لایه تحلیلی ویزاهای استرالیا در سال مالی 2020-2021

تبعات شیوع ویروس کرونا، استرالیا را به مانند اکثر کشورهای دیگر دنیا تحت تاثیر خود قرار داده است. رکود اقتصادی، مشکلات اجتماعی و البته اختلال در برنامه دائمی پذیرش مهاجر این کشور از جمله پیامدهای ویروس کرونا برای استرالیا بوده اند. در حالی که متقاضیان مهاجرت به استرالیا منتظر بودند که همچون سال های گذشته در ماه جولای، با اعلام بودجه ایالات و انتشار لیست های ایالات برنامه های خود برای مهاجرت به این کشور را به پیش برند، امسال شرایط متفاوت بود. همه چیز منوط به 6 اکتبر و اعلام بودجه ایالت ها برای بحث مهاجرت شد.

با اعلام بودجه در روز 6 اکتبر، سهیمه های انواع ویزاهای استرالیا از متقضایان ویزای کار استرالیا گرفته تا سرمایه گذاری در استرالیا و ویزای گلوبال تلنت استرالیا مشخص شد. در ادامه تلاش می شود ضمن آنکه اشاره ای به سهمیه های جدید شود؛ در یک تحلیل 5 لایه و دقیق با توجه به اتفاقات سال گذشته وضعیت پیش رو برای انواع ویزاهای استرالیا شرح داده شود.

تحلیل سطح اول: مقایسه سهمیه امسال با ویزاهای صادر شده و رد شده در سال قبل:

بر اساس اعلام اداره مهاجرت استرالیا، کل ظرفیت ویزاهای امسال ۱۶۰ هزار نفر است، اگر چه که باید دید از سهمیه اعلام شده چند درصد اجرایی می شود. در سال گذشته هم اگر چه سهمیه ۱۶۰ هزار عدد اعلام شد اما در نهایت در مورد ۱۴۰،۳۳۶ پرونده تصمیم گرفته شد؛ در واقع تعداد کمتر از سهمیه اعلام شده در ابتدای سال. در ادامه تلاش می شود به تفکیک، تعداد ویزاهای صادر شده امسال و سال گذشته آورده شوند. اجمالا می توان گفت که در مورد ویزاهای 189 و 491 فامیلی سهمیه تقریبا یک سوم شده، در مورد ویزاهای 190 و 491 ایالتی سهمیه نصف شده، در مورد ویزاهای گلوبال تلنت 3 برابر شده و در مورد ویزاهای بیزنسی نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است.

ویزاهای ایالتی و رجینال شامل ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی (و سایر ویزاهای رجینال دیگر)

❗سهمیه امسال
ایالتی شامل ۱۹۰ تعداد سهمیه ۱۱۲۰۰ ویزا
رجینال کارفرما و رجینال های دیگر شامل رجینال ۴۹۱ سهمیه ۱۱۲۰۰ ویزا

‼سهمیه پارسال ایالتی شامل ویزای ۱۹۰ تعداد ۲۴۹۶۸
سهمیه رجینال کارفرما ۹۰۰۰ عدد
سهمیه رجینال بدون کارفرما شامل ۴۹۱ تعداد ۱۴۰۰۰ عدد ویزا

ویزای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی

❗سهمیه امسال ۶۵۰۰
‼سهمیه پارسال ۱۸۶۵۲

ویزای اسپانسر کارفرما شامل Transition و Direct Entry و Agreement

❗سهمیه امسال ۲۲۰۰۰ سهمیه ویزا
‼سهمیه پارسال ۳۰۰۰۰ ویزا

ویزای بیزینسی و کارآفرینی

❗سهمیه امسال ۱۳۵۰۰ سهمیه ویزا
‼سهمیه پارسال ۶۸۶۲ ویزا

ویزای گلوبال تلنت

❗سهمیه امسال ۱۵۰۰۰ هزار ویزا
‼سهمیه پارسال ۵۰۰۰ ویزا

ویزای نخبگان خاص

❗سهمیه امسال ۲۰۰
‼سهمیه پارسال ۲۰۰ ویزا

ویزای پارتنر

❗امسال ۷۲۳۰۰ سهمیه ویزا
‼سهمیه پارسال ۳۹۷۹۹ ویزا

ویزای والدین

❗سهمیه امسال ۴۵۰۰
‼سهمیه پارسال ۷۳۷۱

سایر ویزاهای خانوادگی

❗امسال ۵۰۰ سهمیه
‼پارسال ۵۶۲ سهمیه

ویزای فرزند

❗امسال ۳۰۰۰ سهمیه
‼پارسال ۳۳۵۰ سهمیه

سایر ویزاها

❗امسال ۱۰۰ سهمیه
‼پارسال ۲۳۶ سهمیه

مقایسه سهمیه های امسال و سال گذشته

تحلیل سطح دوم: امسال برای هر ویزا چه تعداد سهمیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟

پس از اعلام بودجه بندی استرالیا برای سال مالی 2020-2021 استرالیا، لازم بود با یک تحلیل دقیق و همه جانبه تخمین قابل اعتنایی از چشم اندازهای پیش رو برای انواع ویزاها در اختیار مخاطبان قرار داده شود. با این نگاه پس از آنکه در بودجه بندی 6 اکتبر سهمیه انواع ویزاها مشخص شد، تلاش کردیم آمار تعداد پرونده بررسی شده و تعداد پرونده باقی مانده و به اصطلاح بر روی میزمانده در هر نوع ویزا را از منابع مختلف اداره مهاجرت استخراج کنیم.

با در دست داشتن این اطلاعات تلاش شد با تحلیل رفتار اداره مهاجرت در سال گذشته و با در نظرگرفتن تکرار الگوی رفتاری مشابه سال گذشته در سال جاری، به پیش بینی اتفاقات پیش رو پرداخته شود.

در واقع پردازش اطلاعات مبتنی بر این بوده که اداره مهاجرت مشابه سال قبل در مورد انواع ویزاها اقدام کند. و اینکه اگر رفتار سال قبل مجددا تکرار شود صف انواع ویزاها چقدر خواهد بود و شرایط برای متقاضیان انواع ویزاها چطور پیش خواهد رفت. به تفکیک انواع ویزا تلاش می شود این تحلیل به صورت دقیق ارائه شود:

ویزاهای ۱۸۹ و 489 فامیلی و ۴۹۱ فامیلی

سال گذشته در ویزاهای ۱۸۹ و 489 و ۴۹۱ فامیلی،  18152 نفر سهیمه اختصاص داده شده اما در نهایت در پایان سال ظرفیتی که استفاده شده 12986 نفر بوده است که حدود 70 درصد ظرفیت اسمی را در بر می گیرد. حال با فرض آن که اداره مهاجرت در سال جاری هم رفتاری مشابه سال قبل در پیش گیرد می توان تصور کرد از مجموع 6500 نفر ظرفیت اسمی داده شده حدود 70 درصد مورد استفاده قرار گیرد. آنگاه می توان در نظر داشت که 4525 نفر از ظرفیت یاد شده استفاده خواهد شد.

ویزاهای ایالتی و رجینال شامل ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی (و سایر ویزاهای رجینال دیگر)

سال گذشته در ویزای 190،  24968 نفر سهیمه اختصاص داده شده اما در نهایت در پایان سال ظرفیتی که استفاده شده 21495 نفر بوده است که حدود 86 درصد ظرفیت اسمی را در بر می گیرد. حال با فرض آن که اداره مهاجرت در سال جاری هم رفتاری مشابه سال قبل در پیش گیرد می توان تصور کرد از مجموع 11200 نفر ظرفیت اسمی داده شده حدود 70 درصد مورد استفاده قرار گیرد. آنگاه می توان در نظر داشت که 9642 نفر از ظرفیت یاد شده استفاده خواهد شد.
حال همین سناریو را در مورد ویزای 489 و 491 ایالتی در نظر می گیریم. سال گذشته ظرفیت 14000 نفر بوده با این حال اداره مهاجرت اقدام به صدور 15000 ویزا کرده است. برای اینکه بتوانیم یک تحلیل دقیق تر از این تعداد داشته باشیم کوشیدیم با استفاده از الگوی سال گذشته تعداد ویزایی که احتمالا از این میان به ویزاهای کارفرمایی رجینال اختصاص می یابند از این تعداد کسر شوند. در صورتی که مدل تصمیم گیری سال قبل امسال هم تکرار شود می توان انتظار داشت در حالی که 7168 سهمیه اختصاص داده شده اما برای حدود 7680 نفر ویزا صادر شود.

ویزای بیزینسی و کارآفرینی

در مورد ویزاهای گروه 188 شامل انواع سابکلاس ها سال گذشته ظرفیت 6862 نفر بوده با این حال اداره مهاجرت از 64 درصد سهمیه بهره برده و اقدام به استفاده از 4045 سهمیه کرده است. در صورت تکرار روند سال قبل در سال جاری می توان انتظار داشت در حالی که 13500سهمیه اختصاص داده شده اما برای حدود 8696 نفر ویزا صادر شود که حدود دو برابر سال گذشته می شود.

