لیست مشاغل مورد نیاز ایالت استرالیای جنوبی

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت استرالیای جنوبی1396/5/27 19:08:46

لیست رشته های مورد نیاز ایالت استرالیای جنوبی

همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.

لیست اصلی رشته های مورد نیاز ایالت استرالیای جنوبی

کد رشتهOccupationرشته
Farmers and Farm Managers
121213Fruit or Nut Growerپرورش دهنده غلات
121214Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)
/ Field Crop Grower (NZ)
مزرعه دار غلات و دانه های روغنی
121215Grape Growerپرورش دهنده انگور
121221Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)سبزی کار
121312Beef Cattle Farmerدامدار گوشت گاو
121317Mixed Livestock Farmerدامدار انواع حیوانات
121321Poultry Farmerمرغدار
121322Sheep Farmerگوسفند دار
121411Mixed Crop and Livestock Farmerپرورش دام و غلات
Specialist Managers
131112Sales and Marketing Managerمدیر فروش و بازاریابی
131113Advertising Managerمدیر تبلیغات
132211Finance Managerمدیر مالی
133411Manufacturerسازنده
133512Production Manager (Manufacturing)مدیر تولید (ساخت)
133611Supply and Distribution Managerمدیر تامین و توزیع
134212Nursing Clinical Directorمدیر کلینیک پرستاری
134214Welfare Centre Managerمدیر مرکز بهزیستی
134299Health and Welfare Services Managers necمدیران خدمات سلامتی، رفاهی و درنانی
135112ICT Project Managerمدیر پروژه های کامپیوتری (ICT)
135199ICT Managers necمدیر موضوعات مربوط به کامپیوتر (ICT)
139911Art Administrator or Managerمدیر یا مسیول مکان های هنری
139913Laboratory Managerمدیر آزمایشگاه
139914Quality Assurance Managerمدیر تضمین کیفیت
139999Specialist Managers necمدیران متخصص
Hospitality, Retail & Service Managers
141111Cafe or Restaurant Managerمدیر کافه یا رستوران
141999Accommodation and Hospitality Managers necمدیران اسکان و مهمان نوازی و هتلداری
149212Customer Service Managerمدیر خدمات مشتریان
149913Facilities Managerمدیریت امکانات و تسهیلات
Business, Human Resource & Marketing Professionals
223211ICT Trainerمربی ICT
224213Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامت و بهداشت
224214Records Managerمدیر اسناد و بایگانی
224711Management Consultantمشاور مدیریت
224712Organisation and Methods Analystآنالیزگرو تحلیل گر سازمانی
Design, Engineering, Science & Transport Professionals
232214Other Spatial Scientistجمع آورنده و ارایه دهنده اطلاعات جغرافیایی از پدیده ها (جی اس آی)
232311Fashion Designerطراح مد
232312Industrial Designerطراح صنعتی
234111Agricultural Consultantمشاور کشاورزی
234112Agricultural Scientistدانشمند کشاورزی
234213Wine Makerنوشیدنی ساز
Education Professionals
241111Early Childhood (Pre-Primary School) Teacherمعلم پیش دبستانی
241511Special Needs Teacherمعلم کودکان استثنایی
Health Professionals
251214Sonographerسونوگراف
252111Chiropractorکایروپرکتیک
252411Occupational therapistمتخصص کاردرمانی
252611Podiatristپزشک بیماری پا
252711Audiologistشنواسنج
252712Speech Pathologistگفتار درمان
253914Ophthalmologistچشم پزشک
253917Diagnostic and Interventional Radiologistرادیولوژی تشخیصی و مداخله ای
254111Midwifeمامایی
254412Registered Nurse (Aged Care)پرستار مراقبت از سالمندان
254413Registered Nurse (Child And Family Health)پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده
254414Registered Nurse (Community Health)پرستار سلامت و بهداشت جامعه
254415Registered Nurse (Critical Care And Emergency)پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس)
254416Registered Nurse (Development Disability)پرستار بازتوانی
254417Registered Nurse (Disability And Rehabilitation)پرستار معلولیت و توانبخشی
254418Registered Nurse (Medical)پرستار پزشکی
254421Registered Nurse (Medical Practice)پرستار آموزش پزشکی
254422Registered Nurse (Mental Health)پرستار سلامت روانی
254423Registered Nurse (Perioperative)پرستار بعد از اتاق عمل
254424Registered Nurse (Surgical)پرستار اتاق عمل
254425Registered Nurse (Paediatric)پرستار اطفال
254499Registered Nurse necپرستاران عمومی
ICT Professionals
261111ICT Business Analystتحلیلگر کسب و کار ICT
261112Systems Analystتحلیلگر سیستم
261212Web Developerتوسعه دهنده وب
261311Analyst Programmerبرنامه نویس تحلیل گر
261312Developer Programmerبرنامه نویس
261313Software Engineerمهندس نرم افزار
261314Software Testerتست نرم افزار
262111Database Administratorادمین پایگاه داده
262112ICT Security Specialistمتخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT
262113Systems Administratorمدیر سیستم ها
263111Computer Network and Systems Engineerمهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری
263112Network Administratorمدیر شبکه
263113Network Analystتحلیلگر شبکه
263211ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت ICT
263212ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی ICT
263213ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم های ICT
263299ICT Support and Test Engineers necمهندسان پشتیبانی و تست ICT
Legal, Social & Welfare Professionals
272412Interpreterمترجم رو در رو
272499Social Professionals necکارشناس اجتماعی
272511Social Workerمددکار اجتماعی
272612Recreation Officerافسر تفریحی (AUS) / هماهنگ کننده تفریح ​​(NZ)
272613Welfare Workerمددکار رفاهی
Engineering, ICT & Science Technicians
311111Agricultural Technicianتکنسین کشاورزی
312211Civil Engineering Draftspersonنقشه کش عمران
312212Civil Engineering Technicianتکنسین مهندسی عمران
312912Metallurgical or Materials Technicianتکنسین مواد یا متالوژی
313111Hardware Technicianتکنسین سخت افزار
313112ICT Customer Support Officerمسئول خدمات پشتیبانی مشتری ICT
313113Web Administratorادمین وب سایت
Automotive & Engineering Trades Workers
321111Automotive Electricianبرق کار اتومبیل
321211Motor Mechanic (General)مکانیک موتور (عمومی)
321212Diesel Motor Mechanicمکانیک موتور های دیزلی
321213Motorcycle Mechanicمکانیک موتور سیکلت
321214Small Engine Mechanicمکانیک موتور های کوچک
322211Sheetmetal Trades Workerشکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه
323211Fitter (General)تنظیم کننده سازه
323212Fitter and Turnerتنظیم کننده و ترنر
323214Metal Machinist (First Class)ریخته گری با ماشین آلات فلزی
323299Metal Fitters and Machinists necشکل دهنده فلزات و مکانیک
323313Locksmithقفل ساز
324111Panelbeaterتراشکار و صاف کار ماشین
Construction Trades Workers
331111Bricklayerبنا
331112Stonemasonسنگ چین
331211Carpenter and Joinerنجار – نصاب
331212Carpenterنجار
331213Joinerخدمات نجاری
332211Painting Trades Workersنقاش حرفه ای
333311Roof Tilerکاشی کار سقف
Electrotechnology & Telecommunications
Trades Workers
341111Electrician (General)برق کار عمومی
342111Airconditioning and Refrigeration Mechanicمکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید
342311Business Machine Mechanicمکانیک ماشین های تجاری و کسب و کار
342313Electronic Equipment Trades Workerکارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکی
342411Cabler (Data and Telecommunications)سیم کش (داده و مخابرات)
Food Trades Workers
351111Bakerنانوا
351112Pastry Cookقناد
351311Chefآشپز
351411Cookآشپز
Skilled Animal & Horticultural Workers
361311Veterinary Nurseپرستار دامپزشکی
362211Gardener (General)باغبان
362212Arboristدرخت شناس
362213Landscape Gardenerکارشناس تزئین فضای سبز
Other Technicians & Trades Workers
393213Dressmaker or Tailorخیاط
394111Cabinetmakerکابینت ساز
394213Wood Machinistچوبکار
Health & Welfare Support Workers
411311Diversional Therapistروانشناس انحرافات اجتماعی
411411Enrolled Nurseپرستار مورد تایید
411711Community Workerمددکار اجتماعی
411712Disabilities Services Officerافسر خدمات معلولین
411713Family Support Workerپشتیبان خانواده
411715Residential Care Officerمسئول مراقبت از معلول و کودک
411716Youth Workerمددکار جوانان
Office Managers & Program Administrators
511111Contract Administratorمدیر قرارداد
511112Program or Project Administratorمدیر برنامه یا پروژه

لیست مکمل رشته های مورد نیاز ایالت استرالیای جنوبی

کد رشتهOccupationرشته
Farmers and Farm Managers
121111Aquaculture Farmerپرورش دهنده گیاه دریایی
121212Flower Growerپرورش دهنده گل
121216Mixed Crop Farmerکشاورز غلات
121299Crop Farmers necمزرعه دار غلات
121311Apiaristآپیاریست( پرورش زنبورعسل)
121313Dairy Cattle Farmerدامدار گاو شیری
121316Horse Breederپرورش دهنده اسب
121318Pig Farmerدامدار خوک
121399Livestock Farmers necپرورش احشام
Specialist Managers
132111Corporate Services Managerمدیر خدمات شرکت
132311Human Resource Managerمدیر منابع انسانی
132511Research and Development Managerمدیر تحقیق و توسعه
133111Construction Project Managerمدیر پروژه های ساخت و ساز ستختمانی
133211Engineering Managerمدیریت مهندسی ( مدیر مهندس)
133511Production Manager (Forestry)مدیر تولید (جنگلبانی)
133513Production Manager (Mining)مدیر تولید (معدن)
134111Child Care Centre Managerمدیر مهدکودک
134213Primary Health Organisation Managerمدیر مرکز کمک های اولیه
134311School Principalمدیر مدرسه
134499Education Managers necمدیر مرکز تحصیلی
Hospitality, Retail & Service Managers
141311Hotel or Motel Managerمدیریت هتل یا متل
142114Hair or Beauty Salon Managerمدیر سالن مو یا زیبایی
142115Post Office Managerمدیر اداره (دفاتر) پست
149112Fitness Centre Managerمدیر مرکز تناسب اندام
149113Sports Centre Managerمدیر مرکز ورزشی
149311Conference and Event Organiserسازمانده برگزار کننده کنفرانس و رویداد
149413Transport Company Managerمدیر شرکت حمل و نقل
Arts & Media Professionals
211112Dancer or Choreographerرقصنده یا طراحی رقص
211212Music Directorمدیر موسیقی (کارگردان)
211299Music Professionals necافراد حرفه ای در موسیقی(تخصص در آهنگ)
211311Photographerعکاس
211499Visual Arts and Crafts Professionals necهنرهای تجسمی و صنایع دستی
212111Artistic Directorکارگردان هنری
212212Book or Script Editorویرایشگر کتاب یا نمایشنامه
212312Director (Film, Television, Radio or Stage)کارگردان (فیلم، تلویزیون، رادیو یا صحنه)
212314Film and Video Editorادیتور فیلم و ویدئو
212315Program Director (Television or Radio)مدیر برنامه (تلویزیون یا رادیو)
212316Stage Managerمدیر صحنه و نمایش
212317Technical Directorمدیر فنی
212318Video Producerتولید کننده ویدیو
212411Copywriterکپی رایتر
212412Newspaper or Periodical Editorادیتور یا ویراستار روزنامه یا جراید
212413Print Journalistروزنامه نگار
212415Technical Writerنویسنده فنی
212416Television Journalistخبرنگار تلویزیونی
212499Journalists and Other Writers necروزنامه نگار و نویسنده
Business, Human Resource & Marketing Professionals
221111Accountant (General)حسابدار (عمومی)
221112Management Accountantمدیر حسابداری
221113Taxation Accountantحسابدار مالیاتی
221211Company Secretaryمنشی شرکت
221213External Auditorحسابرس خارجی
221214Internal Auditorحسابرس داخلی
222111Commodities Traderمعامله گر کالاها
222112Finance Brokerکارگزاری مالی
222113Insurance Brokerکارگزار بیمه
222199Financial Brokers necکارگزاران مالی
222211Financial Market Dealerفروشنده و معمله گر بازار های مالی
222213Stockbroking Dealerکارگزار سهام
222299Financial Dealers necمهامله گران مالی
222311Financial Investment Adviserمشاور سرمایه گذاری مالی
222312Financial Investment Managerمدیر سرمایه گذاری مالی
223112Recruitment Consultantمشاور استخدام
224111Actuaryکارشناس بیمه
224112Mathematicianریاضی دان
224212Gallery or Museum Curatorراهنمای گالری یا موزه
224511Land Economistارزیاب و قیمت گذار زمین
224512Valuerارزیاب و قیمت گذار
224611Librarianکتابدار
224914Patents Examinerبازرس و ممتحن اختراعات
224999Information and Organisation Professionals necمتخصصین سازمان اطلاعات
