ساعت به وقت محلی

تهران، ایران

ساعت به‌وقت محلی

پرت، استرالیا

دانستن ساعت پرت به‌وقت ایران و شهر‌های دیگر جهان به شما کمک می‌کند تا بدانید بهترین زمان برای تماس چه موقع است.

زمان به علت چرخش زمین در کل شهر‌های جهان یکسان نیست. در نتیجه اگر بخواهید برای مثال از شهر پرت به تهران یا شهر‌های دیگر جهان زنگ بزنید باید اختلاف ساعت آن‌ها را بدانید.

اگر شما علاقمند هستید دربارۀ اختلاف ساعت پرت با ایران و هشت شهر مهم جهان اطلاعاتی کسب کنید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مطلب همراه ویزاپیک باشید.

ساعت پرت استرالیا

کشور استرالیا به علت مساحت و پهنایی که دارد دارای سه منطقه زمانی به نام‌های AWST، AEST و ACST است. هر کدام از این مناطق تعدادی از ایالات استرالیا را پوشش می‌دهند.

شهر پرت به دلیل قرار‌گرفتن در غرب استرالیا در منطقه زمانی AWST قرار دارد. این منطقه از نظر زمانی از UTC هشت ساعت جلوتر است.

شهر پرت برخلاف شهر‌های ایران و ایالات دیگر استرالیا ساعت خود را کل سال تغییر نمی‎‌دهد. در کل سال این شهر زمان ثابتی دارد.

اختلاف ساعت پرت با ایران

شهر پرت با شهر‌های ایران از نظر زمانی حدود سه و نیم ساعت اختلاف دارد. اگر در پرت استرالیا ساعت ۱۰:۵۴ شب باشد، در تهران ساعت ۷:۲۵ بعدازظهر است.

پس متوجه می‌شویم برای تماس از شهر پرت با ایران باید زمان مناسبی را انتخاب کنیم. طبق وب‌سایت 24timezones.com برای تماس کاری بهترین زمان از پرت با تهران ۱۲:۳۰ ظهر تا ۶ بعدازظهر به‌وقت پرت است.

اگر دوستان و آشنایانی نیز در تهران دارید و می‌خواهید به آن‌ها زنگ بزنید، بهتر است ۱۰:۳۰صبح تا ۲:۳۰ نصف شب تماس بگیرید. در تهران این موقع ۷ صبح تا ۱۱ شب می‌شود.

با جدول زیر نیز می‌توانید سریع‌تر و راحت‌تر برای تماس بین این دو شهر برنامه‌ریزی کنید.

پرت تهران
12 a.m. 8:30 p.m.
1 a.m. 9:30 p.m.
2 a.m. 10:30 p.m.
3 a.m. 11:30 p.m.
4 a.m. 12:30 a.m.
5 a.m. 1:30 a.m.
6 a.m. 2:30 a.m.
7 a.m. 3:30 a.m.
8 a.m. 4:30 a.m.
9 a.m. 5:30 a.m.
10 a.m. 6:30 a.m.
11 a.m. 7:30 a.m.
12 p.m. 8:30 a.m.
1 p.m. 9:30 a.m.
2 p.m. 10:30 a.m.
3 p.m. 11:30 a.m.
4 p.m. 12:30 p.m.
5 p.m. 1:30 p.m.
6 p.m. 2:30 p.m.
7 p.m. 3:30 p.m.
8 p.m. 4:30 p.m.
9 p.m. 5:30 p.m.
10 p.m. 6:30 p.m.
11 p.m. 7:30 p.m.

اختلاف ساعت پرت با هشت شهر مهم جهان

در ادامه جدولی آورده‌ایم که اختلاف ساعت شهر پرت با هشت شهر مهم جهان نظیر اتاوا، شیکاگو و برلین را نشان می‌دهد.