ویزای گلوبال تلنت

سال گذشته در ویزای گلوبال تلنت استرالیا،  5000 نفر سهیمه اختصاص داده شده اما در نهایت در پایان سال ظرفیتی که استفاده شده 4109 نفر بوده است که حدود 82 درصد ظرفیت اسمی را در بر می گیرد. حال با فرض آن که اداره مهاجرت در سال جاری هم روندی مشابه سال قبل در پیش گیرد می توان تصور کرد از مجموع 15000 نفر ظرفیت اسمی داده شده  از 12327 عدد از ظرفیت یاد شده استفاده خواهد شد.

تحلیل سطح سوم: سهم آنشورها و آفشورها از سهمیه ویزاهای امسال

برای تحلیل این موضوع که سهم آنشورها و آفشورها از سهمیه های امسال چه تعداد خواهد بود، باز هم راهی نیست جز تحلیل روند سال گذشته و تعمیم آن به سال جاری. در واقع فرض بگیریم که اگر اداره مهاجرت تصمیم داشته باشد مشابه سال قبل سهمیه های متقضایان آنشور و آفشور را اختصاص دهد، سهم هر کدام از سهمیه های موجود چقدر خواهد بود؟

ویزاهای ۱۸۹ و 489 فامیلی و ۴۹۱ فامیلی

سال گذشته در ویزای 189 و 489 و 491 فامیلی تنها 28 درصد ویزاها به افراد خارج از استرالیا اختصاص داده شده و 72 درصد دریافت کنندگان ویزا، آنشورها یا افراد ساکن استرالیا بوده اند. در این مورد البته بحث سهمیه مطرح نبوده اما مشخص است که در پروسه امتیازی افراد داخل استرالیا وضعیت بهتری داشته اند و اکثریت قابل توجه دریافت کنندگان این ویزاها را تشکیل داده اند. اگر ضریب یاد شده امسال هم تکرار شود 1265 نفر ظرفیت برای کل افرادی که از خارج از استرالیا اقدام می کنند وجود خواهد داشت.

ویزاهای ایالتی و رجینال شامل ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی (و سایر ویزاهای رجینال دیگر)

در مورد ویزای 190 وضعیت نسبت به ویزاهای 189 و 489 و 491 فامیلی بهتر بوده و در سال گذشته 37 درصد موارد از خارج از استرالیا بوده اند. در صورت تکرار روند سال گذشته 3532 نفر از خارج از استرالیا شانس دریافت این ویزا را در سال جاری خواهند داشت. در مورد ویزاهای 489 ایالتی و 491 ایالتی این درصد 41 درصد بوده و در صورت تکرار این الگو در سال جاری 3149 نفر ظرفیت این ویزا خواهد بود.

ویزای بیزینسی و کارآفرینی

در مورد ویزاهای گروه 188 شامل انواع سابکلاس ها، سال گذشته 88 درصد افراد اقدام کننده از خارج از استرالیا بوده اند که البته امری است طبیعی. این شرایط امسال هم قابل تکرار است و در این صورت باید منتظر ماند که 7681 ظرفیت برای افراد خارج از استرالیا وجود داشته باشد.

ویزای گلوبال تلنت

سال گذشته در ویزای گلوبال تلنت استرالیا، تنها 19 درصد ظرفیت به افراد خارج از استرالیا اختصاص یافته و اگر این روند امسال هم تکرار شود از مجموع کل سهیمه های اختصاص داده شده، 2295 سهمیه به افراد خارج از استرالیا اختصاص خواهد یافت.

تحلیل سطح چهارم: صف انتظار هر کدام از ویزاها چقدر خواهد بود؟

برای تحلیل این موضوع که متقاضیان هر کدام از انواع این ویزاها در صورت دریافت دعوتنامه چه مدت باید در صف باشند تلاش شده از یک

ویزاهای ۱۸۹ و 489 فامیلی و ۴۹۱ فامیلی

سال گذشته در ویزای 189 و 489 و 491 فامیلی تعداد 18652 نفر ظرفیت اسمی وجود داشته است که 11821 نفر در نهایت لاج کرده اند. تعداد پرونده هایی که در پایان سال مالی 2020-2021 و در انتهای ماه جون در دست اداره مهاجرت باقی مانده تا تصمیم گیری شود 11226 پرونده است. با توجه به اینکه بر اساس اعلام ظرفیت امسال که در بهترین حالت ممکن 6500 نفر می تواند باشد و البته بر اساس تحلیل پیش تر گفته شده در صورت تکرار الگوی سال قبل می تواند به 4525 ظرفیت کاهش یابد، می توان پیش بینی کرد این ویزا بین 2 تا 3 سال صدور آن زمان خواهد برد.

اگر چه ممکن است در این میان برخی رشته ها به واسطه اولویت های شرایط کرونا به صورت استثنایی بررسی شده و سریع تر برای آنها ویزا صادر شود، اما به صورت عمومی انتظار این صف دور از انتظار نخواهد بود.

ویزاهای ایالتی و رجینال شامل ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی (و سایر ویزاهای رجینال دیگر)

در مورد ویزای 190 سال گذشته 24968 عدد ظرفیت این ویزا بوده که در نهایت 21495 عدد ظرفیت اختصاص داده شده است. در نهایت 20512 پرونده لاج شده و تعداد پرونده های روی میز 13123 نفر بوده است. بنابراین اوضاع این ویزا نسبت به ویزاهای قبلی به مراتب مناسبتر است. با این حال ظرفیت اسمی امسال 11200 عدد اعلام شده که بر اساس تحلیل پیش گفته می تواند به 9642 نفر کاهش یابد. در چنین شرایطی انتظار صف یک سال تا یک و نیم سال در مورد این ویزاها طبیعی به نظر می رسد.

در مورد ویزاهای 489 ایالتی و 491 ایالتی تعداد ظرفیت اعلام شده پارسال 14000 نفر بوده و تعداد پرونده های لاج شده 18669 نفر بوده است. تعداد پرونده های روی میز 12222 نفر است. ظرفیت امسال هم 11200 نفر اعلام شده است. با این وجود گفتیم در حالی که 7168 سهمیه به این ویزا اختصاص داده شده اما برای حدود 7680 نفر احتمال می رود ویزا صادر شود. بدین ترتیب حدود 1.5 سال صف برای این ویزاها قابل انتظار است.

ویزای بیزینسی و کارآفرینی

در مورد ویزاهای سابکلاس 188 سل گذشته 6862 عدد ظرفیت موجود بوده که در نهایت 21495 عدد ظرفیت اختصاص داده شده است. در نهایت 15784 پرونده لاج شده و  اما تعداد پرونده های روی میز همچنان 31661 نفر باقی مانده است. با این حال ظرفیت اسمی امسال 13500 عدد اعلام شده که بر اساس تحلیل پیش گفته می تواند به 8696 نفر کاهش یابد. در چنین شرایطی انتظار صف دو تا سه سال در مورد این ویزاها طبیعی به نظر می رسد.

ویزای گلوبال تلنت

در مورد ویزاهای گلوبال تلنت تعداد ظرفیت اعلام شده پارسال 5000 نفر بوده و تعداد پرونده های لاج شده  6417 نفر بوده است. تعداد پرونده های روی میز 2448 نفر است. ظرفیت امسال هم 15000 نفر اعلام شده است. با این وجود گفتیم در حالی که 15000 سهمیه به این ویزا اختصاص داده شده اما برای حدود 12327 نفر احتمال می رود ویزا صادر شود. بدین ترتیب متقاضیان ویزای گلوبال تلنت می توانند امیدوار باشند که خیلی سریع ویزای خود را دریافت کنند.

تحلیل سطح پنجم: تخمین راندهای پیش رو برای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی اسپانسر

اما یک سوال مطرح برای متقاضیان، راندهایی است که امسال برگزار خواهند شد. آیا این راندها پر رونق خواهند بود؟ به قول معروف شاهد راندهای چندتایی خواهیم بود؟

وقتی به شرایط سال گذشته نگاه می کنیم، تعداد 9500 دعوتنامه برای ویزاهای 189 و 489 فامیلی و 491 فامیلی صادر شده است. در واقع میانگین تعداد 791 دعوتنامه برای هر راند صادر شده است. با وجود تعداد ظرفیت های اختصاص داده شده امسال و ظرفیت های موجود می توان انتظار داشت راندهای امسال بین 250 تا 300 دعوتنامه برای متقاضیان به دنبال داشته باشند. در واقع به طور میانگین 276 نفر برای هر راند عدد مورد انتظار برای تعداد دعوتنامه های راندهای امسال خواهد بود.

در مورد ویزاهای 190 و 491 ایالتی، افراد متقاضی باید منتظر باشند که چه زمانی لیست های ایالت ها منتشر خواهد شد؛ چه رشته هایی در این لیست ها قرار خواهند گرفت و در نهایت چند درصد از سهمیه این لیست ها به آفشورها و چند درصد به آنشورها اختصاص داده خواهند شد. می توان انتظار داشت با توجه به شیوع کرونا در استرالیا بیشتر سهمیه به افراد داخل استرالیا اختصاص داده خواهد شد.

حتی می توان انتظار داشت حدود 70 درصد سهمیه ها به افراد داخل استرالیا اختصاص یابد. در نهایت اما باید منتظر ماند و در روزهای آینده شرایط لیست ها و سهمیه های ایالات را به انتظار نشست.

جمع بندی از شرایط امسال برای انواع ویزاها

در تحلیل 4 لایه فوق تمامی ابعاد قابل پیش بینی ویزاهای مختلف برای سال مالی جاری توضیح داده شد. مشاهده شد که سهمیه ها برای ویزاهای گلوبال تلنت و سرمایه گذاری افزایش یافته و اما برای ویزاهای مهارتی کاهش یافته است. در مورد صف انتظار انواع ویزاها هم توضیح داده شد و مشاهده شد که علیرغم افزایش سهمیه ها، صف انتظار ویزاهای سرمایه گذاری کاهش نخواهد یافت و اما متقاضیان ویزاهای گلوبال تلنت می توانند خیلی سریع ویزای خود را دریافت کنند.

در نهایت تمامی اطلاعات بالا در قالب یک جدول کامل و دقیق در پایین در اختیار شما قرار داده شده که می توانید خیلی سریع تمامی آمار و اطلاعات را مطالعه نمایید.

ارادتمند- مصطفی هماپور
ملبورن

  2020-2021
نوع ویزا تعداد دعوت نامه ظرفیت اسمی ظرفیت استفاده شده درصد مصرف شده
از ظرفیت
تعداد لادج شده تعداد باقی مانده درصد افراد خارج از استرالیا تعداد پرونده باقی مانده بر اساس
درصد خارج از استرالیا
ظرفیت اسمی پیش بینی درصد
مصرف سمیه امسال
پیش بینی سهمیه برای افراد خارج استرالیا پیش بینی زمانی
189 and 491 Family ۹,۵۰۰ ۱۸,۶۵۲ ۱۲,۹۸۶ ۷۰ ۱۱۸۲۱ ۱۱,۲۲۶ ۲۸ ۳,۱۳۹ ۶,۵۰۰ ۴,۵۲۵ ۱,۲۶۵ کند تر(صف بالای ۲ سال)
190 ۱۱,۴۹۹ ۲۴,۹۶۸ ۲۱,۴۹۵ ۸۶ ۲۰۵۱۲ ۱۳,۱۲۳ ۳۷ ۴,۸۰۷ ۱۱,۲۰۰ ۹,۶۴۲ ۳,۵۳۲ بین ۱ تا ۱.۵ سال صف
489 /491 ۹,۶۸۵ ۱۴,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۰۷ ۱۸۶۹۹ ۱۲,۲۲۲ ۴۱ ۵,۰۱۱ ۷,۱۶۸ ۷,۶۸۰ ۳,۱۴۹ حدود یک و نیم سال
Business ۴,۴۰۵ ۶,۸۶۲ ۴,۴۲۰ ۶۴ ۱۵۷۸۴ ۳۱,۶۶۱ ۸۸ ۲۷,۹۶۵ ۱۳,۵۰۰ ۸,۶۹۶ ۷,۶۸۰ بین ۲ تا ۳ سال
Global Talent ۵,۰۰۰ ۴,۱۰۹ ۸۲ ۶۴۱۷ ۲,۴۴۸ ۱۹ ۴۵۶ ۱۵,۰۰۰ ۱۲,۳۲۷ ۲,۲۹۵ بسیار سریع
فرم ارزیابی مهاجرت

درخواست مشاره رایگان

قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییر هستند، و تنها مرجع رسمی برای انجام امور مهاجرتی، وکلای رسمی اداره مهاجرت هستند. وکلای ثبت شده مهاجرت به استرالیا در ویزاپیک آماده خدمت رسانی به شما می باشند. جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ کارشناسان رسمی ویزاپیک باشید.
فرم ارزیابی مهاجرت
ویزاپیک