انتقال واحد استرالیا

انتقال واحد یا معافیت از واحد

در سیستم تحصیلی استرالیا شما می توانید از واحد هایی که قبلا پاس کرده اید برای دوره بعدی استفاده کنید. انتقال واحد در مقاطع فنی و حرفه ای، کارشناسی و مقاطع بالاتر با توجه به صلاحدید دانشگاه امکان پذیر است. نظام تحصیلی استرالیا دارای سیستمی است که می تواند واحد های پاس شده از سایر کشور ها را شناسایی کرده و در صورت نیاز با انتقال آنها موافقت کند. این سیستم از طریق اداره مرکزی تشخیص مهارت های دانشجو (NOOSR) انجام می گیرد.

در اینجا تفاوت انتقال واحد با معافیت از واحد را برایتان تشریح خواهیم کرد:

انتقال واحد (Credit transfer)

ممکن است بعضی از واحد هایی که قبلا پاس کرده اید را بتوانید به عنوان جایگزین به دوره خود انتقال دهید تا دیگر نیاز به پاس کردن آنها نداشته باشید. همچنین در برخی از رشته ها ممکن است سابقه کار قبلی به جای واحد پذیرفته شود. اگر دانشگاه با انتقال واحد موافقت کند، دیگر نیازی به برداشتن واحد جایگزین ندارید.

معافیت از واحد (Exemption)

معافیت (exemption) از واحد به معنای این است که شما دلیل قانع کننده ای دارید که درس مربوطه را در دانشگاه پاس نکنید. اگر از درسی معافیت بگیرید، احتمالا لازم است تا درسی به جای آن پاس کنید تا کمبود واحد پاس شده نداشته باشید.

نحوه اقدام برای معافیت از واحد یا انتقال واحد

برای اینکه بتوانید از واحدی معافیت بگیرید، موارد مختلفی می تواند نشان دهنده این باشد که شما قبلا واحد را پاس کرده اید. برای مثال ریز نمرات و در برخی رشته ها سابقه کاری و رزومه می تواند جزو این مدارک باشد. زمانی که روی دوره مورد نظر و دانشگاه تصمیم خود را قطعی کردید با ارتباطی که با مرکز آموزشی برقرار می کنید می توانید جزییات این موارد را مد نظر قرار دهید. بعضی دانشگاه ها معمولا لیستی از دانشگاه های دیگر که واحد های آنها را برای جا به جایی قبول دارند در وب سایت خود اعلام می کنند.

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی

فرم ارزیابی تحصیلی رایگان (۳ دقیقه)

جهت بررسی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ مشاور رسمی اخذ پذیرش تحصیلی استرالیا QAEC و وکیل رسمی MARA باشید. کارشناسان ویزاپیک با توجه به شرایط و الویت های شما بهترین و سریعترین راهکار را برای شما لحاظ می کنند.

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی