۴.۹
(۶۴)

معرفی انواع ویزای سرمایه گذاری استرالیا در سال ۲۰۱۹

روش های اخذ ویزای سرمایه گذاری استرالیا

بسیاری از افردی که صاحب بیزینس هستند تمایل دارند از طریق ویزای سرمایه گذاری استرالیا اقامت این کشور را اخذ کنند و در استرالیا زندگی کنند. شرایط اخذ ویزای کارآفرینی و سرمایه گذاری در استرالیا چندان پیچیده نیست و به طور کلی دو روش دارد:

۱- ویزای سرمایه گذاری استرالیا به صورت کارآفرینی که در آن اقامت می گیرید و با ورود به استرالیا بیزینسی راه اندازی می کنید و در نهایت اقامت دایم استرالیا خود را دریافت می کنید و سپس شهروندی استرالیا یا پاسپورت می گیرید. جالب توجه که انتقال سرمایه برای راه اندازی بیزینس بعد از ورود شما به استرالیا انجام می گیرد. ویزای کارآفرینی به دو دسته کلی تقسیم می شود:

۱-۱. ویزای کارآفرینی استرالیا (ویزای ۱۸۸ استرالیا)- ۹۵ درصد صاحبان کسب و کار از این طریق اقدام می کنند.

۲-۱. ویزای ۱۳۲ استرالیا

۲- روش دوم سرمایه گذاری (جهت دریافت ویزای سرمایه گذاری استرالیا) به صورت انتقال پول است که صرفا پولتان را در استرالیا سرمایه گذاری می کنید و اقامت موقت می گیرید و بعد از مدت مشخصی اقامت شما دایم می شود و پول خود را پس می گیرید و بعد از مدت کوتاهی شهروندی استرالیا را می گیرید. این روش به سه دسته تقسیم می شود:

۱-۲. ویزای سرمایه گذاری استرالیا ۱.۵ میلیون دلاری

۲-۲. ویزای سرمایه گذاری استرالیا ۵ میلیون دلاری

۳-۲. ویزای سرمایه گذاری ۱۵ میلیون دلاری

۱- روش های ویزای سرمایه گذاری استرالیا به صورت کارآفرینی

همان طور که گفته شد ویزای سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار از دو طریق می باشد: ۱-۱. ویزای کارآفرینی استرالیا یا همان ویزای ۱۸۸ استرالیا ۱-۲. ویزای ۱۳۲ استرالیا اقامت دایم  که در زیر به توضیح مختصیر نحوه اخذ و نحوه تبدیل آنها به می پردازیم.

۱-۱. ویزای کارآفرینی استرالیا- روش ۹۵ درصد افراد دارای بیزینس های کوچک و بزرگ

 • شرایط ویزای کارآفرینی استرالیا:

  برای اخذ ویزای سرمایه گذاری از روش کارآفرینی باید کمتر از ۵۵ سال سن داشته باشید. حداقل ۲ سال سابقه مالکیت بیزینس داشته باشید. میزان فروش شما در بیزینس تان حداقل سالی ۱ تا ۱.۵ میلیارد تومان ( ۲ سال از ۴ سال گذشته ) باشد. برای اخذ ویزای کارآفرینی باید حداقل ۲.۵ میلیارد تومان سرمایه کلی داشته باشید.

خوشبختانه داشتن نمره زبان در این ویزا الزامی نمی باشد. برای اخذ ویزای کارآفرینی استرالیا در جدول امتیاز بندی ویزای سرمایه گذاری استرالیا باید حداقل ۶۵ امتیاز داشته باشید.خلاصه آیتم های امتیاز آور برای اخذ ویزای کارآفرینی شامل:

  • سن تا ۳۰ امیتاز
  • مدرک زبان تا ۱۰ امتیاز اما اجباری نیست
  • مدرک تحصیلی تا ۱۰ امتیاز
  • سابقه بیزینس تا ۱۵ امتیاز
  • میزان فروش تا ۳۵ امتیاز
  • میزان دارایی تا ۳۵ امتیاز
  • و مواردی مثل ثبت نام تجاری هم تا ۱۵ امتیازمی باشند.

جدول کامل امتیازبندی ویزای سرمایه گذاری را امتیازات را می توانید در این صفحه مشاهده نمایید.

 • هزینه و مدت زمان دریافت این ویزا:

  مدت زمان دریافت این ویزا بین ۱ تا ۲ سال می باشد. هزینه به ازای نفر اصلی پرونده ۴۹۸۵ و همسر ۲۴۹۵ و هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۲۴۵ دلار استرالیا است. مدت زمان اخذ ویزای کارآفرینی استرالیا حدود ۱ تا ۲ سال می باشد.

 • شرایط تبدیل ویزای کارافرینی استرالیا به اقامت دایم از طریق ویزای ۸۸۸ استرالیا:

بعد از ورود به استرالیا با ویزای سرمایه گذاری استرالیا از نوع کارآفرینی ۴ سال و ۳ ماه زمان دارید تا با ویزای خود در استرالیا باشید. برای اخذ اقامت دایم باید در طول این مدت ۴ سال حداقل ۲ سال آن را با ثبت شرکت در استرایا بیزینسی راه اندازی کنید.
در طول ۲ سال بیزینس باید ابتدا سال اول حداقل ۲۰۰ هزار دلار وارد کنید و سال بعدی باید ۲ کارمند استخدام  کنید و فروش ۳۰۰ هزار دلاری در یک سال داشته باشید. اگر به جای ۲۰۰ هزار دلار ۶۰۰ هزار دلار وارد کنید می توانید آن دو کارمند را استخدام نکنید.

۲-۱. ویزای ۱۳۲ استرالیا

 • شرایط ویزای ۱۳۲ استرالیا:

  برای اخذ ویزای سرمایه گذاری از روش کارآفرینی باید کمتر از ۵۵ سال سن داشته باشید. مالک بیزینسی باشید. میزان فروش شما در بیزینس تان حداقل سالی ۶ میلیارد تومان (۲ سال از ۴ سال گذشته) باشد. برای اخذ ویزای کارآفرینی باید حداقل ۴.۵ میلیارد تومان سرمایه  داشته باشید که حداقل حدود ۱.۲ میلیارد تومان آن در بیزینس باشد.

خوشبختانه داشتن نمره زبان در این ویزا الزامی نمی باشد. با دریافت این ویزا اقامت دایم خود را می گیرید اما تعهد می دهید که بیزینسی در استرالیا راه اندازی کنید و حداقل ۱.۵ میلیون دلار داخل بیزینس خود سرمایه وارد کنید.

 • هزینه و مدت زمان دریافت این ویزا:

  مدت زمان دریافت این ویزا حدود ۲ سال می باشد. هزینه به ازای نفر اصلی پرونده ۷۲۹۰ و همسر ۳۶۴۵ و هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۸۲۰ دلار استرالیا است. مدت زمان اخذ ویزای ۱۳۲ استرالیا حدود ۲۰ ماه می باشد.

 • شرایط تبدیل ویزای ۱۳۲استرالیا به اقامت دایم:

  این ویزا از همان ابتدا اقامت دایم می باشد و نیازی به تبدیل ندارد. البته دولت بعد ۲۴ ماه و ۳۶ ماه بازدیدی از بیزینس شما خواهد داشت تا مطمین شود که شما به تعهدات خود عمل کرده اید.

ویزای سرمایه گذاری استرالیا

۲- روش های ویزای سرمایه گذاری استرالیا- صرفا انتقال پول Investor

ویزای سرمایه گذاری از طریق انتقال پول از سه طریق می باشد: ۲-۱. ویزای سرمایه گذاری ۱.۵ میلیون دلاری ۲-۲. ویزای سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری ۲-۳. ویزای سرمایه گذاری ۱۵ میلیون دلاری که در زیر به توضیح مختصر نحوه اخذ و نحوه تبدیل آنها به اقامت دایم می پردازیم.

۱-۲. ویزای سرمایه گذاری استرالیا ۱.۵ میلیون دلاری

 • شرایط ویزای سرمایه گذاری ۱.۵ میلیون دلاری:برای اخذ ویزای سرکایه گذاری ۱.۵ میلیون دلاری باید کمتر از ۵۵ سال سن داشته باشید. در یک سال از ۵ سال گذشته یا باید مالکیت و مدیریت روی حداقل ۱.۵ میلیون دلار سرمایه در کشور خودتان داشته باشید  و یا مدیریت یک بیزینس فعال را داشته باشید که حداقل ۱۰ درصد سهام آن برای شما باشد. خوشبختانه داشتن نمره زبان در این ویزا الزامی نمی باشد.

در جدول امتیاز بندی ویزای سرمایه گذاری استرالیا باید حداقل ۶۵ امتیاز داشته باشید.

 • خلاصه آیتم های امتیاز آور برای اخذ ویزای سرمایه گذاری شامل:
  • سن تا ۳۰ امیتاز
  • مدرک زبان تا ۱۰ امتیاز اما اجباری نیست
  • مدرک تحصیلی تا ۱۰ امتیاز
  • سابقه سرمایه گذاری تا ۱۵ امتیاز
  • میزان فروش تا ۳۵ امتیاز
  • میزان دارایی تا ۳۵ امتیاز
  • و مواردی مثل ثبت نام تجاری هم تا ۱۵ امتیازمی باشند.جدول کامل امتیازبندی ویزای سرمایه گذاری را امتیازات را می توانید در این صفحه مشاهده نمایید.
  • باشد.
   توضیحات کامل امتیازات را در صفحه اختصاصی جدول امتیازبندی ویزای سرمایه گذاری استرالیا مطالعه نمایید.
 • هزینه و مدت زمان دریافت این ویزا:مدت زمان دریافت این ویزا بین ۱ تا ۲ سال می باشد. هزینه به ازای نفر اصلی پرونده ۴۹۸۵ و همسر ۲۴۹۵ و هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۲۴۵ دلار استرالیا است. مدت زمان اخذ ویزای کارآفرینی استرالیا حدود ۱ تا ۲ سال می باشد.
 • شرایط تبدیل ویزای سرمایه گذاری استرالیا به اقامت دایم:

  بعد از ورود به استرالیا با ویزای سرمایه گذاری استرالیا ۴( ساله ۱.۵ میلیون دلاری) شما باید در طول ۴ سال حداقل ۲ سال در استرالیا باشید. بعد از مدت ۴ سال می توانید اقامت دایم استرالیا را دریافت کنید و مبلغ خود را بازپس بگیرید. یک سال بعد از اقامت دایم می توانید برای شهروندی استرالیا اقدام کنید.

۲-۲. ویزای سرمایه گذاری استرالیا ۵ میلیون دلاری

 • شرایط ویزای سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری:

  برای اخذ ویزای سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری باید بتوانید این مبلغ را پرداخت کنید و بعد از ۴ سال باز پس بگیرید. خوشبختانه داشتن نمره زبان در این ویزا الزامی نمی باشد.

 • هزینه و مدت زمان دریافت این ویزا:مدت زمان دریافت این ویزا بین ۱ تا ۲ سال می باشد. هزینه به ازای نفر اصلی پرونده ۷۳۱۰ و همسر ۳۶۵۵ و هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۸۳۰ دلار استرالیا است. مدت زمان اخذ ویزای کارآفرینی استرالیا حدود ۱ تا ۲ سال می باشد.
 • شرایط تبدیل ویزای سرمایه گذاری استرالیا به اقامت دایم:

  بعد از ورود به استرالیا با ویزای سرمایه گذاری استرالیا (۴ ساله ۵ میلیون دلاری) شما باید در طول ۴ سال حداقل۴۰ روز در استرالیا باشید. بعد از مدت ۴ سال می توانید اقامت دایم استرالیا را دریافت کنید. یک سال بعد از اقامت دایم اگر به طور مجموع ۳ سال در ۴ سال گذشته اش در استرالیا بوده اید می توانید برای شهروندی استرالیا اقدام کنید.