225111Advertising Specialistمتخصص تبلیغات
225113Marketing Specialistمتخصص بازاریابی
225211ICT Account Managerمدیر حساب ICT
225212ICT Business Development Managerمدیر توسعه کسب و کار ICT
225213ICT Sales Representativeنماینده فروش ICT
225311Public Relations Professionalروابط عمومی
225499Technical Sales Representatives necنمایندگان فروش فنی
Design, Engineering, Science & Transport Professionals
231111Aeroplane Pilotخلبان هواپیما
231113Flying Instructorمربی پرواز
231114Helicopter Pilotخلبان هلیکوپتر
232111Architectمعمار
232112Landscape Architectمعمار منظر(فضای سبز)
232212Surveyorنقشه بردار
232213Cartographerکارتوگراف
232313Jewellery Designerطراح جواهرات
232411Graphic Designerطراح گرافیک
232412Illustratorتصویرگر
232414Web Designerطراح وب
232511Interior Designerطراح داخلی
232611Urban And Regional Plannerبرنامه ریز شهری و منطقه ای
233111Chemical Engineerمهندس شیمی
233112Materials Engineerمهندس مواد
233211Civil Engineerمهندس عمران
233212Geotechnical Engineerمهندس ژئوتکنیک
233213Quantity Surveyorارزیاب ساختمان
233214Structural Engineerمهندس سازه
233215Transport Engineerمهندس حمل و نقل
233311Electrical Engineerمهندس برق
233411Electronics Engineerمهندس الکترونیک
233511Industrial Engineerمهندس صنایع
233512Mechanical Engineerمهندس مکانیک
233513Production or Plant Engineerمهندسی تولید یا کارخانه
233911Aeronautical Engineerمهندس هواپیما
233912Agricultural Engineerمهندس کشاورزی
233913Biomedical Engineerمهندسی پزشکی
233914Engineering Technologistتکنولوژیست
233915Environmental Engineerمهندس محیط زیست
233916Naval Architectمعمار و طراح دریایی
234113Foresterجنگلبان
234411Geologistزمین شناس
234611Medical Laboratory Scientistمحقق آزمایشگاهی پزشکی
234711Veterinarianدامپزشک
234914Physicist (Medical Physicist Only)فیزیکدان (پزشکی)
Education Professionals
241213Primary School Teacherمعلم مدرسه ابتدایی
241311Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (NZ)معلم مدرسه متوسطه (AUS) مدرس مدرسه متوسطه (NZ)
241411Secondary School Teacherمعلم مدرسه متوسطه
241512Teacher Of The Hearing Impairedمعلم ناشنوایان
241513Teacher Of The Sight Impairedمعلم نابینایان
241599Special Education Teachers necمعلمان آموزش و پرورش خاص
249111Education Adviserمشاور تحصیلی
249211Art Teacher (Private Tuition)معلم هنر (آموزش خصوصی)
249212Dance Teacher (Private Tuition)معلم رقص (آموزش خصوصی)
249214Music Teacher (Private Tuition)معلم موسیقی (آموزش خصوصی)
249299Private Tutors and Teachers necآموزگاران خصوصی
249311Teacher of English to Speakers of Other Languagesمعلم انگلیسی
Health Professionals
251111Dietitianمتخصص تغذیه
251112Nutritionistمتخصص تغذیه
251211Medical Diagnostic Radiographerرادیوگراف و پرتونگار تشخیص پزشکی
251212Medical Radiation Therapistمتخصص پرتو پزشکی
251213Nuclear Medicine Technologistتکنسین پزشکی هسته ای
251312Occupational Health and Safety Advisorمشاور بهداشت و ایمنی حرفه ای
251411Optometristبینایی سنج
251412Orthoptistمتخصص اورتوپدی
251511Hospital Pharmacistداروساز بیمارستان
251512Industrial Pharmacistداروساز صنعتی
251513Retail Pharmacistداروخانه خرده فروشی
251911Health Promotion Officerافسر ارتقاء سلامت
251912Orthotist or Prosthetistپرونزساز
251999Health Diagnostic and Promotion Professionals necمتخصصان تشخیص و ارتقاء سلامت و دومان
252112Osteopathمتخصص بیماری های استخوان
252211Acupuncturistمتخصص طب سوزنی
252213Naturopathمتخصص درمان از روشهای طبیعی
252214Traditional Chinese Medicine Practitionerمتخصص طب سنتی چینی
252299Complementary Health Therapists necدرمانگران مکمل سلامت
252311Dental Specialistمتخصص دندانپزشکی