شهر اختلاف زمان بین شهر پرت و شهر دیگر جهان
برلین (Berlin) از پرت شش ساعت عقب‌تر است.
کلگری (Calgary) از پرت چهارده ساعت عقب‌تر است.
شیکاگو (Chicago) از پرت سیزده ساعت عقب‌تر است.
همیلتون (Hamilton) از پرت یازده ساعت عقب‌تر است.
اتاوا (Ottawa) از پرت دوازده ساعت عقب‌تر است.
استانبول (Istanbul) از پرت پنج ساعت عقب‌تر است.
رم (Rome) از پرت شش ساعت عقب‌تر است.
پاریس (Paris) از پرت شش ساعت عقب‌تر است.

مقایسه برلین و پرت از نظر زمانی

همان‌طور که در جدول نیز مشاهده کردید، اختلاف زمان بین دو شهر برلین و پرت حدود شش ساعت است. اگر در برلین ساعت ۱۰ صبح باشد در پرت ۴ بعدازظهر است.

اگر در شهر برلین زندگی می‌کنید و بخواهید به پرت زنگ بزنید، بهترین زمان ۹ صبح تا ۱۲ بعدازظهر برای تماس کاری است. برای تماس با دوستان و آشنایان از پرت به برلین نیز بهتر است ۱ صبح تا ۵ بعدازظهر تماس بگیرید که به‌وقت پرت ساعت ۷ صبح تا ۱۱ شب می‌شود.

برای راحتی کار شما جدولی آورده‌ایم که ساعت پرت به‌وقت برلین را نشان می‌دهد.

برلین پرت
12 a.m. 6 a.m.
1 a.m. 7 a.m.
2 a.m. 8 a.m.
3 a.m. 9 a.m.
4 a.m. 10 a.m.
5 a.m. 11 a.m.
6 a.m. 12 p.m.
7 a.m. 1 p.m.
8 a.m. 2 p.m.
9 a.m. 3 p.m.
10 a.m. 4 p.m.
11 a.m. 5 p.m.
12 p.m. 6 p.m.
1 p.m. 7 p.m.
2 p.m. 8 p.m.
3 p.m. 9 p.m.
4 p.m. 10 p.m.
5 p.m. 11 p.m.
6 p.m. 12 a.m.
7 p.m. 1 a.m.
8 p.m. 2 a.m.
9 p.m. 3 a.m.
10 p.m. 4 a.m.
11 p.m. 5 a.m.

ساعت پرت به‌وقت کلگری

اگر بخواهید از یک شهر به شهر دیگر تماس بگیرید باید اختلاف ساعت آن را بدانید. طبق وب‌سایت 24timezones بهتر است از کلگری برای انجام کار‌‌های اداری از ساعت ۷ بعدازظهر تا ۴ صبح زنگ بزنید.

برای تماس کاری از پرت به کلگری نیز بهترین زمان ۱۱ شب تا ۸ صبح است. باز هم اگر می‌‌‌خواهید برای تماس بین دو شهر برنامه‌ریزی کنید و ساعت خاصی را در نظر دارید، بهتر است جدول زیر را مشاهده کنید.

کلگری پرت
12 a.m. 2 p.m.
1 a.m. 3 p.m.
2 a.m. 4 p.m.
3 a.m. 5 p.m.
4 a.m. 6 p.m.
5 a.m. 7 p.m.
6 a.m. 8 p.m.
7 a.m. 9 p.m.
8 a.m. 10 p.m.
9 a.m. 11 p.m.
10 a.m. 12 a.m.
11 a.m. 1 a.m.
12 p.m. 2 a.m.
1 p.m. 3 a.m.
2 p.m. 4 a.m.
3 p.m. 5 a.m.
4 p.m. 6 a.m.
5 p.m. 7 a.m.
6 p.m. 8 a.m.
7 p.m. 9 a.m.
8 p.m. 10 a.m.
9 p.m. 11 a.m.
10 p.m. 12 p.m.
11 p.m. 1 p.m.

اختلاف ساعت شیکاگو و پرت

از نظر زمانی پرت از شیکاگو آمریکا حدود سیزده ساعت جلوتر است. به این معنا که اگر در شیکاگو ساعت ۵:۳۵ دقیقه صبح باشد، در پرت ساعت ۶:۳۵ بعدازظهر خواهد بود.

برای شرکت در جلسه کاری به شکل تلفنی در پرت می‌توانید از شیکاگو به پرت ساعت ۸ بعدازظهر تا ۵ صبح زنگ بزنید. اگر از پرت به شیکاگو می‌خواهید تماس بگیرید، بهترین زمان ۱۰ شب تا ۷ صبح است.

در ادامه جدولی کشیده شده است که اختلاف ساعت پرت و شیکاگو را در ۲۴ ساعت نشان می‌دهد.

شیکاگو پرت
12 a.m. 1 p.m.
1 a.m. 2 p.m.
2 a.m. 3 p.m.
3 a.m. 4 p.m.
4 a.m. 5 p.m.
5 a.m. 6 p.m.
6 a.m. 7 p.m.
7 a.m. 8 p.m.
8 a.m. 9 p.m.
9 a.m. 10 p.m.
10 a.m. 11 p.m.
11 a.m. 12 a.m.
12 p.m. 1 a.m.
1 p.m. 2 a.m.
2 p.m. 3 a.m.
3 p.m. 4 a.m.
4 p.m. 5 a.m.
5 p.m. 6 a.m.
6 p.m. 7 a.m.
7 p.m. 8 a.m.
8 p.m. 9 a.m.
9 p.m. 10 a.m.
10 p.m. 11 a.m.
11 p.m. 12 p.m.

ساعت پرت به‌وقت همیلتون

همان‌طور که در جدول اختلاف ساعت پرت با شهر‌های مهم جهان نیز اشاره کردیم، اختلاف ساعت پرت با همیلتون حدود یازده ساعت است.

پس برای تماس بین این دو شهر باید زمان مناسب و اختلاف ساعت را در نظر بگیریم تا با مشکلی روبرو نشویم. طبق گزارش‌هایی که انجام شده است اگر در همیلتون هستید و می‌خواهید به پرت زنگ بزنید، بهترین زمان برای تماس کاری ۱۰ شب تا ۷ صبح به‌وقت همیلتون است.

در ادامه به جدولی اشاره می‌کنیم که ساعت پرت به‌وقت همیلتون را نشان می‌دهد.

همیلتون پرت
12 a.m. 11 a.m.
1 a.m. 12 p.m.
2 a.m. 1 p.m.
3 a.m. 2 p.m.
4 a.m. 3 p.m.
5 a.m. 4 p.m.
6 a.m. 5 p.m.
7 a.m. 6 p.m.
8 a.m. 7 p.m.
9 a.m. 8 p.m.
10 a.m. 9 p.m.
11 a.m. 10 p.m.
12 p.m. 11 p.m.
1 p.m. 12 a.m.
2 p.m. 1 a.m.
3 p.m. 2 a.m.
4 p.m. 3 a.m.
5 p.m. 4 a.m.
6 p.m. 5 a.m.
7 p.m. 6 a.m.
8 p.m. 7 a.m.
9 p.m. 8 a.m.
10 p.m. 9 a.m.
11 p.m. 10 a.m.

بهترین زمان تماس از اتاوا به پرت

اگر در اتاوا هستید و تمایل دارید برای انجام کار‌های اداری از اتاوا به پرت زنگ بزنید، پیشنهاد می‌کنیم ساعت ۹ شب تا ۶ صبح زنگ بزنید که به‌وقت پرت ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر می‌شود.

اگر در پرت هستید و می‌خواهید برای تماس کاری به اتاوا زنگ بزنید، بهترین زمان ۹ شب تا ۶ صبح است. در جدول زیر نیز می‌توانید جزئی‌تر ساعت پرت به‌وقت اتاوا را متوجه شوید.

اتاوا پرت
12 a.m. 12 p.m.
1 a.m. 1 p.m.
2 a.m. 2 p.m.
3 a.m. 3 p.m.
4 a.m. 4 p.m.
5 a.m. 5 p.m.
6 a.m. 6 p.m.
7 a.m. 7 p.m.
8 a.m. 8 p.m.
9 a.m. 9 p.m.
10 a.m. 10 p.m.
11 a.m. 11 p.m.
12 p.m. 12 a.m.
1 p.m. 1 a.m.
2 p.m. 2 a.m.
3 p.m. 3 a.m.
4 p.m. 4 a.m.
5 p.m. 5 a.m.
6 p.m. 6 a.m.
7 p.m. 7 a.m.
8 p.m. 8 a.m.
9 p.m. 9 a.m.
10 p.m. 10 a.m.
11 p.m. 11 a.m.

اختلاف ساعت پرت و رم

از نظر زمانی شهر پرت از رم حدود شش ساعت جلوتر است. به این معنا که اگر در رم ساعت ۳:۵۶ دقیقه بعدازظهر باشد در پرت ساعت ۹:۵۷ دقیقه شب است.

اگر بخواهید برای تماس بین دو شهر برنامه‌ریزی کنید می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

رم پرت
12 a.m. 6 a.m.
1 a.m. 7 a.m.
2 a.m. 8 a.m.
3 a.m. 9 a.m.
4 a.m. 10 a.m.
5 a.m. 11 a.m.
6 a.m. 12 p.m.
7 a.m. 1 p.m.
8 a.m. 2 p.m.
9 a.m. 3 p.m.
10 a.m. 4 p.m.
11 a.m. 5 p.m.
12 p.m. 6 p.m.
1 p.m. 7 p.m.
2 p.m. 8 p.m.
3 p.m. 9 p.m.
4 p.m. 10 p.m.
5 p.m. 11 p.m.
6 p.m. 12 a.m.
7 p.m. 1 a.m.
8 p.m. 2 a.m.
9 p.m. 3 a.m.
10 p.m. 4 a.m.
11 p.m. 5 a.m.

مقایسه شهر پرت و استانبول از نظر زمانی

با در نظر گرفتن اختلاف پنج ساعته بین استانبول ترکیه و پرت استرالیا نظر به اینکه پرت از نظر زمانی جلوتر از استانبول است، بهترین زمان برای تماس کاری ۹ صبح تا ۱ بعدازظهر است.

اگر می‌خواهید بدانید برای مثال ساعت ۳ بعدازظهر پرت به‌وقت استانبول چه موقع است، بهتر است به جدول زیر نگاهی کنید.

استانبول پرت
12 a.m. 5 a.m.
1 a.m. 6 a.m.
2 a.m. 7 a.m.
3 a.m. 8 a.m.
4 a.m. 9 a.m.
5 a.m. 10 a.m.
6 a.m. 11 a.m.
7 a.m. 12 p.m.
8 a.m. 1 p.m.
9 a.m. 2 p.m.
10 a.m. 3 p.m.
11 a.m. 4 p.m.
12 p.m. 5 p.m.
1 p.m. 6 p.m.
2 p.m. 7 p.m.
3 p.m. 8 p.m.
4 p.m. 9 p.m.
5 p.m. 10 p.m.
6 p.m. 11 p.m.
7 p.m. 12 a.m.
8 p.m. 1 a.m.
9 p.m. 2 a.m.
10 p.m. 3 a.m.
11 p.m. 4 a.m.

اختلاف زمانی پاریس و پرت

جدول اختلاف ساعت پرت و شهر‌های مهم جهان نشان داد پرت با پاریس حدود شش ساعت اختلاف زمانی دارد. یعنی اگر در پرت ساعت ۴:۳۰ دقیقه بعدازظهر باشد ساعت در پرت ۱۰:۳۰ دقیقه شب است.

جدول زیر به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید برای تماس از پاریس به پرت یا برعکس برنامه‌ریزی کنید.