۳-۲. ویزای سرمایه گذاری ۱۵ میلیون دلاری

 • شرایط ویزای سرمایه گذاری ۱۵ میلیون دلاری

برای اخذ ویزای سرمایه  گذاری ۱۵ میلیون دلاری باید بتوانید این مبلغ را پرداخت کنید و بعد از ۱ سال باز پس بگیرید. خوشبختانه داشتن نمره زبان در این ویزا الزامی نمی باشد.

 • هزینه و مدت زمان دریافت این ویزا:

  مدت زمان دریافت این ویزا بین ۱ تا ۲ سال می باشد. هزینه به ازای نفر اصلی پرونده ۸۷۷۰ و همسر ۴۳۸۵ و هر فرزند زیر ۱۸ سال ۲۱۹۵ دلار استرالیا است. مدت زمان اخذ ویزای کارآفرینی استرالیا حدود ۱ تا ۲ سال می باشد.

 • شرایط تبدیل ویزای سرمایه گذاری استرالیا به اقامت دایم استرالیا:

  با ویزای سرمایه گذاری استرالیا (۱ ساله ۱۵ میلیون دلاری) نیازی به حضور شما در استرالیا نمی باشد. بعد از مدت ۱ سال می توانید اقامت دایم استرالیا را دریافت کنید. همچنین با احزار شرایط شهروندی استرالیا می توانید برای دریافت سیتیزن شیپ اقدام کنید.

بعد از اخذ ویزای سرمایه گذاری استرالیا چه می شود؟

بعد از اخذ ویزای سرمایه گذاری به استرالیا مهاجرت می کنید. فرزندان شما به ظور رایگان در مدرسه ثبت نام می کنند و شما حق کار آزاد دارید. بسته به نوع ویزا بیزینس یا سرمایه گذاری خود را به مدت مشخصی که در بالا توضیح داده شد انجام می دهید. سپس از طریق ویزای ۸۸۸ استرالیا اقامت دایم استرالیا را دریافت می کنید.
بعد از یک سال که از اقامت دایم شما گذشت شرایط اقدام برای دریافت شهروندی استرالیا را دارید. برای دریافت شهروندی استرالیا باید ۳ سال از ۴ سال قبل را در استرالیا بوده باشید و یک سال آخر آن را اقامت دایم داشته باشید.

بررسی شرایط دقیق داخل استرالیا در کانال شخصی وکیل

اگر قصد شما برای دریافت ویزای کارآفرینی و سرمایه گذاری استرالیا جدی است قبل از قرارداد با هر وکیلی یک جلسه مشاوره رایگان با ایشان را از دست ندهید.

آقای مصطفی هماپور (وکیل مهاجرت به استرالیا) به طور مستقیم در دفتر ملبورن حضور داشته و از نزدیک با مشکلات و دغدغه های سرمایه گذاران در ارتباط هستند. ایشان می توانند شما را در زمینه های مرتبط از ثبت شرکت در استرالیا و خرید بیزینس گرفته تا پیدا کردن حسابدار و رابط خرید بیزینس و رابط صاحبان کسب و کار کمک نموده و وکیل و مشاور متخصص و معتمد شما در این مسیر حساس باشد.

جهت آشنایی با محیط استرالیا و شرایط بیزینس در استرالیا و اینکه چقدر موضع مهاجرت برای شما کارساز است یا خیر به کانال مصطفی هماپور در تلگرام مراجعه کنید.

عضویت در کانال تخصصی ویزای سرمایه گذاری استرالیا ( با مدیریت مصطفی هماپور)
فرم هوشمند ارزیابی ویزای سرمایه گذاری استرالیا

درخواست مشاوره رایگان

جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید. قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.
فرم هوشمند ارزیابی ویزای سرمایه گذاری استرالیا

به محتوای این مطلب چه امتیازی میدهید؟

برای ثبت امتیاز، روی ستاره کلیک کنید! عالی - متوسط - ضعیف

امتیاز متوسط ۴.۹ / ۵. تعداد آراء: ۶۴

تا الان امتیازی ثبت نشده است، اولین نفری باشید که رای میدهید.

متاسفیم که این مطلب را نپسندیدید!

اجازه بدهید که این مطلب را اصلاح کنیم!

لطفا به ما اطلاع دهید که چطور میتوانید این مطلب را تصحیح نماییم؟