رشته علوم طبیعی و فیزیک در استرالیا

رشته علوم طبیعی و فیزیک در استرالیا درواقع مطالعه موجودات و پدیده‌های طبیعی از طریق آزمایش و مشاهده می‌باشد. هدف اصلی از رشته علوم طبیعی و فیزیک شناخت علمی از پدیده‌های موجود در جهان است. علوم طبیعی و فیزیک طیف بسیار زیادی از رشته‌های کاربردی (نه محض) از فضا و فیزیک تا گیاه‌شناسی را شامل می‌شود.

برخی از رشته‌های شاخه علوم طبیعی و فیزیک در استرالیا عبارت‌اند از:

 • رشته ستاره‌شناسی در استرالیا
 • رشته فیزیک نجومی در استرالیا
 • رشته بیوشیمی در استرالیا
 • رشته بیوانفورماتیک در استرالیا
 • رشته علوم پزشکی در استرالیا
 • رشته بیوتکنولوژی در استرالیا
 • رشته گیاه‌شناسی در استرالیا
 • رشته علو شیمی در استرالیا
 • رشته علوم زمین در استرالیا
 • رشته اکولوژی در استرالیا
 • رشته حشره‌شناسی در استرالیا
 • رشته محیط‌زیست (در ایران مهندسی محیط‌زیست) در استرالیا
 • رشته علوم و صنایع غذایی در استرالیا
 • رشته علوم پزشکی قانونی در استرالیا
 • رشته ژنتیک در استرالیا
 • رشته جغرافیا در استرالیا
 • رشته زمین‌شناسی در استرالیا
 • رشته علوم ریاضی در استرالیا
 • رشته فیزیک در استرالیا
 • رشته سم‌شناسی در استرالیا
 • رشته جانورشناسی در استرالیا

با توجه به نیاز روزافزون دنیای جدید به رشته علوم طبیعی و فیزیک، بیشتر دانشگاه‌ های استرالیا این رشته‌ها را در مقاطع لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا ارائه می‌دهند.

فرم هوشمند ارزیابی ویزای تحصیلی

فرم ارزیابی تحصیلی رایگان

جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید. اطلاعات خود را وارد کنید و منتظر پاسخ دقیق کارشناسان ما باشید. کارشناسان ویزاپیک با توجه به شرایط و الویت های شما بهترین و سریعترین راهکار را برای شما لحاظ می کنند.
فرم هوشمند ارزیابی ویزای تحصیلی