پاریس پرت
12 a.m. 6 a.m.
1 a.m. 7 a.m.
2 a.m. 8 a.m.
3 a.m. 9 a.m.
4 a.m. 10 a.m.
5 a.m. 11 a.m.
6 a.m. 12 p.m.
7 a.m. 1 p.m.
8 a.m. 2 p.m.
9 a.m. 3 p.m.
10 a.m. 4 p.m.
11 a.m. 5 p.m.
12 p.m. 6 p.m.
1 p.m. 7 p.m.
2 p.m. 8 p.m.
3 p.m. 9 p.m.
4 p.m. 10 p.m.
5 p.m. 11 p.m.
6 p.m. 12 a.m.
7 p.m. 1 a.m.
8 p.m. 2 a.m.
9 p.m. 3 a.m.
10 p.m. 4 a.m.
11 p.m. 5 a.m.

بهترین زمان برای تماس از ایران به پرت

اگر در ایران زندگی می‌کنید و می‌خواهید برای انجام کار‌ها، شرکت در جلسه یا کنفرانس به پرت زنگ بزنید، پیشنهاد می‌کنیم ساعت ۹ صبح تا ۲:۳۰ دقیقه بعد‌ازظهر به‌وقت ایران تماس بگیرید.

برای تماس با دوستان و آشنایان نیز از تهران به پرت بهترین زمان ۳:۳۰ دقیقه صبح تا ۷:۳۰ دقیقه بعدازظهر به‌وقت ایران است. همچنین در ادامه جدولی قرار داده‌ایم که با آن برای تماس از شهر تهران به پرت تصمیم بگیرید.

تهران پرت
12 a.m. 3:30 a.m.
1 a.m. 4:30 a.m.
2 a.m. 5:30 a.m.
3 a.m. 6:30 a.m.
4 a.m. 7:30 a.m.
5 a.m. 8:30 a.m.
6 a.m. 9:30 a.m.
7 a.m. 10:30 a.m.
8 a.m. 11:30 a.m.
9 a.m. 12:30 p.m.
10 a.m. 1:30 p.m.
11 a.m. 2:30 p.m.
12 p.m. 3:30 p.m.
1 p.m. 4:30 p.m.
2 p.m. 5:30 p.m.
3 p.m. 6:30 p.m.
4 p.m. 7:30 p.m.
5 p.m. 8:30 p.m.
6 p.m. 9:30 p.m.
7 p.m. 10:30 p.m.
8 p.m. 11:30 p.m.
9 p.m. 12:30 a.m.
10 p.m. 1:30 a.m.
11 p.m. 2:30 a.m.

اوقات شرعی پرت

در ادامه جدولی آورده‌ایم که در آن اوقات شرعی شهر پرت مشخص شده است.

اوقات شرعی زمان
طلوع خورشید 6:38 a.m.
غروب خورشید 5:57 p.m.
طول روز یازده ساعت و نوزده دقیقه

کلام آخر

همان‌طور که این مقاله نیز اشاره کردیم اختلاف ساعت پرت با ایران حدود سه و نیم ساعت است. بنابراین؛ برای تماس از پرت با ایران یا برعکس باید اختلاف ساعت آن‌ها را بدانید تا بعدا با مشکلی روبرو نشوید.

اگر به فکر مهاجرت به استرالیا هستید، اما سوال‌هایی دارید گروه مهاجرتی ویزاپیک آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است.

این گروه با داشتن وکلا و کارشناسان مهاجرتی همیشه از اول راه تا زندگی در استرالیا پشتیبان شما متقاضیان عزیز است. در انتها لطفا با کامل کردن فرم ارزیابی رایگان ما، ما را از نظرات خود با خبر کنید.

سوال های رایج

آیا ساعت پرت در کل سال ثابت است؟

بله. این شهر ساعت خود را در ماه‌های سال به عقب یا جلو نمی‌کشد.

شهر پرت با سیدنی چقدر اختلاف زمانی دارد؟

شهر پرت از نظر زمانی از شهر سیدنی دو ساعت عقب‌تر است.

بهترین زمان تماس کاری از تورنتو به پرت چه موقع است؟

پیشنهاد می‌شود از تورنتو به پرت ساعت ۹ شب تا ۶ صبح به‌وقت تورنتو زنگ بزنید.

ویزاپیک