252312Dentistدندانپزشک
252511Physiotherapistفیزیوتراپیست
253111General Practitionerپزشک عمومی
253112Resident Medical Officerرزیدنت پزشکی
253211Anaesthetistهوشبری
253311Specialist Physician (General Medicine)پزشک متخصص (پزشک عمومی)
253312Cardiologistمتخصص قلب
253313Clinical Haematologistخون شناسی بالینی
253314Medical Oncologistانکولوژیست ( سرطان شناس)
253315Endocrinologistمتخصص غدد
253316Gastroenterologistمتخصص گوارش
253317Intensive Care Specialistمتخصص مراقبتهای ویژه
253318Neurologistمتخصص مغز و اعصاب
253321Paediatricianمتخصص اطفال
253322Renal Medicine Specialistمتخصص پزشکی کلیه
253323Rheumatologistروماتولوژیست
253324Thoracic Medicine Specialistمتخصص قفسه سینه
253399Specialist Physicians necپزشکان متخصص NEC
253411Psychiatristروانپزشک
253511Surgeon (General)جراح عمومی
253512Cardiothoracic Surgeonجراح قلب
253513Neurosurgeonجراح مغز و اعصاب
253514Orthopaedic Surgeonجراح ارتوپدی
253515Otorhinolaryngologistمتخصص گوش و حلق و بینی
253516Paediatric Surgeonجراح اطفال
253517Plastic and Reconstructive Surgeonجراح پلاستیک
253518Urologistمتخصص اورولوژیست
253521Vascular Surgeonجراح عروق
253911Dermatologistمتخصص پوست
253912Emergency Medicine Specialistمتخصص اورژانس
253913Obstetrician and Gynaecologistمتخصص زنان و زایمان
253915Pathologistمتخصص پاتالوژیست
253918Radiation Oncologistانکولوژیست- پرتودرمان
253999Medical Practitioners necپزشکان عمومی
254211Nurse Educatorمربی پرستاری
254212Nurse Researcherپرستار محقق
254311Nurse Managerسرپرستار
254411Nurse Practitionerپزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس)
ICT Professionals
263311Telecommunications Engineerمهندس مخابرات
Legal, Social & Welfare Professionals
271111Barristerوکیل مدافع
271299Judicial and Other Legal Professionals necقضات و سایر متخصصین حقوقی
271311Solicitorوکیل یا مشاور حقوقی
272111Careers Counsellorمشاور فرصت های شغلی
272112Drug and Alcohol Counsellorمشاور الکل و مواد
272113Family and Marriage Counsellorمشاور خانواده و ازدواج
272114Rehabilitation Counsellorمشاور توانبخشی
272115Student Counsellorمشاور دانشجویی
272199Counsellors necمشاور
272311Clinical Psychologistروانشناس بالینی
272312Educational Psychologistروانشناس آموزشی
272313Organisational Psychologistروانشناس سازمانی
272399Psychologists necروانشناسان
Engineering, ICT & Science Technicians
311211Anaesthetic Technicianتکنسین بیهوشی و هوشبری
311212Cardiac Technicianتکنسین قلب
311213Medical Laboratory Technicianتکنسین علوم آزمایشگاهی
311215Pharmacy Technicianتکنسین داروساز
311299Medical Technicians necتکنسین های پزشکی
311312Meat Inspectorبازرس گوشت
311399Primary Products Inspectors necبازرس محصولات اولیه
311411Chemistry Technicianتکنسین شیمی
311412Earth Science Technicianتنکنسین علوم زمین
311413Life Science Technicianتکنسین علوم
311499Science Technicians necتکنسین علوم
312111Architectural Draftspersonکمک معمار
312112Building Associateناظر ساختمان
312113Building Inspectorبازرس ساختمان
312199Architectural, Building and Surveying Technicians necتکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداری
312311Electrical Engineering Draftspersonنقشه کش برق
312312Electrical Engineering Technicianتکنسین برق
312512Mechanical Engineering Technicianتکنسین مکانیک
312913Mine Deputyناظر یا مسئول فنی معدن
313211Radiocommunications Technicianتکنسین ارتباطات رادیویی
313212Telecommunications Field Engineerمهندس مخابرات
313214Telecommunications Technical Officer or Technologistافیسر فنی مخابرات یا تکنسین مخابرات
Automotive & Engineering Trades Workers
322113Farrierنعلبند
322311Metal Fabricatorسازنده دیگ بخار
322313Welder (First Class)جوشگار
323111Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (هوایی)
323112Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی)
323113Aircraft Maintenance Engineer (Structures)مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه)
323213Fitter-Welderتنظیم کننده جوشکار
323215Textile, Clothing and Footwear Mechanicنساجی، پوشاک و مکانیک کفش
323314Precision Instrument Maker and Repairerابزار دقیق ساز و تعمیرکار
323316Watch and Clock Maker and Repairerتعمیرکارساعت یا سازنده ساعت
323412Toolmakerسازنده ابزار
324211Vehicle Body Builderسازنده بدنه ماشین
324212Vehicle Trimmerصاف کار ماشین
Construction Trades Workers
333111Glazierشیشه گر
333211Fibrous Plastererنصب کننده سقف کاذب
333212Solid Plastererگچ کار
333411Wall and Floor Tilerکاشی کار دیوار و کف
334111Plumber (General)لوله کش (عمومی)
334112Airconditioning and Mechanical Services Plumberلوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی
334113Drainerلوله کش
334114Gasfitterلوله کش گاز
334115Roof Plumberعایق کار بام
Electrotechnology & Telecommunications Trades Workers
341112Electrician (Special Class)برقکار متخصص
342212Technical Cable Jointerتکنسین کابل های فشار قوی
342314Electronic Instrument Trades Worker (General)کارگر ابزارهای الکترونیکی (عمومی)
342315Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)کارگر ابزارهای الکترونیکی (تخصصی)
342413Telecommunications Linesworkerتکنسین دکل های مخابراتی
Food Trades Workers
351211Butcher or Smallgoods Makerقصاب
36Skilled Animal & Horticultural Workers
361111Dog Handler or Trainerمربی و نگهدارنده سگ
361199Animal Attendants and Trainers necنگهدارنده و آموزش دهنده حیوانات
362111Floristگلفروش
362311Greenkeeperمسئول زمین گلف
Other Technicians & Trades Workers
391111Hairdresserآرایشگر
392111Print Finisherصحاف مطبوعات
392311Printing Machinistنصب کننده ماشین های چاپگر
393311Upholstererخیاطی و رومبلی
394211Furniture Finisherپرداخت گر مبلمان
394299Wood Machinists and Other Wood Trades Workers necچوب و چوب کاری
399111Boat Builder and Repairerسازنده قایق و تعمیرکار
399112Shipwrightکشتی ساز
399211Chemical Plant Operatorاپراتور در کارخانه مواد شیمیایی
399213Power Generation Plant Operatorاپراتور کارخانه تولید برق
399312Library Technicianکتابدار
399411Jewellerجواهر ساز
399512Camera Operator (Film, Television or Video)اپراتور دوربین (فیلم، تلویزیون یا ویدئو)
399514Make Up Artistگریمور
399516Sound Technicianتکنسین صدا
399599Performing Arts Technicians necتکنسین هنرهای نمایشی
399611Signwriterطراح علامت ها
Health & Welfare Support Workers
411111Ambulance Officerافسران آمبولانس
411112Intensive Care Ambulance Paramedicمراقبتهای ویژه آمبولانس
411213Dental Technicianتکنسین دندانپزشکی
411611Massage Therapistدرمانگربا ماساژ
Sports & Personal Service Workers
452311Diving Instructor (Open Water)مربی غواصی (آب های آزاد)
452312Gymnastics Coach or Instructorمربی یا استاد ژیمناستیک
452313Horse Riding Coach or Instructorمربی اسب سواری
452314Snowsport Instructorمربی ورزشهای برفی
452315Swimming Coach or Instructorمربی شنا
452316Tennis Coachمربی تنیس
452317Other Sports Coach or Instructorمربی ورزش
452321Sports Development Officerافسر توسعه ورزش
452411Footballerفوتبالیست (راگبی)
452499Sportspersons necورزشکاران
Other Clerical and Administrative Workers
599612Insurance Loss Adjusterارزیاب خسارت بیمه
Sales Representatives & Agents
611211Insurance Agentنماینده بیمه
Sales Support Workers
639211Retail Buyerمسئول خرید خرده فروشی
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی

درخواست مشاوره رایگان


جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
چرا ویزای 190 با ویزاپیک
تماس با ما

سوالات متداول

دوره طرح طلایی از پایه تا آزمون توسط کدام موسسه طراحی شده است؟1396/8/5 18:21:11

دوره طرح طلایی توسط دپارتمان زبان ویزاپیک در استرالیا طراحی شده است. طراحان این دوره مدرسین رسمی در استرالیا و مورد تایید British Council  و Pearson می باشند.

من سطح کافی زبان برای اقدام از طریق ویزای تحصیلی یا اقامت ندارم، آیا می توانم اقدام کنم؟1396/8/5 18:14:13

با توجه به اینکه برای ویزای دانشجویی و اقامتی احتیاج به نمره زبان دارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بسته های ترکیبی زبان و مهاجرت می باشد. افراد زیادی از این برنامه نتیجه ی مثبت گرفته اند و توانسته اند با یک برنامه عملی و واقع بینانه نتیجه مثبتی بدست آورند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فرزند من 29 سال دارد، آیا می توانم ایشان را در پرونده خود قرار دهم و برای ایشان هم ویزای اقامت دائم دریافت کنم؟1396/6/1 13:27:23

فرزند بالای 18 سال مستقل محسوب می شود، اگر فرزند شما بلافاصله بعد از مدرسه به دانشگاه رفته است و شغل ندارد و قصد ازدواج نکرده است می تواند به عنوان فرزند وابسته به شما محسوب شود و برای او نیز اقامت دائم دریافت کنید.

آیا می توانم با ویزای مهارتی به استرالیا بیایم و بعد برای فرزندان خودم که سن زیر 18 سال دارند ویزا دریافت کنم؟َ1396/6/1 13:04:33

بلی، اگر ابتدا برای خودتان ویزا گرفته اید می توانید در مرحله بعدی برای فرزندان زیر 18 سال هم ویزا بگیرید. البته باید هنگام دریافت ویزای خودتان به اداره ی مهاجرت استرالیا اعلام کرده باشید که فرزند داشته اید.

من اقامت دائم استرالیا را دارم، آیا فرزند من که قرار است 6 ماه دیگر متولد شود، شهروند استرالیا خواهد بود؟1396/6/1 13:04:17

اگر تولد فرزند در خاک استرالیا باشد ایشان شهروند خواهند بود و اگر تولد فرزند خارج از خاک استرالیا باشد فرزند شما اقامت دائم خواهد بود و باید برای شهروندی بعدا اقدام کنید.

آیا ویزای ۱۸۹و۱۹۰ بهتر است یا ۴۸۹؟1396/5/23 19:02:46

ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای ۴۸۹ اقامت ۴ ساله است که ۲ سال اول آن باید در منطقه ای باشید که از آن اسپانسر دریافت کرده اید. ۱ سال از ۲ سال اول را باید کار کنید و tax پرداخت کنید.

آیا تمامی تست های زبان که در اداره مهاجرت استرالیا پذیرفته می شود در سازمان مهندسین استرالیا هم پذیرفته می شود؟1396/5/21 16:56:58

خیر، اداره مهندسین استرالیا فقط تست های آیلتس (جنرال یا آکادمیک)، ویا تافل (BT) را می پذیرد.

آیا ویزای ۱۸۹ بهتر است یا ۱۹۰؟1396/5/15 13:37:17

ویزای ۱۸۹ ویزای مستقل استرالیاست که با ورود به استرالیا می توانید در هر ایالتی که تمایل داشتید سکونت کنید. اگر با ویزای ۱۹۰ وارد استرالیا شدید باید ۲ سال اول را در ایالتی باشید که از آن اسپانسرشیپ دریافت کرده اید. هر دو ویزا اقامت دائم استرالیا می باشند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و بروز بمانید!

اینستاگرام ویزاپیکتگلرام ویزاپیک
  • سمینار ویزای مهارتی استرالیا

    توجه: مبلغ ثبت نام همایش، مستقیما به حساب موسسه خیریه محک واریز می شود.