آخرین اخبار ویزای مهارتی- آگوست ۲۰۱۸

ساعاتی پیش اداره مهاجرت استرالیا اولین راند دعوت نامه سال جدید ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ را منتشر کرد. بر اساس اخرین اخبار اداره مهاجرت تصمیم بر افزایش تعداد دعوت نداشت اما خوشبختانه در عمل اتفاق دیگری افتاد. در ذیل خلاصه ای از تغییرات بوجود آمده و نتایج آن را مشاهده می کنید.

افزایش تعداد دعوت نامه:

خوشبختانه تعداد دعوت نامه حدودا ۲ برابر شده است. یعنی از تعداد ۶۰۰ دعوت نامه در این راند به ۱۰۰۰ دعوت نامه رسیده است.

امتیاز رشته های Non- Pro rata کاهش یافت:

امتیاز رشته های غیر رقابتی که در دور آخر به ۷۵ رسیده بود در این دور به ۷۰ کاهش پیدا کرد و این می تواند خبر خوبی باشد. با توجه به این اتفاق کسی که EOI خود را با امتیاز ۷۰ در رشته های غیر رقابتی ( مثل نقشه کش عمران) ثبت کند، می تواند بعد از  ۴ ماه دعوت نامه ویزای ۱۸۹ بگیرد.

ویزای ۴۸۹ شاخه فامیل:

تغییر خاصی در این ویزا مشاهده نشد. همچنان امتیاز ۸۰ مورد نیاز است و اعداد دعوت نامه از ۱۰ عدد در ماه تجاوز نکرده است.

رشته های Pro -rata:

امتیاز در این رشته ها رقابتی تر است زیرا میزان تقاضا در این رشته ها بالاتر از رشته های دیگر می باشد. رشته های Pro- rata  در دور جدید عبارتند از:

حسابداری پیش کد ۲۲۱۱ با کف امتیاز ۸۵، حسابرس ۲۲۱۲ با کف امتیاز ۸۰، مهندسین الکترونیک ۲۳۳۴ با کف ۷۵ امتیاز ، مهندسین صنایع، مکانیک و مهندسین تولید با کف امتیاز ۷۵ (۲۳۳۵)، سایر رشته های با پیش کد ۲۳۳۹، رشته های کامپیوتری بیزینس، نرم افزار و نت ورک با کف ۷۵ امتیاز ( رشته security) جزو رشته های Pro- rata می باشند.

در اکثر رشته های پرو راتا اگر افراد کف امتیاز آن رشته را داشته باشند با ۴ هفته انتظار دعوت می شوند. پیش بینی می شود که این امتیازات کمی کمتر از حالت فوق بهتر بشوند.

تغیییرات زیاد در سیستم اداره مهاجرت هر چند که راه مهاجرت به استرالیا را سخت تر کرده است اما در همین شرایط سخت با انتخاب درست و مانیتور مرتب اخبار می توانید همچنان به دریافت اقامت استرالیا امیدوار بود. اگر می خواهید شرایط خود را برای دریافت ویزای مهارتی استرالیا سنجش کنید از طریق فرم آنلاین ارزیابی و امتیاز شماری می توانید براحتی امتیاز خود را شمارش کنید.

با تشکر
مصطفی هماپور
وکیل مهاجرت به استرالیا