رشته علوم طبیعی و فیزیک

رشته علوم طبیعی و فیزیک در واقع مطالعه موجودات و پدیده های طبیعی از طریق آزمایش و مشاهده می باشد. هدف اصلی از رشته علوم طبیعی و فیزیک شناخت علمی از پدیده های موجود در جهان است. علوم طبیعی و فیزیک طیف بسیار زیادی از رشته های کاربردی (نه محض) از فضا و فیزیک تا گیاه شناسی را شامل می شود. برخی از رشته های شاخه علوم طبیعی و فیزیک عبارتند از:

 • رشته ستاره شناسی در استرالیا
 • رشته فیزیک نجومی در استرالیا
 • رشته بیوشیمی در استرالیا
 • رشته بیوانفورماتیک در استرالیا
 • رشته علوم پزشکی در استرالیا
 • رشته بیوتکنولوژی در استرالیا
 • رشته گیاه شناسی در استرالیا
 • رشته علو شیمی در استرالیا
 • رشته علوم زمین در استرالیا
 • رشته اکولوژی در استرالیا
 • رشته حشره شناسی در استرالیا
 • رشته محیط زیست (در ایران مهندسی محیط زیست) در استرالیا
 • رشته علوم و صنایع غذایی در استرالیا
 • رشته علوم پزشکی قانونی در استرالیا
 • رشته ژنتیک در استرالیا
 • رشته جغرافیا در استرالیا
 • رشته زمین شناسی در استرالیا
 • رشته علوم ریاضی در استرالیا
 • رشته فیزیک در استرالیا
 • رشته سم شناسی در استرالیا
 • رشته جانور شناسی در استرالیا

با توجه به نیاز روز افزون دنیای جدید به رشته علوم طبیعی و فیزیک، بیشتر دانشگاه های استرالیا این رشته ها را در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا ارائه می دهند.

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی

فرم ارزیابی تحصیلی رایگان (۳ دقیقه)

جهت بررسی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ مشاور رسمی اخذ پذیرش تحصیلی استرالیا QAEC و وکیل رسمی MARA باشید. کارشناسان ویزاپیک با توجه به شرایط و الویت های شما بهترین و سریعترین راهکار را برای شما لحاظ می کنند.

فرم ارزیابی ویزای تحصیلی