لایه تحلیلی ویزاهای استرالیا در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

تبعات شیوع ویروس کرونا، استرالیا را به مانند اکثر کشورهای دیگر دنیا تحت تاثیر خود قرار داده است. رکود اقتصادی، مشکلات اجتماعی و البته اختلال در برنامه دائمی پذیرش مهاجر این کشور از جمله پیامدهای ویروس کرونا برای استرالیا بوده اند. در حالی که متقاضیان مهاجرت به استرالیا منتظر بودند که همچون سال های گذشته در ماه جولای، با اعلام بودجه ایالات و انتشار لیست های ایالات برنامه های خود برای مهاجرت به این کشور را به پیش برند، امسال شرایط متفاوت بود. همه چیز منوط به ۶ اکتبر و اعلام بودجه ایالت ها برای بحث مهاجرت شد.

با اعلام بودجه در روز ۶ اکتبر، سهیمه های انواع ویزاهای استرالیا از متقضایان ویزای کار استرالیا گرفته تا سرمایه گذاری در استرالیا و ویزای گلوبال تلنت استرالیا مشخص شد. در ادامه تلاش می شود ضمن آنکه اشاره ای به سهمیه های جدید شود؛ در یک تحلیل ۵ لایه و دقیق با توجه به اتفاقات سال گذشته وضعیت پیش رو برای انواع ویزاهای استرالیا شرح داده شود.

تحلیل سطح اول: مقایسه سهمیه امسال با ویزاهای صادر شده و رد شده در سال قبل:

بر اساس اعلام اداره مهاجرت استرالیا، کل ظرفیت ویزاهای امسال ۱۶۰ هزار نفر است، اگر چه که باید دید از سهمیه اعلام شده چند درصد اجرایی می شود. در سال گذشته هم اگر چه سهمیه ۱۶۰ هزار عدد اعلام شد اما در نهایت در مورد ۱۴۰،۳۳۶ پرونده تصمیم گرفته شد؛ در واقع تعداد کمتر از سهمیه اعلام شده در ابتدای سال. در ادامه تلاش می شود به تفکیک، تعداد ویزاهای صادر شده امسال و سال گذشته آورده شوند. اجمالا می توان گفت که در مورد ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی سهمیه تقریبا یک سوم شده، در مورد ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی سهمیه نصف شده، در مورد ویزاهای گلوبال تلنت ۳ برابر شده و در مورد ویزاهای بیزنسی نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده است.

ویزاهای ایالتی و رجینال شامل ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی (و سایر ویزاهای رجینال دیگر)

❗سهمیه امسال
ایالتی شامل ۱۹۰ تعداد سهمیه ۱۱۲۰۰ ویزا
رجینال کارفرما و رجینال های دیگر شامل رجینال ۴۹۱ سهمیه ۱۱۲۰۰ ویزا

‼سهمیه پارسال ایالتی شامل ویزای ۱۹۰ تعداد ۲۴۹۶۸
سهمیه رجینال کارفرما ۹۰۰۰ عدد
سهمیه رجینال بدون کارفرما شامل ۴۹۱ تعداد ۱۴۰۰۰ عدد ویزا

ویزای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی

❗سهمیه امسال ۶۵۰۰
‼سهمیه پارسال ۱۸۶۵۲

ویزای اسپانسر کارفرما شامل Transition و Direct Entry و Agreement

❗سهمیه امسال ۲۲۰۰۰ سهمیه ویزا
‼سهمیه پارسال ۳۰۰۰۰ ویزا

ویزای بیزینسی و کارآفرینی

❗سهمیه امسال ۱۳۵۰۰ سهمیه ویزا
‼سهمیه پارسال ۶۸۶۲ ویزا

ویزای گلوبال تلنت

❗سهمیه امسال ۱۵۰۰۰ هزار ویزا
‼سهمیه پارسال ۵۰۰۰ ویزا

ویزای نخبگان خاص

❗سهمیه امسال ۲۰۰
‼سهمیه پارسال ۲۰۰ ویزا

ویزای پارتنر

❗امسال ۷۲۳۰۰ سهمیه ویزا
‼سهمیه پارسال ۳۹۷۹۹ ویزا

ویزای والدین

❗سهمیه امسال ۴۵۰۰
‼سهمیه پارسال ۷۳۷۱

سایر ویزاهای خانوادگی

❗امسال ۵۰۰ سهمیه
‼پارسال ۵۶۲ سهمیه

ویزای فرزند

❗امسال ۳۰۰۰ سهمیه
‼پارسال ۳۳۵۰ سهمیه

سایر ویزاها

❗امسال ۱۰۰ سهمیه
‼پارسال ۲۳۶ سهمیه

مقایسه سهمیه های امسال و سال گذشته

تحلیل سطح دوم: امسال برای هر ویزا چه تعداد سهمیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟

پس از اعلام بودجه بندی استرالیا برای سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ استرالیا، لازم بود با یک تحلیل دقیق و همه جانبه تخمین قابل اعتنایی از چشم اندازهای پیش رو برای انواع ویزاها در اختیار مخاطبان قرار داده شود. با این نگاه پس از آنکه در بودجه بندی ۶ اکتبر سهمیه انواع ویزاها مشخص شد، تلاش کردیم آمار تعداد پرونده بررسی شده و تعداد پرونده باقی مانده و به اصطلاح بر روی میزمانده در هر نوع ویزا را از منابع مختلف اداره مهاجرت استخراج کنیم.

با در دست داشتن این اطلاعات تلاش شد با تحلیل رفتار اداره مهاجرت در سال گذشته و با در نظرگرفتن تکرار الگوی رفتاری مشابه سال گذشته در سال جاری، به پیش بینی اتفاقات پیش رو پرداخته شود.

در واقع پردازش اطلاعات مبتنی بر این بوده که اداره مهاجرت مشابه سال قبل در مورد انواع ویزاها اقدام کند. و اینکه اگر رفتار سال قبل مجددا تکرار شود صف انواع ویزاها چقدر خواهد بود و شرایط برای متقاضیان انواع ویزاها چطور پیش خواهد رفت. به تفکیک انواع ویزا تلاش می شود این تحلیل به صورت دقیق ارائه شود:

ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی و ۴۹۱ فامیلی

سال گذشته در ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ و ۴۹۱ فامیلی،  ۱۸۱۵۲ نفر سهیمه اختصاص داده شده اما در نهایت در پایان سال ظرفیتی که استفاده شده ۱۲۹۸۶ نفر بوده است که حدود ۷۰ درصد ظرفیت اسمی را در بر می گیرد. حال با فرض آن که اداره مهاجرت در سال جاری هم رفتاری مشابه سال قبل در پیش گیرد می توان تصور کرد از مجموع ۶۵۰۰ نفر ظرفیت اسمی داده شده حدود ۷۰ درصد مورد استفاده قرار گیرد. آنگاه می توان در نظر داشت که ۴۵۲۵ نفر از ظرفیت یاد شده استفاده خواهد شد.

ویزاهای ایالتی و رجینال شامل ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی (و سایر ویزاهای رجینال دیگر)

سال گذشته در ویزای ۱۹۰،  ۲۴۹۶۸ نفر سهیمه اختصاص داده شده اما در نهایت در پایان سال ظرفیتی که استفاده شده ۲۱۴۹۵ نفر بوده است که حدود ۸۶ درصد ظرفیت اسمی را در بر می گیرد. حال با فرض آن که اداره مهاجرت در سال جاری هم رفتاری مشابه سال قبل در پیش گیرد می توان تصور کرد از مجموع ۱۱۲۰۰ نفر ظرفیت اسمی داده شده حدود ۷۰ درصد مورد استفاده قرار گیرد. آنگاه می توان در نظر داشت که ۹۶۴۲ نفر از ظرفیت یاد شده استفاده خواهد شد.
حال همین سناریو را در مورد ویزای ۴۸۹ و ۴۹۱ ایالتی در نظر می گیریم. سال گذشته ظرفیت ۱۴۰۰۰ نفر بوده با این حال اداره مهاجرت اقدام به صدور ۱۵۰۰۰ ویزا کرده است. برای اینکه بتوانیم یک تحلیل دقیق تر از این تعداد داشته باشیم کوشیدیم با استفاده از الگوی سال گذشته تعداد ویزایی که احتمالا از این میان به ویزاهای کارفرمایی رجینال اختصاص می یابند از این تعداد کسر شوند. در صورتی که مدل تصمیم گیری سال قبل امسال هم تکرار شود می توان انتظار داشت در حالی که ۷۱۶۸ سهمیه اختصاص داده شده اما برای حدود ۷۶۸۰ نفر ویزا صادر شود.

