رشته علوم اجتماعی در استرالیا

رشته علوم اجتماعی در استرالیا در واقع مطالعه مسائل فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی انسان و تاثیر آن روی شخص و گروه می باشد. هدف اصلی این رشته توسعه رفتار انسانی، باورها و ارزش ها، فرهنگ و ساختار های اجتماعی است.

رشته های علوم اجتماعی در استرالیا عبارتند از:

 • رشته روانشناسی (احتیاج به ارزیابی مدرک دارد) در استرالیا
 • رشته سلامت روان در استرالیا
 • رشته روابط بین الملل در استرالیا
 • رشته سیاست در استرالیا
 • رشته مردم شناسی در استرالیا
 • رشته باستان شناسی در استرالیا
 • رشته مدیریت رفتاری در استرالیا
 • رشته علوم شناختی در استرالیا
 • رشته خدمات نگهداری در استرالیا
 • رشته تاریخ در استرالیا
 • رشته جغرافیا در استرالیا
 • رشته مشاوره در استرالیا
 • رشته دفاع در استرالیا
 • رشته اوقات فراغت و بهداشت در استرالیا
فرم ارزیابی ویزای تحصیلی

فرم ارزیابی تحصیلی رایگان (۳ دقیقه)

جهت بررسی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ مشاور رسمی اخذ پذیرش تحصیلی استرالیا QAEC و وکیل رسمی MARA باشید. کارشناسان ویزاپیک با توجه به شرایط و الویت های شما بهترین و سریعترین راهکار را برای شما لحاظ می کنند.

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی