکی
۴۱۱۶۱۱Massage Therapistدرمانگربا ماساژ
Sports & Personal Service Workers
۴۵۲۳۱۱Diving Instructor (Open Water)مربی غواصی (آب های آزاد)
۴۵۲۳۱۲Gymnastics Coach or Instructorمربی یا استاد ژیمناستیک
۴۵۲۳۱۳Horse Riding Coach or Instructorمربی اسب سواری
۴۵۲۳۱۴Snowsport Instructorمربی ورزشهای برفی
۴۵۲۳۱۵Swimming Coach or Instructorمربی شنا
۴۵۲۳۱۶Tennis Coachمربی تنیس
۴۵۲۳۱۷Other Sports Coach or Instructorمربی ورزش
۴۵۲۳۲۱Sports Development Officerافسر توسعه ورزش
۴۵۲۴۱۱Footballerفوتبالیست (راگبی)
۴۵۲۴۹۹Sportspersons necورزشکاران
Other Clerical and Administrative Workers
۵۹۹۶۱۲Insurance Loss Adjusterارزیاب خسارت بیمه
Sales Representatives & Agents
۶۱۱۲۱۱Insurance Agentنماینده بیمه
Sales Support Workers
۶۳۹۲۱۱Retail Buyerمسئول خرید خرده فروشی
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای ۱۹۰ با ویزاپیک

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟۱۳۹۷/۳/۱۹ ،۰۹:۱۳:۴۶ +۰۰:۰۰

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟۱۳۹۸/۳/۱۱ ،۱۷:۵۲:۴۲ +۰۰:۰۰

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من ۲۹ سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟۱۳۹۶/۶/۱۳ ،۰۰:۲۶:۲۴ +۰۰:۰۰

فرزند بالای ۱۸ سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر ۱۸ سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ۱۳۹۶/۶/۱ ،۰۸:۴۲:۵۴ +۰۰:۰۰

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر ۱۸ سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است ۶ ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟۱۳۹۶/۶/۱ ،۰۸:۴۹:۲۰ +۰۰:۰۰

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟۱۳۹۶/۵/۲۳ ،۱۴:۳۵:۴۹ +۰۰:۰۰

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟۱۳۹۶/۵/۲۱ ،۱۲:۳۵:۱۲ +۰۰:۰۰

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟۱۳۹۶/۵/۲۳ ،۱۴:۳۶:۲۰ +۰۰:۰۰

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.