ویزای بیزینسی و کارآفرینی

در مورد ویزاهای گروه ۱۸۸ شامل انواع سابکلاس ها سال گذشته ظرفیت ۶۸۶۲ نفر بوده با این حال اداره مهاجرت از ۶۴ درصد سهمیه بهره برده و اقدام به استفاده از ۴۰۴۵ سهمیه کرده است. در صورت تکرار روند سال قبل در سال جاری می توان انتظار داشت در حالی که ۱۳۵۰۰سهمیه اختصاص داده شده اما برای حدود ۸۶۹۶ نفر ویزا صادر شود که حدود دو برابر سال گذشته می شود.

ویزای گلوبال تلنت

سال گذشته در ویزای گلوبال تلنت استرالیا،  ۵۰۰۰ نفر سهیمه اختصاص داده شده اما در نهایت در پایان سال ظرفیتی که استفاده شده ۴۱۰۹ نفر بوده است که حدود ۸۲ درصد ظرفیت اسمی را در بر می گیرد. حال با فرض آن که اداره مهاجرت در سال جاری هم روندی مشابه سال قبل در پیش گیرد می توان تصور کرد از مجموع ۱۵۰۰۰ نفر ظرفیت اسمی داده شده  از ۱۲۳۲۷ عدد از ظرفیت یاد شده استفاده خواهد شد.

تحلیل سطح سوم: سهم آنشورها و آفشورها از سهمیه ویزاهای امسال

برای تحلیل این موضوع که سهم آنشورها و آفشورها از سهمیه های امسال چه تعداد خواهد بود، باز هم راهی نیست جز تحلیل روند سال گذشته و تعمیم آن به سال جاری. در واقع فرض بگیریم که اگر اداره مهاجرت تصمیم داشته باشد مشابه سال قبل سهمیه های متقضایان آنشور و آفشور را اختصاص دهد، سهم هر کدام از سهمیه های موجود چقدر خواهد بود؟

ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی و ۴۹۱ فامیلی

سال گذشته در ویزای ۱۸۹ و ۴۸۹ و ۴۹۱ فامیلی تنها ۲۸ درصد ویزاها به افراد خارج از استرالیا اختصاص داده شده و ۷۲ درصد دریافت کنندگان ویزا، آنشورها یا افراد ساکن استرالیا بوده اند. در این مورد البته بحث سهمیه مطرح نبوده اما مشخص است که در پروسه امتیازی افراد داخل استرالیا وضعیت بهتری داشته اند و اکثریت قابل توجه دریافت کنندگان این ویزاها را تشکیل داده اند. اگر ضریب یاد شده امسال هم تکرار شود ۱۲۶۵ نفر ظرفیت برای کل افرادی که از خارج از استرالیا اقدام می کنند وجود خواهد داشت.

ویزاهای ایالتی و رجینال شامل ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی (و سایر ویزاهای رجینال دیگر)

در مورد ویزای ۱۹۰ وضعیت نسبت به ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ و ۴۹۱ فامیلی بهتر بوده و در سال گذشته ۳۷ درصد موارد از خارج از استرالیا بوده اند. در صورت تکرار روند سال گذشته ۳۵۳۲ نفر از خارج از استرالیا شانس دریافت این ویزا را در سال جاری خواهند داشت. در مورد ویزاهای ۴۸۹ ایالتی و ۴۹۱ ایالتی این درصد ۴۱ درصد بوده و در صورت تکرار این الگو در سال جاری ۳۱۴۹ نفر ظرفیت این ویزا خواهد بود.

ویزای بیزینسی و کارآفرینی

در مورد ویزاهای گروه ۱۸۸ شامل انواع سابکلاس ها، سال گذشته ۸۸ درصد افراد اقدام کننده از خارج از استرالیا بوده اند که البته امری است طبیعی. این شرایط امسال هم قابل تکرار است و در این صورت باید منتظر ماند که ۷۶۸۱ ظرفیت برای افراد خارج از استرالیا وجود داشته باشد.

ویزای گلوبال تلنت

سال گذشته در ویزای گلوبال تلنت استرالیا، تنها ۱۹ درصد ظرفیت به افراد خارج از استرالیا اختصاص یافته و اگر این روند امسال هم تکرار شود از مجموع کل سهیمه های اختصاص داده شده، ۲۲۹۵ سهمیه به افراد خارج از استرالیا اختصاص خواهد یافت.

تحلیل سطح چهارم: صف انتظار هر کدام از ویزاها چقدر خواهد بود؟

برای تحلیل این موضوع که متقاضیان هر کدام از انواع این ویزاها در صورت دریافت دعوتنامه چه مدت باید در صف باشند تلاش شده از یک

ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی و ۴۹۱ فامیلی

سال گذشته در ویزای ۱۸۹ و ۴۸۹ و ۴۹۱ فامیلی تعداد ۱۸۶۵۲ نفر ظرفیت اسمی وجود داشته است که ۱۱۸۲۱ نفر در نهایت لاج کرده اند. تعداد پرونده هایی که در پایان سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ و در انتهای ماه جون در دست اداره مهاجرت باقی مانده تا تصمیم گیری شود ۱۱۲۲۶ پرونده است. با توجه به اینکه بر اساس اعلام ظرفیت امسال که در بهترین حالت ممکن ۶۵۰۰ نفر می تواند باشد و البته بر اساس تحلیل پیش تر گفته شده در صورت تکرار الگوی سال قبل می تواند به ۴۵۲۵ ظرفیت کاهش یابد، می توان پیش بینی کرد این ویزا بین ۲ تا ۳ سال صدور آن زمان خواهد برد.

اگر چه ممکن است در این میان برخی رشته ها به واسطه اولویت های شرایط کرونا به صورت استثنایی بررسی شده و سریع تر برای آنها ویزا صادر شود، اما به صورت عمومی انتظار این صف دور از انتظار نخواهد بود.

ویزاهای ایالتی و رجینال شامل ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی (و سایر ویزاهای رجینال دیگر)

در مورد ویزای ۱۹۰ سال گذشته ۲۴۹۶۸ عدد ظرفیت این ویزا بوده که در نهایت ۲۱۴۹۵ عدد ظرفیت اختصاص داده شده است. در نهایت ۲۰۵۱۲ پرونده لاج شده و تعداد پرونده های روی میز ۱۳۱۲۳ نفر بوده است. بنابراین اوضاع این ویزا نسبت به ویزاهای قبلی به مراتب مناسبتر است. با این حال ظرفیت اسمی امسال ۱۱۲۰۰ عدد اعلام شده که بر اساس تحلیل پیش گفته می تواند به ۹۶۴۲ نفر کاهش یابد. در چنین شرایطی انتظار صف یک سال تا یک و نیم سال در مورد این ویزاها طبیعی به نظر می رسد.

در مورد ویزاهای ۴۸۹ ایالتی و ۴۹۱ ایالتی تعداد ظرفیت اعلام شده پارسال ۱۴۰۰۰ نفر بوده و تعداد پرونده های لاج شده ۱۸۶۶۹ نفر بوده است. تعداد پرونده های روی میز ۱۲۲۲۲ نفر است. ظرفیت امسال هم ۱۱۲۰۰ نفر اعلام شده است. با این وجود گفتیم در حالی که ۷۱۶۸ سهمیه به این ویزا اختصاص داده شده اما برای حدود ۷۶۸۰ نفر احتمال می رود ویزا صادر شود. بدین ترتیب حدود ۱.۵ سال صف برای این ویزاها قابل انتظار است.

ویزای بیزینسی و کارآفرینی

در مورد ویزاهای سابکلاس ۱۸۸ سل گذشته ۶۸۶۲ عدد ظرفیت موجود بوده که در نهایت ۲۱۴۹۵ عدد ظرفیت اختصاص داده شده است. در نهایت ۱۵۷۸۴ پرونده لاج شده و  اما تعداد پرونده های روی میز همچنان ۳۱۶۶۱ نفر باقی مانده است. با این حال ظرفیت اسمی امسال ۱۳۵۰۰ عدد اعلام شده که بر اساس تحلیل پیش گفته می تواند به ۸۶۹۶ نفر کاهش یابد. در چنین شرایطی انتظار صف دو تا سه سال در مورد این ویزاها طبیعی به نظر می رسد.

ویزای گلوبال تلنت

در مورد ویزاهای گلوبال تلنت تعداد ظرفیت اعلام شده پارسال ۵۰۰۰ نفر بوده و تعداد پرونده های لاج شده  ۶۴۱۷ نفر بوده است. تعداد پرونده های روی میز ۲۴۴۸ نفر است. ظرفیت امسال هم ۱۵۰۰۰ نفر اعلام شده است. با این وجود گفتیم در حالی که ۱۵۰۰۰ سهمیه به این ویزا اختصاص داده شده اما برای حدود ۱۲۳۲۷ نفر احتمال می رود ویزا صادر شود. بدین ترتیب متقاضیان ویزای گلوبال تلنت می توانند امیدوار باشند که خیلی سریع ویزای خود را دریافت کنند.

تحلیل سطح پنجم: تخمین راندهای پیش رو برای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی اسپانسر

اما یک سوال مطرح برای متقاضیان، راندهایی است که امسال برگزار خواهند شد. آیا این راندها پر رونق خواهند بود؟ به قول معروف شاهد راندهای چندتایی خواهیم بود؟

وقتی به شرایط سال گذشته نگاه می کنیم، تعداد ۹۵۰۰ دعوتنامه برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی و ۴۹۱ فامیلی صادر شده است. در واقع میانگین تعداد ۷۹۱ دعوتنامه برای هر راند صادر شده است. با وجود تعداد ظرفیت های اختصاص داده شده امسال و ظرفیت های موجود می توان انتظار داشت راندهای امسال بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ دعوتنامه برای متقاضیان به دنبال داشته باشند. در واقع به طور میانگین ۲۷۶ نفر برای هر راند عدد مورد انتظار برای تعداد دعوتنامه های راندهای امسال خواهد بود.

در مورد ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی، افراد متقاضی باید منتظر باشند که چه زمانی لیست های ایالت ها منتشر خواهد شد؛ چه رشته هایی در این لیست ها قرار خواهند گرفت و در نهایت چند درصد از سهمیه این لیست ها به آفشورها و چند درصد به آنشورها اختصاص داده خواهند شد. می توان انتظار داشت با توجه به شیوع کرونا در استرالیا بیشتر سهمیه به افراد داخل استرالیا اختصاص داده خواهد شد.

حتی می توان انتظار داشت حدود ۷۰ درصد سهمیه ها به افراد داخل استرالیا اختصاص یابد. در نهایت اما باید منتظر ماند و در روزهای آینده شرایط لیست ها و سهمیه های ایالات را به انتظار نشست.

جمع بندی از شرایط امسال برای انواع ویزاها

در تحلیل ۴ لایه فوق تمامی ابعاد قابل پیش بینی ویزاهای مختلف برای سال مالی جاری توضیح داده شد. مشاهده شد که سهمیه ها برای ویزاهای گلوبال تلنت و سرمایه گذاری افزایش یافته و اما برای ویزاهای مهارتی کاهش یافته است. در مورد صف انتظار انواع ویزاها هم توضیح داده شد و مشاهده شد که علیرغم افزایش سهمیه ها، صف انتظار ویزاهای سرمایه گذاری کاهش نخواهد یافت و اما متقاضیان ویزاهای گلوبال تلنت می توانند خیلی سریع ویزای خود را دریافت کنند.

در نهایت تمامی اطلاعات بالا در قالب یک جدول کامل و دقیق در پایین در اختیار شما قرار داده شده که می توانید خیلی سریع تمامی آمار و اطلاعات را مطالعه نمایید.

ارادتمند- مصطفی هماپور
ملبورن

 ۲۰۲۰-۲۰۲۱
نوع ویزاتعداد دعوت نامهظرفیت اسمیظرفیت استفاده شدهدرصد مصرف شده
از ظرفیت
تعداد لادج شدهتعداد باقی ماندهدرصد افراد خارج از استرالیاتعداد پرونده باقی مانده بر اساس
درصد خارج از استرالیا
ظرفیت اسمیپیش بینی درصد
مصرف سمیه امسال
پیش بینی سهمیه برای افراد خارج استرالیاپیش بینی زمانی
۱۸۹ and 491 Family۹,۵۰۰۱۸,۶۵۲۱۲,۹۸۶۷۰۱۱۸۲۱